31 | 03 | 2020

лютий 2018

 

               Акушерство та гінекологія

 1. Інновації у преіндукції пологів: Інформ. лист №295-2017; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України", Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2017. – 4 с.
 2. Критерії ефективності лікування варикозної хвороби у вагітних: Інформ. лист №293-2017; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України", Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 3. Спосіб лікування лейоміоми матки у жінок репродуктивного віку з метаболічним синдромом: Інформ. лист №306-2017; Укр. наук-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 4. Спосіб лікування плацентарної дисфункції у жінок з відшаруванням хоріону в I триместрі вагітності: Інформ. лист №338-2017; Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 5. Спосіб лікування хронічних запальних захворювань жіночих статевих органів: Інформ. лист №164-2017; Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 5 с.
 6. Спосіб профілактики естрогензалежної атропатії у жінок з хірургічною та природною менопаузою: Інформ. лист №141-2017; Харків. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 6 с.

  Вірусологія та мікробіологія
 7. Спосіб вибору антибіотика для лікування опіків, ускладнених інфекційною складовою: Інформ. лист №166-2017; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Гігієна і токсикологія агрохімікатів та полімерів
 8. Алгоритм встановлення лімітуючих компонентів бакових сумішей пестицидів: Інформ. лист 292-2017; Ін-т гігієни та екології нац. мед. університету ім. О.О. Богомольця, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К. : Б.в., 2017. – 5 с.
 9. Моделі прогнозування токсичності гербіцидів різних класів: Інформ. лист №290-2017; Ін-т гігієни та екології нац. мед. університету ім. О.О. Богомольця, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 10. Моделі прогнозування токсичності фунгіцидів різних класів: Інформ. лист №291-2017; Ін-т гігієни та екології нац. мед. університету ім. О.О. Богомольця, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Гігієна навколишнього середовища
 11. Визначення розповсюдження хімічних забруднюючих речовин з вираженими запахоутворюючими властивостями, що утворюються в процесі діяльності свинокомплексів: Інформ. лист №300-2017; ДУ"Ін-т. громад. здоров'я ім.О.М. Марзєєва НАМН України'', Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 5 с.
 12. Визначення та аналіз комплексу інформативних показників формування стану дитячого здоров'я: Інформ. лист №30-2017; ДУ"Ін-т громад. здоров'я ім.О.М. Марзєєва НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. Б.в., 2017. – 4 с.
 13. Виявлення потенційно небезпечних факторів за інтегральною оцінкою стану досліджуваного об'єкту: Інформ. лист №29-2017; ДУ "Ін-т громад. здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України". – К. : Б.в., 2017. – 4 с.
 14. Гігієнічні рекомендації щодо вибору та використання водоочисників для доочищення водопровідної питної води в місцях безпосереднього її споживання: Інформ. лист №297-2017; ДУ "Ін-т громад. здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 5 с.
 15. Забруднення питної води хлороформом: канцерогенний ризик для здоров'я населення: Інформ. лист №298-2017; ДУ "Ін-т громад. здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 5 с.
 16. Критерії та методи математичної статистики в задачі розрахунку інтегрального показника здоров'я населення: Інформ. лист №28-2017; ДУ "Ін-т громад. здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України", Н.-д. центр "Екології людини та охорони громадського здоров'я" Нац. ун-т "Острозька Академія", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 17. Метод газохроматографічного визначення вмісту галогеноцтових кислот в питній воді як побічних продуктів її хлорування: Інформ. лист №299-2017; ДУ "Ін-т громад. здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 5 с.
 18. Оцінка динаміки здоров'я населення на основі комплексного аналізу показників захворюваності, поширеності та смертності: Інформ. лист №85-2017; ДУ"Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України, Н.-д. центр "Екології людини та охорони громадського здоров'я" Нац. ун-т "Острозька Академія", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 5 с.
 19. Спосіб оптимізації захоронення на полігонах залишкової частини твердих побутових відходів після сортування за допомогою ущільнення та введення сорбуючих компонентів: Інформ. лист №86-2017; ДУ "Ін-т громад. здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 5 с.

