09 | 04 | 2020

червень 2018

               Акушерство та гінекологія

 1. Застосування флавонових глікозидів у терапії генітальної папіломавірусної інфекції у жінок: Інформ. лист №36-2015; Одес. нац. мед ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2015. – 3 с.
 2. Комплексна терапія ускладнених форм гострого панкреатиту у вагітних: Інформ. лист №78-2015; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2015. – 3 с.
 3. Профілактика розвитку плацентарної дисфункції та ЗВУР плоду у вагітних з обтяженим акушерським анамнезом: Інформ. лист №52-2015; ДВНЗ " Івано-Франків. нац. мед. ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2015. – 3 с.
 4. Спосіб комплексного лікування вагінальних інфекцій: Інформ. лист №349-2015; Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2015. – 3 с.

  Анестезіологія та реаніматологія
 5. Спосіб анестезіологічного забезпечення породілей при операції кесарів розтин : Інформ. лист №189-2015; Дніпропетр. держ. мед. академія МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2015. – 3 с.
 6. Спосіб малооб'ємної ресусцитації при лікуванні травматичного шоку тяжкого ступеня: Інформ. лист №113-2015; Дніпропетр. держ. мед. академія МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2015. – 3 с.
 7. Спосіб оцінки моніторингу тяжкого ендотоксикозу та ефективності методів інтенсивної терапії: Інформ. лист №168-2015; Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 3 с.

  Гастроентерологія
 8. Спосіб лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, сполученої з дисфункцією сфінктеру Одді і жовчного міхура, що супроводжуються депресивними і тривожними розладами: Інформ. лист №285-2015; Ду" Ін-т гастроентерології АМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2015. – 3 с.

  Гігієна навколишнього середовища
 9. Визначення фактору ризику розвитку захворюваності на бактеріальні менінгіти : Інформ. лист №55-2015; Львів. наук.- досл. ін-т епідеміології та гігієни МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2015.– 3 с.

  Гігієна харчування
 10. Оцінка фактичного вмісту есенціальних мікроелементів цинка та міді в харчових продуктах сучасного продовольчого ринку: Інформ. лист №80-2015; ДУ "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2015. – 3 с.

  Дерматологія та венерологія
 11. Активне виявлення хворих на сифіліс сімейними лікарями в сучасних умовах: Інформ. лист №223-2015; ДУ "Ін-т дерматології та венерології НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2015. – 3 с.

  Дитяча хірургія
 12. Застосування тиротрицину для місцевого лікування гнійно-запальних захворювань шкіри та ранової інфекції у дітей: Інформ. лист №337-2015; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2015. – 3 с.

  Інфекційні захворювання
 13. Визначення ризику розвитку карієсу за сумарним-умовним показником Str. mutans-lactobacillus spp. у дітей з бронхіальною астмою: Інформ. лист №222-2016; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2016. – 2 с.

  Кардіологія та ревматологія
 14. Спосіб лікування хворих на артеріальну гіпертензію з синдромом когнітівних порушень: Інформ. лист №175-2015; Дніпропетр. держ. мед. академія МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2015. – 3 с.

  Медична інформатика та інформаційні технології
 15. Доповнення до способу виміру електрошкірних характеристик корпоральних мікрозон на тілі людини (аналог метода Й.Накатані): Інформ. лист №238-2015; Запоріз. держ. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2015.– 3 с.
 16. Доповнення до способу діагностування за даними вимірювання електрошкірних характеристик корпоральних мікрозон на тілі людини за методом Й. Накатані: Інформ. лист №237-2015; Запоріз. держ. мед. ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2015. – 3 с.

  Медична генетика
 17. Алгоритм профілактики перинатальної патології у вагітних жінок з анемією та інфекційними ураженнями сечовидільної системи: Інформ. лист №1-2015; ДУ "Ін-т спадкової патології АМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 3 с.
 18. Пренатальна діагностика резус-фактору у вагітних жінок з резус - сенсибілізацією: Інформ. лист №2-2015; ДУ "Ін-т спадкової патології АМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2015. – 3 с.

  Нефрологія
 19. Метод корекції білково-енергетичної недостатності у пацієнтів з хронічною хворобою нирок V ГД стадії: Інформ. лист №257-2015; ДУ " Ін-т нефрології АМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2015. – 3 с.
 20. Метод лікування пневмонії у пацієнтів з хронічною хворобою нирок V Д стадії : Інформ. лист №256-2015 ; ДУ " Ін-т нефрології АМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 3 с.

  Нормальна і патологічна фізіологія
 21. Спосіб моделювання дифузного кардіосклеротичного процесу неінвазивним методом: Інформ. лист №233-2015; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2015. – 3 с.
 22. Спосіб моделювання токсичного медикаментозного гепатиту у статевонезрілих щурів : Інформ. лист №90-2015; Він. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 3 с.

  Онкологія
 23. Спосіб лікування нетримання сечі у хворих з ортотопічним артифіційним ілеальним сечовим міхуром: Інформ. лист №98-2015; Нац. ін-т раку МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2015.– 3 с.
 24. Спосіб простатзберігаючої цистектомії з ілеоцистонеопластикою "DOUBLE-U": Інформ. лист №99-2015; Нац. ін-т раку МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2015. – 3 с.
 25. Спосіб уретероілеосигмоанастомозу: Інформ. лист №100-2015; Нац. ін-т раку МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. –К.: Б.в., 2015. – 3 с.

