31 | 03 | 2020

жовтень 2016

 1. 616.7
  А 45
  Алгоритм діагностики остеопорозу у жінок у постменопаузальному періоді з цукровим діабетом 2-го типу: Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; уклад.: М. Л. Кирилюк [та ін.]. - К.: Б.В., 2016. - 21 с.: табл. - Библиогр.: с. 21
 2. 617.7
  Д 44
  Діагностика, лікування та профілактика офтальмогіпертензії і вторинної глаукоми при опіках очей та їх наслідках: Методичні рекомендації / С. А. Якименко, П. О. Костенко; М-во охорони здоров'я України, НАМН України, Укмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.В., 2015. - 23 с. - Библиогр.: с. 20-23
 3. 616.3
  Д 50
  Диференційоване застосування бішофіту Полтавського родовища у відновлювальному лікуванні хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки: Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; уклад.: Н. В. Драгомирецька [та ін.]. - К.: Б.В., 2015. - 19 с.: табл. - Библиогр.: с. 19
 4. 616.1
  І 74 Інформаційні технології аналізу артеріальних осцилограмм у діагностиці стану серцево-судинної системи : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; уклад.: В. П. Марценюк, Д. В. Вакуленко. - К.: Б.В., 2016. - 31 с.: рис. - Библиогр.: с. 31
 5. 616.3
  К 46
  Кишечні стоми: види стом, методики їх формування; Медико-соціальна реабілітація стомових хворих. Ускладнення кишечних стом, їх лікування: Методичні рекомендації / М. П. Захараш, Ю. М. Захараш; М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.В., 2015. - 43 с.: рис. - Библиогр.: с. 43
 6. 616.7
  К 63
  Комплексне відновлювальне лікування хворих на остеохондроз шийного відділу хребта з синдромом вертеброгенної вертебробазилярної недостатності: Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; уклад.: І. К. Бабова, О. О. Довгань, І. В. Балашова. - Одеса: Б.В., 2015. - 21 с.: табл. - Библиогр.: с. 18
 7. 616.1
  К 63
  Комплексне санаторно-курортне лікування хворих на ішемічну хворобу серця із застосуваннням функціонального харчування: Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; уклад.: К. Д. Бабов [та ін.]. - К.: Б.В., 2016. - 19 с.: табл. - Библиогр.: с. 18
 8. 617.7
  К 82
  Кріо- і радіокріохірургічне лікування хворих злоякісними епітеліальними пухлинами шкіри повік: Методичні рекомендації /М-во охорони здоров'я України, НАМН України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; уклад.:О. С. Буйко, І. О. Сафроненкова, Е. А. Єлагіна. – К.: Б.В., 2015. - 23 с. - Библиогр.: с. 21-22
 9. 615
  М 54
  Методи пошуку перспективних штамів мікроорганізмів для розробки пробіотичних та метабіотичних препаратів:Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, НАМН України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; уклад.: Є. М. Бабич [та ін.]. - К. : Б.В., 2016. - 30 с. - Библиогр.: с. 30
 10. 616.31
  П 32
  Підвищення ефективності ортодонтичного лікування зубощелепних аномалій у дітей в змінному прикусі: Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; уклад.: В. Д. Куроєдова, Т. О. Чикор, К. Л. Куроєдова. - К.: Б.В., 2016. - 24 с. : табл. - Библиогр.: с. 23-24
 11. 616
  П 32
  Підтримка життєстійкості населення, яке мешкає на радіоактивно забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи територіях України: методичні рекомендації /М-во охорони здоров'я України, НАМН України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; уклад:. Н. В. Гунько [та ін.]. - К.: Б.В., 2012. - 25 с. : рис. - Библиогр.: с. 24-25
 12. 616.8
  П 84
  Профилактика и коррекция послеоперационных когнитивных дисфункций у больных пожилоговозраста: Методические рекомендации / Л. В. Усенко [и др.]. - К.: Б.В., 2006. - 42 с.: рис. - Библиогр.: с. 40-42
 13. 616.7
  Р 22
