21 | 03 | 2023

жовтень 2022 (електронна бібліотека)

Книги доступні для читання лише авторизованим користувачам. Логін і пароль видається при реєстрації

Переглянути весь перелік медичної літератури

Довідки E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Gostri kishkovi infekciyi u ditei  

Гострі кишкові інфекції у дітей. /Чернишова Л.І., Самарін Д.В., Крамарєв С.О / Київ,  2006.- 175 с.

Представленное руководство "Гострі кишкові інфекції у дітей" рассматривает диагностические мероприятия (клинические и лабораторные показатели) и лечебную тактику при острых кишечных инфекций у детей. Книга содержит материал о этиопатогенетических аспектах острых кишечных инфекций, клинических проявлениях Материал структурирован, кратко изложен. Для педиатров, детских инфекционистов, неонатологов, анестезиологов-реаниматологов.

 

 

 

 

 

Grip. Diagnostika likuvannya profilaktika

Грип. Діагностика, лікування, профілактика. Чернівці,  2010.- 175 с.

Грипп относят к наиболее распространенным болезням человека. Ежегодно в Украине гриппом и острыми респираторными инфекциями болеет от 10 до 14 млн человек, что составляет 25-30% всей заболеваемости. Грипп - одна из нерешенных проблем XX века, прежде всего вследствие генетических ресурсов самого вируса. Как известно, группу наибольшего риска заболеваемости составляют лица с иммунодефицитом, работники лечебных учреждений, сферы быта, транспорта, учебных заведений, воинские контингенты. Обусловлено гриппом и другими ОРВИ ослабление неспецифической и иммунологической реактивности организма приводит к обострению фоновых хронических болезней, а также к развитию вторичных осложнений, что придает проблеме лечения особое значение и актуальность
Лечение больных гриппом и ОРВИ составляет значительные трудности. Арсенал средств, используемых для терапии, разнообразен и охватывает практически все возможные способы влияния на инфекционный процесс, однако часто не дает желаемых результатов. Применение новых антивирусных химиопрепаратов всегда приносит ожидаемый эффект, это касается средств иммунокоррегирующей и патогенетической терапии.

 

Diferenciina diagnostika infekciinih hvorob

Диференційна діагностика інфекційних хвороб: Навчальний посібник для студентів V-VІ курсів медичних факультетів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації та лікарів-інтернів / За ред. д.мед.н. В.Д. Москалюка. – Чернівці, Буковинський державний медичний університет, 2010. – 406 с.

У навчальному посібнику викладені питання етіології, епідеміології, клініки з наявністю навідних, опорних і вирішальних симптомів, лабораторної діагностики, диференційного діагнозу, вивчення яких передбачено програмою з інфекційних хвороб, затвердженою МОЗ України. Розрахований для студентів вищих медичних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації та лікарів-інтернів.

 

 

 

 

infekciini hvorobi i parazitarn

Інфекційні і паразитарні хвороби, Т.1,2001.- 856 с.

У книзі викладено сучасні уявлення про найпоширеніші інфекційні і паразитарні хвороби. Особливу увагу приділено хворобам, які зустрічаються на території України або можуть бути завезені з інших регіонів. Матеріал представлено в 3 томах. У першому томі висвітлено загальні закономірності перебігу інфекційного процесу. Детально описано клініку, принципи діагностики, лікування та профілактики інфекційних хвороб переважно з крапельним і фекально-оральним механізмами передачі. У виданні використано матеріали ВООЗ і сучасні зарубіжні публікації. Класифікації хвороб подано переважно з урахуванням рекомендацій ВООЗ. Матеріал адаптовано до нових навчальних програм вищих медичних навчальних закладів, медичних академій післядипломної освіти, інститутів удосконалення лікарів.

 

 

 

 

Infekciyi dihalnih shlyahiv

Інфекції дихальних шляхів./Москалюк В.Д., Сокол А.М., Богачик Н.А. та ін./ Навчально-методичний посібник для студентів 5-6 курсів закладів вищої медичної освіти України. Чернівці, БДМУ, 2020. 200 с.

