31 | 03 | 2020

червень 2017

         Акушерство та гінекологія

 1. Заходи попередження ускладнень гестації у жінок групи високого ризику невиношування вагітності: Інформ. лист №143-2015; ДУ "Ін-т педіатр., акуш. і гінекології НАМН України", ДУ "Ін-т молекулярної біології і генетики НАН України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2015. – 4 с.
 2. Інноваційні технології прегравідарної підготовки: Інформ. лист №276-2014; Нац. мед. акад. післядипл. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, ДУ "Ін-т педіатр., акуш. і гінекології НАМН України",Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. – 6 с.
 3. Іноваційний метод лікування аномальних маткових кровотеч: Інформ. лист №277-2014; Нац. мед. акад. післядип. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, ДУ "Ін-т педіатр., акуш. і гінекології НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. –К.: Б.в., 2014. – 5 с.
 4. Корекція патології гормонального забезпечення менструальної функції у жінок з порушеннями вегетативного гомеостазу та змінами репродуктивного здоров'я: Інформ. лист №368-2015; ДУ "Ін-т педіатр., акуш. і гінекології НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2015. – 4 с.
 5. Лікування варикозної хвороби у вагітних та профілактика ускладнень обумовлених нею.: Інформ. лист №100-2014; ДЗ "Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України", Запорізьк. мед. ун-т МОЗ України, Клінічний санаторій "Великий луг", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. –5 с.: табл.
 6. Метод діагностики інсулінорезистентності у вагітних жінок з ожирінням: Інформ. лист №260-2014; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. – 4 с.
 7. Молекулярно-генетичні та імунологічні фактори прогнозування ускладнень вагітності на етапі планування сім'ї: Інформ. лист №144-2015; ДУ "Ін-т педіатр., акуш. і гінекології НАМН України", Ін-т молекуляр. біології і генетики НАН України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2015. – 5 с.
 8. Оптимізація комплексного лікування запальних захворювань геніталій у жінок репродуктивного віку: Інформ. лист №8-2015; ДУ "Ін-т педіатрії, акушер. і гінекол. НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 3 с.

  Гігієна навколишнього середовища
 9. Вплив метеорологічних факторів на концентрації алергенного пилку злаків та бур'янів в атмосферному повітрі: Інформ. лист №27-2017; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Гастроентерологія
 10. Обгрунтування включення у лоальні протоколи закладів охорони здоров'я вторинного рівня ультразвукового методу дослідження при діагностиці біліарної системи: Інформ. лист №176-2014; ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України", Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. – 5 с.: рис.

  Дерматовенерологія
 11. Інноваційний алгоритм використання аутофібробластів у корекції інволюційно-дистрофічних змін шкіри: Інформ. лист №5-У-2016; Ін-т пластичної хірургії "Віртус" ИМАПО ім. П.Л. Шупика, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2016. –5 с.

  Дерматологія та венерологія
 12. Визначення інтерлейкіну-2 у хворих на атопічний дерматит з метою обгрунтування терапії в різних вікових групах: Інформ. лист №87-2017; Нац. мед. акад. післядипл. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Інфекційні та паразитарні хвороби
 13. Оптимізація диспансерного спостереження ВІЛ-інфікованих хворих залежно від генотипу ТОLL-подібного рецептора 4: Інформ. лист №90-2014; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад." МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. – 5 с.: рис.
 14. Діагностика фіброзу печінки при хронічному гепатиті С: Інформ. лист №237-2014; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. – 4 с.

  Клінічна фармакологія та клінічна фармація
 15. Мінімізація фінансових витрат лікування гострого стрептококового тонзилофарингіту препаратами групи амоксициліну у дітей: Інформ. лист №214-2016; ДЗ "Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України", КЗ "Дніпропетр. дитяча міська лікарня №6" ДОР", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.: табл.

  Курортологія і фізіотерапія
 16. Застосування 4-х камерних "сухих" вуглекислих ванн у санаторно-курортній реабілітації дітей з онкогематологічними захворюваннями: Інформ. лист №267-2014; ДУ "Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. – 4 с.

  Медицина невідкладних станів та медицина катастроф
 17. Аналіз результатів всеукраїнських чемпіонатів бригад екстреної медичної допомоги: Інформ. лист №270-2016; Укр. наук.-практ. центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. –К.: Б.в., 2016. – 4 с.: табл.

  Медична психологія. Психотерапія
 18. Алгоритм медико-психологічного супроводу дітей раннього віку та підлітків із вродженими вадами серця: Інформ. лист №336-2016; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2016. - 4 с.: табл.

  Медична радіологія
 19. Діагностика ендотеліальної дисфункції у дітей, якімешкають на радіоактивно забруднених територіях: Інформ. лист №8-2014; ДУ "Нац. наук. центр радіаційної медицини", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014– 4 с.

  Оториноларингологія
 20. Новий метод місцевої профілактики хронічного тонзиліту та аденоїдиту у дітей: Інформ. лист №243-2016; Нац. мед. акад. післядипл. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.

  Патологічна анатомія
 21. Визначення ступеня диференціювання аденокарцином товстої кишки за кількісними параметрами стану ядерного апарату пухлинних клітин: Інформ. лист №33-2017; Нац. ін-т раку, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 5 с.

