28 | 09 | 2020

Історія бібліотеки

Більше фото

 • 1930 рік – було створено Дніпропетровську окружну медичну бібліотеку наказом Народного комісаріату охорони здоров'я УРСР №1280 від 6 листопада 1930 року.image004
 • 1932 рік – Дніпропетровську окружну медичну бібліотеку перейменовано в обласну.
 • 1946 рік - мережа медичних бібліотек області налічує 30 бібліотек.
 • 1946 рік – бібліотека здійснювала свою діяльність силами 3 співробітників, кількість користувачів складала 162, книговидача – 1340 документів, обсяг фонду – 2319 екземплярів.
 • 1957 рік – міськвиконком виділив для обласної бібліотеки приміщення по вул. Дзержинського, 8, в якому вона знаходиться і нині.
 • 1960 рік – в Дніпропетровській обласній науково-медичній бібліотеці створено відділ комплектування книжкових фондів.
 • 1965 рік – важливе місце в обслуговуванні користувачів займає міжбібліотечний абонемент, за допомогою якого широко використовуються цінні фонди бібліотеки.
 • На початку 70-х років організовано систематичний каталог за «Схемою індексів СК медичної літератури» та таблицями бібліотечної класифікації (ББК), а у 1987 році – за таблицями УДК.
 • 1971 рік – в лікувально-профілактичних закладах, за наказом обласного відділу охорони здоров'я, створено групи медичної інформації.
 • 1972 рік – в Дніпропетровській обласній науково-медичній бібліотеці створено відділ інформації з метою повного оперативного та якісного інформаційного забезпечення медичних фахівців області.
 • 1972 рік – в обласній науково-медичній бібліотеці створено відділ обробки літератури та каталогізації.
 • 1979 рік – організована централізована бібліотечна система медичних бібліотек лікувальних закладів Дніпропетровського регіону.
 • 1983 рік – було розпочато роботу зі створення генерального предметного каталогу, організованого згідно «Списку рубрик предметного каталогу ГЦНМБ», який у 1993 році змінив предметний каталог, організований згідно російської версії тезауруса MeSH Національної медичної бібліотеки США - «Медичні предметні рубрики».
 • 2002 рік – відбулася передача фондів медичних бібілотек ЦРЛ, що належать до мережі Дніпропетровської обласної науково-медичної бібліотеки на баланс центральних районних лікарень області.
 • 2003 рік – для обласної медичної бібліотеки придбано перший комп'ютер. 
 • 2004 рік – розпочато процес зі створення електронного каталогу бібліотеки на базі АБІС ІРБІС.
 • 2008 рік – створено власний сайт бібліотеки.
 • 2009 рік – організовано обслуговування за договорами на інформаційне забезпечення медичних фахівців лікувальних закладів області.
 • 2009 рік – розпочато роботу над створенням та поповненням краєзнавчого каталогу з питань охорони здоров'я Дніпропетровщини.
 • 2010 рік – організовано відділ бібліографії та краєзнавства Дніпропетровської обласної науково-медичної бібліотеки.
 • 2010 рік – колектив бібліотеки запропонував своїм користувачам нову послугу – віртуально-довідкову службу (ВДС), що дозволяє віддаленому користувачеві зручно та швидко дізнатися про наявність у фондах бібліотеки необхідної літератури.
 • 2011 рік – бібліотека зайняла 2-е місце у Всеукраїнському конкурсі бібліотечних Інтернет-сайтів, оголошеному Українською бібліотечною асоціацією.
 • 2012 рік – бібліотека запропонувала користувачам нову сервісну послугу – електронну доставку документів (ЕДД), за допомогою якої кожен має змогу замовити і отримати електронні копії документів з фондів бібліотеки.
 • 2012 рік – за підтримки ДОЗ ОДА до 80-річчя від дня утворення Дніпропетровської області КЗ "Дніпропетровська обласна науково-медична бібліотека" видала та презентувала медичний довідково-бібліографічний збірник "Шлях довжиною в життя".
 • 2012 рік – у березні Дніпропетровська обласна науково-медична бібліотека заявила про свою нову послугу – віртуальний день інформації.
 • 2012 рік – у червні відкрито нову послугу для користувачів сайту бібліотеки з метою вдосконалення обслуговування – у розділі сайту «Періодичні видання» представлено реєстр та зміст журналів медичного профілю, передплачених та отриманих бібліотекою.
 • 2012 рік – у серпні КЗ "Дніпропетровська обласна науково-медична бібліотека" вперше запропонувала на своєму сайті новий інформаційний ресурс "Нормативна база медичної галузі" та реєстр нормативно-правових документів щодо реформування системи охорони здоров'я у Дніпропетровській області.
 • 2012 рік – у вересні КЗ "Дніпропетровська обласна науково-медична бібліотека" повідомила про відкриття вільної WiFi зони. Сервіс встановлено з метою модернізації читального залу бібліотеки, збільшення робочих місць користувачів для роботи в мережі Інтернет.
 • 2012 рік – у вересні КЗ "Дніпропетровська обласна науково-медична бібліотека" повідомила про відкриття на своєму сайті віртуального читального залу, який створено з метою вдосконалення обслуговування користувачів, забезпечення оптимально комфортних умов для підвищення кваліфікації та самоосвіти медичних працівників регіону, надання можливості доступу до інформативної бази бібліотеки у будь-який час та незалежно від місця знаходження.
 • 2012 рік – у вересні КЗ "Дніпропетровська обласна науково-медична бібліотека" у Всеукраїнському конкурсі Української бібліотечної асоціації (УБА) здобула звання кращої бібліотеки 2012 року за змістовну та ефективну роботу, спрямовану на поширення соціально необхідної інформації з метою збереження здоров'я населення та отримала диплом ІІІ ступеня.
 • 2013 рік - створення фонду електронних документів у рамках пограмми "Електронна бібліотека ДОНМБ: крок у майбутнє"
 • 2014 рік - розпочато випуск власного онлайн-видання "BIBLIOTEKA.med.com"
 • 2015 рік - започатковано створення віртуального музею медицини Дніпропетровщини (робота з наповнення віртуальних залів музею відбувається дотепер)
 • 2015 рік - сайт бібілотеки почав працювати на новій платформі J-IRBIS, який має наступні переваги для користувачів: додаткові пошукові режими, функція автоматичного друку читацьких попередніх замовлень на книги, автоматичне зберігання останнього використаного пошукового режиму, можливість одночасного пошуку в декількох базах даних з об'єднанням результату.
 • 2016 рік - ДОНМБ у Вікіпедії
 • 2016 рік - створено сторінку в соціальній мережі Facebook
 • 2017 рік - запущено в роботу новий сервіс УДК-онлайн
 • 2017 рік - створено сайт для онлайн-видання "BIBLIOTEKA.med.com"