30 | 05 | 2020

грудень 2016

                Акушерство та гінекологія

 1. Екстренна профілактика та лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом : Інформ. лист №373-2014 ; ДУ"Ін-т педіатрії, акуш. і гінекології НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.
 2. Лікування гіперпластичних процесів ендометрію у жінок пізнього репродуктивного віку із надлишковою вагою : Інформ. лист №265-2015 ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2015
 3. Особливості медикаментозної терапії гестаційної залізодефіцитної анемії ін'єкційним препаратом заліза (III) : Інформ. лист №128-2016 ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2016. - 4 с. : табл.
 4. Профілактика анемії у пацієнток з фізіологічним перебігом вагітності : Інформ. лист №138-2014 ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.
 5. Профілактика залізодефіцитної анемії при багатоплодовій вагітності : Інформ. лист №263-2015 ; Вінницьк. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2015. - 4 с.
 6. Профілактика злукового процесу органів малого таза під час операції кесарева розтину : Інформ. лист №127-2016 ; Націон. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2016. - 4 с.
 7. Профілактика перинатальної патології, що обумовлена гестаційною ендотеліопатією : Інформ. лист №262-2015 ; Вінницьк. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова МОЗ України, Одеськ. нац. мед. ун-т МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 4 с.
 8. Спосіб діагностики предиктора гестаційної патології : Інформ. лист №264-2015 ; Вінницьк. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова МОЗ України, Одеськ. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ, [б. м.], 2015. - 5 с.
 9. Спосіб профілактики гінекологічних та соматичних ускладнень у жінок репродуктивного віку з лейоміомою матки : Информ. лист №333-2014 ; Одеськ. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.
 10. Удосконалення лікування синдрому подразненого кишечника у вагітних : Інформ. лист №125-2016 ; ДУ"Ін-т педіатрії, акушер. і гінекол. НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2016. - 4 с.
 11. Чинники ризику формування розладів менструальної функції на першому році після менархе : Інформ. лист №314-2014 ; ДУ"Ін-т охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.

  Вірусологія та мікробіологія
 12. Визначення мікроводорослей та ціанобактерій у мінеральних водах : Інформ. лист №290-2014 ; ДУ"Укр. н.-д. ін-т мед. реабілітації та курортології МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.
 13. Використання черкаського бентоніту (сорбент смектовіт натрієвий) для проведення санітарно-вірусологічного обстеження водних об'єктів : Інформ. лист №293-2014 ; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця МОЗ України, Наук.-виробнича компанія"О.Д.Пролісок", Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2014. - 4 с. : табл.
 14. Уніфікований алгоритм гігієнічної оцінки мінеральних вод за мікробіологічними показниками як складова контролю їх якості : Інформ. лист №289-2014 ; Ду"Укр. н.-д. ін-т мед. реабілітації та курортології МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2014. - 4 с. : рис.

  Гігієна навколишнього середовища
 15. Спосіб визначення забрудненості та ефективності очищення і дезинфекції спліт-системи : Інформ. лист №252-2014 ; ДУ"Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України", Ду"Кримськ. держ. мед. ун-т ім. С.І. Георгієвського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.

  Гігієна праці та профзахворювання
 16. Оценка ступеня ризику розвитку хронічного обструктивного захворювання легень у шахтарів вугільних шахт України : Інформ. лист №375-2014 ; ДУ"Ін-т медицини праці НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2014. - 4 с. : рис.

  Гігієна харчування
 17. Спосіб визначення інтегральної антиоксидантної активності продуктів харчування та фітосировини для оцінки їх оксидантно-антиоксидантних властивостей : Інформ. лист №19-2016 ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2016. - 5 с.

  Гастроентерологія
 18. Диференційована корекція тривожних та депресивних розладів у хворих на гастроентерологічну патологію : Інформ. лист №245-2014 ; ДЗ"Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.
 19. Лікування хронічного атрофічного гастриту, асоційованого з HELICOBACTER PYLORI : Інформ. лист №243-2014 ; ДЗ"Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України", ДУ"Ін-т гастроентер. та терапії НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.
 20. Спосіб лікування анемічного синдрому у хворих на хронічні неспецифічні запальні захворювання кишечнику : Інформ. лист №177-2014 ; ДУ"Ін-т гастроентер. та терапії НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.

  Геронтологія та геріатрія
 21. Спосіб корекції емоційних порушень у хворих похилого віку, які перенесли ішемічний інсульт : Інформ. лист №16-2014 ; ДУ"Ін-т геронтол. ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.

  Дитяча стоматологія
 22. 22.Оцінка функціонального стану м'язів м'якого піднебіння при його незрощені : Інформ. лист №127-2016 ; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2016. - 4 с.

  Ендокринологія
 23. Методика визначення ендогенних та екзогенних несприятливих факторів в сім'ях підлітків, хворих на дифузний нетоксичний зоб : Інформ. лист №350-2015 ; ДУ"Ін-т охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2015. - 6 с. : рис.