  Рання діагностика гетеротопічної осифікації у пацієнтів з травмою хребта та спинного мозку: Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, НАМН України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; уклад.: Поворознюк В.В., М. А. Бистрицька, Н.І. Балацька. - К.: Б.В., 2015. - 25 с.: рис. - Библиогр.: с. 25
 14. 616.3
  Р 22
  Рання ендоскопічна діагностика і мініінвазивне лікування нейроендокринних пухлин шлунка, тонкої і товстої кишки: Методичні рекомендації / В. О. Яковенко, О. Г. Курик; М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.В., 2015. - 47с.: фото.цв. - Библиогр.: с. 45-47
 15. 618
  Р 22
  Рання прегравідарна підготовка пацієнтів зі звичним невиношуванням вагітності на тлі гіперандрогенії: Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; уклад. М. Є. Яроцький [та ін.]. - К.: Б.В., 2015. - 20 с. - Библиогр.: с. 20
 16. 616.7
  Р 31
  Реабілітація хворих після поранень, отримання травм і перенесених операцій на кістках та суглобах з використанням препаратів на основі природного магнієво-мінерального комплексу: Методичні рекомендації /М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; уклад. О. В. Горша [та ін.]. - К. : Б.В., 2015. - 27 с.: табл. - Библиогр.: с. 27
 17. 618
  Р 41
  Репродуктивне здоров'я жінок фертильного віку з порушеннями вегетативного гомеостазу : Методичні рекомендації / В. В. Подольський; М-во охорони здоров'я України, НАМН України. - К. : Б.В., 2016. - 31 с. - Библиогр.: с. 30-31
 18. 615
  Р 65
  Розрахунок потреби у лікарських засобах, що містять контрольовані речовини: Методичні рекомендації / Л. Ф. Матюха [та ін.]; М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.В., 2015. - 29 с. - Библиогр.: с. 28-29
 19. 613
  Р 65
  Розрахунок професійного ризику при популяційному дослідженні для працівників зайнятих у шкідливих умовах праці : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; уклад.: А. І. Севальнєв [та ін.]. - К.: Б.В., 2016. - 26 с. - Библиогр.: с. 26
 20. 617.7
  С 73
  Спосіб визначення руху очей та кута девіації : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, НАМН України, Укрмедпатентінформ; уклад.: Н. М. Бушуєва Д. В. Романенко. - К.: Б.В., 2016. - 16 с.: рис. - Библиогр.: с. 15-16
 21. 616.1
  С 73
  Спосіб діагностики обмеження локального коронарного резерву у звитій коронарній артерії у хворих на ішемічну хворобу серця з коронарним синдромом Х:Методичні рекомендації /М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ ; уклад.: О.О.Якименко, Д.М.Себов,О. О. Пєніна. - К.: Б.В., 2015. - 18 с. - Библиогр.: с. 17-18
 22. 616.2
  С 73
  Спосіб діагностики порушень стану імунітету у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; уклад.: О. С. Шальмін, О. М. Разнатовська. - К. : Б.В., 2015. - 17 с. : табл. - Библиогр.: с. 17
 23. 616.2
  С 73
  Спосіб корекції порушень стану імунітету у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; уклад.: О. С. Шальмин, Разнатовська. - К.: Б.В., 2015. -15 с. : табл. - Библиогр.: с. 14-15
 24. 616.2
  С 73
  Спосіб прогнозування ефективності та безпечності лікування хворих на туберкульоз легень, що вперше діагностовано: Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, НАМН України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; уклад:. Ю. І. Фещенко [та ін.]. - К. : Б.В., 2015. - 19 с. : рис. - Библиогр.: с. 19
 25. 616.4
  С 84
  Стрес як фактор соматичної патології і коморбітності (Сучасні аспекти діагностики, профілактики і лікування) : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, НАМН України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; уклад.: А. О. Нессен [та ін.]. - К. : Б.В., 2015. - 38 с. - Библиогр.: с. 33-35
