20 | 03 | 2023

квітень 2022 (електронна бібліотека)

Книги доступні для читання лише авторизованим користувачам. Логін і пароль видається при реєстрації

Переглянути весь перелік медичної літератури

Довідки E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

war psiholog

Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. Наукове видання – К.: КНУ ім.. Тараса Шевченка. – Київ: ВИДАВНИЦТВО, 2016. 

Збірник містить тези та інші матеріали учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи» з теоретико-методологічних та практичних проблем психологічної підготовки військових фахівців, питань психологічної реабілітації потерпілих осіб та проблеми громадської активності у воєнний час.

Читати онлайн


children war

Діти та війна:Навчання технiк зцiлення

Цей збірник вправ пропонує методи роботи з основними матеріалами посібника під час проведення п'яти структурованих занять із дітьми, які постраждали внаслідок війни / стихійного лиха

Читати онлайн
430817

Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Навчальний посібник. Том 2. – Київ, 2018. – 240 с.

У посібнику розглянуто питання організації психологічної допомоги різним верствам населення з метою подолання наслідків кризової ситуації в Україні, представлено основні напрямки соціально-психологічної підтримки постраждалих внаслідок психотравмівних подій. Багато уваги зосереджено на загальних положеннях та принципах психологічної реабілітації, обґрунтовано необхідність використання світових стратегій для створення вітчизняної системи психологічної реабілітації. Для психологів, соціальних працівників, педагогів, волонтерів, капеланів, студентів і викладачів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться питаннями реабілітаційної психології.

Читати онлайн
430832

Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Навчальний посібник. Том 3. – Київ, 2018. – 236 с.

У посібнику розглянуто питання організації психологічної допомоги різним верствам населення з метою подолання наслідків кризової ситуації в Україні, представлено основні напрямки соціально-психологічної підтримки постраждалих внаслідок психотравмівних подій. Багато уваги зосереджено на загальних положеннях та принципах психологічної реабілітації, обґрунтовано необхідність використання світових стратегій для створення вітчизняної системи психологічної реабілітації. Для психологів, соціальних працівників,педагогів, волонтерів, капеланів, студентів і викладачів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться питаннями реабілітаційної психології.

Читати онлайн


 

images

Психосоціальна допомога внутрішньо переміщеним дітям, їхнім батькам та сім'ям з дітьми зі Сходу України : посіб. для практиків соціальної сфери / Мельник Л.А. та ін. ; за ред. Волинець Л.С. – К. :

У посібнику представлено матеріал з питань надання професійної комплексної допомоги сім'ям внутрішньо переміщених осіб та їх дітям.
Стане у нагоді спеціалістам державних та неурядових організацій, педагогічним та соціальним працівникам, психологам, волонтерам, які працюють з внутрішньо переміщеними сім'ями та дітьми, батькам/опікунам. Може бути використано під час підготовки студентів за спеціальностями «Соціальна робота» та «Соціальна педагогіка».

Читати онлайн

22

Психосоціальна підтримка в кризовій ситуації : методичний посібник для педагогів / С. Богданов, О. Залеська. — К. : Пульсари. — 2018. — 76 с.

У книзі представлені теоретичні та практичні матеріали про дитячі реакції на травматичні події, шляхи допомоги учням в рамках освітнього процесу.
Матеріали розраховані на психологів, соціальних педагогів та вчителів

Читати онлайнpsih dopomoga children

Психологічна допомога дитині у психотравмуючій ситуації. Методичний посібник. / Уклад. : Г.Б.Растроста . – Суми. НВВ КЗ СОІППО : 2018. 64с.

Методичний посібник «Психологічна допомога дитині у психотравмуючій ситуації» присвячений особливостям переживання психотравми в дитячому та підлітковому віці. У посібнику розглянуто питання надання першої невідкладної допомоги дитині в психотравмуючій ситуації, надання допомоги в екстремальних ситуаціях, які пов'язані із загрозою для життя, визначено можливості арт-методів у роботі з дітьми, які пережили травматичну ситуацію.

Читати онлайн

7878

Психологічна допомога постраждалим внаслідок кризових травматичних подій: методичний посібник / З. Г. Кісарчук, Я. М. Омельченко, Г. П. Лазос, Л. І. Литвиненко... Царенко Л. Г.; за ред. З. Г. Кісарчук. – К. : ТОВ "Видавницт-во "Логос". – 207 с.

