30 | 03 | 2020

травень 2018

 

 • 616.2
  А 43
  Актуальные проблемы диагностики и лечения респираторного микоплазмоза: Метод. рек. для врачей общей практики, терапевтов, педиатров и студ. мед. вузов / Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, ГОУ ВПО Ставроп. гос. мед. акад. РФ; сост.: В. А. Батурин, Е. А.Щетинин. – Ставрополь : СтГМА, 2007. – 16 с. – Библиогр.: с. 15–16
 • 616.3
  А 45
  Алгоритми хірургічного лікування хворих на колоректальний рак із синхронним метастатичним ураженням печінки: Метод. рек. для онкологів та онкохірургів / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; уклад. О. О. Колеснік [та ін.]. – К.: "Логос", 2017. – 28 с. : рис. – Бібліогр.: с. 29
 • 616.3
  В 43
  Використання природних мінеральних вод в ранній корекцїї і профілактиці функціональної недостатності підшлункової залози у хворих з патологією органів травлення: Метод. рек. для лікарів-гастроентерологів, сімейних лікарів, фізіотерапевтів / М-во охорони здоров'я України, Укмедпатентінформ МОЗУ; уклад. О. С. Лемко [та ін.]. – К. : Б.в., 2017. – 28 с.: табл.– Бібліогр.: с. 25–26
 • 616.7
  Д 44
  Діагностика та профілактика саркопенії: Метод. рек. для сімейних лікарів, терапевтів, ревматологів та ортопедів / НАМН України, М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; уклад. В.В. Поворознюк [та ін.]. – К.: Б.В., 2017. – 38 с.: рис. – Бібліогр.: с. 38
 • 616.2
  Д 50
  Диференційоване застосування методик відновлювального лікування на основі галоаерозольтерапії в етапній реабілітації дітей хворих на рецидивуючий бронхіт та часто хворіючих дітей: Метод. рек. для лікарів-фізіотераапевтів, педіатрів, та пульмонологів / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; уклад. О. І. Лемко [та ін.]. – К.: Б.В., 2017. – 22 с. : табл. – Бібліогр.: с. 21–23
 • 616.2
  Е 90
  Ефективність застосування різних способів парієтальної плевректомії при запальних процесах в плеврі: Метод. посіб. для лікарів-хірургів, пульмонологів, фтизіатрів / М-во охорони здоров'я України, НАМН України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; уклад. Ю. І. Фещенко [та ін.]. – К. : Б.В., 2017. – 20 с.: рис. – Бібліогр.: с.20
 • 616.8
  І 73
  Інтегровані підходи до купірування больового синдрому при наркотичній залежності: Метод. рек. для лікарів-наркологів та психіатрів / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад.: І. К. Сосін, О. Ю. Гончарова, Ю.Ф. Чуєв.– К. : Б.В., 2017. – 24 с. –Бібліогр.: с. 22–24
 • 616.31
  К 47
  Клініко-рентгенологічна оцінка ефективності лікування хронічного гранулюючого періодонтиту постійних зубів у дітей : Метод.рек. для лікарів-стоматологів дитячих установ / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; уклад. І. Р. Костюк [та ін.]. – К. : Б.В., 2017. – 22 с.: рис. – Бібліогр.: с. 22
 • 618
  О-62
  Оптимізація лікування дисплазії шийки матки у жінок фертильного віку : Метод. рек. для лікарів та науковців / М-во охорони здоров'я України, НАМН України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; уклад.: Вл. В. Подольський, В. В. Подольський. – К. : Б.В., 2017. – 32 с. – Бібліогр.: с. 30–32
 • 616.1
  О-75
  Особливості діагностики та лікування артеріальної гіпертензії в похилому та старечому віці : Метод. рек. для лікарів- сімейних, терапевтів, кардіологів та неврологів / М-во охорони здоров'я України, НАМН України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; уклад. Л. М. Єна [та ін.]. – К.: "Фенікс", 2017. – 26 с. : табл. – Бібліогр.: с. 25–26
 • 616.8
  О-75
  Особливості надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах при гострій цереброваскулярній патології : Метод. рек. для лікарів-терапевтів, неврологів та сімейних лікарів / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад. І. С. Зозуля [та ін.]. – К. : Б.В., 2017. – 49 с. – Бібліогр.: с. 48
 • 616.7
  О-76
  Остеопороз, індукований травмою хребта та спинного мозку : Метод. рек. для лікарів: неврологів, ортопедів-травматологів, фізіотерапевтів та сімейних лікарів / М-во охорони здоров'я України, НАМН України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; уклад.: В. В. Поворознюк, М. А. Бистрицька, Н. І. Балацька.– К.: Б.В., 2017. –32 с. : рис. – Бібліогр.: с. 31
 • 616.8
  Р 22
  Рання діагностика та корекція нейрометаболічних ускладнень нейролептичної терапії хворих на параноїдну шизофренію.: Метод. рек. для лікарів-психіатрів / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; уклад. І. Р. Ромаш. – К.: Б.В., 2017. – 21 с. – Бібліогр.: с. 18–21
 • 616.31
  С 73
  Спосіб комплексного лікування хронічного гранулюючого періодонтиту постійних зубів у дітей : Метод. рек. для лікарів-стоматологів / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; уклад.: І. Р. Костюк, Г. М. Мельничук. – К.: Б.В., 2017. – 22 с.: табл. – Бібліогр.: с. 22
 • 616.6
  С 73
  Спосіб лікування гіперактивного сечового міхура з алгічним синдромом : Метод. рек. для лікарів-урологів та сімейних лікарів / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; уклад.: Ф. І. Костєв, Ю. М. Дехтяр, О. І. Яцина. – К. : Б.В., 2016. – 22 с.: рис. – Библиогр.: с. 21–22