 26. 616.1
  С 89
  Судинна метаболічна терапія в профілактиці артеріальної гіпертензії та її когнітивних ускладнень у робітників, які працюють в умовах впливу вібрації та шуму: Методичні рекомендації /М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; уклад.: О. П. Яворовський [та ін.]. - К.: Б.В., 2016. - 16 с.: табл. - Библиогр.: с. 16
 27. 618
  С 89
  Супровідна терапія глюкозамінілмурамілдипептидом та мелатоніном при променевому лікуванні хворих на рак грудної залози: Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, НАМН України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; уклад.: О. П. Сорочан [та ін.]. - К.: Б.В., 2015. - 14 с.: табл. - Библиогр.: с. 13-14
 28. 616.2
  С 91
  Сучасні підходи до діагностики та лікування хронічного обструктивного захворювання легень професійної етіології в поєднанні з хронічною серцевою недостатністю внаслідок серцево-судинних захворювань у працівників гірничорудної промисловості: Методичні рекомендації / Р. В. Рубцов [та ін.]; М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.В., 2014. - 29 с.: табл. - Библиогр.: с. 27-29
 29. 616.8
  С 91
  Сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики цереброваскулярних захворювань при вібраційній хворобі від дії загальної вібрації: Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; уклад.:Т. А. Ковальчук [та ін.]. - К.: Б.В., 2015. - 39 с. - Библиогр.: с. 33-34
 30. 618
  С 91
  Сучасне анестезіологічне забеспечення виконання симультанних оперативних втручань у жінок з поєднаною гінекологічною та єкстрагенітальною хірургічною патологією: Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, НАМН України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; сост. B. Л. Дронов [та ін.]. - К.: Б.В., 2015. - 16 с. - Библиогр.: с. 15-16
 31. 616-00
  У 31
  Удосконалення методики визначення та корекції загальноадаптивних реакцій організму: Методичні рекомендації / НАМН України, М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; уклад.: Ю.В Гавалко [та ін.]. - К.: Б.В., 2015. - 32 с.: рис. - Библиогр.: с. 32
 32. 616.8
  У 31
  Удосконалення надання медичної допомоги хворим на розсіяний склероз, постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС: Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, НАМН України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; уклад.: К. М. Логановський , О. О. Колосинська. - К.: Б.В., 2012. - 26 с.: рис. - Библиогр.: с. 24-25
 33. 616.7
  У 51
  Ультразвукова денситометрія в оцінці структурно-функціонального стану кісткової тканини : Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ, Нац. акад. мед. наук України; уклад.: В. В. Поворознюк [та ін.]. - К.: Б.В., 2014. - 27 с.: рис. - Библиогр.: с. 24-26
 34. 616
  Ф 48
  Фізичні чинники в відновлювальному лікуванні хворих з коморбідними захворюваннями, які брали участь у ліквідаці/ї наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції: Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; уклад.: О. М. Роздільська [та ін.]. - К.: Б.В., 2014. - 23 с.: рис. - Библиогр.: с. 22-23
 35. 615
  Х 46
  Хіміко-токсикологічний аналіз флувоксаміну в біологічних рідинах та біологічному матеріалі : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; уклад.: С. В. Баюрка, С. А. Карпушина. - К.: Б.В., 2014. - 28 с.: табл. - Библиогр.: с. 28
 36. 616.3
  Х 42
  Хірургічне лікування хворих на гострий панкреатит на підставі клінічної оцінки сучасних характерстик панкреатичної інфекції: Методичні рекомендації /М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; уклад.: М. Ю. Ничитайло , Д. В. Андрющенко, В. А. Магльований. - К.: Б.В., 2015. – 19с. - Библиогр.: с.18-19