09 | 04 | 2020

вересень 2016

 1. 616.8
  А 24
  Агоністи дофамінових рецепторів у комплексній патогенетичній терапії хвороби Паркінсона : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, НАМН України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост.: Ірина Миколаївна Карабань, Ніна Василівна Карасевич. - К. : Б.В., 2015. - 36 с. : рис. - Библиогр.: с. 35-36
 2. 616.8
  А 72
  Антагоністи глутаматних NMDA -рецепторів амантадин сульфат (інфузійна форма) у комплексній патогенетичній терапії хвороби Паркінсона : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, НАМН України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост. Ірина Миколаївна Карабань [та ін.]. - К. : Б.В., 2016. - 33 с. : рис. - Библиогр.: с. 30-31
 3. 615
  В 42
  Відмінні макро-та мікроскопічні ознаки плодів роду глід (Crataegus) флори України : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост.: Н. В. Сидора, А. М. Ковальова , А. М. Комісаренко. - К. : Б.В., 2016. - 26 с. : рис. - Библиогр.: с. 21
 4. 618
  В 41
  Вибір тактики лікування лейоміоми матки в залежності від типу її ангіоархітектиніки : Методичні рекомендації / Н. С. Луценко [та ін.] ; М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.В., 2016. - 32 с. : рис. - Библиогр.: с. 26-27
 5. 616.6
  В 41
  Вибір тактики хірургічного лікування хворих на нирково-клітинний рак : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост. Е. О. Стаховський [та ін.]. - К. : Б.В., 2016. - 27 с. : рис. - Библиогр.: с. 25-27
 6. 616
  В 42
  Визначення та профілактика радіотривожних станів населення на територіях з підприємствами ядерно-енергетичного комплексу : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост.: О. А. Шевченко, С. Б. Дорогань, О. В. Шевяков. - К. : Б.В., 2016. - 20 с. : табл. - Библиогр.: с. 16-18
 7. 616.3
  Е 90
  Ефективність олужнюючої терапії із застосуванням природних мінеральних вод при субклінічних формах метаболічного ацидозу у хворих з хронічною патологією органів травлення : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост. І. С. Лемко [та ін.]. - К. : Б.В., 2016. - 28 с. : рис. - Библиогр.: с. 27
 8. 616.8
  З-36
  Застосування препаратів на основі природного магнієво-мінерального комплексу в реабілітації учасників АТО з посттравматичним стресовим розладом та синдромом психо-емоційного напруження : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост. Е. М. Псядло [та ін.]. - К. : Б.В., 2015. - 32 с. : табл. - Библиогр.: с. 29
 9. 615
  М 54
  Методи розрахунку інтегральних показників протимікробної активності антибактеріальних лікарських засобів : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, НАМН України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост. М. М. Бойко [та ін.]. - К. : Б.В., 2015. - 29 с. : рис. - Библиогр.: с. 29
 10. 613
  М 54
  Методики гігієнічної оцінки організації навчального процесу загальноосвітніх навчальних закладах : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, НАМН України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост. Н. С. Полька [та ін.]. - К. : Б.В., 2015. - 36 с. : табл. - Библиогр.: с. 27
 11. 614
  М 54
  Методичні підходи до оптимізації вторинної стаціонарної медичної допомоги : Методичні рекомендації / Валерій Іванович Бугро [та ін.] ; М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.В., 2016. - 35 с. : рис. - Библиогр.: с. 32-35
 12. 615
  М 54
  Методичні рекомендації з розробки на засадах доказової медицини, впровадження та моніторингу застосування протоколів провізора (фармацевта) : Методичні рекомендації / Ігор Альбертович Зупанець [та ін.] ; М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.В., 2015. - 21 с. : рис. - Библиогр.: с. 16
 13. 614
  М 54
  Методичні рекомендації щодо оптимізації мережі закладів охорони здоров'я : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України ; сост. Г. О. Слабкий [та ін.]. - К. : Б.В., 2011. - 23 с. - Библиогр.: с. 23
 14. 615
  М 74
  Моделирование влияния социально-экономических факторов на доступность медицинской и фармацевтической помощи населению (на примере Судана) : Методические рекомендации / М-во здравоохр. Украины, Национальный фарм. ун-т ; сост.: Е. Н. Евтушенко, Абузид Мохамед Нур Ахмед Осама, Светлана Владимировна Вельма. - Харьков : Б.В., 2016. - 34 с. : рис. - Библиогр.: с. 33-34
