21 | 03 | 2023

вересень 2022 (електронна бібліотека)

Книги доступні для читання лише авторизованим користувачам. Логін і пароль видається при реєстрації

Переглянути весь перелік медичної літератури

Довідки E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Bezpeka zhyttiedialnosti liudyny ta suspilstva

Безпека життєдіяльності людини та суспільства. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 384 с.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів третього та четвертого рівнів акредитації гуманітарних спеціальностей. Розглянуто теоретичні, практичні питання небезпечних факторів в складній системі "Людина-Техніка-Середовище". Посібник висвітлює питання безпеки у виробничій, побутовій, природній та соціальній сферах дії людини. Розглянуто проблеми небезпеки у надзвичайних станах, зокрема екологічному, соціальному. Показано значення законодавства як основи безпечної діяльності людини. Посібник містить схеми практичних занять та необхідний довідковий матеріал, який доповнює його загальний зміст, наведено словник термінів, алфавітний та предметний покажчики.

 

 

 

 

 

 

osnovi zhittyediyalnosti

Основи безпеки життєдіяльності людини: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Гайченко, Г. М. Коваль, Є. П. Буравльов. — 3-тє вид., переробл. і допов. — К.: МАУП, 2006. — 440 с.

У навчальному посібнику розкрито складну систему взаємозв'язку здоров'я людини і чинників навколишнього середовища. Висвітлено негативний вплив діяльності людини на навколишнє природне середовище, а також чинників виробничого середовища на працівника і таких, що істотно впливають на здоров'я людини в побутових умовах. Наведено основні характеристики надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження, особливості виживання людини в екстремальних умовах. Для студентів вищих навчальних закладів гуманітарного напряму.

 

 

 

 

 

 

    Radioekologichni doslidzhennya             

Радіоекологічні дослідження : навч. посібник / Євген Іванов. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 149 с.

У посібнику висвітлено актуальні проблеми вивчення та основні поняття і положення радіоекології. Викладено методи проведення радіоекологічних досліджень та уявлення про природні і техногенні джерела радіоактивного забруднення довкілля. Розглянуто сучасну радіаційну ситуацію в Україні та особливості радіоактивного забруднення її екосистем. Розроблено пропозиції щодо нормування радіоактивного навантаження і радіоекологічного моніторингу досліджуваних територій. Показано значення радіоекологічних досліджень у розвитку суміжних екологічних галузей та розв'язання проблем геоекології.

 

 

 

 

 

 

 pidgotovka-z-radiacijnogo-zakhistu

Підготовка з радіаційного, хімічного, біологічного захисту.-ЦНЛ.-2022.-64 с.

Заходи радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту (скорочено РХБЗ) складова частина бойового забезпечення військ. РХБЗ тісно пов'язаний із захистом від ЗМУ, інженерним забезпеченням (фортифікаційне обладнання, розвідка джерел водопостачання і забезпечення водою, і сам РХБЗ містить елементи інших видів (специфічна РХБ-розвідка, маскування димами й аерозолями, тощо). Захист від зброї масового ураження (ЗМУ) є видом бойового забезпечення і здійснюється з метою максимального послаблення поразки підрозділів ядерною, хімічною та бактеріологічною (біологічною) зброєю противника, збереження боєздатності особового складу та успішного виконання поставлених ним завдань.

 

 

 

 

 

 

 Posibnyk Boyove zastosuvannya RHBZ 1

Бойове застосування підрозділів військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту: навч. посібн. / В. Є. Гайдабука, С. А. Писарев, В.В. Марущенко та ін. – Х.: ФВП НТУ "ХПІ", – 2017. – 184 с.

У навчальному посібнику на основі вимог керівних документів, досвіду бойового застосування підрозділів військ РХБ захисту в локальних війнах і збройних конфліктах останнього десятиліття розглядаються питання бойового застосування підрозділів військ РХБ захисту. Навчальний посібник рекомендовано для курсантів факультету військової підготовки НТУ "ХПІ" зі спеціальністю "Забезпечення військ (сил)", а також для офіцерів військ РХБ захисту під час індивідуальної підготовки.

 

 

 

 

 

 

 Viiskova dozymetriia

Військова дозиметрія: навч. посіб. / І. Ю. Чернявський, В. В. Марущенко, І. М. Мартинюк. – Х.: ФВП НТУ «ХПІ», 2011. – 528 с.

У підручнику викладені основні поняття військової дозиметрії, призначення, технічні характеристики, будова і принцип роботи технічних засобів радіаційної розвідки та контролю, а також порядок підготовки і робота з ними. Підручник призначений для підготовки курсантів та студентів з дисципліни «Військова дозиметрія», а також може бути корисним для фахівців підрозділів РХБ захисту.

 

 

 

 

 

 

 Zbroya masovogo urazhennya ta zahist vid neyi

Зброя масового ураження та захист від неї. Теплоухов Б.П. Навчальний посібник. К.ВІКНУ, 2008.

Матеріал посібника відповідає програмі навчальної дисципліни "Радіаційний, хімічний, біологічний захист підрозділів". У цьому матеріалі висловлені основні відомості про бойові властивості ядерної, хімічної, біологічної зброї.

Надаються:
- характеристики засобів індивідуального та колективного захисту від зброї масового ураження;
- призначення та застосування приладів радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю;
- рішення основних задач по оцінки радіаційної та хімічної обстановки;
- основні заходи захисту від зброї масового ураження, які проводяться у частинах та підрозділах.

 

 

 

 Organizaciya medichnogo zabezpechennya viisk

Організація медичного забезпечення військ: Підруч. для студ. вищ. мед. закл. освіти України III-1V рівнів акредитації / За редакцією професора Паська В.В. - К.: " МП Леся", 2 0 0 5 . - 4 3 0 с

У підручнику висвітлюються основні питання організації медичного забезпечення Збройних Сил України з врахуванням сучасних досягнень військової та військово-медичної науки. Окремі глави присвячені організації лікувально-евакуаційних, санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів у військах. Більш детально розглянуті питання організації розшуку, надання першої медичної допомоги та евакуації поранених і хворих з поля бою; організації роботи медичної роти механізованої (танкової) бригади. Вперше подано основи організації медичного забезпечення українського миротворчого контингенту.

 

 

 

 

 

Radiaciina bezpeka

Радіаційна безпека: Навчальний посібник для виконання самостійних та практичних робіт студентів. Житомир : Державний університет «Житомирська політехніка». 2021. – 92 с.

Посібник містить практичні роботи, контрольні питання, тести і задачі з основних розділів курсу «Радіаційна безпека». У посібнику зібрано близько 100 задач, більшість із яких мають певну фахову спрямованість. Додатки містять всю необхідну для рішення задач і виконання практичних робіт інформацію. Рекомендується здобувачам вищої освіти освітнього ступеня «магістр» спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Посібник може бути корисним викладачам, аспірантам, а також практичним працівникам.