31 | 03 | 2020

жовтень 2015

616.2
А 35
Азалиды-терапия выбора инфекционного воспаления при бронхообструктивных заболеваниях у детей : Методическое пособие для врачей / М-во здравоохранения Украины, Нац. акад. мед. наук Украины, ГУ"Нац. ин-т фтизиатрии и пульмонол. им. Ф.Г. Яновского" ; сост. Ю.И. Фещенко [и др.]. - К. : Б.В., 2014. - 36 с. : табл. - Библиогр.: с. 32-34

616-053
А 45
Алгоритм діагностики рівня здоров'я практично здорових підлітків : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Нац. акад. мед. наук України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад.: Н. С. Полька, О. В. Добрянська, Т. П. Скочко. - К. : Б.в, 2015. - 24 с. - Библиогр.: с. 17

617.7
А 72
Антимікробна фотодинамічна терапія з метиленовим синім у комплексному лікуванні бактеріальних ендофтальмітів : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Нац. акад. мед. наук України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад. Н. В. Пасєчнікова [та ін.]. - К. : Б.В., 2014. - 15 с. : рис. - Библиогр.: с. 14

616.2
Б 88
Бронхіальна астма у дітей: Особливості перебігу та діагностики запальних фенотипів, індивідуалізований підхід до лікування : Методичні рекомендації / Ю. Г. Антипкін [та ін.] ; М-во охорони здоров'я України, Нац. акад. мед. наук України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.В., 2015. - 29 с. : табл. - Библиогр.: с. 26-27

617.7
Д 44
Діагностика набутої міопії у дітей за допомогою оптичної когерентної томографії : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Нац. акад. мед. наук України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад.: І. М. Бойчук, Т. Л.а Горбатюк. - К. : Б.В., 2014. - 14 с. - Библиогр.: с. 14

616.2
Д 44
Діагностика саркоїдозу органів дихання : Методичний посібник / М-во охорони здоров'я України, Нац. акад. мед. наук Украины, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад. В. Ко. Гаврисюк [та ін.]. - К. : Б.в, 2014. - 30 с. : рис. - Библиогр.: с. 30

616.2
Д 44
Діагностика та лікування травм грудної клітки : Методичний посібник для лікарів / Нац. акад. мед. наук Украины, ДУ"Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонол. ім. Ф.Г. Яновського АМН України ; уклад. В. М. Мельник [та ін.]. - К. : Б.В., 2015. - 26 с. - Библиогр.: с. 26

616.3
З-36
Застосування інгібіторів системи гемостазу з метою підвищення безпосередніх та віддалених результатів радикального лікування хворих на рак шлунка та ободової кишки : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядипл.освіти ім. П.Л. Шупика МОЗУкраїни, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад. С. Д. М'ясоєдов [та ін.]. - К. : Б.В., 2015. - 26 с. - Библиогр.: с. 26

615
З-36

Застосування дієтичної добавки "Зіравіт", "Барба-йод" для корекції йодного дефіциту у дітей-мешканців регіону легкої йодної нестачі : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Академія медичних наук України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад. В. Н. Корзун [та ін.]. - К. : Б.В., 2011. - 11 с. : рис. - Библиогр.: с. 11

616.3
З-36
Застосування дієтичного харчового продукту, виготовленого на основі морських водоростей, в лікуванні та профілактиці патології травної та тиреоїдної систем у дітей-мешканців радіоактивно забруднених територій : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Академія медичних наук України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад. В. Н. Корзун [та ін.]. - К. : Б.В., 2011. - 12 с. - Библиогр.: с. 12

616.4
З-36
Застосування методу електрофізіологічної ідентифікації гортанного нерва при проведенні хірургічних операцій на щитоподібній залозі : Методичні рекомендації / В. О. Шідловський, O. B. Шідловський, Я. Р. Розновський ; М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.В., 2015. - 14 с. : рис. - Библиогр.: с. 14

614
І 73
Інтеграція медичної допомоги як технологія підвищення ефективності системи охорони здоров'я : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад.: В. М. Лехан , В. Г. Гінзбург, В. В. Волчек. - К. : Б.В., 2015. - 45 с. : рис. - Библиогр.: с. 42-45

616.6
К 36
Керована гіпотензія при резекції нирки : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Нац. ін-т раку, Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад. І. І. Лісний [та ін.]. - К. : Б.В., 2015. - 20 с. : табл. - Библиогр.: с. 18-19

616.8
К 47
Клініко-інструментальна діагностика та обгрунтування вибору тактики ведення хворого з вертеброгенною шийною мієлопатією : Методичні рекомендації / Л. Л. Чеботарьова [та ін.] ; М-во охорони здоров'я України, Нац. акад. мед. наук України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.В., 2015. - 31 с. - Библиогр.: с. 26-27

616.1
К 47
Клініко-економічний аналіз стану лікарського забеспечення хворих на лейкози в Україні : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад.: Г. Л. Панфілова, О. В. Цурікова. - К. : Б.В., 2014. - 25 с. : табл. - Библиогр.: с. 25

618
К 63
Комбіноване лікування поширених форм раку яєчників з неоад'ювантною хемотерапією : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Нац. акад. мед. наук України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ;уклад.: О. А. Міхановський, О. В. Слободянюк, B. C. Сухін. - К. : Б.В., 2014. - 12 с. - Библиогр.: с. 12