 15. 615
  О-22
  Обоснование подходов к определению доступности лекарственных средств в странах Восточного Средиземноморья : Методические рекомендации / М-во здравоохр. Украины, Национальный фарм. ун-т ; сост.: Е. Н. Евтушенко, Абузид Мохамед Нур Ахмед Осама. - Харьков : Б.В., 2015. - 23 с. : табл. - Библиогр.: с. 22-23
 16. 616.8
  О-47
  Озонотерапія в комплексній купіруючій терапії алкогольного абстинентного синдрому : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост. І. К Сосін [та ін.]. - К. : Б.В., 2016. - 24 с. : рис. - Библиогр.: с. 23-24
 17. 616.9
  О-62
  Оптимізація антибактеріальної терапії у хворих із гнійно-запальними процесами м'яких тканин : Методичні рекомендації / С. Шаповал [та ін.] ; М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.В., 2015. - 26 с. : табл. - Библиогр.: с. 24
 18. 616.2
  О-62
  Оптимізація лікування пухлин середостіння : Методичні рекомендації / В. Д. Захаричев, А. В. Ганул ; М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.В., 2016. - 25 с. : рис. - Библиогр.: с. 25
 19. 615
  О-62
  Оптимізація методів заготівлі та умов зберігання плазми свіжозамороженої : Методичні рекомендації / А. С. Тимченко [та ін.] ; М-во охорони здоров'я України, НАМН України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.В., 2016. - 17 с. : табл. - Библиогр.: с. 17
 20. 616.31
  О-64
  Організація профілактики поширених хвороб порожнини рота на первинному рівні серед населення працездатного віку : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост.: В. І. Клименко , І. О. Трубка, І. В. Смірнова. - К. : Б.В., 2015. - 31 с. : табл. - Библиогр.: с. 29-30
 21. 616
  О-75
  Основи медико-соціальної експертизи в роботі лікаря загальної практики : Методичні рекомендації для лікарів загальної практики та ЛКК / ДУ "Укр. держ. н.-д. інс-т медико-соціальн. проблем інвалідності МОЗ України" ; сост.: Анатолій Володимирович Іпатов, Інна Ярославівна Ханюкова, Наталія Олексіївна Гондуленко ; ред. В. М. Лехан. - К. : Б.В., 2012. - 25 с. - (На допомогу лікарю загальної практики). - Библиогр.: с. 24-25
 22. 615
  О-75
  Основні етапи формування систем управління якістю підприємств з виробництва лікарських засобів : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост.: Алла Анатоліївна Котвіцька, В'ячеслав Олександрович Лебединець, Наталя Олексіївна Тахтаулова. - К. : Б.В., 2015. - 23 с. : табл. - Библиогр.: с. 23
 23. 618
  О-75
  Основні цитоморфологічні об'єктивізовані диференційно-діагностичні ознаки доброякісних і злоякісних пухлин яєчника : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост. Лідія Севастянівна Болгова [та ін.]. - К. : Б.В., 2015. - 16 с. : рис. - Библиогр.: с. 15
 24. 616.8
  О-75
  Особливості інфузійної терапії при гострому ушкодженні головного мозку : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост. Юрій Іванович Головченко [та ін.]. - К. : Б.В., 2014. - 66 с. : табл. - Библиогр.: с. 65-66
 25. 616
  О-75
  Особливості клініки, патогенезу та алгоритм діагностики метаболічного синдрому у дітей старшого шкільного віку при дефіциті йоду : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост.: О. Л. Цимбаліста, В. І. Кравченко, О. С. Бобрикович. - К. : Б.В., 2016. - 22 с. : табл. - Библиогр.: с. 22
 26. 613
  О-93
  Оцінка порушень мінерального обміну у професійних контингентів за допомогою методу атомно-емісійної спектроскопії з індуктивно зв'язаною плазмою : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, НАМН України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост. I. М. Андрусишина [та ін.]. - К. : Вид. дім "Авіцена", 2014. - 60 с. : табл. - Библиогр.: с. 40-43
 27. 616.1/4
  П 60
  Порядок організації надання медичної допомоги та забеспечення маршрутів пацієнта лікарем загальної практики-сімейним лікарем при різних клінічних станах та захворюваннях : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України ; сост. Л. Ф. Матюха [та ін.]. - К. : Б.В., 2011. - 43 с. : табл. - Библиогр.: с. 43
 28. 618
  П 84
  Профілактика та лікування гепатотоксичності хіміотерапії у хворих на рак грудної залози : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост. І. А. Крячок [та ін.]. - К. : Б.В., 2015. - 23 с. : табл. - Библиогр.: с. 19