Медичні професійні заходи у 2019 році

Реєстр з'їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, які проводитимуться в 2019 році по Україні

15-17 квітня ХХІІІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених
16 квітня Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання дитячої нутриціології»
16-17 квітня Науково-практична конференція з міжнародною участю «Санаторно-курортна реабілітація онкологічних хворих»
16-18 квітня Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційна колопроктологія та ендоскопія. Сервіс в медицині»
17 квітня Науково-практична конференція «Організація управління охороною здоров'я 2019» в рамках VІІІ Міжнародного медичного конгресу
17 квітня Науково-практична конференція «Практичні аспекти та актуальні питання алергології»
17 квітня Науково-практична конференція «Профілактика, діагностика та лікування в практиці сімейного лікаря»
17 квітня Науково-практична конференція «Профілактика, діагностика та лікування в практиці сімейного лікаря»
17 квітня Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні стратегії кадрового забезпечення сфери охорони здоров'я» в рамках VІІІ Міжнародного медичного конгресу
17 квітня VI з'їзд Української асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів, присвячений 100-річчю з дня видання наказу Наркомздравом УНР щодо заснування кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії
17-18 квітня Науково-практична конференція з міжнародною участю «ХVIII Київський Курс з коронарних реваскуляризацій»
17-18 квітня Науково-практична конференція з міжнародною участю «Нові клініко-діагностичні рішення та сучасні аналітичні технології»
17-19 квітня  Науково-практична конференція «Інноваційні досягнення в профілактиці, діагностиці, лікуванні дерматовенерологічних захворювань в умовах медичної реформи»
17-19 квітня Науково-практична конференція з міжнародною участю «Психіатрія ХХІ століття: інновації у медицині залежностей»
17-19 квітня VІІІ Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров'я»
17-19 квітня X международный медицинский форум «Инновации в медицине – здоровье нации»
17-20 квітня Британо-Український симпозіум (БУС – 11) «Інноваційні технології та методики в анестезіології та інтенсивній терапії»
18 квітня Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасна стратегія променевої діагностики та оцінки ефективності лікування пухлин органів малого тазу»
18-19 квітня Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання репродуктивного здоров'я в сучасних умовах»
18-19 квітня Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання травматології та остеосинтезу»
18-19 квітня Науково-практична конференція з міжнародною участю «Від науки до практики»
18-19 квітня Науково-практична конференція з міжнародною участю «Гендер. Екологія. Здоров'я»
18-19 квітня Науково-практична конференція з міжнародною участю «Міждисциплінарні підходи до діагностики та лікування дитячих хвороб»
18-19 квітня Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини» (для студентів та молодих вчених)
18-19 квітня Науково-практична конференція з міжнародною участю «Цукровий діабет. Діабетична ретинопатія. Глаукома. Міждисциплінарний підхід до діагностики та лікування»
18-19 квітня Цукровий діабет – Очні ускладнення. Глаукома. Міждисциплінарний підхід
18-19 квітня Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання травматології та остеосинтезу»
18-19 квітня ІІ Міжнародний конгрес «Репродуктивне здоров'я: мультидисциплінарний підхід в безперервному професійному розвитку лікарів»
19 квітня Науково-практична конференція «Актуальні аспекти кардіології і кардіохірургії»
19 квітня Науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної клінічної пульмонології та алергології»
19 квітня Науково-практична конференція «Невідкладна кардіологія: імплементація сучасних рекомендацій»
19 квітня Науково-практична конференція «Сучасні аспекти лікування інфекційного ендокардиту»
19 квітня Науково-практична конференція з міжнародною участю «Психосоматична медицина: наука і практика»
21-23 квітня Науково-практична конференція з міжнародною участю «Міждисциплінарні питання в сучасній неврології»
22 квітня Науково-практична конференція «Мультидисциплінарні аспекти у хірургії, анестезіології, гінекології та урології» (у режимі відео-конференції)
23 квітня Науково-практична конференція «Мультидисциплінарний підхід до лікування пацієнтів з цереброваскулярною патологією та менеджмент болю» (у режимі відео-конференції)
24 квітня Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання збереження соматичного та епродуктивного здоров'я жінок»
24-26 квітня Науково-практична конференція «Інфекційні хвороби у сучасному світі: епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика в рамках Х Міжнародного медичного форуму» 
24-26 квітня Науково-практична конференція з міжнародною участю «Всесвітній тиждень імунізації» в рамках Х Міжнародного медичного форуму
25 квітня Науково-практична конференція з міжнародною участю «Стандарти діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб»
25 квітня Стоматологічний симпозіум
10-11 трачня Міжнародний медичний конгрес «Сучасні аспекти збереження та відновлення здоров'я жінки»
10-11 травня Актуальні питання ендокринної хірургії. Практичні та проблемні питання хірургічного лікування пацієнтів із патологією щитоподібної та прищитоподібних залоз
