Павлов Володимир Олексійович

Доктор медичних наук, професор, 1941 року народження.

Володимир Олексійович Павлов у 1965 році закінчив Дніпропетровський медичний pavlovінститут. Працював лікарем-травматологом, нейрохірургом медсанчастини комбінату "Криворіжсталь" м. Кривий Ріг. У 1972-1986 роках – головний лікар Дніпропетровської психоневрологічної лікарні. У 1985 році захистив кандидатську дисертацію, а в 1993 році – докторську дисертацію, одержавши науковий ступінь доктора медичних наук. Як вчений В.О. Павлов є автором 78 наукових робіт, 12 винаходів та 2 монографій; як громадський діяч вирішував багато питань щодо покращення медичного обслуговування населення. Неодноразово обирався депутатом місцевої та обласної рад.

З 1986 до 1992 року обіймав посаду головного лікаря Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова. За цей час у лікарні створюються нові спеціалізовані відділення, впроваджуються сучасні медичні технології діагностики та лікування. В березні 1990 року обраний народним депутатом до Верховної Ради України I-го скликання. Виконував обов'язки голови підкомісії Комісії ВР України з питань здоров'я людини. Брав участь у підготовці проектів Законів України "Про медичне страхування населення", "Про охорону здоров'я населення" та ін.

За вагомий внесок у справу охорони здоров'я неодноразово відзначений урядовими нагородами.

З 1992 до 1995 року працював начальником управління охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністраці. Нині В.О. Павлов обіймає посаду радника голови Дніпропетровської обласної ради.

Наукові праці:

  • Малярия / Н. С. Суременко, Н. П. Баранова, В. А. Павлов ; Днепропетровс. гос. мед. академия. - Д. : Б.И., 1998. - 16.
  • Актуальные проблемы медицинской экологии : тематическая подборка / В.А. Павлов. - Д. : Наддніпрянська правда, 1995. - 99 с.
  • Два века в борьбе за здоровье человека : История областной клинической больницы им.И.И.Мечникова / Л.А. Васильева, В.Н. Кузьменко, А.А. Пиленов, В.П. Бариленко; Ред. В.А. Павлов. - Д. : Б.в., 1998. - 55 с.
  • К 200-летию областной клинической больницы им. И.И.Мечникова : Сб.науч.-практ.ст. / МОЗ України, Областная клининическая больница им. И.И. Мечникова ; В.А. Павлов, Л.В. Новицкая-Усенко, В.П. Гейченко. - Днепропетровск : Пороги, 1998. - 331 с. 
  • Імунологічні та ензімні аспекти дії природних біорегуляторів у дітей дошкільних дитячих установ, розташованих поблизу джерел екологічних забруднень [Текст] / П. П. Бачинський, В. А. Павлов, [та ін.] // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Природні біорегулятори". - Ялта, 1995. - С. 98
  • Павлов, В. А. Здоровье человека в условиях окружающей среды, вклад традиционной медицины в решении этой проблемы [Текст] / В. А.Павлов, В. В. Абрамов, А. Г. Красовская // Актуальні питання валеології, екології, традиційної медицини: матеріали. конф., 22-23 трав. 2003 р. - Д., 2003. - С. 33-34
  • О роли нейроспецифичекого гликопротеина N-cam в патогенезе алкоголизма [Текст] / В. А.Павлов [та ін.] // Современные проблемы клинической и экспериментальной медицины: тез. докл. межобл. науч.-практ. конф. врачей хирургов и смежных специалистов. - Кривой Рог, 1991. - С. 184-185

За матеріалами:

  • Павлов В.О. //Професори (біографічний довідник професорів ДДМА):1916-2001:збірник біографій професорів ДДМА/Дніпропетр.держ.мед.акад.:85;ред.О.В.Люлько.- Дніпропетровськ:Пороги, 2002.- с.205-206
  • uk.wikipedia.org/wiki