21 | 03 | 2023

березень 2022 (електронна бібліотека)

Книги доступні для читання лише авторизованим користувачам. Логін і пароль видається при реєстрації.

Довідки E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Військова хірургія з хірургією надзвичайних ситуацій/ За ред. /Білого В.Я. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2004, - 324с.

У поданому підручнику за редакцією В.Я. Білого "Військова хірургія з хірургією надзвичайних ситуацій" розглянуто такі питання, як організація хірургічної допомоги при надзвичайних ситуаціях мирного та військового часу, розглянуто травматичний шок, сучасні вогнепальні поранення та ранова хвороба, СПЗ, комбіновані травми, кровотечі та крововтрата, інфекційні ускладнення ран , термічна травма та травми частин тіла.

Читати онлайн

 

 

 

 

14

Військова психологія: Підручник. /Ягупов В. — Київ: Тандем, 2004. — 656 с. — Бібліогр.: с. 623-627.

Матеріал підручника з проблем військової психології відповідає програ¬мам з навчальних дисциплін «Військова психологія» для курсантів, які навчаються за спеціальностями «Психологія», «Основи педагогіки та пси¬оології», для курсантів усіх спеціальностей. Підручник містить дані про особливості функціонування і розвиток психіки воїна й різних соціально-психологічних явищ військового колективу у військовій діяльності. Окрім того, в підручнику викладено основні проблеми психології малої групи та спілкування і психологічні аспекти підготовки військовослужбовців до бо¬йових дій. Концептуальною основою аналізу основних проблем військової психології є особистісний і діяльнісний підходи, організація навчально-ви¬ховного процесу в Збройних силах України на засадах особистісно-орієнтованого навчання і виховання


Читати онлайн

 

16

Медицина надзвичайних ситуацій. Екстрена медична допомога: / Гур'єв С.О., Шищук В.Д., Шкатула Ю.В. -навчальний посібник.- Суми: Видавництво СумДУ, 2010.-321 с.
У посібнику викладені питання управління ліквідацією медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій. Наведено основні характеристики надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження, особливості виживання людини в екстремальних умовах. Розглянуто питання організації лікувально-евакуаційного, санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення населення за умов надзвичайних ситуацій. Подана інформація про принципи надання екстреної медичної допомоги постраждалим. Викладені сучасні стандарти серцево-легеневої і церебральної реанімації (елементарної підтримки
життя). Сформульовані сучасні уявлення про етіологію, патогенез, критерії діагностики, способи прогнозування вірогідності розвитку шокових станів. Використані положення міжнародної програми з надання екстреної медичної допомоги Basic Life Support (BLS) та нових рекомендацій Європейської ради з реанімації (ERC), що з'явилися у кінці 2005 року і внесли суттєві зміни в алгоритм серцево-легеневої реанімації.
Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів та лікарів- інтернів, що вивчають «Медицину надзвичайних ситуацій», «Травматологію», «Реаніматологію».

Читати онлайн

 4155

Невідкладна військова хіріргія. / пер. з англ. — Львів, Наутілус, 2015. — с., іл.

Своєчасне та якісне надання хірургічної допомоги є однією з головних умов збереження життя та профілактики важких ускладнень у поранених в умовах бойової діяльності військ.
Лікарі, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і надають медичну допомогу пораненим в антитерористичній операції, застосовують методи воєннопольової хірургії. Тридцять шість розділів посібника "Невідкладна військова хірургія", підготовленого
фахівцями Науководослідного центру американської військової медицини Borden Institute (Інститут Бордена), докладно описують діагностику та особливості лікування травм різних систем та анатомічних ділянок людського організму, правила сортування та евакуації поранених тощо.
Посібник оперує найновішими науковими медичними даними (останнє видання вийшло у 2013 році) й опирається на реальний бойовий досвід, здобутий армією США під час нещодавніх конфліктів в Афганістані та Іраку. Ознайомлення з досвідом військових хірургів США буде корисним для
військових хірургів і організаторів військовомедичного забезпечення Збройних Сил України. 

Читати онлайн

 

2610484

Посібник до практичних занять з військово-польової хірургії/ За ред. Лоскутова О.Є. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. — 218 с.

