12 | 12 | 2018

Менеджмент якості у медицині

Для отримання електронних копій окремих статей скористайтесь сервісом "Електронна доставка документівБЕЗКОШТОВНО

В розділі "Перелік видань" можна ознайомитись з повним переліком та змістом періодичних видань, передплачених бібліотекою

 

 • Іскрижицька Ф. Яку фінзвітність подавати у разі ліквідації установи / Ф. Іскрижицька // Управління закладом охорони здоров'я. – 2018. – N 9. – С.73-74 new
 • Культура сервісу та робота з клієнтами // Практика управління медичним закладом. – 2018. – N 9. – С.20-33 new
 • Хто має оплачувати комунальні послуги медзакладу? // Практика управління медичним закладом. – 2018. – N 9. – С.93-94 new
 • Худякова А. Управлінський облік як інструмент для підвищення ефективності закладу / А. Худякова // Управління закладом охорони здоров'я. – 2018. – N 9. – С.19-22 new
 • Система менеджмента качества в работе лечебного учреждения 
 • Садртдинов О. Стратегия управления клиникой: алгоритм и типичные ошибки / О. Садртдинов // Практика управління медичним закладом. – 2018. – N 8. – С.59–66
 • Котуза А. Впровадження системи управління якістю у лабораторіях / А. Котуза // Практика управління медичним закладом. - 2018. - N 4. - С.14-24 
 • Котуза А. Вимоги до системи управління якістю у лабораторіях /А.Котуза //Практика управління медичним закладом.-2018.-№3.-С.10-20.
 • Салманов Ф. Управление качеством медицинских услуг /Ф.Салманов // Практика управління медичним закладом .-2018.-№1.-С.34-38. 
 • Котуза А. Система управління якістю в медичному закладі /А.Котуза // Практика управління медичним закладом.-2018.-№1.-С.28-34. 
 • Салманов А. Факторы, влияющие на качество медицинских услуг / А. Салманов // Практика управління медичним закладом. - 2017. - N 11. - С.31-42.
 • Біла В. Сертифікація ISO: як розробити Настанову з якості / В. Біла, Ю. Нікітіна, Л. Сазоненко // Управління закладом охорони здоров'я. - 2017. - N 4. - С.12-38. 
 • Короленко В. Використання клінічних індикаторів якості медичної допомоги / В. Короленко // Практика управління медичним закладом. - 2017. - N 3. - С.60-68 
 • Заика В. Медицинский менеджмент / В. Заика // Практика управління медичним закладом. - 2017. - N 1. - С.52-57
 • ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ /Ю. П.Высоцкая, Е.А.Васильева //УСПЕХИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ.-2016.-№4.-С.99-101. 
 • Горачук В. Функції управління в системі менеджменту якості медичної допомоги / В. Горачук // Практика управління медичним закладом. - 2016. - N 3. - С.8- 13. 
 • Данилова Л.В. Повышение эффективности управления медицинской организацией с использованием медицинских информационных систем / Л. В. Данилова, С. Б. Чолоян // Врач-аспирант. - 2016. - N 1.1 ЕБ. - С.156-162. - Библиогр.: с.162 . - ISSN 1816- 5214. 
 • Беденко-Зваридчук О. Нові ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики: що змінилося / О. Беденко-Зваридчук // Практика управління медичним закладом. - 2016. - N 5. - С.7-23.
 • Пащенко В. Технології нейтралізації фінансових ризиків у господарській діяльності медичних закладів / В. Пащенко // Практика управління медичним закладом. - 2016. - N 5. - С.84-89.
 • Лудупова Е.Ю. Управление медицинскими рисками как основа обеспечения безопасности медицинской деятельности в многопрофильной больнице /Е.Ю.Лудупова, А.М.Данчинова, М.А.Денисова // Вестник Росздравнадзора.-2015.- № 2.-С.56-59.
 • Некоторые аспекты внедрения систем управления качеством медицинской помощи /А.Л.Линденбратен, Н.Д.Дубинин, Г.Р.Фаррахова, Р.Х.Ягудин //Практическая медицина.-2015.-№4.-С.68-71.
 • Матыцин Н.О. Использование современных подходов к менеджменту качества для создания системы управления качеством медицинской помощи /Н.О.Матыцин, А.И.Баранов //Вестник Росздравнадзора.-2015.-№3. -С.44-49.
 • Оценка эффективности использования различных форм контроля в системе менеджмента качества учреждений скорой медицинской помощи/Б.АПоляков, Д.Л.Мушников, М.А.Курбанов, А.М.Баютин //Электронный научно-образовательный вестник «Здоровье и образование в XXI веке».-2015.-№3.
 • Татаринов М.А. Роль и место стандартизации в системе управления качеством медицинской помощи /М.А.Татаринов //Главный врач.-2015.-№1.-С.12-15.
 • Татарников М.А. Социально-психологические методы управления качеством в здравоохранении /М.А.Татарников // Вопросы экспертизы и качества медицинской помощи.-2015.-№12.-С.23-26.
 • Якубова И.Ш. Внедрение системы менеджмента качества в испытательных лабораториях: работа с персоналом / И. Ш. Якубова, Е. С. Трегубова // Профилактическая и клиническая медицина. - 2015. - N 3 ЕБ. - С.68-76. - Библиогр.: с.76 . - ISSN 0371-9367.
 • Катюхин О. Бизнес-процессы как средство менеджмента в медицинском учреждении / О. Катюхин // Практика управління медичним закладом. - 2016. - N 1. - С.80-83.
 • Как работать меньше, а зарабатывать больше // Участковый врач. - 2015. - N 5 ЕБ. - С.23.