У навчально-методичному посібнику викладені питання етіології, епідеміології, клініки, патогенезу, діагностики, диференційного діагнозу, лікування та профілактики інфекційних хвороб, вивчення яких передбачено програмою, затвердженою МОЗ України. Навчально-методичний посібник ілюстрований малюнками та таблицями, відповідає навчальним планам і програмам з інфекційних хвороб, які передбачають підготовку студентів до модульного контролю і базуються на вирішенні тестових завдань та ситуаційних задач.

 

 

 

 

not-available

Інфекції зовнішніх покривів. Навчальний посібник для студентів V-VІ курсів медичних факультетів вищих медичних закладів освіти ІV рівня акредитації та лікарів-інтернів. А.М. Сокол, Н.А. Богачик, В.Д. Москалюк і співавт. – Чернівці: Видавництво Буковинського державного медичного університету, 2008. – 144с.

У навчальному посібнику викладені питання етіології, епідеміології, патогенезу, патанатомії, клініки, діагностики, лікування та профілактики групи
інфекцій зовнішніх покривів, вивчення яких передбачено програмою з інфекційних хвороб, затвердженою МОЗ України. Наведені останні дані щодо
сучасних методів діагностики та лікування. Посібник містить тестові завдання з еталонами відповідей. Розрахований на студентів вищих медичних закладів IV рівня акредитації та лікарів-інтернів.

 

 

Kishkovi infekciyi

Кишкові інфекції: Навчальний посібник для студентів 5-6 курсів медичних факультетів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації та лікарів- інтернів. / За ред. проф. А.М.Сокола, к.мед.н. Н.А. Богачик– Чернівці, Буковинський державний медичний університет, 2005.–226 с.

Навчальний посібник „Кишкові інфекції" – видання підготовлене колективом кафедри інфекційних хвороб БДМУ. В ньому викладені питання етіології,
епідеміології, клініки, лікування та профілактики групи кишкових інфекцій, вивчення яких передбачено „Програмою з інфекційних хвороб для студентів вищих державних медичних закладів освіти України" (Київ, 1999). Доцільність видання цього посібника зумовлена широким розповсюдженням
захворювань з фекально-оральним механізмом передачі, складнощами диференційної діагностики, в тому числі з хірургічною патологією, необхідністю надавати невідкладну допомогу хворим та вживати протиепідемічні заходи лікарями будь-якого фаху. Крім того, в посібник унесені

 

 

 

 

Meningiti u ditei

Менінгіти у дітей.Сімферопіль; Київ: Борис, 2005. — 290 с.

У монографії відображені сучасні уявлення про етіологію, епідеміологію, патогенез, клініку, диференційну діагностику, лікування та профілактику менінгітів у дітей – патології, яка є, однією із найбільш актуальних проблем практичної охорони здоров'я в Україні.
Книга розрахована на лікарів-інфекціоністів, педіатрів, і лікарів усіх спеціальностей, яким доводиться в процесі своєї роботи зіштовхуватися з дитячими інфекційними хворобами, а також для студентів старших курсів медичних вузів.

 

 

 

 

 

 

 

Urazhennya centralnoyi nervovoyi sistemi pri infehciinih zahvoryuvannyah u ditei

Ураження центральної нервової системи при iнфехцiйних захворюваннях у дiтей: Навчальний nосiбник: / Л. Р. Шос­такович-Корецька, Л. А Дзяк, I. В. Будаєва та iн. - Д.: АРТ­ПРЕС, 2004. - 284 с.

У навчальному nосiбнику сучасна iнформаuiя про eтioлoriю, патоrенез, клiнiку, дiaгностику, терапiю, npoфiлактику iнфекцiйних  эахворювань центральної нервовоi системи у дiтей. Навчальuий nосiбник може використовуватися студентами вищих навчальних закладів, лiкарями-iнфекцiонiстами, дитячими невролоrами.