В навчальному посібнику викладаються питання з військово-польвої хірургії відповідно до програми курсу і вказівок з військово-польвої хірургії для студентів, інтернів, лікарів травматологів та хірургів. Кожне практичне заняття включає ціль заняття, основні навчальні питання, методику проведення заняття. Головну увагу приділено змісту заняття, а також практичним навичкам, якими повинен оволодіти студент по темі кожного з них. В кожному з практичних занять приведено достатньо фактичного матеріалу по темі, а контрольні питання, тести та ситуаційні завдання в значній мірі полегшить їх самопідготовку.
Для студентів, інтернів, лікарів травматологів та хірургів і викладачів ВПХ медичних закладів.

Читати онлайн
2364137

Охорона психічного здоров'я в умовах війни / Пер. з англ. Тетяна Семигіна, Ірина Павленко, Євгенія Овсяннікова [та ін.]. — К. : Наш формат, 2017. — 1068 с.

Ця книга містить статті військових лікарів, науковців і соціальних працівників, які докладно окреслюють усі аспекти охорони психічного здоров'я військовослужбовців в умовах бойових дій і в постбойовий адаптивний період. У виданні описано потенційні причини бойового стресу та види емоційних травм; методики діагностики й лікування психологічних травм; способи підвищення психологічної стійкості медичних працівників; підготовку до демобілізації і тренування здатності швидко відновлювати фізичні й душевні сили; надання допомоги в зоні бойових дій. Також розглянуто процес одужання після фізичних та емоційних травм, отриманих під час збройних конфліктів; возз'єднання із сім'єю та реінтеграцію; оперативну психіатрію; методи запобігання самогубствам.
Видання буде корисним для військових лікарів і психіатрів, викладачів та студентів медичних і юридичних факультетів.

Читати онлайн 

 

12

Екстрена медична допомога на догоспітальному етапі. Практичне керівництво Вільний І.Ф., Постернак Г.І., Пєшков Ю.В., Ткачова М.Ю. / За ред. професора Ніконова В.В. (Харків), професора Белебезйова Г.І. (Київ). - 3-тє вид., Перероб. та дод. - Луганськ, 2006. - 224 с.

У книзі викладено сучасні підходи до діагностики та надання термінової медичної допомоги дітям та дорослим в умовах роботи лікувальних закладів догспігального та госпітального етапів. Висвітлено питання екстреної неонатології, педіатрії та ведення дітей раннього віку в гострому періоді критичних станів.

Читати онлайн13

Військово-польова хірургія. Робота хірургів за умов обмеженості ресурсів під час збройних конфліктів та інших ситуацій насильства. Жіанну Крістос, Балдан Марко, Молд Аза. Том 2

Характерні риси хірургії під час збройних конфліктів.
Застосовне міжнародне гуманітарне право.
Механізми поранень під час збройних конфліктів.
Система оцінки в балах та класифікація ран, прийняті у червоному хресті.
Епідеміологія збройних конфліктів.
Система надання медичної допомоги пораненим та хворим: типові ситуації.
Перша допомога під час збройних конфліктів.
Надання допомоги у відділенні невідкладної допомоги лікарні.
Сортування поранених у лікарні за умов масових людських втрат.
Хірургічне лікування ран, одержаних на війні.
Первинно-відстрочене закриття рани та пересадка шкіри.

Читати онлайн

13

Військово-польова хірургія. Робота хірургів за умов обмеженості ресурсів під час збройних конфліктів та інших ситуацій насильства. Жіанну Крістос, Балдан Марко, Молд Аза. Том 1

Характерні риси хірургії під час збройних конфліктів.
Застосовне міжнародне гуманітарне право.
Механізми поранень під час збройних конфліктів.
Система оцінки в балах та класифікація ран, прийняті у червоному хресті.
Епідеміологія збройних конфліктів.
Система надання медичної допомоги пораненим та хворим: типові ситуації.
Перша допомога під час збройних конфліктів.
Надання допомоги у відділенні невідкладної допомоги лікарні.
Сортування поранених у лікарні за умов масових людських втрат.
Хірургічне лікування ран, одержаних на війні.
Первинно-відстрочене закриття рани та пересадка шкіри.

Читати онлайн

987

Організація медичного забезпечення військ: Підруч. для студ. вищ. мед. закл. освіти України III-1V рівнів акредитації / За редакцією професора Паська В.В. - К.: " МП Леся", 2 0 0 5 . - 4 3 0 с: іл. - Бібліогр.: С. 425.

