Абражанов Олександр Олексійович

1867-1931

Хірург, доктор медичних наук, професорAbraghanov Oleksandr Oleksiyovich

Після закінчення у 1891 р. медичного факультету Варшавського університету працював у хірургічному відділенні Маріїнської лікарні  у Санкт- Петербурзі. Брав участь у революційному русі, в марксистських гуртках. У 1893 р. за  пропаганду  соціалістичних ідей серед робітників був засланий в Уфимську губернію.В умовах заслання продовжував лікувальну та наукову діяльність.  Працював хірургом у  лікарні  Юрюзанського залізопереробного заводу. Протягом 6 років лише за допомогою одного фельдшера проводив велику хірургічну діяльність як за масштабами, так і за складністю оперативних втручань.У 1899 р. його запрошують на посаду завідуючого хірургічним відділенням Златоустівської земської лікарні. У 1896-1899 роках медичні журнали столиці друкують одну за одною його статті. Він почав користуватися у колег неабиякою повагою.Його обирають головою Уфимського губернського медичного товариства.  Перебуваючи на посаді завідуючого хірургічним відділенням Златоустівської земської лікарні, він виконав експериментальну роботу на тваринах, яку представив у Військово-медичну академію як дисертацію на ступінь доктора медицини на тему  "Пересадження та пломбування кісток (експериментальне, клінічне, мікроскопічне дослідження)". У 1901 р. переїхав працювати в госпітальну хірургічну клініку Київського університету, у  1902 р. удостоєний звання приват-доцента.

У 1905-1913 роках завідувач хірургічним відділом Полтававської губернської земської лікарні. 1913-1922 рр. завідувач хірургічного відділу лікарні Червоного Хреста. Від 1913 року за сумісництвом – приват-доцент медичного факультету Харківського університету, читав студентам 3-го курсу лекції з розділу "Хірургічні методи дослідження". З 1922–1930 рр. професор, завідувач кафедри факультетської хірургії Катеринославського (від 1926 р. – Дніпропетровськ) медичного інституту, декан, завідувач хірургічної клініки і кафедри ортопедії. Стажувався у Відні та Берліні. Був головою наукових медичних товариств Уфи, Полтави, Катеринослава, співредактором "Дніпропетровського хірургічного журналу". Наукові проблеми, якими він займався, можна розділити на 5 груп: відновна хірургія; хірургічне лікування захворювань органів грудної та черевної порожнини; лікування захворювань опорно-рухового апарату; вивчення симпатичної і парасимпатичної нервових систем;  акушерство та  гінекологія . Низка оригінальних пропозицій Абражанова О.О. (про новий спосіб операції заячої губи, змінену операцію Шопара, подовження нижньої кінцівки, пластичний спосіб з'єднання розірваних простих черевних м'язів та ін.) увійшла до відомих підручників з хірургії, виданих російською, німецькою, французькою та іншими мовами. Абражанов О.О. помер біля операційного столу при виконанні операції хворому на двобічний нефролітіаз.

О.О. Абражанов автор понад 60 наукових робіт з хірургії, які публікувались у вітчизняних та іноземних хірургічних журналах в тому числі з пластичної хірургії (лікування заячої губи, різних видів черевних гриж, закриття свищів грудної та черевної порожнин), нейрохірургії, кісткової хірургії, онкології, хірургічного лікування туберкульозу, акушерства і гінекології. Він вперше запропонував використовувати м'язовий клапоть на ніжці для закриття свищів різних органів, зокрема бронхіальних і плевральних (1900р.); є автором методу черезвиросткових ампутації стегна (1898р.) і подовження нижньої кінцівки за рахунок стопи (1909р.). О.О. Абражанов створив школу хірургів. Педагогічну і наукову роботу він поєднував з громадською діяльністю: був головою  Полтавського та Дніпропетровського наукових медичних хірургічних товариств.

Наукові праці

  • Костнопластический способ чрезмыщелковой ампутации бедра, Летоп. рус. хир., ч. 3, № 2 с.322, 1898;

  • Оперативное лечение самородной (идиопатической) эпилепсии, Хирургия, т. 26, с. 49, 1909;

  • Новый оперативный метод удлинения нижней конечности, Нов. хир. арх., т. кн. 4, с. 516, 1925.

  • Пластический способ закрытия легочно-плевральных свищей в хирургии. - Хирургия. - 1900. - М) 8, - С. 136-140.

  • Новый способ операции заячьей губы // Хирург. летопись. 1895;

  • К вопросу о трепанации черепа при идиопатической падучей // Летопись рус. хир. 1899;

  • Пересадка и пломбировка костей. С.-Петербург, 1900;

  • Пластическое закрытие легочных и плевральных свищей // Хирургия. 1900;

  • Имплантация кости // Екат. мед. журн. 1923; Костная пластика // Хирургия. 1913;

  • Удлинение конечности // Новый хирург. архив. 1923; Периартериальная симпатектомия // Там само. 1926.

За матеріалами:

 Абражанов О.О.//Професори (біографічний довідник професорів ДДМА):1916–2001:збірник біографій професорів ДМА/Дніпропетр.держ.мед.акад.:85; ред.О.В.Люлько.–Дніпропетровськ:Пороги,2002.– С.6–7

 

Дніпропетровщина медична
ЛІКАРСЬКА СПРАВА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

2022 7

МЕДСЕСТРИНСТВО: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

M 2022 7

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

poliomielit

Календарь событий
СЕРПНЯ 2022
пн. вт. ср. чт. пт. сб. нд.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31