30 | 05 | 2020

березень 2013

 • 616.1
  І 25

  Івчина, Надія Анатоліївна. Ефективність та переносимість омега-3 поліненасичених жирних кислот у лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця після стентування: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14. 01.11 "Кардіологія" / Надія Анатоліївна Івчина ; рук. работы Георгій Вікторович Дзяк ; ДЗ" Дніпропетр. медична академія МОЗ України", ДУ" Інст. гастроентерології НАМН України". - Защищена 2012.0.10.1. - Д. : "Друкар", 2012. - 20 с. : табл. - Библиогр.: с. 16-17 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)
 • 616.3
  І 26

  Ігнащук, Олена Вікторівна. Гастроезофегальна рефлюксна хвороба: клініко-морфологічні та мікробіологічні особливості, оптимізація лікування з урахуванням стану вегетативної нервової системи: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.36 "Гастроентерологія" / Олена Вікторівна Ігнащук ; рук. работы Валентина Костянтинівна Сєркова ; ДЗ" Дніпропетр. медична академія МОЗ України", ДУ" Інст. гастроентерології НАМН України". - Защищена 2012.3.26.0. - Д. : Б.в., 2012. - 20 с. - Библиогр.: с. 14-17 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)
 • 616.8
  І 73

  Інтегрована діагностична ідентифікація алкогольної залежності у загальносоматичній практиці : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост. І. К. Сосін ; сост. І. М. Сквира [і ін.]. - К. : Б.в, 2013. - 19 с. - Библиогр.: с. 19 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)
 • 616.2
  А 45

  Алгоритм призначення лікувального комплексу хворим на хронічне обструктивне захворювання легенів на санаторно-курортному етапі медичної реабілітації : Методичні рекомендації / М- во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗ України ; сост. М. М. Юсупалієва [і ін.]. - К. : Б.в., 2012. - 24 с. : табл. - Библиогр.: с. 24 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)
 • 616.1
  А 61

  Амбулаторна хірургія варикозної хвороби : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост. В. А. Ходос [і ін.]. - К. : Б.в., 2012. - 36 с. : табл. - Библиогр.: с. 32-36 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)
 • 616.1
  Б 21

  Бальнеотерапія у відновлювальному лікуванні хворих із хронічною серцевою недостатністю в санаторно-курортних умовах : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост. О. М. Роздільська [і ін.]. - К. : Б.в, 2012. - 14 с. : рис. - Библиогр.: с. 14 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)
 • 615
  В 42

  Визначення потреби і формування оптимального асортименту регіонального резерву антибактеріальних лікарських засобів для попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост.: С. П. Олійник, Т. Г. Калинюк. - К. : Б.в, 2012. - 20 с. : табл. - Библиогр.: с. 19-20 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)
 • 617.7
  В 43

  Використання методу вітректомії в лікуванні хворих з травматичним вивихом кришталика в скловидне тіло : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, НАМН України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост. Т. А. Красновид [і ін.]. - О. : "Астропринт", 2012. - 23 с. : рис. - Библиогр.: с. 21-23 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)
 • 616-006
  Г 33

  Гемобластози лімфома Ходжкіна. Неходжкінські лімфоми : Посібник для студ. 5-х- 6-х курсів мед. факульт. / І. М. Бондаренко [і ін.] ; М-во охорони здоров'я України, Дніпроп. державна медична академія. - Д. : "Нова ідеологія", 2011. - 46 с. - Библиогр.: с. 44-47 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)
 • 617
  Д 44

  Діагностика та корекція внутрішньочеревної гіпертензії у дітей раннього віку з хірургічною патологією органів черевної порожнини : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост.: О. Д. Фофанов, О. К. Слєпов, В. В. Погорілий. - К. : Б.в, 2013. - 22 с. - Библиогр.: с. 18 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)
 • 616.3
  Д 40

  Джігед, Міхадмі. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба у хворих на цукровий діабет 2 типу: поширеність, особливості клінічного перебігу і лікування: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.36 "Гастроентерологія" / Міхадмі Джігед ; рук. работы Валерій Іванович Вдовиченко ; ДЗ" Дніпропетр. медична академія МОЗ України", ДУ" Інст. гастроентерології НАМН України". - Защищена 2012.7.06.0. - Д. : Б.в, 2012. - 20 с. : табл. - Библиогр.: с. 13-14 Экземпляры: всего:2 - ХР(2)
 • 616-002.5
  З-36

  Застосування біологічного зварювання тканин при хірургічному лікуванні хворих на туберкульоз легень : Методичний посібник для лікарів / Національна Академія медичних наук України, Нац. ін- т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського ; сост. І. А. Калабуха [і ін.]. - К. : Б.в, 2012. - 16 с. - Библиогр.: с. 16 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)
 • 616.3
  З-36

