30 | 03 | 2020

квітень 2016

 1. 616.1
  І 55
  Імуногістохімічна і морфо-денситометрична діагностика патологічного ремоделювання міокарду при артеріальній гіпертензії та цукровому діабеті : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад. Ю. М. Колесник [та ін.]. - К. : Б.в., 2015. - 24 с. : рис. - Библиогр.: с. 22-23
 2. 615
  І 55
  Імунологічні критерії відбору донорів крові та її компонентів : Методичні рекомендації / А. С. Тимченко [та ін.] ; М-во охорони здоров'я України, Національна акад. мед. наук України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2016. - 15 с. : рис. - Библиогр.: с. 15
 3. 614
  І 73
  Інтеграція медичної допомоги як технологія підвищення ефективності системи охорони здоров'я : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад.: В. М. Лехан , В. Г. Гінзбург, В. В. Волчек. - К. : Б.В., 2015. - 45 с. : рис. - Библиогр.: с. 42-45
 4. 616-08
  І 74
  Інфузійна терапія травматичного та геморагічного шоку : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад. В. І. Черній [та ін.]. - К. : Б.в., 2011. - 46 с. - Библиогр.: с. 39
 5. 616
  А 45
  Алгоритм альтернативних розрахунків розміру досліджуваної когорти в диниміці спостереження на прикладі даних державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи : Методичні рекомендації / Національна акад. мед. наук України, М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ ; уклад. А. Є. Присяжнюк [та ін.]. - К. : Б.в., 2011. - 16 с. - Библиогр.: с. 16
 6. 618
  А 45
  Алгоритм променевої діагностики та динамічного спостереження вузлових форм фіброаденоматозу грудної залози : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад. Т. С. Головко [та ін.]. - К. : Б.в, 2015. - 28 с. : рис. - Библиогр.: с. 25-27
 7. 616
  В 26
  Ведення пацієнта з ВІЛ-інфекцією/ СНІДом сімейним лікарем : Методичні рекомендації / Л. Ф. Матюха [та ін.] ; М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в, 2015. - 60 с. : табл. - Библиогр.: с. 54-57
 8. 616.6
  В 42
  Визначення активності акросомальних ферментів сперматозоїдів для загальної оцінки репродуктивного потенціалу чоловіків : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Національна акад. мед. наук України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад. С. В. Андрейченко [та ін.]. - К. : Б/в, 2012. - 25 с. - Библиогр.: с. 24
 9. 616.1
  В 42
  Визначення активності факторів VIII та ІХ при обстеженні пацієнтів зі спадковими коагулопатіями : Методичні рекомендації / А. С. Тимченко [та ін.] ; М-во охорони здоров'я України, Національна акад. мед. наук України, Укмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2015. - 24 с. - Библиогр.: с. 23
 10. 616.7
  Д 11
  Діагностика і лікування вродженої плоско-вальгусної деформації стоп у дітей : методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; erkfl. О. В. Щокін. - К. : Б.в., 2015. - 24 с. : рис. - Библиогр.: с. 22
 11. 616.5
  Д 44
  Діагностика та лікування мікозів у відділеннях інтенсивної терапії : Методичні рекомендації / Ф. С. Глумчер [та ін.] ; М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2013. - 86 с. - Библиогр.: с. 75-84
 12. 616.8
  Д 44
  Діагностика та лікування психічних розладів в осіб, які постраждали внаслідок надзвичайних радіаційних ситуацій : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Національна акад. мед. наук України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад. К. М. Логановський [та ін.]. - К. : Б.в., 2012. - 23 с. : рис. - Библиогр.: с. 23
 13. 616
  Д 70
  Дослідження генів репарації ДНК у визначенні індивідуальної чутливості до дії іонізуючого випромінювання : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Національна акад. мед. наук України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад. А. А. Чумак [та ін.]. - К. : Б.в., 2012. - 14 с. : рис. - Библиогр.: с. 13-14
 14. 616.7
  Е 62
  Ензимна терапія в лікуванні вертебрального больового синдрому : Методичні рекомендації / Укрмедпатентінформ МОЗ України, Національна акад. мед. наук України ; уклад. В. В. Поворознюк [та ін.]. - К. : Б.в, 2012. - 37 с. : рис. - Библиогр.: с. 36
 15. 616
  Е 88
