22 | 02 | 2020

ФАХОВА ІНФОРМАЦІЯ ЗА НАПРЯМКАМИ. Дитяча пульмонологія, фтизіатрія

Для отримання електронних копій окремих статей скористайтесь сервісом "Електронна доставка документівБЕЗКОШТОВНО 

 • Білоконь О. В. Сучасні методи діагностики доброякісних та злоякісних новоутворень легень у дітей (огляд літератури) / О. В. Білоконь // Хірургія дитячого віку. - 2019. - N 1 ЕБ. - С.82-86. - Библиогр.: с.86 new
 • Ганковская Л.В. Изменение показателей врожденного иммунитета при тяжелой бронхиальной астме у детей / Л.В. Ганковская, А. Н. Казимирский, Б. Г. Брагвадзе, О. А. Свитин // Медицинская иммунология. - 2019. - Том 21, N 1 ЕБ. - С.99-105. - Библиогр.: с.104-105 new
 • Сучасні принципи діагностики і лікування інтерстиціальних захворювань легень у дітей. Розбір клінічного випадку на підставі застосування спільного керівництва Європейського респіраторного товариства та Американського торакального товариства 2015 р. = Modern principles of diagnostics and treatment of interstitial lung diseases in children. Case study based on the joint management of the European Respiratory Society and the American Thoracic Society 2015 / Т. М. Ткачова [та ін.] // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2018. – N 7. – С.55-62. – Бібліогр.: в кінці ст. 
 • Бабінець Л.С. Ефективність поєднаного використання сальбутамолу та екстакту плюща в амбулаторному лікуванні гострих респіраторних захворювань з бронхообструкцією / Л. С. Бабінець // Современная педиатрия. – 2019. – N 2. – С.18-22. – Библиогр.: с. 22
 • Шадрін О.Г. Оптимізація лікування вірусіндукованих загострень бронхіальної астми у дітей із використанням лізатів молочнокислих бактерій Lactobacillus rhamnosus V / О. Г. Шадрін, Г. А. Гайдучик, Л. Січел // Современная педиатрия. – 2019. - N 1. – С.19-25. – Библиогр.: с.24-25  
 • Охотникова Е.Н. Пути повышения эффективности ингаляционной терапии в детской пульмонологии / Е. Н. Охотникова, Т. Н. Ткачева // Педиатрия. Восточная Европа. – 2018. – N 4. – С.645-665. – Библиогр.: с. 664-665 
 • Актуальні питання та практичні аспекти дитячої пульмонології та алергології: стандарти медичної допомоги // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2018. – N 4. – С.26-32  
 • Охотникова Е.Н. Пути повышения эффективности ингаляционной терапии в детской пульмонологии / Е. Н. Охотникова, Т. Н. Ткачева // Педиатрия. Восточная Европа. – 2018. – N 4. – С.645-665. – Библиогр.: с. 664-665   
 • Усенко Д.В. Високочастотна осциляція грудної клітки у лікуванні дітей з гострою позалікарняною пневмонією / Д. В. Усенко // Современная педиатрия. – 2018. – N 4. – С.55-59. – Библиогр.: с.59   
 • Застосування препарату лізоциму і деквалінію хлориду в лікуванні гострих респіраторних захворювань верхніх дихальних шляхів у дітей 
 • Овчаренко Л.С. Взаимосвязь сывороточного содержания цитокинов и нейропептидов у детей с рекуррентным бронхитом и синдромом вертебробазилярной артериальной системы / Л. С. Овчаренко, Т. В. Слуцкая // Здоровье ребенка. – 2018. – N 4. – С.20-23. – Библиогр.: с.23
 • Опыт применения селективных иммуномодулирующих препаратов в лечении интерстициальной лимфоцитарной болезни легких у детей с первичными иммунодефицитными состояниями / Ю. А. Родина [и др.] // Вопросы гематологии/онкологии и иммунопатологии в педиатрии. – 2018. –N 3. – С.50-59. – Библиогр.: с.58-59   
 • Світові стандарти діагностики та лікування гострих бронхіалітів у дітей / М. О. Гончарь [та ін.] // Современная педиатрия. – 2018. – N 2. – С.81-87. – Библиогр.: с.87. – ISSN 1992-5913   