  Педіатрія
 22. Ентеросорбція в комплексному лікуванні дітей з соматичною патологією: Інформ. лист №266-2014; ДУ "Ін-т педіатрії, акушер. і гінекол. НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. – 4 с.
 23. Оптимізація лікування гострого циститу та профілактика його рецидивуючого перебігу у дітей та підлітків: Інформ. лист №265-2016; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад." МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.
 24. Оптимізація терапії затяжних ентероколітів у дітей раннього віку за допомогою продукту функціонльного харчування: Інформ. лист №248-2015; ДУ "Ін-т педіатр., акуш. і гінекології НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2015. – 4 с.
 25. Оптимізація терапії рецидивуючих бактеріальних ускладнень гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей: Інформ. лист №263-2016; ДЗ "Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.: табл.
 26. Особливості проведення імунопрофілактики пневмококової інфекції у дітей закритих дитячих колективів: Інформ. лист №68-2014; Нац. мед. акад. післядип. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. – 3 с.

  Соціальна медицина
 27. Медико-соціальне обгрунтування моделі гендерної рівності в сфері охорони здоров'я України: Інформ. лист №46-2014; ДУ "Укр. ін-т стратег. досліджень МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2014. - 5 с. : табл.
 28. Методологія впровадження медико-соціологічного моніторингу та оцінювання в практику закладу охорони здоров'я : Інформ. лист №66-2017; ДНУ "Наук.-практ. центр профілак. та клініч. Медицини" держ. упр. справами, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2017. – 4 с.
 29. Організація раннього виявлення та попередження прогресування первинної глаукоми: Інформ. лист №209-2014; ДВНЗ "Івано-Франківськ. нац. мед. ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. – 4 с. : рис.

  Стоматологія
 30. Заміщуючий пострезекційний протез верхньої щелепи (резекційна апаратура): Інформ. лист №227-2014; Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2014. – 4 с.
 31. Ортодонтичний апарат на верхню щелепу: Інформ. лист №10-2017; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад." МОЗ України, мед. ін-т Сумського ун-ту МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2017. – 3 с.: рис.

  Урологія
 32. Алгоритм спеціалізованої допомоги постраждалим із травмою калитки в умовах бойових дій: Інформ. лист №339-2014; ДУ "Ін-т урології НАМН України", Міжнар. центр впровадж. мед. технологій, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2014. – 4 с.

  Фармація
 33. Використання біофлавоноїдного комплексу з квасолі для лікування метаболічного синдрому на тлі ожиріння: Інформ. лист №279-2014; Нац. фармацевт. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. – 4 с.: табл.
 34. Використання рослинного екстракту з кори осики у якості протизапального та противиразкового засобу при лікуваанні колітів: інформ. лист №280-2014; Нац. фармцевт. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2014. –4 с. : табл.
 35. Використання субстанції рослинного походження водного екстракту листеця ряски малої для розробки лікарського засобу тиреотропної дії: Інформ. лист №184-2016; Нац. фармацевт. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.
 36. Застосування нового комбінованого гелю для лікування гінгівіту: Інформ. лист №252-2016; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад. " МОЗ України, Нац. фармевт. ун-т МОЗ України. – К. Б.в., 2016. – 4 с.
 37. Макро- та мікроскопічні ознаки трави стократок багаторічних (Bellis perennis L.): Інформ. лист №137-2014; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. – 5 с.: табл.
 38. Макро-та мікроскопічні ознаки трави підмаренника сравжнього (Galium verum L.): Інформ. лист №247-2014; Нац. фармацевт. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. – 4 с.: табл.

  Фтизіатрія і пульмонологія
 39. Алгоритм лікування метотрексатом хворих на саркоїдоз органів дихання при наявності протипоказань до глюкокортикостероїдної терапії: Інформ. лист №11-2017; уклад. В. К. Гаврисюк [та ін.]. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.: граф.

  Хірургія серця та магістральних судин
 40. Алгоритм ехокардіографічного обстеження дітей та дорослих з єдиним шлуночком серця після операції накладання ттального кавапульмонального анастомозу: Інформ. лист №312-2016; ДУ "Науково-практ. мед. центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України", Нац. мед. акад. післядипл. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2016. – 5 с.
 41. Використання біологічних маркерів хронічної серцевої недостатності у дорослих пацієнтів з єдиним шлуночком серця після операції накладання тотального кавапульмонального анастомозу: Інформ. лист №310-2016; ДУ "Наук.-практ. медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України", Нац. мед. акад. післядип. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2016. - 4 с.
 42. Діагностика та лікування патології трахеобронхіального дерева у пацієнтів із вродженими вадами серця і судин: Інформ. лист №304-2016; ДУ "Наук.-практ. мед. центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2016. – 4 с.
 43. Діагностика та лікування хілотораксу у дітей після хірургічного втручання з приводу вроджених вад серця: Інформ. лист №308-2016; ДУ "Наук.-практ. мед. центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.
 44. Ехокардіографічна оцінка функції правого шлуночка у пацієнтів після операції Росса: Інформ. лист №309-2016; ДУ "Наук.-практ. мед. центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.
 45. Оцінка толерантності до фізичного навантаження та ступеня серцевої недостатності у оперованих та неоперованих дорослих із обструктивними вродженими вадами правих відділів серця: Інформ. лист №311-2016. – К.: Б.в., 2016.– 5 с.: рис.