30 | 03 | 2020

травень 2013

Укладачі: Корнійчук Т.І. Полтавець Н.К.

Редактор: Корнійчук Т.І.

Відповідальний за випуск Цаберябова І.М.

 

1.

616-07

А 45

Алгоритм діагностики РН-негативних

хронічних мієлопроліферативних захворювань з визначенням мутації гена JAK 2 в осіб, опромінених внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Національна Академія медичних наук України, Укрмедпатентінформ МОЗ України ; сост. C. В. Клименко [і ін.]. - К. : Б.в., 2012. - 21 с. : табл. - Библиогр.: с. 21

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

2.

 

616-

053

В 13

 

Вазовагальні (нейрорефлекторні) синкопе у дітей: Удосконалення діагностики та профілактики рецидивів : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗ України ; сост. Н. В. Нагорна [і ін.].

- К. : Б.в, 2012. - 30 с. : рис.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)


 

3.

616.5

В 25

Вдосконалення ранньої діагностики

злоякісних лімфом шкіри : Методичі рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗ України ; сост. Галина Калюжна [і ін.]. - К. : Б.в, 2012. - 44 с. : табл. - Библиогр.: с. 42-44

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

4.

 

616-00

Д 48

 

Дисплазія сполучної тканини (Клініка, діагностика та лікування) : Методичні рекомендації / М-во здравоохранения Украины, Укрмедпатентінформ МОЗ України ; сост. О. О. Якименко [і ін.]. - К.

: Б.в, 2013. - 33 с. : табл. - Библиогр.: с. 29-30

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

5.

 

614

М 54

 

Методика визначення норм навантаження на лікарів стаціонарних відділень лікарень інтенсивного лікування (ЛІЛ) +СD [Электронный ресурс] : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗ України ;


 

 

 

сост. Лехан В.М. [і ін.]. - Электрон. дан. -

К. : "ІД Подсолнух", 2013. - 42 с. : табл. Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

6.

 

615

О-64

 

Організація роботи аптек в умовах надзвичайних ситуацій : Методичні рекомендації / Т. Г. Калинюк [і ін.] ; Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в, 2013. - 20 с. - Библиогр.: с. 16

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

7.

 

616.1

О-75

 

Особливості клініки, діагностики та лікування хворих на інфекційний ендокардит нативних та штучних клапанів серця : Методичні рекомендації

/ Г. В. Книшов [і ін.] ; Міністерство охорони здоров'я України, Національна Академія медичних наук України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : "Ніка-Прінт", 2013. - 31 с. : табл. - Библиогр.: с. 30-31

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)


 

8.

616.3

О-79

Осьодло, Галина Василівна.

Кислотозалежні захворювання у військовослужбовців: Епідеміологічні, терапевтичні та фармакоекономічні аспекти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора  мед. наук : спец.

14.01.36- "Гастроентерологія" / Галина Василівна Осьодло ; конс. Ігор Миколайович Скрипник ; Міністерство охорони здоров'я України, ДЗ" Дніпропетр. медична академія МОЗ України", ДУ" Інст. гастроентерології НАМН України". - Защищена 2013 р.3.18.0. - Дніпропетровськ : Б.в., 2013. - 32 с. - Библиогр.: с. 25-29

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

9.

613

П 49

Поліпшення умов праці та здоров'я працівників прокатних цехів металургійних підприємств (система оцінки та керування професійними ризиками) : Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗ України ; сост. М. Г. Карнаух [і ін.]. - К. : "Етюдт-

Сервіс", 2013. - 68 с. : табл. - Библиогр.: с. 55-56


 

 

 

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

10.

613

П 84

Профілактика професійних захворювань у працівників, які ведуть підривні роботи на відкритих гірничих розробках : Методичні рекомендації / М- во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗ України ; сост. М. Г. Карнаух [і ін.]. - К. : "Етюдт- Сервіс", 2013. - 36 с. - Библиогр.: с. 35-36

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

11.

616.5

С 20

Саркома Капоші: сучасний погляд на етіопатогенез, особливості клініки та комплесний підход до лікування : Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗ України ;

сост. Л. Д. Калюжна [і ін.]. - К. : Б.в, 2012.

- 41 с. : рис. - Библиогр.: с. 41 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

12.

 

616.3

С 43

 

Склярова, Олена Євгенівна.

Гастроцитопротекторна ефективність інгібіторів протонної помпи в лікуванні пептичної виразки дванадцятипалої


 

 

 

кишки: автореф. дис. на здобуття наук.

ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.36- "Гастроентерологія" / Олена Євгенівна Склярова ; рук. работы Валерій Іванович Вдовиченко ; ДЗ" Дніпропетр. медична академія МОЗ України", ДУ" Інст. гастроентерології НАМН України". - Защищена 2013р.3.18.0. - Дніпропетровськ : Б.в., 2013. - 20 с. : рис.

- Библиогр.: с. 15-16 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

13.

 

617

С 91

 

Сучасні підходи до призначення високодозової хіміотерапії з трансплантацією гемопоетичних стовбурових клітин у дітей, хворих на злоякісні солідні новоутворення : Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗ України ; сост.: Г. І. Климнюк, С. В. Павлик, О. В.

Шайда. - К. : Б.в, 2012. - 22 с. : табл. - Библиогр.: с. 21

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)


 

14.

617.7

У 31

Удосконалення медичної реабілітації

хворих на первинну відкритокутову глаукому : Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗ України ; сост. C. O. Риков [і ін.]. - К. : "Науковий

світ", 2012. - 26 с. : табл. - Библиогр.: с. 26

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

15.

616.1

Ф 44

Фесенко, Олександр Володимирович.

Діагностика та лікування ішемічої хвороби серця з діастолічною дисфункцією міокарда у хворих хронічним обструктивним захворюванням легень: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.11- "Кардіологія" / Олександр Володимирович Фесенко ; рук. работы Тетяна Олексіївна Перцева ; ДЗ" Дніпропетр. медична академія МОЗ України", ДУ" Інст. гастроентерології НАМН України". - Защищена 2013 р.3

.19.0. - Дніпропетровськ : "Друкар", 2013.

- 20 с. - Библиогр.: с. 16-17

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)


 

16.

616.8

Х 94

Хронічні цереброваскулярні

захворювання, зумовлені артеріальною гіпертензією та церебральним атеросклерозом : Методичні рекомендації

/ Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗ України ; сост. О. Є. Коваленко [і ін.]. - К. : Б.в,

2012. - 28 с. : рис. - Библиогр.: с. 18-20 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

17.

 

614

Ш 70

 

Шляхи поліпшення задоволеності пацієнтів в системі управління якістю стаціонарної допомоги : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗ України ; сост.: О. З. Децик, М. І. Яворський, А. М. Яворський. - К. : Б.в, 2013. - 24 с. : табл. - Библиогр.: с. 21

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)