30 | 03 | 2020

травень 2018

                Анестезіологія та реаніматологія

 1. Діагностика, профілактика і комплексна корекція порушень системи гемостазу у хворих з опіоїдною інтоксикацією : Інформ. лист №49-2015; Одес. держ. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 2 с.
 2. Профілактика посткритичних когнітивних розладів дозованим інтелектуальним навантаженням у відділенні інтенсивної терапії : Інформ. лист №115-2015; ДЗ "Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 3 с.
 3. Рабдоміоліз та гостре пошкодження нирок при вогнепальній травмі: діагностика, інтенсивна терапія: Інформ. лист №117-2015; ДЗ "Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 3 с.
 4. Спосіб діагностики гострого панкреатиту у вагітних: Інформ. лист №114-2015; ДЗ "Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 3 с.
 5. Спосіб діагностики тяжкого сепсису та септичного шоку: Інформ. лист №116-2015; ДЗ "Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 3

  Гігієна навколишнього середовища
 6. Використання анкетного опитування населення для незалежної оцінки якості питної води : Інформ. лист №332-2015 ; ДУ "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України", ДЗ "Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 3 с.
 7. Досвід використання методики визначення масової концентрації галогеноцтових кислот методом реакційної газової хроматографії у воді джерел водопостачання та питній воді : Інформ. лист №333-2015; ДУ "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 3 с.
 8. Метод контролю антимікробної активності розчинів з наночастками срібла: Інформ. лист №357-2015; ДУ "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 3 с.
 9. Роль викидів автотранспорту у формуванні забруднення повітряного середовища закритих приміщень : Інформ. лист №272-2015; ДУ "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 3 с.

  Гігієна праці
 10. Оцінка комбінованої дії електромагнітного випромінювання і поверхнево-активних речовин (на прикладі мастильно-охолоджуючої рідини) на ссавців для визначення механізмів адаптації організму : Інформ. лист №275-2015; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 3 с.

  Гігієна праці та профзахворювань
 11. Спосіб корекції функціонального стану організму за допомогою бінауральної синхронізації роботи півкуль мозку : Інформ. лист №191-2015; ДУ "Ін-т медицини праці НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 3 с.

  Гігієна харчування
 12. Визначення критеріальних значень мікроелементів в харчових продуктах як фактору ризику розвитку репродуктивних розладів у населення: Інформ. лист №111-2015 ;ДЗ "Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 3 с.

  Геронтологія і геріатрія
 13. Оптимізація лікування хворих на гіпертонічну хворобу і постійну та персистуючу фібриляцію передсердь у похилому віці шляхом довгострокового призначення спіронолактану : Інформ. лист №7380-2015; ДУ "Ін-т геронтол. ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 3 с.
 14. Організація паліативної допомоги хворим похилого віку України в умовах хоспісу та паліативного відділення лікарні : Інформ. лист №358-2015; ДУ "Ін-т геронтол. ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України"", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 3 с.
 15. Спосіб оптимізації лікування хворих з комплексною кардіоваскулярною патологією та цукровим діабетом 2 типу : Інформ. лист №108-2015; ДУ "Ін-т геронтол. ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 3 с.

  Ендокринологія
 16. Стандартизація показань для проведення інтраопераційних експрес-гістологічних досліджень вузлових новоутворень щитовидної залози : Інформ. лист №89-2015; ДУ "Ін-т ендокрин. та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України|", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 5 с.

  Кардіологія і ревматологія
 17. Антитіла до В²-глікопротеїну 1 як маркер раннього розвитку атеросклеротичного ураження судин у хворих на антифосфоліпідний синдром : Інформ. лист №294-2015 ; НДІ реабілітації інвалідів Він. нац. мед. університетуту ім. М.І. Пирогова, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 3 с.
 18. Визначення мікроальбумінурії у пацієнтів з вторинними дилатаційними кардіоміопатіями : Інформ. лист №283-2015; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 3 с.
 19. Додаткові критерії перебігу, тяжкості та індивідуального прогнозу хронічної серцевої недостатності ішемічної етіології за станом нервово-м'язового апарату : Інформ. лист №77-2015 ; ДУ "Україн. держ. н-д. ін-т мед-соц. проблем інвалідності МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 3 с.
 20. Зниження активності сироваткової параоксонази як ранній маркер атеросклеротичного ураження судин у хворих на антифосфоліпідний синдром : Інформ. лист №295-2015; НДІ реабілітації інвалідів Він. нац. мед. ун-ту ім. М.І. Пирогова, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 3 с.
 21. Особливості стратифікації ризику коронарних подій у хворих на антифосфоліпідний синдром: Інформ. лист №296-2015; НДІ реабілітації інвалідів Він. нац. мед. ун-ту ім. М.І. Пирогова, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 3 с.
 22. Покращення профілю артеріального тиску та бронхіальної прохідності у хворих на гіпертонічну хворобу, поєднану з легеневою гіпертензією бронхопульмонального генезу : Інформ. лист №292-2015; ДВНЗ " Івано-Франків. нац. мед. ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 3 с.
 23. Спосіб гістохімічної діагностики гібернації кардіоміоцитів при серцево-судинних і некоронарогенних захворюваннях міокарда, а також цукровому діабеті 2 типу: Інформ. лист №284-2015 ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 3 с.
 24. Рівень С-реактивного протеїну як ранній маркер прогнозування атеросклеротичного ураження судин у хворих на антифосфоліпідний синдром : Інформ. лист №293-2015; НДІ реабілітації інвалідів Він. нац. мед. ун-ту ім. М.І. Пирогова, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 3 с.

