09 | 04 | 2020

липень 2017

               Інфекційні та паразитарні хвороби

 1. Інновації у профілактиці та лікуванні грипу та ГРВІ у дорослих та дітей: Інформ. лист №417-2014; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. – 4 с.

  Акушерство та гінекологія
 2. Корекція ендотеліальних порушень при фетоплацентарній дисфункції: Інформ. лист №133-2017; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Сум. держ. ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 3. Метод визначення чутливості клітин до інсуліну у вагітних жінок із ожирінням: Інформ. лист №344-2014; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад." МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. – 4 с.
 4. Метод прогнозування ускладнень вагітності і пологів у жінок із пролонгованою вагітністю: Інформ. лист №105-2017; Запорізький. держ. мед. ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2017. – 4 с.
 5. Метод стратифікації індивідуального перинатального ризику та раціоналізації персоналізованної акушерської стратегії в умовах багатоплідної вагітності: Інформ. лист №106-2017; Запорізький. держ. мед. ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2017. – 6 с.
 6. Спосіб визначення готовності шийки матки до пологів при пролонгованій та переношеній вагітності: Інформ. лист №369-2014; ДУ "Ін-т педіатр., акуш. і гінекології НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. – 5 с.

  Гігієна навколишнього середовища
 7. Використання комплексних біопрепаратів для реабілітації забруднених нафтопродуктами грунтів в умовах населених місць: Інформ. лист №95-2017; ДЗ "Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України", ДУ "Ін-т громад. здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.: табл.
 8. Використання референсних зразків штамів пробіотичних бактерій для експертної оцінки якості пробіотичнимх продуктів: Інформ. лист №355-2014; ДУ "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2014. – 3 с.
 9. Методичні підходи до визначення внеску хімічних канцерогенів у формування онкологічної захворюванності населення: Інформ. лист №294-2016; ДУ "Ін-т громад. здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.
 10. Особливості застосування комплексних показників різних рівнів при оцінці впливу довкілля на формування здоров'я дітей дошкільного віку: Інформ. лист №113-2016; ДУ "Ін-т громад. здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.
 11. Особливості репродуктивних установок у осіб з різними типами гендерної ідентичності: Інформ. лист №287-2014; ДУ "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. – 4 с.
 12. Спосіб визначення динамічного тремору як критерію розвитку втоми у дітей шкільного віку: Інформ. лист №170-2014; ДУ "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. – 4 с. : рис.

  Гігієна праці та професійні захворювання
 13. Експрес-оцінка функціонального резерву кардіореспіраторної системи учнів професійно-навчальних закладів м. Києва: Інформ. лист №70-2017; ДУ "Ін-т медицини праці НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.: табл.

  Гігієна праці та профзахворювання
 14. Нормалізація параметрів мікроклімату та аероіонного складу повітря в сучасних офісних приміщеннях: Інформ. лист №300-2014; ДУ "Ін-т медицини праці НАМН України", Нац. авіац. ун-т МОН України, Укрмедпатентінформ МОЗ України, [б. м.], 2014. – 4 с.: табл.

  Гастроентерологія
 15. Біохімічні показники захисних властивостей слини у дітей в нормі і при запальних захворюваннях стравоходу шлунка і дванадцятипалої кишки: Інформ. лист №140-2014; ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. – 4 с.: табл.
 16. Використання методу еластометрії та контрольованого параметру ультразвукового затухання у діагностиці неалкогольної жирової хвороби печінки: Інформ. лист №241-2014; ДЗ "Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. – 4 с.
 17. Вузькоспектральна ендоскопія (NBI ) та ендоскопія в білому світлі зі збільшенням зображення та хромоскопією в діагностиці раннього раку та передракових станів слизової оболонки шлунково-кишкового тракту: Інформ. лист №242-2014; ДЗ "Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України", ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. – 4 с.
 18. Діагностика синдрому надлишкового бактеріального росту в тонкій кищці з використанням дихального водневого тесту: Інформ. лист №244-2014; ДЗ "Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України", ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. – 4 с.
 19. Корекція імунологічних порушень у хворих з кандидозом слизової оболонки верхнього відділу шлунково-кишкового тракту: Інформ. лист №196-2013; ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2013. – 4 с.

  Гематологія та транcфузіологія
 20. Діагностика і лікування набутих дезагрегаційних тромбоцитопатій: Інформ. лист №292-2014; ДУ "Ін-т патології крові та трансфузійної медицини НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. – 4 с.

  Геронтологія та геріатрія
 21. Інноваційний підхід до комплексного лікування хворих на ішемічну хворобу серця, стабільну стенокардію напруги: Інформ. лист № 379-2015; ДУ "Ін-т геронтол. ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2015. – 4 с.
 22. Метаболічна терапія в корекції кардіоневрологічних порушень у хворих, що перенесли ішемічний інсульт: Інформ. лист №413-2014; ДУ "Ін-т геронтол. ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. – 4 с.
 23. Методика застосування інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань для усунення предіабетичних порушень вуглеводного обміну у осіб літнього віку: Інформ. лист №316-2016; ДУ "Ін-т геронтол. ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. –К.: Б.в., 2916. – 4 с.

  Дерматологія та венерологія
 24. Алгоритм постановки клінічного діагнозу псоріатичної хвороби: Інформ. лист №45-2017; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 25. Алгоритм терапевтичного ведення хворих на антропатичний псоріаз: Інформ. лист №47-2017; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України.– К. : Б.в., 2017. – 4 с.
 26. Застосування методу USB- мікроскопії в діагностиці новоутворень шкіри: Інформ. лист №407-2014; ДНУ "Наук.-практ. центр профілактич. та клініч. медицини" Державного упр. справами, Нац. мед. акад. післядип. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. –К.: Б.в., 2014. – 4 с.

  Ендокринологія
 27. Алгоритм ранньої діагностики синдрому Шерешевського-Тернера у дітей: Інформ. лист №319-2016; Укр. наук-практич. центр ендокрин. хірургії, трансплантації. ендокрин. органів і тканин МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.