22 | 02 | 2018

Психологічна та медична реабілітація

 • Я повернувся: психологічний порадник / Міністерство оборони України, Наук.-дослід. центр гуманітар. проблем Збройних Сил України: Н.А. Агаєв, О.Г. Скрипкін, А.Б. Дейко, О.В. Еверт. – К. : НДЦ ГП ЗС України, 2016. – 20 с. new
 • Дітте Марчер: «Коли солдат повертається, це не значить, що він уже вдома» new
 • Рекомендації для членів сімей учасників антитерористичної операції new
 • Богомолець О. В.
  Поширеність та структура посттравматичних психічних порушень в учасників бойових дій / О. В. Богомолець, І. Я. Пінчук, А. К. Ладик-Бризгалова // НейроNEWS. - 2017. - № 4. - С.54-57
 • Шелестова О.В.
  Медико-психологічні чинники розладів військово-професійної адаптації військовослужбовців / О. В. Шелестова // Медицинская психология. - 2017. - Том 12, N 3. - С.32-36. - Библиогр.: с.36
 • Сайко О.В. 
  Гіпносугестивна терапія нічного енурезу у військовослужбовців, які захворіли в зоні збройного конфлікту під час проведення антитерористичної операції / О. В. Сайко, М. П. Лучкевич, І. Є. Гайда // Медицина неотложных состояний. - 2017. - N 2. - С.123-127. - Библиогр.: с. 126-127.
 • Опыт применения анималотерапии в системе психореабилитации участников АТО в санаторно-курортных условиях / Б. В. Михайлов [и др.] // Медицинская психология. - 2017. - N 2. - С.39-43. - Библиогр. в конце ст
 • Імплементація сучасних технологій відновного лікування постраждалих в умовах особливого періоду
 • Слабкий Г.
  Функціонально-організаційна модель антисуїцидальної допомоги / Г. Слабкий // Журнал заступника головного лікаря. - 2017. - N 1. - С.29-34
 • Посттравматическое стрессовое расстройство. Наши реалии 
 • Реабилитация пациентов после оперативного лечения переломов дистального конца плеча / Э. И. Солод [и др.] // Врач-аспирант. - 2016. - N 4 ЕБ. - С.30-36. - Библиогр.: с.36 .
 • Стан вестибулярної функції у осіб, які отримали акутравму в зоні проведення антитерористичної операції / Д. І. Заболотний [та ін.] // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2016. - N 3. - С.12-18. - Библиогр.: с.18 .
 • Хаустова О.О.
  Психосоціальна реабілітація: проблеми і шляхи вирішення / О. О. Хаустова // Нейро news. - 2016. - N 2. - С.25-29. - Библиогр.: с. 29.
 • Юрій Гріненко: "Наша головна мета - створити заклад з комплексним безперервним підходом до процесу реабілітації" // Нейро news. - 2016. - N 2. - С.6-9 new
 • Истомин А. Г.
  Модифицирование спортивных подвесных систем для использования в реабилитационном процессе / А. Г Истомин, Е. В. Луценко // Травма. - 2016. - Том 17, N 2. - С.6-10. - Библиогр. в конце ст.
 • Кутько И. И. 
  Стрессовое расстройство у перенесших вооруженный конфликт. Клиническая динамика, диагностика, лечение и реабилитация / И. И. Кутько, А. Н. Линев // Український медичний часопис. - 2016. - № 1. - С.24-27
 • Как сосуществовать с участниками боевых действий с посттравматическим стрессовым расстройством?
 • Двигательная реабилитация пациента с последствиями позвоночно-спинномозговой травмы методом неинвазивной электростимуляции спинного мозга в сочетании с механотерапией / С. В. Виссарионов [и др.] // Хирургия позвоночника. - 2016. - Том 13, N 1. - С.8-12. - Библиогр.: с. 12.
 • Медицинская реабилитация при повреждениях кисти с применением метода транспозиции пальцев и пястных костей / В. П. Дейкало [и др.] // Новости хирургии. - 2016. - Том 24, N 1 ЕБ. - С.70-76. - Библиогр.: с.75-76 .
 • Реабілітація військовослужбовців // Нейро news. - 2016. - N 1. - С.6-7
 • Котляров С.Н.
  Дисфункциональное дыхание и его место в структуре «военных синдромов» / С. Н. Котляров // Земский врач. - 2015. - N 4 ЕБ. - С.30-32. - Библиогр.: с. 32.
 • Матяш М.М.
  Український синдром: особливості посттравматичного стресового розладу в учасників антитерористичної операції / М. М. Матяш, Л. І. Худенко // Укр. мед. часопис. - 2014. - N 6. - С.124-127