  Етико-психологічні аспекти медико-генетичного консультування : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Національна акад. мед. наук України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад.: Г. М. Бичкова, Г. В. Скибан, С. Б. Арбузова. - К. : Б.в., 2011. - 26 с. : табл. - Библиогр.: с. 26
 16. 616.4
  З-36
  Застосування автотрансплантації прищитоподібної залози для попередження післяопераційного гіпопаратиреозу у хворих на рак щитоподібної залози та багатовузловий зоб : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад. О. С. Ларін [та ін.]. - К. : Б.в., 2015. - 16 с. : рис. - Библиогр.: с. 16
 17. 616.4
  З-36
  Застосування автотрансплантації щитоподібної залози для попередження післяопераційного гіпотиреозу у хворих на багатовузловий зоб : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад. О. С. Ларін [та ін.]. - К. : Б.в., 2015. - 16 с. : рис. - Библиогр.: с. 16
 18. 617.7
  З-36
  Застосування аутосироватки крові в комплексному лікуванні торпідних уражень рогівки : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Національна акад. мед. наук України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад.: Г. І. Дрожжина, Л. Ф. Тройченко. - К. : Б.в., 2015. - 16 с. - Библиогр.: с. 15-16
 19. 616.6
  К 47
  Клінічні та вікові особливості застосування біогенних препаратів у комплексному лікуванні хворих на хронічний пієлонефрит із поєднаною патологією гастродуоденальної та гепатобіліарної систем : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад.: Т. О. Безрук, О. І. Волошин. - К. : Б.в., 2015. - 23 с. : рис. - Библиогр.: с. 23
 20. 614
  К 63
  Комплекс способів підвищення якості та ефективності стаціонарної медичної допомоги : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад.:. В. М. Лехан,В. В. Волчек, А.Є.Горбань, М. В. Павленко. - К. : Б.В., 2015. - 38 с. : рис. - Библиогр.: с. 36-38
 21. 616
  К 66
  Корекція мітохондріальних дисфункцій у дітей, які мешкають на радіоактивно забруднених територіях : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Національна акад. мед. наук України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад. Є. І. Степанова [та ін.]. - К. : Б.в., 2012. - 22 с. - Библиогр.: с. 16
 22. 616.31
  Л 11
  Лікування карієсу зубів у дітей із дифузним нетоксичним зобом : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад.: О. І. Годованець, М. М. Рожко. - К. : Б.в., 2015. - 21 с. : табл. - Библиогр.: с. 20-21
 23. 616.2
  Л 38
  Легенева реабілітація хворих на хронічне обструктивне захворювання легень на тлі ожиріння або дефіциту маси тіла : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост.: Г. Я. Ступницька, О. І. Федів. - К. : Б.в., 2014. - 48 с. - Библиогр.: с. 47-48
 24. 616.8
  М 50
  Менеджмент медико-соціальних проблем пацієнтів з розумовою відсталістю на рівні первинної ланки медичної допомоги : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад. О. Є. Коваленко [та ін.]. - К. : Б.в., 2014. - 47 с. : рис. - Библиогр.: с. 42-43
 25. 25. 616.1
  М 54
  Метод комплексного лікування хворих на ішемічну хворобу серця з коронарним синдромом Х : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад. О. О. Якименко [та ін.]. - К. : Б.в., 2015. - 13 с. - Библиогр.: с. 12-13
 26. 614
  М 54
  Методика визначення норм навантаження на лікарів стаціонарних відділень лікарень інтенсивного лікування (ЛІЛ) +CD [Электронный ресурс] : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад.: В. М. Лехан , В. Г. Гінзбург, М. В. Шевченко ; сост., О. Є. Ланза. - Электрон. текстовые дан. - К. : Б.в., 2013. - 42 с. : табл.
 27. 616.2
  М 54
  Методика комплексного лікування хворих з метастазами остеосаркоми в легенях : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост. А. Г. Дєдков [та ін.]. - К. : Б.в., 2015. - 23 с. : рис. - Библиогр.: с. 22
 28. 614
  М 54
  Методика оцінки структурної ефективності територіальних систем охорони здоров'я : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад.: В. М. Лехан, Л. В. Крячкова, Е. В. Борвінко. - К. : Б.в., 2013. - 33 с. : рис. - Библиогр.: с. 27-28
 29. 614
  М 54
  Методика оцінки чутливості системи охорони здоров'я до очікувань населення на підставі опитування ключових респондентів : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад.: В. М. Лехан , Л. В. Крячкова. - К. : Б.в., 2013. - 39 с. - Библиогр.: с. 31-32