614
К 63
Комплекс способів підвищення якості та ефективності стаціонарної медичної допомоги : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост. В. М. Лехан , В. В. Волчек, А.Є.Горбань, М. В. Павленко. - К. : Б.В., 2015. - 38 с. : рис. - Библиогр.: с. 36-38

616.2
К 63
Комплексна система керування ризиками розвитку професійної патології легень в умовах сучасного металургійного виробництва : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад. Т. А. Ковальчук [та ін.]. - К. : Б.В., 2014. - 31 с. : табл. - Библиогр.: с. 31

616-006
К 82
Критерії та методи оцінки біологічної безпеки металовмісних наноматеріалів при створенні протипухлинних векторних систем : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Нац. акад. мед. наук України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад. В. Ф. Чехун [та ін.]. - К. : Б.В., 2014. - 40 с. - Библиогр.: с. 38-39

616.4
Л 33
Лікування вузлового еутиреоїдного і токсичного зоба лазерною інтерстиціальною термотерапією : Методичні рекомендації / В. О. Шідловський, O. B. Шідловський, С. І. Квач ; М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.В., 2015. - 14 с. - Библиогр.: с. 14

614
Л 33
Лікування вузлового зоба з застосуванням склеротерапії у поєднанні з лазерною інтерстиціальною термотерапією : Методичні рекомендації / O. B. Шідловський, С. І. Квач ; М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.В., 2015. - 16 с. : рис. - Библиогр.: с. 16

616.7
Л 33
Лікування хворих на саркоми м'яких тканин кінцівок та тулуба високого ступеня ризику : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад.: С. І. Коровін, А. Ю. Палівець, М. М. Кукушкіна. - К. : Б.В., 2014. - 20 с. - Библиогр.: с. 19

618
М 54
Методи профілактики йоддефіцитних захворювань у жінок та дітей : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Нац. акад. мед. наук України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад. В. Н. Корзун [та ін.]. - К. : Б.В., 2014. - Библиогр.: с. 21-22

617.7
Н 73
Новий метод лікування пацієнтів з транссудативним відшаруванням пігментного епітелію сітківки при віковій макулярній дегенерації : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Нац. акад. мед. наук України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад. Н. В. Пасєчнікова [та ін.]. - К. : Б.В., 2014. - 18 с. - Библиогр.: с. 18

616.1
О-13
Обгрунтування заходів з підвищення ефективності фармацевтичного забеспечення хворих на лейкози в Україні : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад. Г. Л. Панфілова ,О. В. Цурікова. - К. : Б.В., 2014. - 33 с. : табл. - Библиогр.: с. 29-30

616.2
О-75 Особливості діагностики та лікування бронхіальної астми у дітей з надмірною масою тіла : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад. В. І. Величко [та ін.]. - К. : Б.В., 2015. - 22 с. : рис. - Библиогр.: с. 20

617.7
О-75
Особливості надання медичної допомоги при травматичних пошкодженнях ока в умовах проведення антитерористичної операції : Методичні рекомендації / Т. А. Красновид [та ін.] ; М-во охорони здоров'я України, Нац. акад. мед. наук України, Укмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.В., 2014. - 20 с. - Библиогр.: с. 20

618
П 20
Патогістологічна і імуногістохімічна діагностика атипової гіперплазії ендометрію та ендометріоїдної аденокарциноми тіла матки : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад.: В. О. Туманський, М. М. Баударбекова, О. В. Чепець. - К. : Б.В., 2015. - 19 с. : табл. - Библиогр.: с. 18

616.6
П 26
Періопераційна аналгезія та нефропротекторна терапія при резекції нирки : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад.: І. І. Лісний, Е. О. Стаховський, Л. В. Клімчук ; сост.,: О. А. Войленко, О. В. Закрутько. - К. : Б.В., 2014. - 20 с. : табл. - Библиогр.: с. 17-18

618
П 84
Профілактика акушерських та тромботичних ускладнень у жінок з тромбофіліями : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Нац. акад. мед. наук України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад. В. І. Медведь [та ін.]. - К. : Б.В., 2014. - 2014 с. : табл. - Библиогр.: с. 27-29

616.7
П 86
Псоріатичний артрит: Клініко-лабораторна діагностика та фармакотерапія : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост. О. Б. Яременко [та ін.] ; уклад., О.І. Івашківський . - К. : Б.В., 2015. - 32 с. - Библиогр.: с. 31

616.6
Р 22
Рання діагностика та профілактика кісткових метастазів у хворих на нирково-клітинний рак : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост. А. Г. Дедков [та ін.] ; уклад., А. Ю. Палівець. - К. : Б.В., 2015. - 15 с. - Библиогр.: с. 13-14

616.4
С 43
Склеротерапія вузлового кістозного зоба : Методичні рекомендації / O. B. Шідловський, С. І. Квач ; М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.В., 2015. - 12 с. : рис. - Библиогр.: с. 12

616.1
Т 38
Технологія одержання та контроль якості антименінгококової і антистафілококової плазми : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Нац. акад. мед. наук України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад. Л. В. Назарчук [та ін.]. - К. : Б.В., 2014. - 28 с. : табл. - Библиогр.: с. 27-28

616.2
Ф 48
Фізичні чинники в лікуванні хворих на негоспітальну пневмонію з супутньою хронічною серцевою недостатністю : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад. О. М. Роздільська [та ін.]. - К. : Б.В., 2014. - 20 с. : рис. - Библиогр.: с. 19