09 | 04 | 2020

жовтень 2014

Відповідальний за випуск: І.М.Цаберябова

Укладач: Н.А.Сідаш

Редактор: Н.П.Король

 

1.

616.8

А 45

Алгоритм обстеження дітей з підозрою на наявність гострого порушення   мозкового

кровообігу : Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; сост.: Н. Г. Горовенко, І. С. Зозуля, Н. О. Смульська. - К.: Б.В., 2014. - 23 с.: рис. - Библиогр.: с. 22-23

2.

616.7

В 26

Ведення моніторингу ювенільного ревматоїдного артриту у дітей різного віку : Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України), Укрмедпатентінформ  МОЗУ); сост.: Г. А. Павлишин,  Т. А. Ковальчук. - К.:  Б.В.,  2013.

- 60 с.: рис. - Библиогр.: с. 27-30

3.

616.1

А 36

Висока грудна епідуральна блокада при операціях з штучним кровообігом: Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я  України, Укрмедпатентінформ МОЗУ;  сост.  С.  М.  Гриценко,  сост.  В.О.  Собокарь,   сост. В.В. Саленюк. - К.:  Б.В., 2013. - 24 с. - Библиогр.: с. 18-19

4.

615

Г 72

Гострі отруєння продуктами горіння: Діагностика та невідкладна допомога на догоспітальному та  ранньому  госпітальному  етапі:  Методичні  рекомендації  /  сост. І. С. Зозуля [та ін.]. - К.:  Б.В., 2013. - 21 с.: табл. - Библиогр.: с. 21

5.

616.3

Д 44

Діагностика    та     лікування      гострої     спайкової     кишкової                        непрохідності        на догоспітальному      та    ранньому                        госпітальному        етапах:    Методичні    рекомендації

/  Міністерство  охорони  здоров'я  України,    Укрмедпатентінформ                                                                                                                  МОЗУ;   сост. Б. І. Слонецький [та ін.]. - К.:  Б.В., 2013. - 19 с.: рис. - Библиогр.: с. 19

6.

616.3

Д 44

Діагностика  та  лікування  гострого  розлитого  перитоніту:  Методичні рекомендації

/  Міністерство  охорони  здоров'я  України),  Укрмедпатентінформ                                                                                                                 МОЗУ);   сост. Б. І. Слонецький [та ін.]. - К.:  Б.В., 2013. - 17 с.: табл. - Библиогр.: с. 17

7.

616.1

Д 44

Діагностичні критерії вибору схем поліхіміотерапії у хворих на злоякісні лімфопроліферативні  захворювання  за  вмістом  галектинів:  Методичні рекомендації

/ Міністерство охорони здоров'я України, Національна академія медичних наук України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; сост. С. О. Сівкович [та ін.]. - К.: Б.В., 2014. - 19 с. - Библиогр.: с. 19

8.

616.1/4

З-12

Забезпечення якості амбулаторно-поліклінічної хірургічної допомоги населенню в умовах реформування охорони здоров'я України на засадах загальної практики - сімейної медицини: Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; сост. А. Ф. Короп [та ін.]. - К.: Б.В., 2014. - 31 с. - Библиогр.: с. 28-30

9.

616-07

З-36

Застосування функціонального тестування діагностичним комплексом "Паркес Д" для комплексної оцінки функціонального стану організму людини: Методичні рекомендації / Т. Ф. Голубова [та ін.]; Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ  МОЗУ. - К.:  Б.В., 2013. - 25 с.: табл. - Библиогр.: с. 24-25

10.

615

К 49

Клініко-економічний аналіз фармацевтичного забеспечення хворих на грип в умовах стаціонару: Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; сост.: А. С. Немченко, Л. С. Сімонян. - К.: Б.В., 2013.  - 23 с.: рис. - Библиогр.: с. 20-23

11.

618

К 63

Комбіноване лікування хворих на рак тіла матки з передопераційним курсом кріопроменевої терапії: Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Національна академія медичних наук України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; сост.: О. А. Міхановський, О. В. Слободянюк, Н. М. Щит. - К.: Б.В., 2013. - 12 с.: табл. - Библиогр.: с. 11

12.

615

К 65

Контроль стану пацієнтів при лікуванні методом загальної повітряної кріотерапії: Методичні рекомендації / О. А. Панченко [та ін.]; Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ  МОЗУ. - К.:  Б.В., 2013. - 24 с.: табл. - Библиогр.: с. 24

13.

616.8

К 68

Коровіна, Лілія Дмитрівна.

Клініко-психопатологічна характеристика, лікування та реабілітація жінок, хворих на параноїдну шизофренію на тлі абдомінального ожиріння: Автореф. дис. на    здобуття


 

 

 

наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.01.16 "Психіатрія" : спец.  14.01.16-"Психіатрія"

/ Лілія Дмитрівна Коровіна ; рук. работы Вадим Михайлович Сінайко ; Національна академія мед. наук України, ДУ"Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України".

