30 | 03 | 2020

листопад 2017

 • 616.3
  О-75
  Особливості діагностики і лікування хворих на хронічні вірусні гепатити В та С з ревматологічними проявами : Методичні рекомендації для лікарів-інфекціоністів, терапевтів, ревматологів та інтернів / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост. Б. А. Герасун [та ін.]. - К. : Б.в., 2016. - 28 с. : фото.цв. - Библиогр.: с. 27
 • 616.3
  О-75
  Особливості діагностики, лікування та профілактики стриктур відхідникового каналу : Методичні рекомендації для лікарів-хірургів, проктологів, рентгенологів та інтернів / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост.: І. М. Шевчук, І. Я. Садовий, О. В. Новицький. - К. : Б.в., 2017. - 30 с. : рис. - Библиогр.: с. 30
 • 616.8
  О-75
  Особливості перебігу та лікування ішемічних атеротромботичних інсультів у пацієнтів з абдомінальним ожирінням : Методичні рекомендації для лікарів-неврологів, реабілітол., та ендокринол. / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост.: Н. В. Литвиненко, М. Ю. Дельва, І. І. Дельва. - К. : Б.в., 2016. - 19 с. : табл. - Библиогр.: с. 18-19
 • 616.1
  О-75
  Особливості фармакотерапії ішемічної хвороби серця на тлі супутніх цукрового діабету 2-го типу та анемії в осіб літнього та старечого віку : Методичні рекомендації для лікарів -терапевтів, кардіологів та сімейних лікарів / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост. М. Ю. Коломоєць [та ін.]. - К. : Б.в., 2016. - 20 с. : рис. - Библиогр.: с. 20
 • 616
  О-93
  Оцінка залишкової працездатності людини віком 60 років і старше : Методичні рекомендації для лікарів геріатрич. служби, сімейних лікарів та інтернів / М-во охорони здоров'я України, Нац. акад. мед. наук України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост.: О. А. Поляков, О. С. Томаревська. - К. : Б.в., 2016. - 24 с. : табл. - Библиогр.: с. 21-24
 • 616.7
  П 11
  Підбір ніжки ендопротеза при безцементному ендопротезуванні кульшового суглоба : Методичні рекомендації для лікарів -хірургів, сімейних лікарів / сост.: О. О. Підгайська, В. О. Мезенцев, С. Є. Бондаренко ; М-во охорони здоров'я України, Нац. акад. мед. наук України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - Харків : Б.В., 2016. - 23 с. : рис. - Библиогр.: с. 22-23
 • 616.9
  П 11
  Підвищення інформативності прогнозування диниміки епідемічного процесу гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу за допомогою методу індукції дерева рішень : Методичні рекомендації для лікарів-епідеміологів / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост.: В. П. Марценюк, О. М. Кучвара. - К. : Б.В., 2016. - 20 с. : рис. - Библиогр.: с. 17
 • 616.3
  П 73
  Пресепсин як маркер діагностики і ефективності лікування гнійно-септичних ускладнень гострого некротичного панкреатиту : Методичні рекомендації для лікарів-хірургів, анестезіологів / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост. О. Ю. Усенко [та ін.]. - К. : Б.в., 2016. - 14 с. : табл. - Библиогр.: с. 14
 • 618
  Р 22
  Ранні втрати вагітності : Методичні рекомендації для лікарів-інтернів, акушерів-гінекологів / І. Б. Вовк [та ін.] ; М-во охорони здоров'я України, Нац. акад. мед. наук України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2013. - Библиогр.: с. 42-43
 • 616.8
  Р 68
  Роль епідурального адгезіолізу в лікуванні нейрокомпресійного больового синдрому попереково-крижового відділу хребта у хворих на дегенеративно-дистрофічні захворювання опорно-рухового апарату : Методичні рекомендації для лікарів-хірургів, сімейних лікарів / М-во охорони здоров'я України, Нац. акад. мед. наук України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост. І. В. Рой [та ін.]. - К. : Б.в., 2016. - 20 с. : рис. - Библиогр.: с.19-20
 • 616-002.5
  Р 68
  Роль закладів первинної медичної допомоги у виявленні, лікуванні та профілактиці туберкульозу при реформуванні охорони здоров'я і вдосконаленні протитуберкульозних заходів : Методичний посібник для лікарів фтизіатрів, сімейних лікарів та студентів / М-во охорони здоров'я України, Нац. акад. мед. наук України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост. В. М. Мельник [та ін.]. - К. : Б.в., 2017. - 44 с. - Библиогр.: с. 43-44
 • 618
  С 56
  Современные подходы к лечению хронических воспалительных заболеваний внутренних половых органов у женщин репродуктивного возраста : Методические рекомендации для врачей -гинекологов и интернов / С. С. Леуш [и др.] ; М-во здравоохр. Украины, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2016. - 22 с. : рис. - Библиогр.: с. 20
 • 617.7
  С 91
  Сучасні методи ліагностики та лікування кератоконусу : Методичні рекомендації для лікарів: офтальмол., сімейних лікарів та інтернів / C. O. Риков [и др.] ; М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2016. - 2016 с. : рис. - Библиогр.: с. 29-30
 • 616.8
  Х 94
  Хронічна ішемія мозку: оптимізація дагностики та лікувальної тактики : Методичні рекомендації для невропатол., терапевтів та лікарів сімейної медицини / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост.: А. В. Демченко, В. І. Боброва. - К. : Б.В., 2016. - 29 с. : табл. - Библиогр.: с. 29-30