  Гігієна праці та профзахворювання
 20. Визначення біологічного віку як показника шкідливого впливу виробничого шуму на організм працюючих: Інформ. лист №210-2017; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 21. Використання реоенцефалографії для діагностики ранніх проявів екстрааурального впливу виробничого шуму на організм працюючих: Інформ. лист №211-2017; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 22. Морфофункціональні критерії оцінки кардіовазотоксичної дії наночастинок заліза: Інформ. лист №15-2017; ДУ "Ін-т медицини праці НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 5 с.

  Гастроентерологія
 23. Спосіб лікування пацієнтів з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою: Інформ. лист №276-2017; ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Гематологія та транcфузіологія
 24. Методика підготовки плазми для біохімічних досліджень: Інформ. лист №68-2017; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 3 с.

  Дерматологія та венерологія
 25. Комбінована терапія вугрової хвороби з урахуванням порушення мікробіоценозу шкіри та показників ліпідного обміну: Інформ. лист №51-2017; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2017. – 4 с.

  Інфекційні та паразитарні хвороби
 26. Імунореабілітація рибонуклеїновою кислотою ВІЛ-інфікованих пацієнтів з хронічною токсоплазмовою інвазією, які отримують антиретровірусну терапію, але без досягнення імунореконституції: Інформ. лист №175-2017; ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 3 с.
 27. Застосування імуноглобуліну людини нормального у лікуванні тяжких форм грипу: Інформ. лист №286-2017; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2017. – 4 с.
 28. Лікування ВІЛ-інфікованих осіб, хворих на токсоплазмозний енцефаліт, із застосуванням діючої речовини імуноглобуліну людини нормального для внутрішньовенного введення: Інформ. лист №174-2017; Івано-Франків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 3 с.
 29. Метод ранньої діагностики швидкості прогресування ВІЛ-інфекції за наявності хронічного гломерулонефриту: Інформ. лист №277-2017; Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 30. 30. Прогнозування несприятливого перебігу перинатальної ВІЛ-інфекції у дітей в залежності від поліморфізму гену корецептору CCR5: Інформ. лист №165-2017; ДЗ "Дніпропетр. держ. мед. академія МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 3 с.
 31. Прогнозування швидко прогресуючого фіброзу печінки у хворих на хронічний гепатит С: Інформ. лист №221-2017; ВДНЗ "Українська медична стомат. академія", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 5 с.
 32. Профілактика повторних епізодів гострих респіраторних захворюваннях, ускладнених обструктивним синдромом: Інформ. лист №71-2017; ДУ " Ін-т епідем. та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 33. Спосіб діагностики токсоплазмозного енцефаліту у ВІЛ-інфікованих осіб: Інформ. лист №173-2017; Івано-Франків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Івано-Франків. центр профілактики і боротьби зі СНІДОМ, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Клінічна імунологія та алергологія
 34. Оцінка ефективності лікування хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану із цукровим діабетом 2 типу та дисліпідемією: Інформ. лист №289-2017; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 35. Оцінка тяжкості перебігу артеріальної гіпертензії, поєднаної з метаболічним синдромом: Інформ. лист №288-2017; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Клінічна фармакологія та клінічна фармація
 36. Застосування антисептичного препарату у комплексному лікуванні захворювань пародонта у осіб із первинним гіпотиреозом: Інформ. лист №159-2017; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 5 с.
 37. Режим контролю знеболюючого екстемпорального лікарського засобу: Інформ. лист №151-2017; Харків. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 5 с.
 38. Режим контролю фітопрепаратів при алкогольному ураженні підшлункової залози: Інформ. лист №244-2017; Харків. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Медична радіологія
 39. Застосування комформної променевої терапії на фоні хіміорадіомодифікаторів при злоякісних новоутвореннях верхніх дихальних шляхів: Інформ. лист №249-2017; Нац. ін-т раку МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 40. Метод топометричної підготовки хворих на рак передміхурової залози: Інформ. лист №284-2017; ДУ "Ін-т мед. радіології ім. С.П. Григор'єва НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 3 с.
 41. Спосіб хіміомодифікації дистанційної променевої терапії хворих на місцево-поширений рак гортані: Інформ. лист №283-2017; ДУ "Ін-т мед. радіології ім. С.П. Григор'єва НАН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.