- Защищена 2014.4.02.0. - Х.: "Оперативна поліграфія", 2014. - 20 с.: рис. - Библиогр.: с. 15-17

14.

616.2

К 82

Критерії експертизи професійних раків органів дихання гірників урановидобувних підприємств : Методичні рекомендації / Національна академія мед. наук України, Міністерство    охорони    здоров'я    України,    Укрмедпатентінформ    МОЗУ;   сост. Л. О. Гайсенюк [та ін.]. - К.:  Б.В., 2013. - 22 с. - Библиогр.: с. 21-22

15.

616.3

Л 56

Лікування хворих і вагітних з гастродуоденальними кровотечами з застосуванням методів місцевого ендоскопічного гемостазу: Методичні  рекоендації  /  П.  Д.  Фомін [та ін.]; Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.В., 2014. - 29 с. - Библиогр.: с. 27-29

16.

615

М 16

Макро-та мікроскопічні ознаки і хімічний склад трави рослин роду чорнобривці: Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я  України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; сост.: С. М. Марчишин, Т. С. Бердей, О. Л. Демидяк. - К. :  Б.В., 2013. - 32 с. : фото.цв. - Библиогр.: с. 14-15

17.

615

М 54

Методики застосування озону в медицині: Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; сост. І. П. Шмакова [та ін.]. - К.:  Б.В., 2014. - 51 с. - Библиогр.: с. 50-51

18.

615

М 54

Методичні рекомендації щодо розробки страхових переліків лікарських засобів для лікування хворих на грип, ускладнений бактеріальною пневмонією: Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; сост.: А. С. Немченко, Л. С. Сімонян. - К.:  Б.В., 2013. - 27 с.: табл. - Библиогр.: с. 26-27

19.

616.7

М 54

Методологія дослідження якості життя у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит дітей : Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; сост.: Г. А. Павлишин, Т. А. Ковальчук. - К.: Б.В., 2013. - 36 с. - Библиогр.: с. 26-28

20.

615

Н 34

Науково-практичні підходи до створення системи захисту інтегрованих фармацевтичних логістичних ланцюгів від фальсифікованої фармацевтичної продукції

: Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; сост.: О. В. Посилкіна, А. Г. Хромих, Ю. С. Новицька. - К.: Б.В., 2014. - 34 с.: табл. - Библиогр.: с. 31-33

21.

615

О-13

Обгрунтування показників амбулаторної та стаціонарної рецептури в Україні: Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я  України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; сост.: А. С. Немченко, Л. В. Терещенко. - К.: Б.В., 2013. - 22 с.: табл. - Библиогр.: с. 22

22.

617

О-62

Оптимізація хірургічного лікування ускладненого синдрому діабетичної стопи: Методичні рекомендації / С. Шаповал [та ін.]; Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ  МОЗУ. - К.:  Б.В., 2014. - 39 с.: рис. - Библиогр.: с. 39

23.

614

О-62

Організація амбулаторно-поліклінічної хірургічної допомоги населенню в умовах реформування охорони здоров'я України на засадах загальної практики-сімейної медицини: Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; сост.: О. І. Сердюк, О. А. Короп. - К.: Б.В., 2014. - 27 с.: табл. - Библиогр.: с. 22-26

24.

616-006

О-64

Організація та проведення первинної профілактики онкологічних захворювань : Методичні рекомендації медичним працівникам первинної ланки / Ю. А. Корягін [та ін.]

; Головне управління охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації, КЗ"Обласний центр здоров'я", Дніпропетр. обл. онколог. диспансер. - К.: Б.В., 2006. - 22 с. - Библиогр.: с. 22

25.

614

О-93

Оцінка діяльності контрактно-дослідних організацій з надання логістичних послуг у сфері клінічних досліджень : Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ  МОЗУ; сост. О. В. Посилкіна [та ін.]. - К.:  Б.В., 2013.  -


 

 

 

32 с.: табл. - Библиогр.: с. 31-32

26.

616.1

О-93

Оцінка метаболічної активності нейтрофільних гранулоцитів у хворих на гострий інфаркт міокарду: Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Національна  академія  мед.  наук  України,  Укрмедпатентінформ   МОЗУ  ; сост. Т. І. Гавриленко [та ін.]. - К.:  Б.В., 2014. - 31 с.: табл. - Библиогр.: с. 30-31

27.

616.9

О-93

Оцінка прихильності до високоактивної антиретровірусної терапії за показником середнього  об'єму  еритроцитів  у  хворих  з  ВІЛ-інфекцією  :  Методичні рекомендації

/  Міністерство  охорони  здоров'я  України,    Укрмедпатентінформ                                                                                                                  МОЗУ;   сост. Д. Г. Живиця. - К.:  Б.В., 2014. - 22 с. - Библиогр.: с. 21

28.