У підручнику висвітлюються основні питання організації медичного забезпечення Збройних Сил України з врахуванням сучасних досягнень військової
та військово-медичної науки. Окремі глави присвячені організації лікувально-евакуаційних, санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів у військах. Більш детально розглянуті питання організації розшуку, надання першої медичної допомоги та евакуації поранених і хворих з поля бою; організації
роботи медичної роти механізованої (танкової) бригади. Вперше подано основи організації медичного забезпечення українського миротворчого
контингенту.
Підручник відповідає Навчальній програмі, що затверджена Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством освіти та науки України та
Міністерством оборони України і призначений для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів України 1II-1V рівнів акредитації.

Читати онлайн

0119610

Основи безпеки життєдіяльності людини / Гайченко В.А, Коваль Г.М. Навч. посіб. — 2-ге вид., стереотип. — К.: МАУП, 2004. —232 с: іл. — Бібліогр.: с. 225-226.

У навчальному посібнику розкрито складну систему взаємозв'язку здоров'я людини і чинників навколишнього середовища. Висвітлено негативний вплив діяльності людини на навколишнє природне середовище, а також чинників виробничого середовища на працівника і таких, що істотно впливають на здоров'я людини в побутових умовах. Наведено основні характеристики надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження, особливості виживання людини в екстремальних умовах.
Для студентів вищих закладів освіти гуманітарного напряму.

Читати онлайнmeditsina-katastrof kochin-212x318

Черняков Г.О., Кочін І.В., Сидоренко П.І., Букін В.Є., Костенецький М.І. Медицина катастроф: Підручник / За ред. докт. мед. наук І.В.Кочіна. — Київ: Здоров'я, 2001. — 348 с.

Останні десятиріччя характеризуються збільшенням кількості катастроф техногенного, природного та соціально-політичного характеру як в Україні, так і в усьому світі. У зв'язку з цим відповідно до постанови Кабінету Міністрів України було створено Державну службу медицини катастроф, діяльність якої спрямована на підготовку медичних працівників з надання невідкладної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій, а також на організацію роботи формувань і закладів медицини катастроф у цих складних і вкрай небезпечних умовах.
У книзі викладено норми поведінки та засоби захисту і вживання людей у надзвичайних ситуаціях, висвітлено випадки виникнення, розвиток і уражаючі чинники різних катастроф.
Окремі розділи книги присвячені питаннаям надання першої медичної допомоги при різних ураженнях, можливих в умовах природних і техногенних аварій і катастроф.430796

Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Навчальний посібник. Том 1. – Київ, 2018. – 208 с. Загальна редакція: Н. Пророк.

У посібнику розглянуто питання організації психологічної допомоги різним верствам населення з метою подолання наслідків психотравми, представлено основні напрямки соціально-психологічної підтримки постраждалих внаслідок психотравмівних подій. Багато уваги зосереджено на загальних положеннях та принципах психологічної реабілітації, обґрунтовано необхідність використання світових стратегій для створення вітчизняної
системи психологічної реабілітації. Для психологів, соціальних працівників, педагогів, волонтерів, капеланів, студентів і викладачів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться питаннями реабілітаційної психології.

Читати онлайн

15

Психологія травмуючих ситуацій: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Л. Туриніна. – К.: ДП "Вид. дім "Персонал", 2017. –
160 с. – Бібліогр.: с. 149–159.

У навчальному посібнику розкрито основи психології травмуючих ситуацій, сутність і зміст основних категорій, висвітлено загальні положення стосовно специфіки дослідження виникнення психічних травм та посттравматичного стресового розладу. Розглядаються питання, пов'язані з напрямами профілактики розвитку посттравматичного стресу й особливостями організації та надання психологічної допомоги постраждалим внаслідок екстремальних ситуацій і принципами та методами екстреної консультативної допомоги. Особлива увага приділяється формам та методам роботи психотерапії посттравматичних стресових розладів. Блок творчих завдань сприятиме активному і свідомому засвоєнню навчальної інформації.
Для студентів вищих навчальних закладів та психологів, психотерапевтів, співробітників служб соціально-психологічної допомоги населенню.

Читати онлайн