  Епідеміологія та специфічна профілактика інфекційних захворювань
 24. Алгоритм диференційної лабораторної діагностики кліщових мікст-інфекцій : Інформ. лист №207-2014 ; ДУ"Львів. н.-д. ін-т епідеміології та гігієни" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.
 25. Основні засади профілактики кліщових інфекцій у невакцинованих осіб, що постраждали від укусу кліща : Інформ. лист №208-2014 ; ДУ"Львів. н. -д. ін-т епідеміології та гігієни" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.

  Інфекційні та паразитарні хвороби
 26. Спосіб прогнозування ступеню важкості ротавірусного гастроентериту у дітей : Інформ. лист №334-2014 ; Одеськ. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.

  Кардіологія і ревматологія
 27. Відновлення функції ендотелію у хворих з постінфарктною ішемічною кардіоміопатією в поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки : Інформ. лист №336-2014 ; Нац. мед. акад. післядипл. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.
 28. Обгрунтування збереження статусу діагнозу "Ювенільний ревматоїдний артрит" у категорії дорослого населення : Інформ. лист №122-2016 ; ДУ"Нац. наук. центр ін-т кардіології ім. М.Д. Стражеска" НАМН України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2016. - 4 с.
 29. Особливості стану коронарного русла у хворих з постінфарктною ішемічною кардіоміопатією в поєданні з неалкогольною жировою хворобою печінки за даними мультиспіральної комп'ютерної томографії та коронаровентрикулографії : Інформ. лист №335-2014 ; Націон. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.

  Курортологія та фізіотерапія
 30. Методика медичної реабілітації пацієнтів з контрактурами суглобів після поранень, травм та оперативних втручань : Інформ. лист №156-2015 ; ДП"Укр. н.-д. ін-т медицини транспорту" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2015. - 4 с.
 31. Спосіб медичної реабілітації хворих після поранень та оперативних втручань на колінному суглобі : Інформ. лист №160-2015 ; ДП"Укр. н.-д. ін-т медицини транспорту" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2015. - 4 с.

  Медицина невідкладних станів та медицина катастроф
 32. Алгоритм дотримання наступності при передачі пацієнта від медичних працівників догоспітального етапу їхнім колегам на ранньому госпітальному етапі-стандартизований та структурований формат швидкого обміну даними між медичними працівниками : Інформ. лист №235-2014 ; Нац. мед. акад. післядипл. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.
 33. Оцінка якості екстреної медичної допомоги при гострих отруєннях у дорослих за допомогою ключових індикаторів ефективності : Інформ. лист №414-2014 ; ДЗ"Укр. наук.-практ. центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2014. - 4 с. : табл.

  Неврологія
 34. Нові підходи до немедикаментозного лікування головного болю напруження у підлітків : Інформ. лист №143-2014 ; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.
 35. Спосіб діагностики перебігу головного болю напруження у підлітків : Інформ. лист №146-2014 ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2014. - 3 с.
 36. Спосіб лікування вестибулярних дисфункцій при хронічній вертебрально-базілярній недостатності : Інформ. лист №380-2014 ; Одеськ. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.

  Нормальна та патологічна фізіологія
 37. Профілактичний вплив препарату ноотропної дії на антиоксидантно-прооксидантний баланс, рівень цитолізу та ендогенної інтоксикації в умовах політравми : Інформ. лист №399-2014 ; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2014. - 5 с. : табл.

  Онкологія
 38. Комбінована терапія декарбазином та диалізованим лейкоцитарним концентратом хворих на генералізовану форму меланому шкіри : Інформ. лист № 298-2014 ; Нац. ін-т раку МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.

  Ортопедія та травматологія
 39. Спосіб скринінгової діагностики психопатологічних порушень у хворих на коксартроз, які потребують ендопротезування : Информ. лист №55-2014 ; ДЗ"Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.

  Педіатрія
 40. Алгоритм профілактики, діагностики, лікування, реабілітації артеріальної гіпертензії у дітей та підлітків : Інформ. лист №154-2014 ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Дитяча клінічна лікарня №6 м. Києва, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.
 41. Диференційна діагностика дитячої гемангіоми щелепно-лицевої ділянки у дітей : Інформ. лист №144-2016 ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2016. - 4 с.
 42. Ендотеліальна дисфункція та фактори її формування у підлітків із артеріальною гіпертензією на тлі ожиріння : Інформ. лист №151-2014 ; ДУ"Ін-т охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.
 43. Застосування урсодезоксихолієвої кислоти (УДХК) у новонароджених з холестазом : Інформ. лист №367-2014 ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.
 44. Метод реабілітації дітей пубертатного віку з недиференційованою диплазією сполучної тканини : Інформ. лист №96-2014 ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.
 45. Оптимізація лікування ацетонемічної блювоти у дітей : Інформ. лист №366-2014 ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.
 46. Спосіб лікування постгіпоксичного пошкодження нирок у доношених новонароджених за умов перинатальної патології : Інформ. лист №41-2016 ; Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2016. - 7 с.