615

О-93

Оцінка проблем рецептурного відпуску лікарських засобів та визначення шляхів їх вирішення в Україні: Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; сост.: А. С. Немченко, Л. В. Терещенко. - К.: Б.В., 2013. - 20 с.: рис. - Библиогр.: с.14-15

29.

616.2

П 27

Передумови розвитку та особливості лікування хворих на негоспітальні пневмонії у поєднанні з анемічним синдромом: Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Укмедпатентінформ МОЗУ; сост. М. М. Островський [та ін.]. - К.: Б.В., 2013. - 19 с. - Библиогр.: с. 18

30.

615

П 78

Проведення нарад та ділових зустрічей в організаціях і на підприємствах фармацевтичної галузі з використанням інноваційних технік прийняття рішень : Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я  України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; cост. О. О. Нагорна; сост. О. П. Гульчий [та ін.]. - К.: Б.В., 2014. - 20 с.: табл. - Библиогр.: с. 18-20

31.

614

П 78

Прогноз здоров'я населення на підставі таблиць захворюваності-смертності : Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я  України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; сост.: В. В. Безрук, В. Л. Таралло, П. В. Горський. - К.: Б.В., 2014. - 12 с.: табл. - Библиогр.: с. 12

32.

616.8

П 86

Психофізіологічний аналіз ефективності церебральної гемодинаміки за допомогою допплерографічної  та  реоенцефалографічної  візуалізації:  Методичні    рекомендації

/ О. А. Панченко [та ін.]; Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.:  Б.В., 2013. - 31 с.: табл. - Библиогр.: с. 30

33.

613

Р 34

Результати сучасного дослідження та обгрунтування прикладного меню на 7 днів для здорових дітей віком від 1 до 3 років : Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Національна академія мед. наук України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост. О. Г. Шадрін [та ін.]. - К.: Б.В., 2013. - 23 с. - Библиогр.: с.19

34.

615

Р 65

Розрахунок потреби у препаратах морфіну : Методичні рекомендації / Міністерство охорони  здоров'я  України,  Укрмедпатентінформ   МОЗУ;  сост.:  Д.  С.    Волох, Н. О. Дацюк, Н. В. Шолойко. - К.:  Б.В., 2013. - 19 с. - Библиогр.: с. 17-19

35.

614

С 78

Створення модуля "Маршрутизація пацієнта" в медичній інформаційній системі лікувального закладу: Методичні рекомендації / О. К. Толстанов [та ін.]; Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.В., 2013. - 39 с.: рис. - Библиогр.: с. 37-39

36.

616.2

С 91

Сучасні методи лікування плевральних випотів різного генезу : Методичний посібник для лікарів / Міністерство охорони здоров'я України, Національна академія мед. наук України, ДУ"Національний ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України" (НІФП НАМН) ; сост. Ю. І. Фещенко [та ін.]. - К.: Б.В., 2012. - 36 с.: рис. - Библиогр.:  с. 33-36

37.

617

С 91

Сучасні підходи до ампутації гомілки у хворих з трофічними розладами нижньої кінцівки : Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Національна академія мед. наук України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост. А. П. Лябах [та ін.]. - К.:  Б.В., 2014. - 17 с.: рис. - Библиогр.: с. 16-17

38.

614

Т 12

Табличний аналіз захворюваності-смертності для оцінки перебігу та наслідків хронічних  захворювань  :  Методичні  рекомендації  /  Міністерство  охорони  здоров'я


 

 

 

України, Укрмедпатентінформ  МОЗУ; сост. В. В. Безрук [та ін.]. - К.:  Б.В., 2014. - 16 с.:

табл. - Библиогр.: с. 16

39.

616.9

Т 15

Таксономія, біологічна характеристика, методи вилучення та ідентифікації грибів роду СANDIDA: Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Національна академія мед. наук України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост. Ю. Л. Волянский [та ін.]. - К.:  Б.В., 2013. - 27 с.: табл. - Библиогр.: с. 24-25

40.

616.31

У 31

Удосконалення хірургічного методу лікування широкого  ороантрального сполучення дублікатурою місцевих тканин: Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Національна академія мед. наук України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост.: А. Г. Гулюк, Н. Г. Баранник, С. Д. Варжапетян. - К.: Б.В., 2014. - 17 с.: рис. - Библиогр.: с. 16-17

41.

616.7

У 51

Ультразвукова денситометрія в оцінці структурно-функціонального стану кісткової тканини: Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ  МОЗУ,  Національна  академія  мед.  наук  України  ; сост. В. В. Поворознюк [та ін.]. - К.:  Б.В., 2014. - 27 с.: рис. - Библиогр.: с. 24-26

42.

617

Ф 94

Функціональне лікування діафізарних переломів кінцівок з використанням стрижневих пристроїв для пружно-стійкого з'єднання відламків: Методичні рекомендації / О. К. Попсуйшапка, В. О. Літвішко, І. М. Боровик; Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.В., 2014. - 46 с.:  рис.  - Библиогр.: с. 46