26 | 03 | 2019

ФАХОВА ІНФОРМАЦІЯ ЗА НАПРЯМКАМИ. Дитяча нефрологія, урологія

Для отримання електронних копій окремих статей скористайтесь сервісом "Електронна доставка документівБЕЗКОШТОВНО

В розділі "Перелік видань" можна ознайомитись з повним переліком та змістом періодичних видань, передплачених бібліотекою

 

 • Макєєва Н.І. Предиктори формування нефросклерозу у дітей із хронічним пієлонефритом та везико–уретеральним рефлюксом / Н. І. Макєєва, О. О. Морозова // Современная педиатрия. – 2018. – N 4. – С.40-43. – Библиогр.: с.43. – ISSN 1992-5913 new
 • Цимбаліста О.Л. Етіологічна діагностика пієлонефриту в дітей та проблема резистентності мікроорганізмів до антибіотиків / О. Л. Цимбаліста, Л. В. Мельничук // Перинатологія та педіатрія. – 2018. – N 2. – С.73-78. – Библиогр.: с.77-78 new
 • Значение компьютерной томографии в диагностике повреждений почек / Т. Г. Бармина [и др.] // Российский Электронный Журнал Лучевой Диагностики. – 2018. – N 2 ЕБ. – С.123-132. – Библиогр.: с. 131-132. – ISSN 2222-7415 new
 • Цимбаліста О.Л. Етіологічна діагностика пієлонефриту в дітей та проблема резистентності мікроорганізмів до антибіотиків / О. Л. Цимбаліста, Л. В. Мельничук // Перинатологія та педіатрія. - 2018. - N 2. - С.73-78. - Библиогр.: с.77-78
 • Вакуленко Л.І. Дисметаболічна нефропатія як фактор ризику розвитку пієлонефриту в дітей / Л. І. Вакуленко ; Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України // Здоровье ребенка. - 2018. - N 1. - С.85-88. - Библиогр.: с. 88
 • Демина С.В. Роль пелоидов в восстановительном лечении детей с хроническим пиелонефритом при экологоотягощенном анамнезе / С. В. Демина, Л. Н. Шведунова // Курортная медицина. - 2018. - N 1 ЕБ. - С.77-79. - Библиогр.: с. 79

 • Рівень біологічних маркерів запалення (IL-6, IL-8) у сечі дітей з хронічним пієлонефритом та везико-уретеральним рефлюксом / H. I. Макєєва [та ін.] // Современная педиатрия. - 2018. - N 1. - С.80-83. - Библиогр.: с.83 . - ISSN 1992-5913.  

 • Етіологічні фактори розвитку пієлонефриту в дівчаток
 • Оптимизация терапии инфекций мочевыводящих путей у пациентов детского возраста . 
 • Комплексное лечение рецидивирующего цистита при нейрогенной дисфункции мочевого пузыря у девочек / И. А. Корсунский [и др.] // Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского. - 2017. - Т. 96, № 1. - С.209-211 
 • Хаккулов Э. Б. Возможности мультиспиральной компьютерной томографии в дифференциальной диагностике врожденного уретерогидронефроза у детей / Э. Б. Хаккулов, Ж. У. Хусанходжаев // Урология. - 2017. - N 2. - С.100-104
 • Современные возможности ультразвуковой диагностики состояния почек у детей / В. В. Бекезин [и др.] // Современные технологии в медицине. - 2017. - Том 9, N 2 ЕБ. - С.170-177. - Библиогр.: с.176-177 .
 • Ранняя диагностика поражения почек у детей с сахарным диабетом I типа / А. А. Вялкова [и др.] // Педиатр. - 2016. - Том 7, N 2 ЕБ. - С.187-188. - ISSN 2079-7850 
 • Павлов А. Ю.Тактика амбулаторного ведения пациентов с различными видами деривации мочи / А. Ю. Павлов, З. Р. Сабирзянова, Г. В. Симонян // Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского. - 2016. - Т. 95, № 5. - С.58-62. - Библиогр. в конце ст.
 • Острый пиелонефрит у детей: антибиотикотерапия в зависимости от клинического течения // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. - 2016. - N 4. - С.58
 • Няньковський С.Л.Метаболічна терапія та її роль у комплексному лікуванні дисплазій сполучної тканини у дитячій нефрології / С. Л. Няньковський, О. О. Добрик, М. Ю. Іськів // Современная педиатрия. - 2016. - N 1. - С.131-136. - Библиогр.: с.134-136 .
 • Коррекция дисфункционального мочеиспускания у детей / Т. Л. Божендаев [и др.] // Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского. - 2016. - Т. 95, № 5. - С.62-66. - Библиогр. в конце ст..
 • Кокоркин А.Д.Предикторы аномалий мочевыводящей системы в раннем детском возрасте / А. Д. Кокоркин // Современная педиатрия. - 2016. - N 5. - С.119-124. - Библиогр.: с. 123-124. - Библиогр.: с. 123-124
 • Каплунов С. В.Дифференциальная диагностика мультикистозной дисплазии почки и нефробластомы [Электронный ресурс] / С. В. Каплунов, И. В. Иващенко, А. В. Третьяков. - Электрон. журн. : [б. и.] // Российский журнал детской гематологии и онкологии. - 2016. - N 4. - С.84-87
 • Шевчук Д.В.Проблема каменеутворення у дітей із нервово-м'язовою дисфункцією сечового міхура / Д. В. Шевчук // Современная педиатрия. - 2016. - N 5. - С.125-129. - Бібліогр.: с. 128.
 • Хирургические методы лечения нарушения накопительной функции мочевого пузыря у детей и подростков с миелодисплазией / И. Б. Осипов [и др.] // Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского. - 2016. - Т. 95, № 5. - С.41-47. - Библиогр. в конце ст

 


 • Менингококковый менингит // Therapia. Український медичний вісник. - 2015. - N 2. -  С.60-61

 


 • Оськин Д.Н.

 • Вирусологическая характеристика гепатита С и его влияние на гематологические показатели пациентов с ко-инфекцией: туберкулез и ВГС  / Д. Н. Оськин, С. Л. Жарикова // Земский врач. - 2015. - N 4 ЕБ. -  С.43-44.