  Морфологія людини
 42. Спосіб пластики холедоха куксою міхурової протоки: Інформ. лист №150-2017; ВДНЗ "Українська медична стомат. академія" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 3 с.

  Неврологія
 43. Прогностичні маркери в діагностиці черепно-мозкової травми легкого і середнього ступеня тяжкості зі змінами функції печінки у бійців антитерористичної операції (АТО): Інформ. лист №121-2017; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017.– 4 с.
 44. Спосіб нейропротекторної терапії післяопераційних когнітивних дисфункцій: Інформ. лист №33-2017; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Нетрадиційні методи діагностики, лікування та реабілітація
 45. Уніфікація термінології в галузі рефлексотерапії в Україні згідно міжнародних стандартів ВООЗ: Інформ. лист №274-2017; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, ГО "Українська асоціація рефлексотерапії та медичної акупунктури", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2017. – 6 с.

  Онкологія
 46. Біологічні маркери ендотоксемії в умовах індукованого онкогенезу: Інформ. лист №278-2017; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 5 с.
 47. Оцінка розповсюдження пухлинного процесу у хворих на рак шийки матки шляхом застосування ультразвукового дослідження з кольоровою еластографією: Інформ. лист №235-2017; Нац. ін-т раку МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 5 с.

  Ортопедія та травматологія
 48. Спосіб консервативного лікування больового синдрому в попереково-крижовому відділі хребта з використанням трансфорамінальної епідуральної блокади: Інформ. лист №316-2017; ДУ " Інститут ортопедії травматол. та ортопедії НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2017. – 4 с.
 49. Спосіб консервативного лікування больового синдрому на тлі дисфункції крижово-клубового суглоба з використанням внутрішньосуглобових ін'єкцій гормональних препаратів: Інформ. лист №311-2017; ДУ " Інститут травматол. та ортопедії НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2017. – 4 с.
 50. Способ консервативного лікування больового синдрому в попереково-крижовому відділі хребта при спинальному стенозі з використанням епідурального адгезіолізу: Інформ. лист №92-2017; ДУ " Інститут травматол. та ортопедії НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. –К. : Б.в., 2017. – 4 с.

  Патологічна анатомія
 51. Спосіб визначення патоморфології етапів перебігу саркоїдозу в лімфатичному вузлі: Інформ. лист №152-2017; ВДНЗ "Українська медична стомат. академія" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. –К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Педіатрія
 52. Діагностичний алгоритм і особливості спостереження за дітьми раннього віку з гастроінтестинальними розладами: Інформ. лист №216-2017; ВДНЗ "Українська медична стомат.академія", ДЗ "Дніпропетр. держ. мед. академія МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 5 с.
 53. Особливості діагностики та корекції вегетативної дисфункції у дітей шкільного віку з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою: Інформ. лист №170-2017; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Психіатрія
 54. Алгоритм надання медико-соціальної допомоги особам з посттравматичними психічними порушеннями тимчасово переміщеним із зони бойових дій і окупованих територій, які вживають психоактивні речовини: Інформ. лист №271-2017; Укр. н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2017. – 5 с.
 55. Алгоритм первинної бесіди з особою з ознаками психологічної дезадаптації внаслідок деструктивного впливу засобів інформаційно-психологічної війни: Інформ. лист №263-2017; Харків. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К. : Б.в., 2017. – 5 с.
 56. Система психопрофілактики, психокорекції, психотерапії та психофармакотерапії адиктивних розладів у учасників бойових дій з посттравматичними психічними порушеннями, які вживають психоактивні речовини: Інформ. лист №270-2017; Укр. н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 57. Спосіб лікування тривожно-генералізованих розладів онкологічних хворих, які перенесли хірургічне втручання з приводу формування кишкової стоми: Інформ. лист №250-2017; Одес. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Психіатрія. Медична психологія
 58. Модель патогенетичної психокорекції посттравматичної психологічної дезадаптації у співробітників МВС України – учасників АТО: Інформ. лист №264-2017; Харків. мед. академія післядипломної освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2017. – 4 с.
 59. Оптимізація лікування психічних, неврологічних та психосомаичних розладів у дітей: Інформ. лист №237-2017; ДУ " Ін-т охорони здоров'я дітей та підлітів НАМН України", Харків. мед. академія післядипломної освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Радіаційна медицина
 60. Застосування цитруліну для корекції ендотеліальної дисфункції у дітей – мешканців радіоактивно забруднених територій: Інформ. лист №228-2017; ДУ "Нац. наук. центр радіаційної медицини НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 6 с.