16 травня Науковий симпозіум «Фізичний розвиток дитини, як індикатор стану здоров'я і соціального благополуччя»
16 травня Науковий симпозіум з міжнародною участю «Неінфекційні хвороби: актуальні проблеми, профілактика, лікування», присвячений Дню науки
16 травня Науковий симпозіум з міжнародною участю «Актуальні питання урології»
16-17 травня Науковий симпозіум з міжнародною участю «Новітні технології в діагностиці і лікуванні сепсису»
16 -17 травня Взаємоінтеграція теорії та практики в сучасній стоматології
17 травня Науковий симпозіум з міжнародною участю «Всесвітній день запальних захворювань кишечника 2019 в Україні»
18-19 травня Міжнародний конгрес «The X-ray in diagnostic and treatment» / Х-промені в діагностиці та лікуванні
20-11 травня VI Міжнародний конгрес з гемостазіології, анестезіології та інтенсивної терапії «Чорноморська перлина. Black sea pearl: СЕЕА КУРС 4. Мати та дитина. Mother and child»
23 травня International Neuroscience and Biological Psychiatry ISBS Symposium «TRANSLATIONAL NEUROSCIENCE OF STRESS»
23-24 травня Науковий симпозіум з міжнародною участю «Первинні імунодефіцити – шлях в доросле життя» в рамках Центрально-Східноєвропейської програми «J-Project»
23-25 травня IV З'їзд алергологів України «Актуальні питання виявлення і лікування алергічних захворювань»
24 травня Науковий симпозіум з міжнародною участю (ХVII) «Малоінвазивна та інструментальна хірургія хребта»
27-30 травня 20 з'їзд з міжнародною участю Українського фізіологічного товариства
30 травня VII Польсько-Український з'їзд кардіохірургів «Прогресивні досягнення в кардіохірургії – обмін досвідом: кардіохірургія, інтервенційна кардіологія, анестезіологія»
30-31 травня Міжнародний конгрес «Інноваційні технології в гінекології, мамології та естетичній гінекології»
31 травня Науковий симпозіум з міжнародною участю «Теорія і практика репродукції людини»
6-7 червня ІІІ Міжнародний конгрес «Планування сім'ї – збереження репродуктивного потенціалу країни»
6-7 червня Науковий симпозіум з міжнародною участю «Мутації і варіації при первинних та вторинних мітохондріальних дисфункціях і рідкісній спадковій патології»
7 червня Тенденції розвитку клінічної та експериментальної хірургії
14 червня Українсько-Британський конгрес «Антиінфекційні стратегії 21 століття»
18-21 червня 6-й з'їзд Українського товариства клітинної біології з міжнародним представництвом
20-22 червня 34 Дунайський Конгрес Центрально-Європейської Діабетичної Асоціації
4 липня І з'їзд судово-медичних експертів
17-19 вересня Міжнародний фармацевтичний конгрес
18-20 вересня ІХ Міжнародний науковий конгрес «Нове в хірургії раку шлунково-кишкового тракту із курсом «Сучасні аспекти імунотерапії злоякісних новоутворень»
19-20 вересня Науковий симпозіум з міжнародною участю (VIIІ) «Актуальні питання інтервенційної нейрорадіології»
19-20 вересня Науковий симпозіум з міжнародною участю (ХІ) «Сучасна діагностична та лікувальна ендоскопія»
25-27 вересня ХХ Національний конгрес кардіологів України
26-27 вересня VII Міжнародний конгрес неонатологів України «Досягнення і виклики у виходжуванні недоношених дітей в Україні»
26-27 вересня Науковий симпозіум з міжнародною участю (VII) «Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення. Міжнародна пульмонологічна школа»
28-29 вересня П'ятий науковий симпозіум з міжнародною участю цифрових технологій та естетичної стоматології «Регенеративні технології в стоматології»
2-4 жовтня VII Міжнародний конгрес неонатологів України «Досягнення і виклики у виходжуванні недоношених дітей в Україні»
3-4 жовтня Науковий симпозіум з міжнародною участю «Профілактика і чинники ризику неврологічних, психічних та наркологічних розладів»
8-10 жовтня XIV Міжнародний конгрес педіатрів України «Актуальні питання педіатрії»
9-10 жовтня Науковий симпозіум з міжнародною участю (ІІІ) «Невідкладні стани та анестезіологічне забезпечення в акушерстві, гінекології та перинатології»
9-11 жовтня ХVIII з'їзд ортопедів-травматологів України
10 жовтня Науковий симпозіум з міжнародною участю «Медичні аспекти боротьби з неінфекційними захворюваннями: диференційний підхід до оцінки інформованості населення, комплаєнсу до профілактики та лікування»
15-16 жовтня Міжнародний симпозіум «SMART LION 2019»
17-18 жовтня П'ятий Національний український стоматологічний конгрес
17-18 жовтня ІІ Національний конгрес з міжнародною участю «Актуальні проблеми перинатальної неврології»
18-19 жовтня П'ятий з'їзд громадської організації «Всеукраїнська асоціація пластичних, реконструктивних та естетичних хірургів» «Актуальні питання пластичної , реконструктивної та естетичної хірургії»
14-16 листопада ХVIII з'їзд Всеукраїнського лікарського товариства
15-16 листопада II Міжнародний конгрес «Раціональне використання антибіотиків у сучасному світі. Antibiotic Resistance STOP!»
16-17 листопада Міжнародний конгрес «Experience of cured diseases» / Досвід вилікуваних захворювань
19-22 листопада ІХ з'їзд ендокринологів України (до 100-річчя ДУ «Інститут проблем ендокринної патології» iм. В.Я. Данилевського НАМН України»
21-22 листопада  ІІ Регіональний Український Конгрес «Дебати в неврології» («Controversies in neurology»)
23 листопада Всеукраїнський конгрес «Особливості лікування розсіяного склерозу»
23 листопада Всеукраїнський конгрес «Система управління охороною здоров'я в Україні»


