09 | 04 | 2020

січень 2018

image001

616.6
І 18


Нефрологія в практиці сімейного лікаря: Навчально-методичний посібник: Навч. посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / ред., Дмитро Дмитрович Іванов , Олексій Миколайович Корж. - 3-е изд., испр. и доп. - Донецьк : Вид. Заславський О.Ю., 2014. - 464 с. : рис. - Библиогр. в конце разд.


Навчально-методичний посібник розроблений для лікарів загальної практики -сімейної медицини, терапевтів, педіатрів та лікарів-інтернів. У посібнику подані методи обстеження нирок, синдроми, основні нозологічні форми і стани, що характеризують захворювання нирок та міждисциплінарні аспекти.
Зроблено акцент на діагностично-лікувальних підходах, що ґрунтуються на рекомендаціях доказової медицини.

image003

616.2
А 16


Абросимов, Владимир Николаевич.
Реабилитация больных ХОБЛ: Справочное издание для врачей-терапевтов, пульмонол. и семейных врачей / Владимир Николаевич Абросимов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 112 с.: рис. - Библиогр. в конце глав.

В книге изложены современные принципы основных методов легочной реабилитации больных ХОБЛ. Указаны основные фармакологические препараты и физиотерапевтические технологии, улучшающие легочный клиренс. Представлен алгоритм их применения. Показаны приемы дыхательной техники ("Азбука дыхания"), которые реально способствуют оптимизации дыхания. Рассмотрены методы тренинга респираторной мускулатуры и программы кинезитерапии.
Издание предназначено для врачей-терапевтов, пульмонологов, специалистов восстановительной медицины.

image004

616
А 43

Актуальні питання алергології в практиці сімейного лікаря: Навч. посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / О. В. Назар [та ін.] ; ред.: Юрій Васильович Вороненко , Олег Григорович Шекера, Лариса Володимирівна Кузнєцова ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядипл. освіти ім.  П.Л. Шупика, Ін-т сімейної медицини. - К.: Вид. Заславський О.Ю., 2016. - 324 с.: рис. - (Сімейна медицина). - Библиогр.: с. 321.


У посібнику розглядаються особливості клініки, діагностики, сучасні методи лікування внутрішніх хвороб в осіб літнього віку у практиці сімейного лікаря. Посібник складено відповідно до навчального плану і програми для лікарів -слухачів циклу спеціалізації за фахом «загальна практика -сімейна медицина» медичних академій післядипломної освіти.
Посібник буде корисним лікарям загальної практики -сімейної медицини та студентам вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, підпорядкованих МОЗ України. 

image005

616-053
А 43

Актуальні питання геронтології і геріатрії у практиці сімейного лікаря: Навч. посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / В. Ю. Приходько [та ін.] ; ред.: Юрій Васильович Вороненко , Леонід Антонович Стаднюк ; ред Олег Григорович Шекера ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. академія післядипломної освіти ім. Шупика П.Л. - К. : Вид. Заславський О.Ю., 2015. - 530 с. - (Сімейна медицина). - Библиогр. в конце разд.

У посібнику розглядаються особливості клініки, діагностики, сучасні методи лікування внутрішніх хвороб в осіб літнього віку у практиці сімейного лікаря. Посібник складено відповідно до навчального плану і програми для лікарів - слухачів циклу спеціалізації за фахом «загальна практика - сімейна медицина» медичних академій післядипломної освіти. Посібник буде корисним лікарям загальної практики - сімейної медицини та студентам вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, підпорядкованих МОЗ України.

image006

616-08
А 43

Актуальні питання медицини невідкладних станів у практиці сімейного лікаря: Навч. посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / В. І. Боброва [та ін.] ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядипл. освіти ім. Шупика. - К. : Вид. Заславський О.Ю., 2016. - 124 с. : рис. - (Сімейна медицина). - Бібліограф. в конці розділу.

У посібнику висвітлені вибрані питання з медицини невідкладних станів, такі як кардіогенний шок, коматозні стани у дорослих та дітей, закрита травма живота, невідкладна допомога при гострих отруєннях, загальна серцево-легенева реанімація (у дітей та дорослих) та ін. Викладене в навчальному посібнику буде корисним для лікарів загальної практики -сімейної медицини, лікарів екстреної (швидкої) медичної допомоги та інших спеціальностей, які надають невідкладну допомогу.
Посібник буде корисним лікарям загальної практики - сімейної медицини та студентам вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, підпорядкованих МОЗ України.

image010

6616.8
А 43

Актуальні питання нервових хвороб у практиці сімейного лікаря: Навч. посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Г. М. Чуприна [та ін.]; ред., Юрій Васильович Вороненко; ред.: Олег Григорович Шекера, Наталія Костянтинівна Свиридова ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядипл. освіти ім. П.Л. Шупика, Ін-т сімейної медицини. - К.: Вид. Заславський О.Ю., 2015. - 240 с. - (Сімейна медицина). - Библиогр.: с. 231-238

Посібник містить найбільш повні відомості, необхідні для лікарів загальної практики - сімейних лікарів. Наведено сучасні уявлення про етіологію, епідеміологію, клінічні прояви, діагностичні критерії неврологічних захворювань. Наведено сучасний алгоритм діагностики, лікування та профілактики нозологічних форм нервових хвороб. Посібник буде корисним лікарям загальної практики - сімейної медицини та студентам вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, підпорядкованих МОЗ України.

image007

616.6
А 43

Актуальні питання нефрології в практиці сімейного лікаря: Навч. посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / О. М. Корж , М. Д. Іванова ; ред.: Юрій Васильович Вороненко, Олег Григорович Шекера, Дмитро Дмитрович Іванов ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядипл. освіти ім. Шупика, Ін-т сімейної медицини. - К. : Вид. Заславський О.Ю., 2015. - 328 с. : рис. - (Сімейна медицина). - Бібліограф. в конці розділу.