  Психотерапія
 47. Спосіб діагностики гіперкінетичних розладів та розладів поведінки у підлітків : Інформ. лист №103-2016 ; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2016. - 4 с.

  Сімейна медицина
 48. Модель навчання на додипломному етапі в умовах університетського навчально-практичного центру первинної медико-санітарної допомоги : Інформ. лист №59-2016 ; ВДНЗ"Буковин. держ. мед. ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2016. - 4 с.
 49. Спосіб удосконалення безперервної медичної освіти на базі університетських навчально-практичних центрів первинної медико-санітарної допомоги : Інформ. лист №60-2016 ; ВНДЗУ"Буковин. держ. мед. ун-т", Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2016. - 4 с.

  Соціальна медицина
 50. Вплив факторів ризику на формування артеріальної гіпертензії серед дорослого населення міста Полтава : Інформ. лист №58-2016 ; ВДНЗ"Укр. мед. стомат. акад." МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2016. - 4 с.

  Стоматологія
 51. Спосіб лікування хворих з перфорацією твердих тканин зуба : Інформ. лист №270-2014 ; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.
 52. Спосіб місцевого лікування реакцій слизової оболонки порожнини рота на проведену променеву терапію : Інформ. лист №256-2014 ; Одеськ. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.

  Терапія
 53. 53.Оптимізація лікування хворих на ішемічну хворобу серця із супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень : Інформ. лист № 03-2016 ; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад." МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2016. - 3 с.

  Фармакологія
 54. Корекція порушень водно-електролітного обміну у щурів з гострим експериментальним нефритом похідними теофіліну : Інформ. лист №397-2014 ; Нац. фарм. ун-т МОЗ України, Харків. держ. зооветеринарна акад., Запорізьк. держ. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2014. - 5 с. : табл.

  Фармація
 55. Інноваційні підходи до фармакологічної корекції гіпоестрогенових станів вагінальним гелем з екстрактом хмелю та молочною кислотою : Інформ. лист №43-2016 ; Нац. фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2016. - 4 с.
 56. Інноваційні перспективи використання сухого екстракту листя ліщини звичайної для розробки лікарського засобу протисудомної дії : Інформ. лист №45-2016 ; Нац. фармац. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2016. - 4 с. : рис.
 57. Визначення кількісного вмісту активних інгредієнтів у таблетках ніфедипіну та амлодипіну методом абсорбційної спектрофотометрії в ультрафіолетовій та видимій областях спектру : Інформ. лист №223-2014 ; Націон. фармац. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.
 58. Мікроскопічний аналіз марени кореневищ і коренів (Rubiae rhizomata et radices) : Інформ. лист №246-2014 ; Нац. фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2014. - 5 с. : рис.
 59. Оптимізація режиму прийому пара-ацетамінофенолу з врахуванням біоритмів печінки : Інформ. лист №276-2015 ; Нац. фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2015. - 4 с.
 60. Процедури забеспечення якості результатів фармакопейних випробувань методами титрування та випробування "втрата в масі при висушуванні" : Інформ. лист №51-2016 ; Нац. фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2016. - 4 с.
 61. Раціональне застосування карбамазепіну з ноотропами для профілактики побічних ускладнень протисудомної терапії : Інформ. лист №329-2014 ; ДЗ"Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2014. - 4 с. : табл.
 62. Розробка технології гелю з ангіопротекторною дією : Інформ. лист №92-2014 ; Нац. фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.

  Фтизіатрія і пульмонологія
 63. Організація амбулаторних інфузійних кабінетів для хворих на туберкульоз : Інформ. лист №1-2015 ; НАМН України, ДУ"Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонол. ім. Ф.Г. Яновського НАМН України". - К. : Б.в., 2015. - 4 с.
 64. Підходи до диференційної діагностики туберкульозу у дітей : Інформ. лист №2-2015 ; НАМН України, ДУ"Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонол. ім. Ф.Г. Яновського НАМН України". - К. : Б.в., 2015. - 4 с.
 65. Прогнозування ступеня тяжкості перебігу бронхіальної астми за генетичними маркерами у дітей : Інформ. лист №3-2015 ; НАМН України, ДУ"Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонол. ім. Ф.Г. Яновського НАМН України". - К. : Б.в., 2015. - 4 с.
 66. Спосіб прогнозування динаміки вогнищевих змін при лікуванні хворих на туберкульоз легень : Інформ. лист №4-2015 ; НАМН України, ДУ"Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонол. ім. Ф.Г. Яновського НАМН України". - К. : Б.в., 2015. - 4 с.

  Хірургія
 67. Алгоритми лікувальної тактики хворих з портальною гіпертензією : Інформ. лист №415-2014 ; ДУ"Укр. наук.-практ. центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.
 68. Метод ендоскопічної резекції слизової оболонки шлунково-кишкового тракту : Інформ. лист №416-2014 ; ДЗ"Укр. наук.-практ. центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2014. - 3 с.