09 | 04 | 2020

вересень 2018

Для отримання електронних копій окремих статей скористайтесь сервісом "Електронна доставка документів" БЕЗКОШТОВНО

 • 615
  В 41
  Відмінні морфологічні ознаки видів роду Veronica L.секцій Euveroika Griseb. Pseudolysimachia C. Kjch. та Chamaedrys Griseb: Метод. реком. для провізорів та фармацевтів / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; уклад. А. П. Осьмачко [та ін.]. – К.: Б.В., 2017. – 38 с.: рис. – Библиогр.: с. 29
 • 616.2
  Д 44
  Диференційоване застосування методик відновлювального лікування на основі галоаерозольтерапії в етапній реабілітації хворих на негоспітальну пневмонію: Метод. реком. для лікарів-пульмонол., фізіотерапевтів та імунологів / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ АМН України; уклад. О. І. Лемко [та ін.]. – К.: Б.В., 2016. – 18 с.: табл. – Библиогр.: с. 17–18
 • 616.31
  К 66
  Корекція біохімічних показників кісткового метаболізму в біологічних рідинах дітей, хворих на хронічний гранулюючий періодонтит постійних зубів, в процесі комплексного лікування: Метод. реком. для лікарів-стоматологів дитячих установ / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; уклад.: І. Р. Костюк, Г. М. Мельничук. – К.: Б.В., 2017. – 28 с.: табл. –Библиогр.: с. 28
 • 615
  М 16
  Макро- та мікроскопічні ознаки і хімічний склад чистецю Зібольда трави та кореневих бульб: Метод. реком. для лаб. контролю якості / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; уклад.: С. М. Марчишин, Л. В. Гусак. – К.: Б.В., 2017. – 24 с.: рис. – Библиогр.: с. 16–17
 • 616.1
  М 54
  Метод оптимізації терапії хворих з артеріальною гіпертензією молодого віку: Метод. реком. для лікарів-кардіологів. терапев. та сімейних лікарів / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; уклад. О. М. Біловіл [та ін.]. – К.: Б.В., 2017. – 23 с.: табл. –Библиогр.: с. 23
 • 616.6
  М 54
  Методичні підходи до удосконалення організації медичної допомоги хворим на сечокам'яну хворобу на регіональному рівні: Метод. рекоме. для лікарів-урологів та сімейних лікарів / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; уклад.: О. З. Децик, Д. Б. Соломчак. – К.: Б.В., 2017. – 34 с.: табл. – Библиогр.: с. 31–34
 • 615
  М 80
  Морфолого-анатомічний та фітохімічний аналіз рослин родини тирличеві (Gentianaceae): Метод. реком. для провізорів та фармацевтів / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; уклад.: С. М. Марчишин, Л. І. Стойко, Л. М. Стра. – К.: Б.В., 2017. – 32 с.: рис. – Библиогр.: с. 21–23
 • 616-006
  О-62
  Оптимізація диспансерного нагляду за онкологічними хворими з огляду ризику появи других раків: Метод. реком. для лікарів-онкологів та радіологів / Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т мед. радіолог. ім. С.П. Григор'єва НАМН України"; уклад.: Л. Я. Васильєв, Є. Б. Радзішевська, Г. В. Кулініч. – Харків: Б.В., 2017. – 17 с.: рис. – Библиогр.: с. 17
 • 618
  О-62
  Оптимізація комплексного лікування сарком матки шляхом визначення рівнів злоякісності пухлин: Метод. реком. для лікарів-онкологів та радіологів / М-во охорони здоров'я України, Нац. акад. мед. наук України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; уклад.: О. М. Сухіна , В. С. Сухін, А. М. Насонова. – К.: Б.В., 2017. – 17 с.: рис. – Библиогр.: с. 17
 • 616-08
  П 44
  Подходы к прекращению искусственной вентиляции легких в условиях отделения интенсивной терапии: Метод. реком. для врачей-реаниматологов / Е.Н Клигуненко [и др.]; ГУ "Днепропетр. мед. акад. МЗУ", "Клинич. объединен. скорой мед. помощи" Днепр. облсовета. – К.: Б.В., 2016. – 48 с. – Библиогр.: с. 44
 • 616.3
  Р 79
  Ротавірусний ентерит у дітей: Клінічно-епідеміологічні особливості та тактика регідратаційної терапії: Метод. реком. для лікарів-педіатрів, інфекціоністів та сімейних лікарів / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; уклад. О.К Колоскова [та ін.]. –К.: Б.В., 2017. – 29 с.: рис. – Библиогр.: с. 28
 • 615
  Ф 64
  Фітохімічний склад та макро-і мікроскопічні ознаки Якона листків і кореневих бульб: Метод. реком. для аптекарів, провізорів. та заготівельн. сировини / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; уклад.: С. М. Марчишин, Н. А. Гудзь. – К.: Б.В., 2017. –26 с.: табл.– Библиогр.: с. 19–20
 • 616
  Х 73
  Холодова травма: Доклінічне вивчення лікарських препаратів з фригопротекторними властивостями: Метод. реком. для лікарів -фармацевтів / М-во охорони здоров'я України, Нац. фарм. ун-т МОЗУкраїни; уклад. Є. В. Бондарєв [та ін.]. – К.: Б.В., 2018. – 35 с.: рис. – Библиогр.: с. 30–35
 • 616
  Х 73
  Холодова травма: Надання медичної допомоги постраждалим, принципи фармакотерапії: Метод. реком. для лікарів-терапевтів, фармакол. та студ. мед. вузів / М-во охорони здоров'я України, Нац. фарм. ун-т МОЗУкраїни; уклад. Є. В. Бондарєв [та ін.]; уклад.,: С. М. Дроговоз, К. Г. Щокіна. – К.: Б.В., 2018. – 35 с.: табл. – Библиогр.: с. 31–35