30 | 05 | 2020

Фахова інформація. Хірургія 2017 рік

Для отримання електронних копій окремих статей скористайтесь сервісом "Електронна доставка документівБЕЗКОШТОВНО

 

 • Обгрунтування ефективності використання відеоасистованого доступу в хірургії запальних процесів плеври / М.С. Опанасенко [та ін.] //Клінічна хірургія. - 2017. - N 7. - С.37-40. - Бібліогр.: с. 40.
 • Профілактика тромботичних ускладнень при застосуванні ендовенозних методик в лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок / О.Ю. Усенко [та ін.] //Клінічна хірургія. - 2017. - N 7. - С.25-27. - Бібліогр.: с. 27. - Бібліогр.: с. 27.
 • Тактика хірургічного лікування гострого некротичного панкреатиту з використанням мініінвазивних діапевтичних втручань / І. В. Хомяк [та ін.] //Клінічна хірургія. - 2017. - N 5. - С.5-8. - Бібліогр.: с. 8
 • Вырва О.Е.
  Основные принципы хирургического лечения злокачественных опухолей костей / О. Е. Вырва //Ортопедия, травматология и протезирование. - 2017. - N 3. - С.105-111
 • Инновационные методы оптимизации регенерации кости: обогащенная тромбоцитами плазма (обзор литературы) / Н.А. Корж [и др.] //Ортопедия, травматология и протезирование. - 2017. - N 3. - С.123-135. - Библиогр.: с.132-135
 • Инфекции, ассоциированные с имплантацией кардиостимуляторов [Электронный ресурс] / Л. И. Дворецкий [и др.]. - Электрон. журн. : [б. и.] //Архивъ внутренней медицины. - 2017. - № 3. - С.233. - Библиогр. в конце ст.
 • Клінічні аспекти застосування фіксатора типу "ендобатон" для лікування травм і деформацій опорно-рухового апарату в умовах Обласної лікарні інтенсивного лікування м. Маріуполя / О.Б. Ставицький [и др.] //Травма. - 2017. - Том 18, N 3. - С.42-47. - Бібліогр. в кінці ст. - Бібліогр. в кінці ст.
 • Лапароскопическая хирургия в лечении рака эндометрия. (Результаты семилетнего клинического опыта НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова) [Электронный ресурс] / И. В. Берлев [и др.]. - Электрон. журн. : [б. и.] //Опухоли женской репродуктивной системы. - 2017. - № 3. - С.73-81
 • Особливості реабілітації пацієнтів із наслідками травм ділянки кульшового суглоба після ендопротезування / В.А. Філіпенко [та ін.] // Ортопедия, травматология и протезирование. - 2017. - N 3. - С.91-98. - Библиогр.: с.97-98
 • Черній В.І.
  Перспективи малоінвазивних методів анестезіологічного посібника при лапароскопічних баріатричних втручаннях у пацієнтів з морбідним ожирінням за принципами прискореної реабілітації /В.І. Черній, В. В. Євсєєва //Сімейна медицина. - 2017. - № 2. - С.28-31 : табл. - Бібліогр. в кінці ст
 • Андрашко Ю.В.
  Новый взгляд на возможности микронидлинга: микроигольчатая редермализация кожи различных участков тела / Ю.В. Андрашко, И.А. Андрашко, Р.Р. Яремкевич //Дерматологія та венерологія. - 2017. - N 1. - С.54-59.
 • Кательницкий И.И.
  Методы лечения больных облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей при критической ишемии / И. И. Кательницкий, Е. С. Ливадняя //Практична ангіологія. - 2017. - N 1. - С.20-25. - Библиогр. в конце с
 • Прийма О.Б.
  Досвід виконання симультанних малоінвазивних втручань на сечовому міхурі, передміхуровій залозі, задній уретрі = Experience of simultaneous minimally invasive surgery on urinary bladder, prostate and posterior urethra /О.Б. Прийма, М.В. Босак, Т.Я. Куцик //Медицинские аспекты здоровья мужчины. - 2017. - N 1. - С.50-52. - Бібліогр.: в кінці ст.