 • Лазарева Н.Б. Перспективы длительного применения макролидных антибиотиков при бронхоэктазах у детей: вопросы и ответы / Н. Б. Лазарева, Е. В. Шик, Е. В. Реброва // Вопросы современной педиатрии. – 2018. – N 2. – С.166-169. – Библиогр.: с.169. – ISSN 1682–5527  
 • Руденко Є.О. Особливості клінічної картини та сучасної діагностики трахеомаляції у дітей / Є. О. Руденко, Л. Б. Браткова, Т. О. Бондаренко // Современная педиатрия. – 2018. – N 2. – С.59-65. – Библиогр.: с. 65. – ISSN 1992-5913 
 • Речкіна О.О. Бронходилятаційний тест у дитячій практиці: ефективність використання бронхолітиків швидкої дії / О. О. Речкіна, А. С. Дорошенкова, О. М. Кравцова // Современная педиатрия. – 2018. – N 1. – С.56-62. – Библиогр.: с.62. – ISSN 1992-5913   
 • Речкина Е.А. Опыт применения комбинированной терапии препаратами Тос–Май и Лангес у детей с острыми неспецифическими заболеваниями органов дыхания инфекционно–воспалительного характера / Е. А. Речкина, В. А. Стриж // Здоровье ребенка. – 2018. – N 1. – С.51-57. – Библиогр.: с.57 
 • Скорочення тривалості синдрому астенії у дітей, що розвинулись на тлі гострих респіраторних захворювань, з використанням метаболічної терапії препаратом Кардонат / Т. В. Стоєва [та ін.] // Здоровье ребенка. – 2018. – N 1. – С.38-43. – Библиогр.: с.43 
 • Цимбаліста О.Л. Внутрішньогрудні форми саркоїдозу у підлітків / О. Л. Цимбаліста // Перинатологія та педіатрія. - 2018. - N 2. - С.89-94.
 • Кенс О.В. Вплив імуномодулюючої терапії інтерфероном альфа-2b рекомбінантним людини на рівень цитокінів у крові дітей з повторними епізодами гострого обструктивного бронхіту / О. В. Кенс, Н. С. Лук'яненко, О. З. Гнатейко // Современная педиатрия. – 2018. – N 1. – С.30-36. - Библиогр.: с.35-36 . - ISSN 1992-5913  
 • Речкина Е.А. Опыт применения комбинированной терапии препаратами Тос-Май и Лангес у детей с острыми неспецифическими заболеваниями органов дыхания инфекционно-воспалительного характера / Е. А. Речкина, В. А. Стриж // Здоровье ребенка. - 2018. - N 1. - С.51-57. - Библиогр.: с.57 .
 •  Скорочення тривалості синдрому астенії у дітей, що розвинулись на тлі гострих респіраторних захворювань, з використанням метаболічної терапії препаратом Кардонат / Т. В. Стоєва [та ін.] // Здоровье ребенка 2018.  N 1.  С.38-43. - Библиогр.: с.43 
 • Бронходилятационный тест в детской практике: эффективность использования бронходилятаторов быстрого действия
 • Внелегочные проявления саркоидоза у детей (лекция)
 • Гиперсенситивный пневмонит (экзогенный аллергический альвеолит) у детей (диагностика и лечение). Клинические рекомендации
 • Спорные и нерешенные вопросы в терапии кашля у детей в амбулаторной практике
 • Методы скрининга туберкулезной инфекции у детей и их роль в формировании групп риска и диагностике заболевания / Е. С. Овсянкина [и др.] // Российский педиатрический журнал. – 2017. – N 2. – С.108-115. – Библиогр.: с. 112-115 
 • Корецкая Н.М. Современный подход к выявлению туберкулеза у детей школьного возраста: оптимизация диагностики или упущенные возможности? / Н. М. Корецкая // Педиатрия. Журнал им. Г. Н. Сперанского. – 2017. – № 3. – С.138-143. – Библиогр. в конце ст.


 


 • Менингококковый менингит // Therapia. Український медичний вісник. - 2015. - N 2. -  С.60-61

 


 • Оськин Д.Н.

 • Вирусологическая характеристика гепатита С и его влияние на гематологические показатели пациентов с ко-инфекцией: туберкулез и ВГС  / Д. Н. Оськин, С. Л. Жарикова // Земский врач. - 2015. - N 4 ЕБ. -  С.43-44.