26 | 09 | 2020

Професійна самоосвіта. Оглядові статті

У разі зацікавленості в матераілах, Ви можете замовити повний текст і отримати його на Вашу електронну адресу

 • Волошина О.Б. new 
  Сучасні рекомендації щодо діагностики та лікування захворювань артерій нижніх кінцівок у практиці сімейного лікаря (огляд літератури) / О. Б. Волошина // Сімейна медицина. - 2017. - N 4. - С.141-148. - Библиогр.: с.147-148
 • Жилка Н.Я. new 
  Ведення пацієнток з лейоміомою матки. Консервативні методи лікування (Огляд канадського клінічного керівництва SOGC) / Н. Я. Жилка // Здоровье женщины. - 2017. - N 5. - С.86-91. - Библиогр.: с.90-91
 • Невиношування вагітності: сучасні погляди на проблему (Огляд літератури) / І. І. Воробйова [та ін.] // Здоровье женщины. - 2017. - N 3. - С.113-117. - Библиогр.: с.117 new 
 • Медико-соціальні наслідки переломів проксимального відділу стегнової кістки в осіб похилого та старческого віку (огляд літератури) / В. О. Бабалян [та ін.] // Ортопедия, травматология и протезирование. - 2017. - N 2. - С.130-133. - Библиогр.: с.132-133 new 
 • Сакало А.В.new 
  Тестикулярна інтраепітеліальна неоплазія (ТІН) в патогенезі герміногенних пухлин яєчка (огляд та результати власних досліджень) / А. В. Сакало // Урологія. - 2017. - Том 21, N 2. - С.33-37. - Библиогр.: с.36-37 .
 • Щербенко А.О.
  Клінічне вимірювання індексів зносу зубів: теоретичний огляд / А. О. Щербенко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2017. - N 2 ЕБ. - С.69-74. - Библиогр.: с.72-73
 • Вивих головки ендопротеза кульшового суглоба: сучасний стан проблеми (огляд літератури) / В. А. Філіпенко [та ін.] // Ортопедия, травматология и протезирование. - 2017. - N 1. - С.118-123. - Библиогр.: с.122-123 .

  Видиборець С.В.
  Фізіологічна роль гепсидину як центрального регулятора метаболізму заліза (Огляд літератури) / С. В. Видиборець, А. О. Андріяка // Сімейна медицина. - 2017. - N 1. - С.154-157. - Библиогр.: с.157

 • Допомога вдома особам похилого віку: форми і методи (огляд літератури) / В. В. Чайковська [та ін.] // Проблемы старения и долголетия. - 2017. - Том 26, N 1/2. - С.72-104. - Библиогр.: с.100-104
 • Йовенко И.А.Вазопрессорные и инотропные агенты в интенсивной терапии циркуляторного шока (обзор литературы) / И. А. Йовенко, И. В. Балака // Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря. - 2017. - N 1. - С.5-13.
 • Малоінвазивні методи діагностики та лікування больового фасет-синдрому поперекового спондилоартрозу (огляд літератури) / О. В. Перфільєв [та ін.] // Ортопедия, травматология и протезирование. - 2017. - N 1. - С.128-137. - Библиогр.: с.135-137 .
 • Современные виды лечения больных хронической венозной недостаточностью, осложненной трофическими язвами (обзор литературы) 
 • ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РАННИМ ЭТАПОМ ВОСПАЛЕНИЯ И ТРОМБООБРАЗОВАНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ  
 • ДВУХЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ: НОВЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА МОЧЕВЫХ КАМНЕЙ 
 • СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ДИАГНОСТИКЕ РАКА ПРОСТАТЫ  
 • СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭТИОЛОГИИ, ПАТОГЕНЕЗЕ И ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА ХРОНИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ БОЛИ 
 • Елисеева Т.И.  
  Аллергические реакции на лекарственные средства: современные представления (обзор) / Т. И. Елисеева, И. И. Балаболкин // Современные технологии в медицине. - 2016. - Том 8, N 1 ЕБ. - С.159-172. - Библиогр.: с.168-172   
 • Ткаченко В.І.
  Використання метформіну пролонгованої дії в практиці сімейного лікаря: системний огляд / В. І. Ткаченко, Я. А. Садовнік // Ендокринологія. - 2017. - Том 22, N 1 ЕБ. - С.65-71. - Библиогр.: с.70-76 
 •  Малоінвазивні методи діагностики та лікування больового фасет-синдрому поперекового спондилоартрозу (огляд літератури) / О. В. Перфільєв [та ін.] // Ортопедия, травматология и протезирование. - 2017. - N 1. - С.128-137. - Библиогр.: с.135-137 
 • Косаковський А.Л.
  Антибіотики при гострому середньому отиті: огляд світових рекомендацій / А. Л. Косаковський, Ф. Б. Юрочко // Современная педиатрия. - 2016. - N 3. - С.26-31 
 • Купраш Л.П.
  Оригінальні і відтворені лікарські препарати - проблема оцінки та вибору (огляд літератури) / Л. П. Купраш, О. В. Купраш, С. О. Гударенко // Проблемы старения и долголетия. - 2016. - Том 25, N 3. - С.467-475. - Библиогр.: с.472-475   