  Патологічна анатомія
 26. Спосіб діагностики гастроінтестинальних стромальних пухлин: Інформ. лист №235-2015; Дніпропетр. держ. мед. академія МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 3 с.

  Педіатрія
 27. Особливості дієтичного харчування при лікуванні дітей з атопічним дерматитом: Інформ. лист №56-2015; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України НВК "О.Д.Пролісок", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 3 с.
 28. Особливості діагностики та лікування еозинофільних езофагітів у дітей шкільного віку: Інформ. лист №130-2015; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2015. – 3 с.
 29. Оцінка вмісту токсичних металів та металоїдів в тканинах кардіоваскулярної системи у дітей з вродженими вадами серця та магістральних судин: Інформ. лист №241-2015; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2015. – 3 с.
 30. Планування фізичних навантажень у дітей, хворих на цукровий діабет I типу: Інформ. лист №7-2015; ДУ "Ін-т охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України.– К. : Б.в., 2015. – 3 с.
 31. Спосіб корекції енергодефіциту у дітей з хронічною соматичною патологією: Інформ. лист №135-2015; ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 3 с.
 32. Спосіб лікування функціональних порушень серцево-судинної системи у дітей з соматичною патологією на тлі помірного йододефіциту: Інформ. лист №134-2015. – К. : Б.в., 2015. – 3 с.
 33. Удосконалення терапії синдрому ацетонемічної блювоти у дітей: Інформ. лист №71-2015; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015.–3с.

  Психіатрія та наркологія
 34. Когнітивно-поведінкова-психотерапія адиктивної поведінки у підлітків, які вживають психоактивні речовини: Інформ. лист №87-2015; Укр. н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015.– 3 с.
 35. Основні принципи психопрофілактики адиктивної поведінки у підлітків: Інформ. лист №88-2015; Укр. н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2015. – 3 с.

  Пульмонологія та фтизіатрія
 36. Спосіб діагностики можливого перебігу туберкульозу легень: Інформ. лист №221-2015; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Харків. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2015. – 3 с.

  Соціальна медицина
 37. Алгоритм прогнозування і профілактики прееклампсії важкого ступеня: Інформ. лист №3-2015; , Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2015. – 3 с.
 38. Принципи інформаційного консультування з профілактичною метою щодо поширеності факторів ризику основних хронічних неінфекційних захворювань: Інформ. лист №254-2015; ДНУ "Наук.-практ. центр проф. та клініч.медицини" ДУС, Укрмедпатентінформ МОЗ України. –К.: Б.в., 2015. – 3 с

  Стоматологія
 39. Спосіб визначення оптимальної висоти міжоклюзійного співвідношення зубних рядів: Інформ. лист №178-2015; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад." МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 3 с.
 40. Спосіб диференційованої профілактики карієсу постійних зубів із завершеною мінералізацією емалі : Інформ. лист №167-2015; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2015. – 3 с.
 41. Спосіб профілактики карієсу у дітей із флюорозом зубів: Інформ. лист №166-2015; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 3 с.
 42. Спосіб хірургічного лікування одонтогенного гаймориту, викликаного різними формами періодонтиту: Інформ. лист №57-2015; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2015. – 3 с.

  Судова медицина
 43. Спосіб визначення давності настання смерті людини за суправітальною реакцією зіниці: Інформ. лист №231-2015; Харків. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 3 с.

  Терапія
 44. Спосіб діагностики розвитку гострої серцевої недостатності у хворих з гострим інфарктом міокарда на фоні ожиріння: Інформ. лист №195-2015; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2015. – 3 с.

  Фармакологія
 45. Корекція порушень функціонального стану нирок у щурів за умов сулемової нефропатії: Інформ. лист №27-2015; Нац. фарм. ун-т МОЗ України, Харків. держ. зооветеринарна акад., Запоріз. держ. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України.- К.: Б.в., 2015. – 3 с.
 46. Оптимізація призначення антидепресантів у залежності від їх впливу на півкулі головного мозку: Інформ. лист №206-2015; ДУ "Ін-т фармакол. та токсікології НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2015. – 3 с.
 47. Раціональне застосування антиконвульсантів в умовах еквівалентів епілепсії: Інформ. лист №64-2015 Дніпропетр. держ. мед. академія МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 3 с.

  Фармація
 48. Імунобіологічний лікарський засіб для попередження та лікування кандидозної інфекції: Інформ. лист №214-2015; Нац. фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 3 с.
 49. Гіполіпідемічна активність нових багатокомпонентних рослинних лікарських засобів на моделі неалкогольного стеатогепатиту у щурів: Інформ. лист №219-2015; ВДНЗ "Буковин. держ. мед. ун-т" МОЗ України, Нац. фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2015. – 3 с.

  Хірургія серця та магістральних судин
 50. Ендокардіальна та внутрішньокоронарна імплантація аутологічних стовбурових клітин хворим з ішемічною хворобою серця: Інформ. лист №197-2015; Одес. нац. мед ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 3 с.