  Застосування вітчизняних фітопрепаратів при хронічній патології гепатобіліарної системи : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост. Т. П. Гарник [і ін.]. - К. : "Ферзь", 2012. - 23 с. - Библиогр.: с. 22 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)
 • 616.3
  З-36

  Застосування природних та преформованих фізичних чинників у диференційованому комплексному лікуванні хворих на хронічний вірусний гепатит С : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост. Н. В. Драгомирецька [і ін.]. - К. : Б.в, 2012. - 22 с. : табл. - Библиогр.: с. 22 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)
 • 616.3
  К 43

  Кир'ян, Олена Анатоліївна. Клінічні та діагностичні особливості різних підтипів синдрому подразненого кишечника та їх лікування: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.36 "Гастроентерологія" / Олена Анатоліївна Кир'ян ; Дніпропетр. держ. мед. академія МОЗ України, ДУ" Інст. гастроентерології НАМН України". - Защищена 2012.3.26.0. - Д. : Б.в., 2012. - 19 с. - Библиогр.: с. 14-15 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)
 • 616.2
  К 63

  Комбіноване застосування неінвазивної магнітолазеротерапії та ендоназального лазерного опромінювання хворим на бронхіальну астму на етапі реабілітаційного лікування : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост. М. М. Юсупалієва [і ін.] ; сост., Н. С. Данькових. - К. ; Х. : Б.в., 2012. - 14 с. - Библиогр.: с. 14 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)
 • 616
  К 63

  Комплексні показники оцінки епідемії ВІЛ-інфекції та роботи центру профілактики і боротьби зі СНІДом на регіональному рівні (Івано-Франківська область) : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост. Б. М. Дикий [і ін.]. - К. : Б.в, 2012. - 33 с. - Библиогр.: с. 32-33 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)
 • 614
  М 54

  Методичні рекомендації з організації клінічного управління ризиками та безпеки медичної допомоги в закладах охорони здоров'я : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; ред. В. Ф. Москаленко ; сост. А. В. Степаненко [і ін.]. - К. : Б.в, 2012. - 21 с. - Библиогр.: с. 17 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)
 • 616.1
  П 77

  Приходько, Наталія Петрівна. Роль клініко-анамнестичних, запальних факторів в прогнозуванні перебігу ішемічної хвороби серця: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.11 "Кардіологія" / Наталія Петрівна Приходько ; ДЗ" Дніпропетр. медична академія МОЗ України". - Защищена 2012.0.10.1. - Д. : Б.В., 2012. - 20 с. - Библиогр.: с. 13-16 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)
 • 616.3
  С 47

  Сливка, Наталія Олексіївна. Портальна гіпертензія у хворих на цирроз печінки алкогольної етіології: корекція ендотелій-залежних механізмів на етапах прогресування: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд мед. наук : 14.01.36 "Гастроентерологія" / Наталія Олексіївна Сливка ; ДЗ" Дніпропетр. медична академія МОЗ України". - Защищена 2012.8.06.0. - Д. : Б.В., 2012. - 22 с. : табл. - Библиогр.: с. 14- 17 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)
 • 616-002.5
  С 76

  Стандарти визначення медикаментозної стійкості мікобактерій до препаратів 1-го та 2-го ряду на рідкому живильному середовищі при застосуванні системи MGIT : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Національна Академія медичних наук України, ДУ"Націон. інс-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України ; сост. О. А. Журило [і ін.]. - К. : Б.в, 2012. - 22 с. - Библиогр.: с. 22 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)
 • 617.7
  С 91

  Сучасні можливості лікування хворих з проникаючими пораненнями ока з наявністю внутшньоочного стороннього тіла : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Національна Академія медичних наук України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост. Т. А. Красновид. - К. : Б.в, 2012. - 19 с. - Библиогр.: с. 19-20 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)
 • 614
  У 58

  Уніфікована методика з розробки локальних протоколів медичної допомоги для закладів охорони здоров'я України : Методичні рекомендації / А. В. Степаненко [і ін.] ; М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в, 2012. - 36 с. - Библиогр.: с. 28 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)
 • 616.31
  Х 50

  Хірургічна корекція присінка рота як етап комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост.: В. П. Пюрик, З. Р. Ожоган, Н. П. Махлинець. - К. : Б.в, 2012. - 28 с. - Библиогр.: с. 27-28 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)
 • 616-002.5
  Ш 70

  Шляхи оптимізації роботи лабораторної мережі з бактеріологічної діагностики туберкульозу в Україні : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Національна Академія медичних наук України, ДУ"Націон. інс-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України ; сост. О. А. Журило [і ін.]. - К. : Б.в, 2012. - 31 с. : табл. - Библиогр.: с. 31 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)