 • Латишев Є.Є.
  Сімейна медицина - пріоритетний напрям розвитку охорони здоров'я (Огляд літератури) / Є. Є. Латишев, Я. І. Августинович // Сімейна медицина. - 2016. - N 1. - С.157-159. - Библиогр.: с. 159  new 

 • Огляд клінічних випадків пацієнтів із виразковим колітом: поліпшення комплаєнтності лікарських засобів у загальній практиці // Сучасна гастроентерологія. - 2016. - N 2. - С.121-126  

 • Пастернак Н.І.
  Тривожні та депресивні розлади у хворих на артеріальну гіпертензію (огляд літератури) / Н. І. Пастернак, О. С. Юрценюк // Клінічна та експериментальна патологія. - 2016. - Том 15, N 1 ЕБ. - С.201-205. - Библиогр.: с.203-205  

 • Сіренко Ю.М.
  Досвід лікування Ноліпрелом пацієнтів з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2-го типу в Україні (огляд досліджень) / Ю. М. Сіренко, О. Л. Рековець // Артериальная гипертензия. - 2016. - N 4. - С.27-34. - Библиогр.: с.32-34  

 • Тодоріко Л. Д.
  Сучасні аспекти легеневого мікобактеріозу (аналітичний огляд) / Л. Д. Тодоріко, О. С. Шевченко // Актуальная инфектология. - 2016. - N 4. - С.13-21. - Бібліогр. в кінці ст. 

 • Яковенко С.М.
  Сучасні уявлення про плечолопатковий больовий синдром (огляд літератури) / С. М. Яковенко, І. В. Котульський // Ортопедия, травматология и протезирование. - 2016. - N 2. - С.130-136. - Библиогр.: с.135-136 

