Яновський Георгій Вікторович

Georgiy YanovskiyГеоргій Вікторович Яновський (* 28 листопада 1924 – † 19 серпня 2006) – український кардіолог та терапевт, доктор медичних наук, професор.

Георгій Вікторович Яновський народився у м.Києві 28 листопада 1924 р.Його рідний дід академік Феофіл Гаврилович Яновський – славетний клініцист, один з корифеїв київської терапевтичної школи, ім'я якого присвоєно Інституту фтизіатрії та пульмонології АМН України.

Життя Г.В. Яновського тісно пов'язане з Інститутом кардіології (Інститутом клінічної медицини – до 1976 р.), де він почав працювати з 1947 р. – санітаром, медбратом, а після закінчення Київського медичного інституту в 1953 р. – лікарем.

У 1960 р. Георгій Вікторович захистив кандидатську дисертацію "Некоторые показатели функционального состояния сердечно-сосудистой системы при гормональной терапии ревматизма и инфекционного неспецифического полиартрита", а у 1967 р. – докторську "Функциональное состояние левого желудочка и левого предсердия при гипертонической болезни".

У 1964 р. Г.В. Яновському присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника, а в 1984 р. – учене звання професора. З 1979 до 1992 рр. Г.В. Яновський очолював у Інституті кардіології ім. М.Д. Стражеска відділення функціональної діагностики (з 1985 – функціональної діагностики та серцевої недостатності), а з 1992 р. працює головним науковим співробітником відділення серцевої недостатності.

Г.В. Яновський – яскравий представник української кардіологічної та терапевтичної школи. Широке коло його наукових інтересів стосується, насамперед, вивчення патогенетичних механізмів та розробки нових підходів до діагностики ревматизму, ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії, кардіоміопатій, доклінічної стадії серцевої недостатності. Визнаним і понині актуальним є цикл робіт Г.В. Яновського та співавторів, присвячений вивченню центральної та внутрішньосерцевої гемодинаміки, кисневого обміну у стані спокою та при фізичному навантаженні у хворих з ішемічною хворобою серця та гіпертонічною хворобою. Були новими на той час (1988–1989) дослідження Г.В. Яновського і його співавторів за допомогою інвазивних методів локальної секреторної активності міокарда (компоненти ренін-ангіотензин-альдостеронової системи) при ішемічній хворобі серця та артеріальній гіпертензії.

Професор Г.В. Яновський зробив великий науковий внесок у впровадження у вітчизняну кардіологічну практику сучасних методів інструментальної діагностики – ехокардіографії, навантажувальних тестів, спіроергометрії, коронароангіографії. Результати відповідних наукових досліджень його та його учнів узагальнені у фундаментальній монографії "Клинико-инструментальная диагностика поражений сердца и венечних сосудов" (у співавторстві з М.К. Фуркало та І.К. Следзевською, 1990). За цю книгу Г.В. Яновський разом із співавторами удостоєний премії імені М.Д. Стражеска НАН України.

За останні роки професор Г.В. Яновський проводить наукові дослідження у галузі прогнозування та проблеми оцінки якості життя у хворих з хронічною серцевою недостатністю.
Г.В. Яновський – автор понад 300 наукових публікацій, у тому числі 4 монографій, численних методичних рекомендацій та патентів на винаходи. Під його керівництвом виконані 16 кандидатських та 3 докторських дисертації.

Професор Г.В. Яновський є блискучим, визнаним клініцистом. Його робота є прикладом глибокого лікарського мислення та доброзичливого, тактовного відношення до пацієнтів та колег. Належною оцінкою вкладу Георгія Вікторовича у клінічну медицину є присудження йому в 1992 р. звання заслуженого лікаря України.
Професор Г.В. Яновський є членом Правління Асоціації кардіологів України, членом спеціалізованої ради з присудження вченого ступеня доктора медичних наук при Інституті серцево-судинної хірургії АМН України ім. М.М. Амосова.

Г.В. Яновський – учасник Великої Вітчизняної війни. Його висока культура, скромність та доброта викликають щиру повагу та любов його колег, численних учнів та пацієнтів.

За матеріалами: