24 | 09 | 2020

березень 2020

Для отримання електронних копій окремих статей скористайтесь сервісом "Електронна доставка документів" БЕЗКОШТОВНО

 • 616.2
  В 75
  Ворхлик, Марина Іванівна.
  Протеолітичні ферменти в комплексній інтенсивній терапії респіраторного дистрес-синдрому дорослих: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.01.30-Анестезіологія та інтенсивна терапія" / Марина Іванівна Ворхлик; Лніпропетр. держ. мед. акад. - Дніпро: Б.в., 1999. - 19 с.: рис. - Библиогр.: с. 16
 • 616.3
  Г 99
  Гюльмамедов, Полад Фарманович.
  Хвороби штучного товстокишкового стравоходу: причини, лікування, профілактика: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.01.03 "Хірургія" / Полад Фарманович Гюльмамедов; рук. работы Олексій Михайлович Бєлозєрцев; Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗУ. - Дніпро: Б.в., 1999. - 20 с. - Библиогр.: с. 14-16
 • 616.7
  Д 44
  Діагностика, лікування та профілактика остеопенічного синдрому у підлітків, хворих на системні захворюання сполучної тканини: Методичні рекомендації для лікарів-кардіоревматол., терапевтів та диспансерів / Г. М. Костюріна, Н. С. Шевченко; М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінфори МОЗУ. - Харків: Б.В., 1998. - 15 с.: табл. - Библиогр.: с.15
 • 617.7
  Д 44
  Діагностика, плеопто-ортопто-диплоптичне лікування із застосуванням модифікованих призм френеля при співдружній косоокості: Методичні рекомендації для лікарів-офтальмологів та інтернів / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; сост. С. О. Риков [та ін.]. - К.: Б.В., 2019. - 22 с.: рис. - Библиогр.: с. 21-22
 • 616.2
  З-38
  Заходи щодо попередження неефективного амбулаторного лікування хворих на туберкульоз легень: Методичний посібник для лікарів протитуберкульозних диспансерів / М-во охорони здоров'я України, Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонол. ім. Ф.Г.Яновського НАМН України; сост., Василь Михайлович Мельник; сост. Валентина Георгіївна Матусевич [та ін.]. - К.: Б.В., 2019. - 23 с. - Библиогр.: с. 22-23
 • 616.31
  К 63
  Комський, Марк Петрович.
  Лімфотропна терапія в комплексному лікуванні хворих на остеомієліт нижньої щелепи: автореф дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.01.22 "Стоматологія" / Марк Петрович Комський; рук. работы Олег Євгенович Малевич; ДУ "Ін-т стоматології АМН України". - Защищена 2011 в Ін. стоматології АМНУ.9.12.0. - Одеса: Б.В., 2011. - 35 с. - Библиогр.: с. 27-30
 • 616.1
  К 75
  Кочуєв, Геннадій Іванович.
  Гіполіпідемічна терапія та її сполучення з плазмаферезом в лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.01.11 "Кардіологія" / Геннадій Іванович Кочуєв; рук. работы Михайло Антонович Власенко; Харк. нац. мед. ун-т. - Харків: Б.В., 2008. - 23 с.: табл. - Библиогр.: с. 18-20
 • 616.3
  К 93
  Курчак, Наталя Юріївна.
  Особливості формування уражень підшлункової залози у хворих після холецистектомії та їх корекція: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.01.36 "Гастроентерологія" / Наталя Юріївна Курчак; рук. работы Єлизавета Степанівна Сірчак; ДУ"Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України", ДУ"Ін-т гастроентерології". - Дніпро: Б.в., 2016. - 20 с. - Библиогр.: с. 14-18
 • 616.1
  Л 56
  Лікування і фармацевтична опіка хворих на хронічну серцеву недостатність: Методичні рекомендації для лікарів-кардіологів, терапевтів та провізорів / В. М. Коваленко [та ін.]; М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінфори МОЗУ. - К.: Б.В., 2009. - 27 с.: табл. - Библиогр.: с. 27
 • 616.3
  Л 32
  Лашина, Ірина Михайлівна.