 • Миелопролиферативные "маски" множественной миеломы (обзор литературы и описание клинических наблюдений) / В. В. Рыжко [и др.] // Терапевтический архив. - 2017. - Том 89, N 1. - С.72-77. - Библиогр.: с.77 
 • Елисеева Т.И. Аллергические реакции на лекарственные средства: современные представления (обзор) / Т. И. Елисеева, И. И. Балаболкин // Современные технологии в медицине. - 2016. - N 1 ЕБ. - С.159-172. - Библиогр.: с.168-172 
 • Иммунотерапия злокачественных новообразований (обзор) / Д. В. Южакова [и др.] // Современные технологии в медицине. - 2016. - N 1 ЕБ. - С.173-182. - Библиогр.: с.182
 • Михалев К.А. Эффективность диклофенака калия при острой мигренозной боли у взрослых ( по материалам Кокрановского систематического обзора) / К. А. Михалев, Т. Я. Чурсина // Therapia. - 2016. - N 2. - С.19-22
 • Многофакторность развития остеопороза: обзор научных исследований кафедры терапии Института последипломного образования Ярославского государственного медицинского университета / О. Б. Ершова [и др.] // Научно-практическая ревматология. - 2016. - N 2 ЕБ. - С.187-190. - Библиогр.: с.190 .
 • Нечаева О. А. Дифференцированный рак щитовидной железы: современные подходы к диагностике, терапии и динамическому наблюдению (обзор) / О. А. Нечаева, Л. Г. Бывакина, А. В. Древаль // Русский медицинский журнал. - 2016. - № 1 (Эндокринология). - С.9-12. - Библиогр.: с. 12
 • Острый инфаркт миокарда у женщин .Обзор научного положения Американской ассоциации сердца / Н. Т. Ватутин [и др.] // Медицинские аспекты здоровья женщины. - 2016. - N 3. - С.55-63
 • Ранний рак прямой кишки: современное состояние проблемы (обзор литературы) / С. В. Васильев [и др.] // Колопроктология. - 2016. - N 3 ЕБ. - С.76-83. - Библиогр.: с.81-83
 • Хронические воспалительные заболевания прямой кишки и предстательной железы (обзор литературы) [Электронный ресурс] / З. А. Кадыров [и др.]. - Электрон. журн. : [б. и.] // Андрология и генитальная хирургия. - 2016. - N 1. - С.12-19 
 • Khalatbari-Soltani S. Воспаление и терапия L-карнитином у пациентов, получающих программный гемодиализ: обзор / S. Khalatbari-Soltani, H. Tabibi // Therapia. Український медичний вісник. - 2016. - N 5. - С.24-26.
 • Mozaffarian D. Диета и приоритеты рекомендаций при сердечно-сосудистых заболеваниях, диабете и ожирении* Обзор литературы / D. Mozaffarian // Диабет. Ожирение. Метаболический синдром. - 2016. - N 4 ЕБ. - С.18-34.
 • Бекетова Т.В. Синдром Когана – новая нозология в современной классификации системных васкулитов. Клиническое наблюдение и обзор литературы / Т. В. Бекетова // Научно-практическая ревматология. - 2016. - N 4 ЕБ. - С.463-468. - Библиогр.: с.467-468.
 • Елисеева Т.И. Аллергические реакции на лекарственные средства: современные представления (обзор) / Т. И. Елисеева, И. И. Балаболкин // Современные технологии в медицине. - 2016. - Том 8, N 1 ЕБ. - С.159-172. - Библиогр.: с.168-172 . - ISSN 2076-4243.
 • Иммунотерапия злокачественных новообразований (обзор) / Д. В. Южакова [и др.] // Современные технологии в медицине. - 2016. - Том 8, N 1 ЕБ. - С.173-182. - Библиогр.: с.182 . - ISSN 2076-4243.
 • Мельникова Е.А. Эхотрекинг - новая технология оценки структурно-функциональных свойств артерий каротидного русла (обзор) / Е. А. Мельникова, И. В. Авдеева, В. Э. Олейников // Современные технологии в медицине. - 2016. - Том 8, N 2 ЕБ. - С.119-129. - Библиогр.: с.124-129 . 
 • Рыкова О.В. Междисциплинарная проблема: синдром Кушинга (Обзор руководства по диагностике синдрома Кушинга "The diagnosis of Cuching's syndrome / О. В. Рыкова // Здоровье женщины. - 2016. - N 5. - С.143-146. - Библиогр.: с.146.
 • Хіміон Л.В. Принципи ведення пацєнтів із болем у нижній частині спини в амбулаторній практиці : (огляд сучасних рекомендацій) / Л. В. Хіміон, С. В. Данилюк, О. Б. Ященко // Сімейна медицина. - 2016. - N 3. - С.20-25. - Бібліогр.: с. 25.
 • Шестакова М. В. Применение инсулина лизпро в терапии пациентов с сахарным диабетом 2 типа: обзор литературы / М. В. Шестакова, С. В. Елизарова, А. Джаббар // Сахарный диабет. - 2016. - N 3 ЕБ. - С.242-250. - Библиогр.: с.250
 • Профессиональные вмешательства для врачей общей практики (ВОП) по тактике ведения состояний/заболеваний опорно-двигательного аппарата (обзорная статья)