Методичний посібник, підготовлений науковцями Інституту психології імені Г. С. Костюка, побудовано на основі осмислення і узагальнення отриманого власного досвіду психологічної допомоги постраждалим внаслідок екстримальних подій в Украї-ні. В ньому висвітлюються деякі важливі теоретичні аспекти переживання кризових травматичних ситуацій; розглядається практика надання психологічної допомоги різ-ним категоріям постраждалих; описується робота служби «Телефон довір»; обгово-рюєтся проблема психологічної підтримки волонтерів; викладаються міркування щодо використання мас-медіа як простору психологічної допомоги населенню. Окремо в до-датках подається методичний інструментарій, що показав свою ефективність у ро-боті з постраждалими.
Посібник адресується як психологам, так і фахівцям інших «помічних» професій, представникам громадських і волонтерських організацій — усім, хто зайнятий у сфері психологічної і соціально-психологічної допомоги людям, які її потребують.

Читати онлайн

7877778

Остапчук В.В. Психологічна робота з військовослужбовцями - учасниками АТО на етапі відновлення / Кокун О.М., Агаєв Н.А., Пішко І.О., Лозінська Н.С.,: Методичний посібник. – К.: НДЦ ГП ЗСУ, 2017. – 282 с.

У методичному посібнику викладено основні етапи організації системи медико-психологічної реабілітації військовослужбовців – учасників бойових дій. Запропоновано основні принципи та критерії діагностики посттравматичних стресових розладів і розладів адаптації.
Надано методичні вказівки психологам, які залучені до психологічної роботи з військовослужбовцями – учасниками АТО на етапі відновлення.

Читати онлайн
b3b425911dbac5a47416fb4bc8fae812

Психологічна стійкість воїна / Комар Зоран. - Київ, 2017. — 185 с.

Підручник розроблено та рекомендується для ознайомлення психологам військових частин, командирам та їх заступникам по роботі з особовим складом.

Читати онлайн12a7a267a5eb5bb735aba3c9351f7b1

Психологія травмуючих ситуацій: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Л. Туриніна. – К.: ДП "Вид. дім "Персонал", 2017. – 160 с. – Бібліогр.: с. 149–159.

навчальному посібнику розкрито основи психології травмуючих ситуацій, сутність і зміст основних категорій, висвітлено загальні положення стосовно специфіки дослідження виникнення психічних травм та посттравматичного стресового розладу. Розглядаються питання, пов'язані з напрямами профілактики розвитку посттравматичного стресу й особливостями організації та надання психологічної допомоги постраждалим внаслідок екстремальних ситуацій і принципами та методами екстреної консультативної допомоги. Особлива увага приділяється формам та методам роботи психотерапії посттравматичних стресових розладів. Блок творчих завдань сприятиме активному і свідомому засвоєнню навчальної інформації.
Для студентів вищих навчальних закладів та психологів, психотерапевтів, співробітників служб соціально-психологічної допомоги населенню.

Читати онлайн

21

Психосоціальна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій: підхід резилієнс : навч.-метод. посіб. / [Н. Гусак, В. Чернобровкіна, В. Чернобровкін, А. Максименко, С. Богданов, О. Бойко ; за заг. ред. Н. Гусак] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2017. – 92 с.

У навчально-методичному посібнику представлено основні підходи й стратегії роботи соціальних працівників та інших фахівців в умовах надзвичайних ситуацій. Особливу увагу зосереджено на резилієнс, розглянуто основні принципи психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, а також різні форми інтервенцій залежно від впливу надзвичайних ситуацій на людину, родину і громаду.
Посібник містить робочий тематичний план, перелік рекомендованої літератури, опис змісту лекційних занять, рекомендованих форм роботи під час семінарських та практичних занять, питання для самоперевірки знань і глосарій.
Ця методична розробка призначена для викладачів вищих навчальних закладів, а також може бути корисною для студентів бакалаврських та магістерських програм «Соціальна робота», «Психологія» та інших спеціальностей.

Читати онлайн

4430832

Перша психологічна допомога : посібник для працівників на місцях. — Київ : Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2017.- 64с.

Цей посібник, схвалений багатьма міжнародними організаціями, відобраідображає новітні наукові дані та загальну думку міжнародної професійної спільноти щодо надання підтримки людям одразу після надзвичайно стресових подій. Він призначений тим, хто має можливість надавати допомогу людям, які пережили надзвичайно стресову ситуацію. У посібнику описана процедура надання людям підтримки з повагою до їхньої гідності, культури та можливостей. Посібник також надає інформацію про те, як починати діяти в новій ситуації безпечно для себе та інших і не завдати своїми діями шкоди. Незважаючи на свою назву, перша психологічна допомога включає як психологічну, так і соціальну підтримку.

Читати онлайн