  Післяопераційна інтенсивна терапія та абдомінальна імуномодуляція у хворих на поширений перитоніт (Клініко-експериментальне дослідження): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсивна терапія" / Ірина Михайлівна Лашина; рук. работы Олег Миколайович Спіцин; Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗУ. - Дніпро: Б.в., 1999. - 19 с.: рис. - Библиогр.: с. 15-16
 • 616.3
  М 19
  Малков, Ігор Ігорович.
  Реактивні та регенеративні властивості тканинних компонентів передньої черевної стінки при експериментальній алопластиці вентральних гриж автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" / Ігор Ігорович Малков; рук. работы Ігор Володимирович Твердохліб; ДЗ" Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України". - Дніпро: Б.в., 2018. - 20 с. - Библиогр.: с. 15-17
 • 616.7
  М 23
  Манін, Максим Валерійович.
  Оптимізація засобів фізичної реабілітації хворих на дорсопатії поперекового відділу хребта на етапах стаціонарного та амбулаторного лікування: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.01.24 "Лікувальна фізкультура та спортивна медицина" / Максим Валерійович Манін; рук. работы Олег Борисович Неханевич; М-во охорони здоров'я України, ДЗ"Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України". - Дніпро: Б.в., 2017. - 20 с.: рис. - Библиогр.: с. 16-18
 • 616.1
  М 33
  Матвійчук, Наталія Володимирівна.
  Порівняння ефективності лікування серцевої недостатності у хворих на дилатаційну та ішемічну кардіоміопатію: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед.наук: спец. 14.01.11 "Кардіологія" / Наталія Володимирівна Матвійчук; рук. работы ВІра Йосипівна Целуйко; ДЗ" Дніпропетр. медична академія МОЗ України", ДЗ"Ін-т гастроентерології", НАМН України. - Харків: Б.В., 2013. - 20 с.: табл. - Библиогр.: с. 14-15
 • 616.3
  М 35
  Матяш, Людмила Олександрівна.
  Особливості поєднаного перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та синдрому подразненої кишки залежно від кишкового мікробіому: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.01.36 "Гастроентерологія" / Людмила Олександрівна Матяш; рук. работы В'ячеслав Григорович Пєрєдєрій; ДЗ""Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України", ДУ"Ін-т гастроентер. НАМН України", Нац. акад. мед. наук України. - Дніпро: Б.в., 2018. - 24 с.: рис. - Библиогр.: с. 20-21
 • 616.8
  М 54
  Методика комплексної оцінки якості життя та особливостей перебігу психофізіологічної і психічної адаптації учнів і студентів сучасних закладів освіти різних типів: Методичні рекомендаці для лікарів-сімейних лікарів, гігієністів, та психологів / М-во охорони здоров'я України, Івано-Франківський держ. мед ун-т МОЗУ, Вінницький нац. мед. ун-т ім. М.І. Пирогова; сост.: О. В. Тимощук, І. В. Сергета. - Івано-Франківськ: Б.в., 2019. - 26 с.: табл. - Библиогр.: с. 23-26
 • 616.1
  М 71
  Мишанич, Галина Іванівна.
  Зміни активності тромбоцитарного гемостазу та показників ліпідного спектру крові в динаміці лікування хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.01.11 "Кардіологія" / Галина Іванівна Мишанич; рук. работы Василь Захарович Нетяженко; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. Богомольця МОЗУ. - К.: Б.В., 2010. - 23 с. - Библиогр.: с. 18-19
 • 616.4
  М 91
  Муравльова, Оксана Василівна.
  Особливості клінічного перебігу та комплексного лікування аутоімунного тиреоїдиту: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.01.14 "Ендокринологія" / Оксана Василівна Муравльова; рук. работы Людмила Єгорівна Бобирьова; Акад. мед. наук України, Ін-т проблем ендокрин. патології ім. В.Я. Данилевського. - Харків: Б.В., 2006. - 20 с.: табл. - Библиогр.: с. 17-19
 • 616.2
  Н 62
  Ніконова, Олена Михайлівна.
