20 | 08 | 2019

ФАХОВА ІНФОРМАЦІЯ ЗА НАПРЯМКАМИ. Анестезіологія

Для отримання електронних копій окремих статей скористайтесь сервісом "Електронна доставка документівБЕЗКОШТОВНО

В розділі "Перелік видань" можна переглянути повний перелік статей з представлених періодичних видань

 

  • Опыт применения селективной ЛПС-сорбции в комплексной терапии больных с грамотрицательным сепсисом / И. В. Бовкун [и др.] // Вестник анестезиологии и реаниматологии. - 2017. - Том 14, N 3. - С.68-72. - Библиогр.: с. 72. - ISSN 2078-5658.
  • Помилки та ускладнення, які виникають під час проведення догоспітальної серцево-легеневої мозкової реанімації / Р. М. Ляхович, М. Я. Джус, Я. М. Кіцак, О. Г. Нецюк // Вісник наукових досліджень. - 2016. - N 3. - С.27-29
  • Волков П.А. Дифференцированная анестезия с учетом вегетативного тонуса при лапароскопических операциях / П. А. Волков, В. А. Гурьянов // Вестник интенсивной терапии. - 2017. - N 2. - С.26-30. - Библиогр.: с.30 . - ISSN 1726-9806.
  • Черній В. І. Перспективи малоінвазивних методів анестезіологічного посібника при лапароскопічних баріатричних втручаннях у пацієнтів з морбідним ожирінням за принципами прискореної реабілітації / В. І. Черній, В. В. Євсєєва // Сімейна медицина. - 2017. - № 2. - С.28-31 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.1.
  • Поляков И.В. Проблема белково-энергетической недостаточности в отделении реанимации и интенсивной терапии хирургического профиля / И. В. Поляков, И. Н. Аейдерман, К. Н. Золотухин // Вестник интенсивной терапии. - 2017. - N 1. - С.36-66. - Библиогр.: с.61-66 . - ISSN 1726-9806.
  • Сложность диагностики аддисонического криза при первичной надпочечниковой недостаточности / В. Н. Ослопов [и др.] // Казанский медицинский журнал. - 2016. - Том 97, N 5. - С.797-800