22 | 02 | 2018

Фахова інформація за напрямками. Оториноларингологія

У разі зацікавленості в матеріалах окремих статей, рекомендуємо скористатися сервісом "Електронна доставка документів" з метою отримання повного тексту

 

 • Место топических антимикробных лекарственных средств в фармакотерапии инфекционно-воспалительных заболеваний глоткиnew
 • Лечение и профилактика острой респираторной вирусной инфекции с позиции врача-оториноларингологаnew
 • Современная фармакотерапия воспалительных заболеваний наружного и среднего ухаnew
 • Запорощенко А.Ю.
   К вопросу о тактике хирургического лечения больных хроническим гнойным средним отитом / А. Ю. Запорощенко // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2017. - N 3. - С.88-93. - Библиогр.: с. 93.
 • Лупир А.В.
   Ефективність застосування бактеріальної аутовакцини у протирецидивному лікуванні хворих на поліпозний риносинусит / А. В. Лупир // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2017. - N 3. - С.69-75. - Библиогр.: с. 74-75.
 • Роль санационной терапии носоглотки и ротовой полости в профилактике гнойных осложнений верхних дыхательных путей у пациентов, находящихся на длительной искусственной вентиляции / А. С. Соколов [и др.] // Медицина неотложных состояний. - 2017. - N 3. - С.21-25. - Библиогр.: с.24-25.
 • Горішній І.І.
   Як покращити носове дихання, не застосовуючи назальні деконгестанти і хірургічні втручання / І. І. Горішній, В. І. Ткаченко, О. І. Горішня // Сімейна медицина. - 2017. - № 2. - С.112-114 : рис. - Бібліогр. в кінці ст
 • Кошель І.В.
  Алгоритм СКТ діагностики поліпозного риносинуситу, асоційованого з непереносимістю аспірину / І. В. Кошель, П. Ф. Дудій // Ринологія. - 2017. - N 2. - С.21-26. - Библиогр.: с.26.
 • Добрецов К.Г.
   Роль стафилококков в развитии хронического полипозного риносинусита / К. Г. Добрецов, С. В. Макаревич // Российская ринология. - 2017. - N 1. - С.36-40. - Библиогр.: с.40.
 • Пелешенко Н.А.
   Нехирургический метод коррекции назальной обструкции / Н. А. Пелешенко // Ринологія. - 2017. - N 2. - С.79-80.
 • Рязанцев С.В.
   Современный взгляд на лечение хронического полипозного риносинусита / С. В. Рязанцев, М. А. Будковая // Российская ринология. - 2017. - N 1. - С.54-59. - Библиогр.: с.59.
 • Скоморохова Т.В.
  Сучасний стан проблеми лікування хворих зі злоякісними новоутвореннями верхніх дихальних шляхів (огляд літератури та результати власних досліджень) / Т. В. Скоморохова // Клиническая онкология. - 2017. - N 1. - С.59-63. - Библиогр.: с.63.