  Корецький В. Стратегічний менеджмент діяльності закладів охорони здоров'я / В. Корецький, Н. Орлова // Практика управління медичним закладом. - 2015. - N 5/6. - С.50-55.

 • Роль фахівців системи менеджменту якості у впровадженні стандартизування / В. Біла [та ін.] // Управління закладом охорони здоров'я. - 2015. - N 8. - С.20-24.Барсукова И.М. Перспективы создания системы менеджмента качества в службе скорой медицинской помощи / И. М. Барсукова // Журнал им.Н.В.Склифосовского "Неотложная медицинская помощь". - 2015. - N 2 ЕБ. - С.42-47. - Библиогр.: с. 47. - ISSN 2223-9022.

 • Роль фахівців системи менеджменту якості у впровадженні стандартизування / В. Біла [та ін.] // Управління закладом охорони здоров'я. - 2015. - N 8. - С.20-24.
 • Три мифа о системе менеджмента качества и стандарте ISO 15189:2012 "Лаборатории медицинские. Требования к качеству и компетентности" / В. С. Берестовская [и др.] // Лабораторная медицина. - 2014. - N 1 ЕБ. - С.12-16.
 • Алиева О.Г. Система менеджмента качества в лабораторной медицине: преаналитический этап лабораторных исследований / О. Г. Алиева // Лабораторная медицина. - 2014. - N 4 ЕБ. - С.20-23. - Библиогр.: с.23.
 • Анищенко П.Н. Отдел менеджмента качества - подразделение для совершенствования системы управления качеством лечебно- профилактического учреждения / П. Н. Анищенко // Главный врач. - 2014. - N 2. - С.32-34. - Библиогр.: с. 34.
 • Барсукова И.М. Менеджмент качества в деятельности службы скорой медицинской помощи / И. М. Барсукова, В. В. Стожаров // Скорая медицинская помощь. - 2014. - N 1 ЕБ. - С.33-41. - Библиогр.: с. 40-41. - ISSN 2072-6716.
 • Князюк Н.Ф. Информационное обеспечение системы менеджмента качества медицинской организации / Н. Ф. Князюк, И. С. Кицул // Головна медична сестра : Спеціалізоване видання для головних медичних сестер. - 2013. - N 1. - С.48.
 • Методичні рекомендації з організації клінічного управління ризиками та безпеки медичної допомоги в закладах охорони здоров'я // Главный врач. - 2013. - N 3. - С.19-26. - Библиогр.: с. 24.
 • Проценко В.Н. Внедрение стандартных операционных процедур - базового компонента системы менеджмента качества - в работу клинико-диагностических лабораторий / В. Н. Проценко, Б. А. Рогожин, О. И. Бабаева // Лаборатор. діагностика : Науково-практичний журнал. - 2013. - N 2. - С.40-43.
 • Годков М.А. Единая национальная идеология обеспечения качества лабораторных исследований как основа создания системы менеджмента качества России / М. А. Годков, Л. П. Зенина // Клиническая лабораторная диагностика. - 2012. - N 12. - С.47-49.
 • Практика разработки и внедрения систем менеджмента качества в медицинских лабораториях. ГОСТ Р ИСО 15189-2009 "Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и компетентности". Частные сложности глобального характера / А. В. Эмануэль [и др.] // Клиническая лабораторная диагностика. - 2012. - N 12. - С.41-46.
 • Практика разработки и внедрения систем менеджмента качества в медицинских лабораториях. ГОСТ Р ИСО 15189-2009 "Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и компетентности". Частные сложности глобального характера / А. В. Эмануэль [и др.] // Клиническая лабораторная диагностика. - 2012. - N 12. - С.41a/on-line-services/electronic-document-delivery.html" target="_blank" style="line-height: 15px;">