  Клінічна імунологія та алергологія
 25. Базові етапи діагностики чоловічого непліддя : Інформ. лист №342-2015; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 3 с.

  Курортологія та фізіотерапія
 26. Рівень фізичного здоров'я дівчат 19-20 років та можливості його корекції: Інформ. лист №83-2015; Нац. мед. акад. післядип. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 3 с.

  Медицина невідкладних станів та медицина катастроф
 27. Особливості створення відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги в лікарнях швидкої медичної допомоги міст України : Інформ. лист №322-2015; ДЗ "Україн. наук.-практ. центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 3 с.

  Наркологія, психіатрія
 28. Спосіб інтегрованої терапії алкогольної залежності, ускладненої коморбідною патологією печінки : Інформ. лист №361-201; Харків. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 3 с.
 29. Спосіб інтегрованого лікування дуальної патологічної залежності від алкоголю та аралієвих стимуляторів : Інформ. лист №362-2015; Харків. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 3 с.
 30. Спосіб лікування алкогольного абсинентного синдрому з коморбідною інтранозологічною гепатопатією : Інформ. лист №363-2015 ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 3 с.

  Неврологія
 31. Методи діагностики хворих на дисциркуляторну енцефалопатію з фібриляцією передсердь: Інформ. лист №220-2015; Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 2 с.

  Онкологія
 32. Лікування дітей, хворих на нейробластому високого ризику : Інформ. лист №327-2015; Нац. ін-т раку МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 3 с.
 33. Лікування хворих на неходжкінські лімфоми похилого віку : Інформ. лист №346-2015; Нац. ін-т раку МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 3 с.

  Педіатрія
 34. Метод профілактики гострих респіраторних захворювань у дітей, які часто хворіють, як метод профілактики пневмонії : Інформ. лист №351-2015; Івано-Франків. нац.. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 3 с.
 35. Методика прогнозування ризику народження немовлят з малою масою тіла : Інформ. лист №97-2015; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 3 с.
 36. Неінвазивний спосіб діагностики стадії виразкової хвороби в дітей : Інформ. лист №12-2015 ; Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 3 с.
 37. Оптимізація лікування хронічного гастродуоденіту у дітей з дефіцитом цинку : Інформ. лист №75-2015; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 3 с.

  Соціальна медицина
 38. Взаємозв'язок соціально-економічних та медико-демографічних показників та оцінка індикаторів ефективності охорони здоров'я : Інформ. лист №17-2015; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад." МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 3 с.

  Стоматологія
 39. Індекс визначення потреби в ортодонтичному лікуванні : Інформ. лист №353-2015; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. Акад", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 2 с.
 40. Поліпшення адаптації до повних знімних зубних протезів у хворих похилого й старечого віку шляхом застосування ноотропів та вітамінів-антиоксидантів: Інформ. лист №352-2015 ; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 3 с.
 41. Спосіб визначення можливості проведення субперіостальної імплантації у хворих з повною адентією : Інформ. лист №41-2015; Харків. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 2 с.
 42. Спосіб лікування запальних захворювань тканин пародонта у дітей з використанням озонотерапії : Інформ. лист №179-2015 ; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 3 с.

  Терапія
 43. Спосіб прогнозування госпітальної летальності у хворих з гострим інфарктом міокарда та цукровим діабетом 2 типу : Інформ. лист №389-2015; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 3 с.

  Фізіотерапія. Медична реабілітація
 44. Відновлювальне лікування хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки з внутрішнім застосуванням водного розчину бішофіту Полтавського родовища : Інформ. лист №146-2015; Укр. н.-д. ін-т мед. реабілітації та курортології МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 3 с.

  Фармакологія
 45. Інноваційні перспективи використання пропіленгліколевої камбінації екстрактів лікарських рослин в болетамуючій терапії : Інформ. лист №51-2015; ДЗ "Дніпропетр. держ. мед. академія МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 3 с.
 46. Застосування сухого екстракту каштану кінського для антиатеросклеротичного впливу при атеросклеротичній гіперліпідемії : Інформ. лист №19-2015 ; ДУ "Ін-т фармакології та токсикології НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 3 с.

  Фармація
 47. Ідентифікація біологічно активних речовин у зборі в умовах аптек : Інформ. лист №68-2015; Нац. фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 3 с.
 48. Визначення кількісного вмісту суми флавоноїдів у квітках пижмо звичайного та фітопрепаратів на його основі : Інформ. лист №317-2015; Нац. фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 3 с.
 49. Морфолого-анатомічні ознаки трави амброзії полинолистої (ambrosia artemisifolia l.): Інформ. лист №331-2015 ; Нац. фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 3 с.

  Хірургія
 50. Застосування силіконових пластин для профілактики утворення рубців: Інформ. лист №152-2015 ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 2 с.