  Ефективність бронхологічних методів діагностики і лікування гострої дихальної недостатності у хворих із хронічними обструктивними захворюваннями легенів (Клінічне дослідження): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед.наук: спец. 14.01.30 " Анестезіологія та інтенсивна терапія" / Олена Михайлівна Ніконова; рук. работы Олег Миколайович Спіцин; Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗУ. - Дніпро: Б.в., 1999. - 19 с.: рис. - Библиогр.: с. 15-16
 • 617.7
  О-75
  Особливості сучасних пошкоджень допоміжного апарату ока. Діагностика та лікування: Методичні рекомендації для лікарів-офтальмологів та сімейних лікарів / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; сост. C. O. Риков [та ін.]. - К.: Б.В., 2019. - 31 с. - Библиогр.: с.30-31
 • 616.1
  О-76
  Останіна, Тетяна Георгієвна.
  Кардіоваскулярний ризик та стан серцево-судинної системи у жінок, які перенесли гестаційну артеріальну гіпертензію: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.01. 11 "Кардіологія" / Тетяна Георгієвна Останіна; рук. работы Тетяна Володимирівна Колесник; М-во охорони здоров'я України, Запорізьк. держ. мед. ун-т МОЗУкраїни. - Запоріжжя: Б.в., 2012. - 20 с. - Библиогр.: с.15-16
 • 613
  П 12
  Павліченко, Павло Петрович.
  Оптимізація методів контролю функціонального стану професійних футболістів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед.наук: спец. 14.01.24" Лікувальна фізкультура та спортивна медицина" / Павло Петрович Павліченко; рук. работы Геннадій Леонідович Аппанасенко; М-во охорони здоров'я України, ДЗ""Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України". - Дніпро: Б.в., 2017. - 24 с.: рис. - Библиогр.: с. 19-20
 • 616-00
  П 12
  Павлович, Крістіна Вікторівна.
  Комплексне хірургічне лікування гнійно-некротичних процесів м'яких тканин із використанням композиції сорбент-антибіотик: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед.наук: спец. 14.01.03 "Хірургія" / Крістіна Вікторівна Павлович; рук. работы Руслан Ігорович Сидорчук; М-во охорони здоров'я України, Вінницький нац. мед. ун-т ім. М.І. Пирогова. - Вінниця: Б.в., 2014. - 18 с. - Библиогр.: с. 12-16
 • 616.3
  П 19
  Пасічна, Ірина Олександрівна.
  Антибіотикоасоційовані порушення функції кишечника та їх роль у розвитку синдрому подразненої кишки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.01.36 "Гастроентерологія" / Ірина Олександрівна Пасічна; рук. работы Валерій Іванович Вдовиченко; ДЗ" Дніпропетр. медична академія МОЗ України", ДУ"Ін-т гастроентерології". - Дніпро: Б.в., 2017. - 20 с.: табл. - Библиогр.: с. 15-17
 • 618
  П 44
  Подольський Вл. В.
  Лікування змін мікробіоцинозу на тлі хронічних запальних захворювань статевих органів у жінок фертильного віку в разі виявлення трихомонадної та анаеробної інфекції: Методичні рекомендації для лікарів-гінекологів та інфекціон. / Вл. В. Подольський, В. В. Подольський; Нац. акад. мед. наук України, "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. О.М. Лук'янової. - К.: Б.В., 2018. - 16 с. - Библиогр.: с. 15-16
 • 616.1
  П 59
  Порохня, Наталія Григорівна.
  Клініко-ехокардіографічна діагностика і прогнозування розвитку клапанних вад серця при ендокардитах у дітей: спец. 14.01.10 "Педіатрія" / Наталія Григорівна Порохня; рук. работы В'ячеслав Олександрович Кондратьєв; ДЗ" Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України", ДУ"Ін-т гастроентер. НАМН України", Нац. акад. мед. наук України. - Дніпро: Б.в., 2015. - 20 с. - Библиогр.: с. 16-18
 • 616.1
  П 64
  Потабашній, Валерій Аркадійович.