Навчально-методичний посібник розроблений для лікарів загальної практики - сімейної медицини, терапевтів, педіатрів та лікарів-інтернів. У посібнику подані методи обстеження нирок, синдроми, основні нозологічні форми і стани, що характеризують захворювання нирок в практиці сімейного лікаря. Використані посилання на сучасні настанови, які базуються на доказовій медицині. Посібник буде корисним лікарям загальної практики -сімейної медицини та студентам вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, підпорядкованих МОЗ України.

image008

616-053
А 43

Актуальні питання педіатрії у практиці сімейного лікаря: Навч. посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Н. В. Медведовська [та ін.] ; ред.: Юрій Васильвич Вороненко , Олег Григорович Шекера, В'ячеслав Володимирович Бережний ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядипл. освіти ім. П.Л. Шупика, Ін-т сімейної медицини. - К. : Вид. Заславський О.Ю., 2015. - 342 с. : рис. - (Сімейна медицина). - Бібліогр.: с. 334-340

У посібнику розглядаються питання імунокорекції повторних епізодів інфекції дихальних шляхів у дітей, вигодовування малюків раннього віку, захворювання органів дихання, травлення, серцево-судинної системи, йодний дефіцит та йододефіцитні захворювання у дітей. Окремими розділами представлено ацетонемічний та коматозний синдроми. Посібник складено відповідно до навчального плану і програми для лікарів - слухачів циклу спеціалізації за фахом «загальна практика - сімейна медицина» медичних академій післядипломної освіти. Посібник буде корисним лікарям загальної практики - сімейної медицини та студентам вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, підпорядкованих МОЗ України.

image009

616.3
А 45

Алгоритми в практиці гастроентеролога: Навч. посібник для гастроентерол. і лікарів сімейної медицини та лікарів-інтернів / сост. А. О. Андрєєва [та ін.]; ред.: О. Я. Бабак, Н. В. Харченко. - К. : Здоров'я України, 2015. - 162 с.: табл. - (Бібліотека " Здоров'я України": Гастроентеролог).

Довідник «Алгоритми в практиці гастроентеролога» орієнтований на гастроентерологів, терапевтів амбулаторно-поліклінічної ланки та лікарів стаціонарів, які особливо потребують інформаційної та методичної допомоги безпосередньо «біля ліжка хворого». Даний посібник призначено для гастроентерологів, лікарів сімейної медицини, лікарів інших спеціальностей, буде корисним для слухачів курсів післядипломної освіти, лікарів-інтернів, студентів медичних вузів.

image011

616-006
А 47

Алексеева, Ольга Поликарповна.
Паранеопластические синдромы в клинике внутренних болезней: Учебное пособие для последипл. Образования и повыш. квалифик. / Ольга Поликарповна Алексеева, Зинаида Дмитриевна Михайлова. - 2-е изд., испр. и доп. - Нижний Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. - 122 с. - Библиогр.: с. 104-105

В пособии с учетом современных научных данных освещены вопросы патогенеза, клиники, диагностики различных паранеопластических синдромов при онкологических заболеваниях внутренних органов. Рассмотрена роль онкомаркеров в ранней диагностике онкопатологии различных органов и возможность их применения при динамическом наблюдении больного с целью контроля эффективности проводимого лечения и оценки прогноза течения заболевания.
Учебное пособие рекомендовано врачам общей практики поликлиник, слушателям циклов профессиональной переподготовки (интернатуры) и повышения квалификации по терапии, кардиологии, гастроэнтерологии, пульмонологии и нефрологии.

 image034

616-3
Е 62

Ендоскопія травного каналу. Норма, патологія, сучасні класифікаціі. / В.І.Нікішаєв, В.Й.Кімакович [та ін.]; ред. В.Й.Кімакович, В.І.Нікішаєв - Львів: "Медицина Світу", 2008. - 208 с.: іл. - (Лікарська практика). - Библиогр.: с. 194-196

Навчальний посібник присвячений семіотиці ендоскопічної картини стравоходу, шлунка, дванадцятипалої кишки, товстого кишківника і панкреатибіліарної системи у нормі і при патологічних станах. Подано основи анатомії, фізіології та ендоскопічної топографії досліджуваних органів.
Рекомендується гастроентерологам, хірургам, проктологам, онкологам та лікарям інших спеціальностей.

 

Відповідальний за випуск: І.М.Цаберябова
Укладач: Н.А.Сідаш
Редактор: Н.П.Король