  Соціальна медицина
 61. Алгоритм надання медико-соцільної підтримки студентської молоді, щодо проблеми споживання психоактивних речовин: Інформ. лист №321-2017; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, ДУ "Укр. ін-т стратегічних досліджень МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2017. – 5 с.
 62. Алгоритм надання соціальної допомоги учасникам антитерористичної операції (АТО): Інформ. лист №245-2017; НДІ реабілітації інвалідів Вінницького нац. мед. університету ім. М.І. Пирогова, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 63. Алгоритм оцінки серцево-судинного ризику з урахуванням функціонального стану бронхолегеневої системи: Інформ. лист №255-2017; Харків. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2017. - 4 с.
 64. Алгоритм персоніфікованої оцінки ризику диспластикозалежної патології бронхолегеневої системи та бронхолегеневої дисплапзії за комплексом соціально-медичних факторів: Інформ. лист №252-2017; Харків. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України, Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2017. –4 с.
 65. Використання оцінки ризику для здоров'я населення в структурі програм популяційної профілактики диспластикозалежної патології бронхолегеневої системи та бронхолегеневої дисплазії: Інформ. лист №258-2017; Харків. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України, Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. -К. : Б.в., 2017. – 4 с.
 66. Використання санологічного потенціалу медико-соціальних факторів в структурі програми антенатальної профілактики бронхолегеневої дисплазії: Інформ. лист №251-2017; Харків. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України, Харківськ. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 67. Методика визначення та алгоритм оцінки онтогенетичної гармонійності жирової компоненти маси тіла: Інформ. лист №257-2017; Харків. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України, Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 3 с.
 68. Методика визначення та алгоритм оцінки онтогенетичної гармонійності м'язової компоненти маси тіла: Інформ. лист №256-2017; Харків. мед. академія післядипломної освіти МОЗ України, Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 3 с.
 69. Методика оцінки ефективності саногенетичного впливу на рівень серцево–судинного ризику за наявності обструктивних порушень бронхолегеневої системи: Інформ. лист №254-2017; Харків. мед. академія післядипломної освіти МОЗ України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 70. Модель системи організації товарно-ринкових відносин в отриманні медичних послуг сільським мешканцям об'єднаних територіальних громад в умовах децентралізаціїї адміністративно-територіального устрою в Україні: Інформ. лист №230-2017; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 71. Оцінка персоніфікованого ризику диспластикозалежної патології бронхолегеневої системи та бронхолегеневої дисплазії за комплексом регіонально-екологічних факторів: Інформ. лист №253-2017; Харків. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України, Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 72. Санологічний прогноз поширеності бронхолегеневої дисплазії залежно від рівня народжуваності, частоти і маси тіла дочасно народжених (програма Neomed - BRD): Інформ. лист №267-2017; Харків. мед. академія післядипломної освіти МОЗ України, Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 3 с.

