09 | 04 | 2020

вересень 2017

 • 616.3
  А 45
  Алгоритм лікування пацієнтів з гострим некротичним панкреатитом в умовах спеціалізованого відділення багатопрофільної лікарні : Методичні рекомендації для хірургів- анестезіологів і лікарів загальної практики / Я. М. Сусак [та ін.] ; Нац. мед. ун-т ім. Богомольця МОЗУ, Київ. міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги. - К. : "Науковий світ", 2017. - 25 с. : рис. - Библиогр.: с. 20-21
 • 616.1
  Д 44
  Діагностика та удосконалення лікування вторинної кардіоміопатії у дітей : Методичні рекомендації для лікарів-педіатрів, дитячих кардіологів / Ю. В. Марушко, Т. В. Марушко, Т. В. Гищак ; М-во охорони здоров'я України, Укмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в, 2016. - 32 с. : рис. - Библиогр.: с. 31-32
 • 616.2
  Д 44
  Діагностичні можливості ультразвукового дослідження гортані в діагностиці гострих епіглотитів у дорослих : Методичні рекомендації для лікарів-інтернів; отоларингологів, сімейних лікарів / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост. Г. І. Гарюк [та ін.]. - К. : Б.в, 2016. - 23 с. : табл. - Библиогр.: с. 23
 • 616-091
  З-14
  Загальні правила проведення патологоанатомічних розтинів померлих і прижиттєвих патоморфологічних досліджень операційного і біопсійного матеріалів : Методичні рекомендації для лікарів патологоанатомічної служби / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост. С. Г. Гичка [та ін.]. - К. : Б.В., 2017. - 55 с. - Библиогр.: с. 55
 • 616.2
  З-36
  Застосування інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань у хворих похилого віку з хронічним обструктивним захворюванням легень : Методичні рекомендації для лікарів-інтернів, пульмонологів і сімейних лікарів / М-во охорони здоров'я України, Нац. акад. мед. наук України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост. Є. О. Асанов [та ін.]. - К. : "Політехніка", 2017. - 25 с. : табл. - Библиогр.: с. 24-25
 • 618
  З-36
  Застосування компресійної еластографії у комплексному ультразвуковому дослідженні хворих на рак шийки матки : Методичні рекомендації для лікарів променевої діагностики та онкологів / М-во охорани здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост.: Т. С. Головко, О. О. Бакай, Л. А. Шевчук. - К. : Б.в., 2016. - 27 с. : фото.цв. - Библиогр.: с. 23
 • 618
  К 49
  Клініко-патогенетичні варіанти вторинної аменореї функціонального характеру та алгоритм їх діагностики і лікування у жінок репродуктивного віку : Методичні рекомендації для лікарів-гінекологів, ендокрин., сімейних лікарів / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост. Н. С. Луценко [та ін.]. - К. : Б.В., 2017. - 38 с. - Библиогр.: с. 38-39
 • 616.31
  К 63
  Комплексна оцінка особливостей перебігу професійної адаптації і формування високої професійної придатності студентів, які здобувають стоматологічний фах у закладах вищої медичної освіти : Методичні рекомендації для медич. психол., лікарів-стоматол. / О. Ю. Панчук, І. В. Сергета ; М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2016. - 30 с. - Библиогр.: с. 29-30
 • 615
  К 68
  Корпоративне управління часом працівників фармацевтичного сектора галузі охорони здоров'я України : Методичні рекомендації для фармацевтів та працівників управління персоналом / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост.: В. М. Толочко, Т. О. Артюх. - К. : Б.в., 2017. - 24 с. : рис. - Библиогр.: с. 24
 • 614
  М 54
  Методика розрахунку собівартості медичних послуг : Методичні рекомендації для праців. інформац. забеспечення / М-во охорони здоров'я України, Львівськ. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького, Укмедпатентінформ МОЗУ ; сост. М. К. Хобзей [та ін.]. - К. : Б.в., 2017. - 31 с. : табл. - Библиогр.: с. 31
 • 615
  О-13
  Обгрунтування етапів формування та складових елементів "соціального пакета" працівників фармацевтичного сектора сфери охорони здоров'я України : Методичні рекомендації для керівників аптечних закладів / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост.: В. М. Толочко, М. В. Зарічкова. - К. : Б.в., 2017. - 22 с. : табл. - Библиогр.: с. 22
 • 616.8
  О-62
  Оптимізація діагностичної та лікувальної тактики хворих, які перенесли ішемічний інсульт : Методичні рекомендації для лікарів-невропатол., сімейних лікарів та лікарів-інтернів / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост.: С. І. Шкробот, М. С. Місула. - К. : Б.в., 2016. - 26 с. - Библиогр.: с. 25
 • 616.1/4
  О-62
  Оптимізація міжсекторальної співпраці сімейних лікарів та соціальних працівників у процесі надання соціально-медичних послуг групам підвищеного ризику інфікування ВІЛ, туберкульозом, вірусними гепатитами та людям, які живуть з ВІЛ : Методичні рекомендації для сімейних лікарів / Л. Ф. Матюха [та ін.] ; М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2017. - 40 с. - Библиогр.: с. 39-40
 • 615
  О-64
  Організація проведення аудиту використання компонентів і препаратів крові : Методичні рекомендації для лікарів- трансфузіологів / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост.: Г. О. Слабкий, В. Й. Шатило, А. М. Чугрієв. - К. : Б.в., 2016. - 33 с. - Библиогр.: с. 24
 • 616-091
  О-64
  Організація роботи закладів і підрозділів патологоанатомічної служби України : Методичні рекомендації для лікарів патологанатомічн. служби / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост. В. А. Діброва [та ін.]. - К. : Б.в., 2017. - 48 с. - Библиогр.: с. 48
 • 615
  О-64
  Організація системи управління запасами компонентів крові : Методичні рекомендації для лікарів-трансфузіологів / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост. Г. О. Слабкий [та ін.]. - К. : Б.в., 2016. - 29 с. : рис. - Библиогр.: с.26