РЕЄСТР МІЖНАРОДНИХ З'ЇЗДІВ, КОНГРЕСІВ, СИМПОЗІУМІВ, НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ В 2019 РОЦІ  

Флаг Австралии Австралія   Флаг Малайзии
  Малайзія
Флаг Австрии
Австрія   Флаг Нидерландов   Нідерланди
Флаг Великобритании
Англія   Флаг Польши   Польща
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов Арабські Емірати   Флаг Португалии   Португалія
Флаг Бельгии Бельгія   Флаг России   Росія
Флаг Германии Германія   Флаг Румынии   Румунія
Гонконг   Флаг Сингапура   Сингапур
Флаг Греции Греція   Флаг Соединённых Штатов Америки   США
Флаг Индии Індія   Флаг Таиланда   Тайланд
Флаг Индонезии
Індонезія   Флаг Турции   Турція
Флаг Ирландии Ірладнія   Флаг Украины   Україна
Флаг Испании Іспанія   Флаг Франции   Франція
Флаг Италии Італія   Флаг Чехии   Чехія
Флаг Канады Канада   Флаг Японии   Японія
Флаг Китайской Народной Республики Китай  


Реєстр медичних виставок, які проводитимуться в Україні у 2019 році

7-9 лютого 84-ий міжнародний Київський стоматологічний форум та виставка
27-29 березня 85-ий міжнародний Київський стоматологічний форум та виставка
4-6 квітня 8-ий Івано-Франківський стоматологічний форум та виставка
9-11 квітня ГалМЕД 2019
17-19 квітня Дентал-Экспо 2019
17-19 квітня VIII Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров'я України»
17-19 квітня IV МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ «МЕНЕДЖМЕНТ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я»
17-19 квітня X ЮВІЛЕЙНИЙ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ «Інновації в медицині - здоров'я нації»
17-20 травня  10 міжнародна стоматологічна виставка "Дентал-Експо"
27-29 травня 28-та спеціалізована виставка з міжнародною участю
17-19 вересня X Ювілейна Міжнародна виставка обладнання та технологій для фармацевтичної промисловості PHARMATechExpo
25-27 вересня XII Міжнародна виставка LABComplEX. Аналітика. Лабораторія. Біотехнології. HI-TECH
1-3 жовтня 28-а Міжнародна медична виставка PUBLIC HEALTH 2019
24-26 жовтня 17 міжнародна стоматологiчна виставка "Дентал®-УКРАЇНА"


РЕЄСТР міжнародних МЕДИЧНИХ ВИСТАВОК У 2019 РОЦІ 

7-8 лютого Soins & Santé 2019 (Намюре, Бельгія)
2-3 березня DentalExpo 2019 (Киргизстан, Бішкек)
12-13 березня Analiza 2019 (Ізраїль , Тель-Авів)
22-24 березня Wellness 2019 (Литва, Клайпеда)
27-29 березня Medlab Asia Pacific & Asia Health 2019 (Сингапур, Сингапур)
28-30 березня Dentex Algeria 2019 (Алжир, Алжир)
28-30 березня Expomed Eurasia 2019 (Турція, Стамбул)
3-5 квітня Analytica Vietnam 2019 (В'етнам, Ханой)
9-11 квітня MedExpo 2019 (Киргизстан, Бішкек)
11-13 квітня Krakdent 2019 (Польша, Краков)
16-18 квітня TIHE 2019 (Узбекистан, Ташкент)
29-30 квітня World Dental Science and Oral Health Congress 2019 (Південна Корея, Сеул)

РЕЄСТР З'ЇЗДІВ, КОНГРЕСІВ, СИМПОЗІУМІВ, НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ, ЯКІ ПРОВОДИТИМУТЬСЯ В 2018 РОЦІ ПО УКРАЇНІ

Медичні конференції 2018 року