  Стоматологія
 73. Кореневий екстрактор: Інформ. лист №37-2017; Івано-Франків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2017. –3 с.
 74. Метод візуалізації деформацій зубних рядів хворих із вродженими незрощеннями верхньої губи та піднебіння для оцінки їх важкості: Інформ. лист №261-2017; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 75. Спосіб комплексного лікування пацієнтів з переломами нижньої щелепи: Інформ. лист №59-2017; ВДНЗ "Українська медична стомат. Академія" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 3 с.
 76. Спосіб незнімного тимчасового протезування при множинному препаруванні вітальних зубів з генералізованою патологічною стертістю: Інформ. лист №260-2017; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 3 с.
 77. Спосіб оцінки ефективності комплексу лізоцимвмісних засобів в лікуванні хронічного генералізованого пародонтиту у хворих на червоний плоский лишай слизової оболонки порожнини рота: Інформ. лист №273-2017; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 78. Спосіб прогнозування клінічного перебігу генералізованого пародонтиту: Інформ. лист №195-2017; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 79. Спосіб усунення ступінчастого уступу при лікуванні хронічного періодонтиту зубів з викривленими коренями, раніше пролікованих за допомогою резорцин-формалінового методу: Інформ. лист №241-2017; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Судова медицина
 80. Спосіб встановлення причинно-наслідкового зв'язку в контексті криміналогічних індивідуально-психологічних особливостей постраждалого при дорожно-транспортній пригоді: Інформ. лист №207-2017; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, ДЗ "Укр. наук.-практ. центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Терапія
 81. Обгрунтування медико-соціальної допомоги учасникам антитерористичної операції: Інформ. лист №247-2017; Вінницький нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 82. Оптимізація медикаментозної терапії гіпертонічної хвороби у ліквідаторів аварії на ЧАЕС з супутньою гастроезофагеальною рефлюксною хворобою: Інформ. лист №119-2017; Харків. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 6 с.
 83. Спосіб оптимізації лікування неалкогольного стеатогепатиту у хворих на ішемічну хворобу серця: Інформ. лист №153-2017 ; ВДНЗ "Українська медична стомат. академія" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 84. Спосіб оцінки потреб інвалідів-учасників АТО в заходах медико-соціальної реабілітації: Інформ. лист №246-2017; НДІ реабілітації інвалідів Вінницького нац. мед. університету ім. М.І. Пирогова, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Токсикологія
 85. Доклінічна оцінка ефективності кардіопротекторних властивостей фармакологічних засобів за ранніми проявами діабетичної кардіоміопатії: Інформ. лист №233-2017; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Фармація
 86. Визначення 1-[2-(диметиламіно)-1-(4-метоксифеніл) етил]циклогексанолу гідрохлориду в біологічному матеріалі: Інформ. лист №243-2017; Нац. фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 87. Макро-і мікроскопічні ознаки вероніки довголистої (veronsca longifolia l.): Інформ. лист №276-2017; Національний фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 5 с.
 88. Методика дослідження плазми крові на вміст діючої речовини сертиндолу методами газової та високоефективної рідинної хроматографії: Інформ. лист №269-2017; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 89. Науково-практичне обгрунтування розробки параметрів стандартизації надземної частини кураю пагорбкового: Інформ. лист №192-2017; Нац. фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 6 с.
 90. Оптимізація умов виявлення діючої речовини селдинафілу в плазмі крові при діагностиці комбінованих отруєнь: Інформ. лист №268-2017; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 91. Оптимальні терміни заготівлі суцвіть чорнобривців прямостоячих сорту "Гаваї" (tagetes erecta plena l.var. "Hawajl"): Інформ. лист №206-2017; Запоріз. держ. мед. ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 92. Перспективи використання нового гелю із пародонтопротекторною дією, що містить екстракти алое та кори дуба: Інформ. лист №187-2017; Нац. фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 6 с.
 93. Пробопідготовка діючих речовин амлодипіну бесилату, ніфедипіну та верапамілу гідрохлориду для подальших біоаналітичних досліджень: Інформ. лист №272-2017; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 6 с.
 94. Розробка складу та технології екстемпоральної мазі з mentholum та acidum boricum: Інформ. лист №161-2017; Нац. фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 95. Спосіб відбору субстанцій для цілеспрямованого пошуку оригінальних фармакологічно активних сполук аналептичної дії на моделі алкогольного наркозу: Інформ. лист №229-2017; Нац. фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 5 с.

  Фтизіатрія і пульмонологія
 96. Біохімічні критерії прогнозування ефективності лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень: Інформ. лист 117-2017; Львів. н.-д. ін-т епідеміології та гігієни МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 3 с.

  Хірургія
 97. Місцева терапія гемангіом b-адреноблокаторами та компресійним впливом: Інформ. лист №280-2017; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 98. Спосіб лікування псевдокіст підшлункової залози позаочеревної локалізації на фоні хронічного панкреатиту: Інформ. лист №194-2017; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 99. Спосіб прогнозування ускладненого перебігу післяопераційного панкреатиту: Інформ. лист №193-2017; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 100. Спосіб профілактики післяопераційних гнійних ускладнень при хірургічному лікуванні гострого деструктивного холециститу: Інформ. лист №93-2017; ВДНЗ "Українська медична стомат. Академія" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.