  Структурно-функціональний стан серця у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень (Критерії діагностики та лікування): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед.наук: спец. 14.01.11 "Кардіологія" / Валерій Аркадійович Потабашній; рук. работы Анатолій Митрофанович Василенко; М-во охорони здоров'я України, Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗУ, ДУ"Ін-т гастроентер. НАМН України", Нац. акад. мед. наук України. - Дніпро: Б.в., 2010. - 35 с. - Библиогр.: с. 24-30
 • 616.7
  П 88
  Пункційна вертебропластика: Методичні рекомендаці для лікарів-нейрохірургів, неврологів, ортопедів-травматологів / Дніпропетр. держ. мед. академія МОЗУ; сост.: М. О. Зорін, І. Г. Передерко. - Д.: Б.в., 2010. - 27 с.: рис. - Библиогр.: с. 27
 • 613
  Р 27
  Раціональне харчування спортсменів, які займаються спортивними єдиноборствами (бокс, боротьба): Методичні рекомендації для лікарів-гігієністів, спортсменів та тренерів / О. П. Штепа [та ін.]; М-во охорони здоров'я України, Держ. комітет молодіжної політики, спорту і туризму України. - К.: Б.в., 2001. - 51 с.: табл. - Библиогр.: с. 51
 • 616.1
  С 11
  Сідь, Євген Володимирович.
  Вплив медикаментозної корекції на рецидиви персистуючої фібриляції передсердь у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з гіпертонічною хворобою: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.01.11 "Кардіологія" / Євген Володимирович Сідь; рук. работы Іван Михайлович Фуштей; ДЗ" Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України", ДУ"Ін-т гастроентерології", НАМН України. - Дніпро: Б.в., 2015. - 24 с. - Библиогр.: с. 18-20
 • 616.3
  С 89
  Супрун, Олександр Олександрович.
  Клініко-інструментальна та лабораторна характеристика, можливості прогнозування та медикаментозної корекції мікрохолелітіазу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.01.36 "Гастроентерологія" / Олександр Олександрович Супрун; рук. работы Степан Степанович Чубенко; М-во охорони здоров'я України, Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗУ, ДУ" Ін-т. гастроентер. НАМН України". - Дніпро: Б.в., 2009. - 20 с.: рис. - Библиогр.: с. 13-15
 • 616.2
  Т 48
  Ткачова, Марія Юріївна.
  Шкала синдрому гострого ушкодження легенів у визначенні диференційованої респіраторної і імунокоригуючої терапії у хворих на поширений перитоніт: автореф дис. на злобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсивна терапія" / Марія Юріївна Ткачова; рук. работы Ігор Ростиславович Малиш; Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗУ. - Дніпро: Б.в., 1999. - 20 с. - Библиогр.: с. 16-17
 • 616.8
  Ф 44
  Фесенко, Галина Дмитрівна.
  Визначення перебігу та особливостей медико-соціальної реабілітації у пацієнтів з наслідками закритої черепно-мозкової травми: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 13.01.15 "Нервові хвороби" / Галина Дмитрівнаі Фесенко; рук. работы Валерій Маркович Школьник; М-во освіти і науки України, ДВНЗ"Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород: Б.в. , 2018. - 20 с.: рис. - Библиогр.: с. 15-16
 • 616.1
  Ч-12
  Чабан, Тарас Іванович.
  Вегетативна регуляція серця при хронічній серцевій недостатності: клініко-патогенетичне значення та можливості корекції: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.01.11 "Кардіологія" / Тарас Іванович Чабан; рук. работы Леонід Георгійович Воронков; Акад. мед. наук України, Ін-т кардіології ім. М.Д. Стражеско. - К.: Б.В., 2001. - 36 с. - Библиогр.: с. 29-33
 • 616.3
  Ч-16
  Чалий , Микола Вікторович.
  Клініко-лабораторні та інструментальні критерії диференційованої діагностики печінкової і позапечінкової портальної гіпертензії: спец. 14.01.36 "Гастроентерологія" / Микола Вікторович Чалий; рук. работы Юрій Миронович Степанов; ДЗ" Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України", ДУ"Ін-т гастроентерології". - Дніпро: Б.в., 2018. - 23 с. - Библиогр.: с. 17-19
 • 616.1
  Ч-57
  Чечель, Вікторія Василівна.
  Аліментарна недостатність заліза у дітей 5-6 років: особливості біологічного, когнітивного та соціального розвитку: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.01.10 "Педіатрія" / Вікторія Василівна Чечель; рук. работы Світлана Олексіївна Мокія-Сербіна; ДЗ" Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України", ДУ"Ін-т гастроентер. НАМН України", Нац. акад. мед. наук України. - Дніпро: Б.в., 2018. - 22 с.: рис. - Библиогр.: с. 17-18