31 | 03 | 2020

березень 2017

 1. 1. 616.4
  Д 50
  Диференційна діагностика внутрішньогрудної лімфаденопатії : Метод. посібник для лікарів / М-во охорони здоров'я України, Нац. акад. мед. наук України, ДУ"Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України ; уклад:. Ю.І. Фещенко [та ін.]. - К. : Б.в., 2015. - 28 с. - Библиогр.: с. 28
 2. 2. 616.4
  З-36
  Застосування високочастотного струму в хірургічному лікуванні вузлового та токсичного зоба : Метод. рекомендації / І. М. Дейкало [та ін.] ; М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.В., 2016. - 18 с. : рис. - Библиогр.: с. 18
 3. 3. 616.31
  К 63
  Комплексне лікування генералізованого пародонтиту у хворих на ішемічну хворобу серця з використанням антигіпоксантів метаболічної дії: Метод.рекомендації /М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; уклад.: А. К. Ніколішин [та ін.]. - К. : Б.В., 2016. - 18 с. : табл. - Библиогр.: с. 17-18
 4. 4. 615
  М 54
  Методика оцінки рівня соціальної відповідальності фармацевтичних підприємств : Метод. рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад.: Ю. С. Братішко, О. В. Посилкіна, Л. М. Новгородська. - К. : Б.В., 2016. - 22 с. : рис. - Библиогр.: с. 22
 5. 5. 615
  М 54
  Методичні підходи до оцінки інтелектуальних ресурів у фармації : Метод. рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад.: О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова, А. Є. Горбань. - К. : Б.В., 2016. - 22 с. : табл. - Библиогр.: с. 22
 6. 6. 615
  М 54
  Методичні підходи до побудови системи належного управління проектами у фармації : Метод. рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад.: Я. М. Деренська, О. В. Посилкіна, О. М. Горбань. - К. : Б.В., 2016. - 22 с. : табл. - Библиогр.: с. 22
 7. 7. 615
  М 54
  Методичні підходи до проведення патентних досліджень при розробці лікарських засобів : Метод. рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад.: О.В.Літвінова, О.В.Посилкіна, А. Є. Горбань. - К. : Б.В., 2016. - 22 с. : табл. - Библиогр.: с. 22
 8. 8. 616.1
  М 80
  Морфологічні та технічні аспекти використання електротермічного та ультразвукового методів підготовки лівої внутрішньої грудної артерії для прямої реваскуляризації міокарда : Метод. рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад.: О. С. Никоненко, В. В. Осауленко, Д. В. Поліщук. - К. : Б.В., 2016. - 22 с. : табл. - Библиогр.: с. 21-22
 9. 9. 618
  М 80
  Морфологічне визначення гестаційного терміну хоріального дерева та матково-плацентарної ділянки посліду : Метод. рекомендації / І. С. Давиденко, О. А. Тюлєнєва, Л. І. Закрутько ; /М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.В., 2016. - 20 с. : рис. - Библиогр.: с. 20
 10. 10. 615
  Н 34
  Науково-методичні засади удосконалення системи рейтингового оцінювання діяльності вищих фармацевтичних (медичних) навчальних закладів : Метод. рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад.: А. В. Кайдалова, О. В. Посилкіна, Л. І. Закрутько. - К. : Б.В., 2016. - 22 с. : рис. - Библиогр.: с. 22
 11. 11. 615
  Н 34
  Науково-практичні підходи до оцінки результативності й ефективності системи проектного менеджменту у фармацевтичному виробництві : Метод. рекомендації /М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад.: О. В. Посилкіна , Я. М. Деренська, О. М. Горбань. - К.: Б.В., 2016 ; К. : Б.В., 2016. - 22 с. : рис. - Библиогр.: с. 22
 12. 12. 616.3
  О-62
  Оптимізація хірургічного лікування хворих на обтураційну товстокишкову непрохідність : Метод. рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад:. М. М. Милиця [та ін.]. - К. : Б.В., 2016. - 26 с. : рис. - Библиогр.: с. 26
 13. 13. 616.2
  О-75
  Особливості клініко-функціональних та імунологічних порушень та можливості їх медикаментозної корекції у хворих на ХОЗЛ тяжкого ступеня бронхіальної обструкції : Метод. рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад. Островський М.М. [та ін.]. - К. : Б.В., 2016. - 18 с. - Библиогр.: с. 18
 14. 14. 616.2
  О-93
  Оцінка ефективності проведеного лікування саркоїдозу легень : Метод. рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад.: М. М. Островський., К. В. Швець, М. П. Стовбан. - К. : Б.В., 2016. - 13 с. : табл. - Библиогр.: с. 13
 15. 15. 616
  П 84
  Профілактика професійних ВІЛ-інфекції та гепатитів В і С у сфері медичних послуг : Метод. рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад.: Ю. І. Кундієв, М. А. Андрейчин, А. М. Нагорна. - К. : Б.В., 2016. - 24 с. - Библиогр.: с. 23-24
 16. 16. 618
  П 84
  Профілактика та корекція порушень лактації у жінок із фіброзно-кістозною хворобою молочних залоз : Метод. рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Нац. акад. мед. наук України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад.: І. A. Жабченко [та ін.]. - К. : Б.В., 2013. - 28 с. : табл. - Библиогр.: с. 28
 17. 17. 616.1
  С 45
  Скринінг школярів на артеріальну гіпертензію та фактори ризику її розвитку : Метод. рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад.: Ю. М. Нечитайло [та ін.]. - К. : Б.В., 2016. - 13 с. : табл. - Библиогр.: с. 29-30
 18. 18. 616.31
  У 31
  Удосконалення конструкції індивідуальної пародонтальної капи для місцевого лікування генералізованого пародонтиту : Метод. рекомендацїї / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад.: Є. М. Рябоконь [та ін.]. - К. : Б.В., 2016. - 22 с. : фото.цв. - Библиогр.: с. 21-22
 19. 19. 615
  Ф 24
  Фармакогностичне та фармакологічне дослідження рослин рода вероніка : Метод. рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад.: С. М. Марчишин, І. І. Мілян. - К. : Б.В., 2016. - 16 с. : фото.цв. - Библиогр.: с. 16
 20. 20. 616.2
  Ф 94
  Функціональні особливості дихальної системи хворих на інфільтративний туберкульоз, поєднаний з хронічним бронхітом, у процесі лікування : Метод. рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад.: М.М. Островський, М. П. Стовбан , О. П. Мельник. - К. : Б.В., 2016. - 17 с. - Библиогр.: с. 16-17