31 | 03 | 2020

серпень 2017

               Загальна практика- сімейна медицина

 1. Визначення функціонального ниркового резерву у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію: Інформ. лист №38-2017; Нац. мед. акад. післядип. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. –К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Інфекційні та паразитарні хвороби
 2. Інновації у профілактиці та лікуванні грипу та ГРВІ у дорослих та дітей: Інформ. лист №417-2014; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. – 4 с.

  Кардіологія та ревматологія
 3. Застосування протизапальних препаратів в лікуванні гонартрозу у хворих з нормальною та зниженою мінеральною щільністю кісткової тканини: Інформ. лист №199-2014; Нац. мед. акад. післядип. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. – 4 с.

  Клінічна фармакологія та клінічна фармація
 4. Визначення поліморфізмів генів СYP2E1 i GSTPI як предикторів ефективності інтерферонотерапії хронічного гепатиту С: Інформ. лист №202-2014; Одес. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2014. – 4 с.
 5. Спосіб визначення вмісту лікарської сполуки рифампіцину у сироватці крові під час хіміотерапії туберкульозу: Інформ. лист №257-2014; Одес. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. – 4 с.

  Курортологія та фізіотерапія
 6. Використання хондропротектора у комплексному лікуванні хворих на остеоартроз з реактивним синовітом: Інформ. лист №309-2014; Терноп.держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2014. – 4 с.
 7. Застосування витяжіння суглобів та хребта у відновному лікуванні жінок в періоді предменопаузи з остеоартрозом колінних суглобів із супутнім поперековим остеохондрозом на санаторно-курортному етапі реабілітації: Інформ. лист №308-2014; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. –4 с.

  Медицина невідкладних станів та медицина катастроф
 8. Спосіб вдосконалення діагностики і надання екстреної медичної допомоги при злоякісному перебігу інфаркту в басейні середньої мозкової артерії: Інформ. лист №155-2017; Нац. мед. акад. післядип. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Медична радіологія
 9. База даних "Програми лікування онкологічних хворих": Інформ. лист №232-2014; ДУ "Ін-т мед. радіології ім. С.П. Григор'єва НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. – 4 с.
 10. Застосування радіомодифікаторів при конформній променевій терапії резистентних форм раку шийки матки: Інформ. лист №354-2014; Нац. ін-т раку МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. – 4 с.
 11. Можливості та переваги застосування "Техніки високої напруги" при рентгенографії органів грудної клітки: Інформ. лист №211-2014; ДУ "Ін-т мед. радіології ім. С.П. Григор'єва НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. – 4 с.
 12. Результати комплексного радіаційного моніторингу. Основні чинники формування дози внутрішнього опромінення мешканців окремих населених пунктів радіоактивно забруднених територій Київської області: Інформ. лист №9-2014; ДУ "Науков. центр радіаційн. медицини НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. - 6 с.: рис.
 13. Ретроспективний аналіз захворюваності населення евакуйованого з 30-км зони ЧАЕС за 2008-2011 рр.: Інформ. лист №5-2014; ДУ "Наук. центр радіаційн. медицини НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. – 5 с.

  Морфологія людини
 14. Електронномікроскопічні зміни компонентів нефрона за умов індукованого онкогенезу: Інформ. лист №263-2014; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. – 6 с.: рис.
 15. Морфологічні критерії реактивності лімфоїдних структур шлунку щурів після внутрішньоутробного введення антигену в ранньому постнатальному періоді: Інформ. лист №194-2014; Запорізький держ. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. – 4 с.

  Нормальна та патологічна фізіологія
 16. Метод оцінки стану адаптаційних реакцій за умов дії стрес чинників і проведення біопрофілактики: Інформ. лист №321-2014; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. – 3 с.

  Онкологія
 17. Алгоритми діагностики хронічного мієлолейкозу та інших мієлопроліферативних новоутворень: Інформ. лист №226-2016; Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Ін-т молекулярної біології і генетики НАН України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2016. – 6 с.: рис.
 18. Застосування "співвідношення смертність/захворюваність" як показника оцінки стану надання онкологічної допомоги населенню: Інформ. лист №353-2014; Нац. ін-т раку МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. – 6 с.: табл.
 19. Лікування хворих з дифузною В-великоклітинною лімфомою віком 18-60 років: Інформ. лист №311-2014; Нац. інститут раку МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. – 4 с.
 20. Метод прогнозування ефективності променевої терапії у хворих на рак прямої кишки: Інформ. лист № 200-2016; ДВНЗ " Івано-Франківськ. нац. мед. ун-т" МОЗ України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.
 21. Спосіб визначення ступеня злоякісності пухлин у хворих на рак молочної залози: Інформ. лист №191-2016; Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київськ. міськ. клініч. онкол. центр, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.

  Ортопедія та травматологія
 22. Консервативний компонент комплексного лікування хворих на контрактуру Дюпюітрена: Інформ. лист №303-2013; ДЗ "Укр. наук.-практ. центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2013.– 4 с.
 23. Спосіб ведення пологів та післяпологового періоду у жінок, схильних до ушкодження таза: Інформ. лист №07-2014; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. – 4 с.
 24. Охорона здоров'я дітей та підлітків
 25. Медичне спостереження за дітьми раннього віку із синдромом Дауна: Інформ. лист №249-2014; ДУ "Ін-т охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. – 4 с.: табл.
 26. Охорона здоров'я дітей шкільного віку та підлітків
 27. Розробка заходів щодо удосконалення медичного обслуговування учнів сільських шкіл у зв'язку з реформуванням системи охорони здоров'я: Інформ. лист №134-2014; ДП "Н-д. ін-т медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості. МОЗ України, Головне упр. держ. сан.-епідеміол. служби Донецької обл. – К.: Б.в., 2014. – 4 с.

  Патологічна анатомія
 28. Спосіб визначення просторової будови кісткової тканини лицевого скелета в нормі та умовах патології: Інформ. лист №305-2014; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад." МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. – 4 с.

  Педіатрія
 29. Діагностика активності запального процесу при позагоспітальній пневмонії у дітей раннього віку: Інформ. лист №159-2014; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. – 4 с.
 30. Обгрунтування доз вітаміну D3 для профілактики D-вітамінної недостатності та вітамін -D дефіциних станів у здорових дітей різного віку: Інформ. лист №63-2017; ДУ "Ін-т педіатрії, акушер. і гінекол. НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. –К.: Б.в., 2017. – 5 с.: табл.
 31. Ризик формування вроджених вад серця та магістральних судин у плода: Інформ. лист №240-2015; ДУ "Ін-т педіатр., акуш. і гінекології НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2015. – 4 с.

  Радіаційна гігієна
 32. Результати комплексного радіаційного моніторингу. Основні чинники формування дози внутрішнього опромінення мешканців окремих населених пунктів радіоактивно забруднених територій Рівненської області: Інформ. лист №385-2014; ДУ "Наук. центр радіаційної медицини НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. – 5 с.

  Радіаційна медицина
 33. Клініко-функціональні та структурні особливості хронічного обструктивного захворювання легень в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у віддаленому післяаварійному періоді : Інформ. лист №287-2015; ДУ "Наук. центр радіаційної медицини НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. –К.: Б.в., 2015. – 4 с.