09 | 04 | 2020

жовтень 2018

Для отримання електронних копій окремих статей скористайтесь сервісом "Електронна доставка документів" БЕЗКОШТОВНО

В розділі "Перелік видань" можна ознайомитись з повним переліком та змістом періодичних видань, передплачених бібліотекою

            Інфекційні та паразитарні хвороби

 1. Алгоритм ранньої діагностики хламідійних пневмоній у дітей: Інформ. лист №157-2018; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.: табл.
 2. Діагностика активності хронічного гепатиту С: Інформ. лист №160-2018; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 3. Діагностика бактеріальних ускладнень у хворих на гострі респіраторні інфекції: Інформ. лист №163-2018; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 4. Прогнозування формування стеатозу печінки у хворих на хронічний гепатит С: Інформ. лист №161-2018; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 5. Спосіб діагностики хелікобактерної інфекції у дітей, хворих на шигельоз: Інформ. лист №159-2018; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. - 4 с.: табл.
 6. Спосіб корекції метаболічних порушень в осіб із Ко-інфекцією вірусу імунодефіциту людини та хронічного гепатиту С: Інформ. лист №165-2018; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 7. Спосіб оцінки ступеня тяжкості гострого бактеріального менінгіту: Інформ. лист №164-2018; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.

  Акушерство та гінекологія
 8. Застосування левокарнітіну в комплексі лікування поєднаної дисгормональної патології репродуктивних органів,що перебігає на тлі коморбідних станів: Інформ. лист №117-2018; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 9. Спосіб лікування хронічних запальних процесів внутрішніх статевих органів у жінок з варикозним розширенням вен малого тазу: Інформ. лист №131-2018; ДВНЗ "Івано-Франківськ. нац. мед. ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 6 с.
 10. Спосіб хірургічної корекції неповної маткової перегородки: Інформ. лист №119-2018; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 11. Сучасні можливості протимікробного лікування хронічних запальних захворювань статевих органів у жінок фертильного віку: Інформ. лист №147-2018; ДУ "Ін-т педіатр., акуш. і гінекології ім. О.М. Лук'янової НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 5 с

  Анестезіологія
 12. Спосіб анестезіологічного забеспечення лапароскопічних операцій у гінекології: Інформ. лист №385-2017; ДЗ "Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Гігієна навколишнього середовища
 13. 13. Особливості якості життя, фізичного розвитку та стану здоров'я учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів, які розпочали навчання у шість та сім років: Інформ. лист №156-2018; ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.

  Ендокринологія
 14. Визначення 1,5-ангідроглюцитолу у крові хворих дітей та підлітків для оцінки компенсації цукрового діабету 1 типу: Інформ. лист №137-2018; ДУ "Ін-т ендокринол. та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 15. Застосування методів передопераційного прогнозування радіойодрезистентності папілярних карцином щитоподібної залози для визначення ефективності радійодтерапії та тактики лікування: Інформ. лист №136-2018; ДУ "Ін-т ендокринол. та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018.– 4 с.
 16. Методика диференційної діагностики синдрому біологічно неактивного гормону росту, рецепторної нечутливості до гормону росту та ідіопатичної низькорослості: Інформ. лист №135-2018; ДУ "Ін-т ендокринол. та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.

  Клінічна фармакологія та клінічна фармація
 17. Режим контролю лікарських засобів для фармакотерапії депресивного епізоду та рекурентної депресії ( F 30-39): Інформ. лист №109-2018; Харків. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 8 с.: табл.

  Неврологія
 18. Метод діагностики та визначення тяжкості та типу перебігу розсіяного склерозу на ранній стадії захворювання: Інформ. лист №112-2018; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.

  Нефрологія
 19. Виявлення гіпотіреозу як фактора незадовільної корекції анемії у пацієнтів на гемодіалізі: Інформ. лист №200-2018; ДУ "Ін-т нефрології НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 20. Оцінка впливу пролактину на розвиток анемії та серцево-судинні події у пацієнтів, які лікуються гемодіалізом: Інформ. лист №199-2018; ДУ "Ін-т нефрології НАМН України", Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова, Укрмедпатентінформ МОЗ України.– К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Оториноларингологія
 21. Методика лікування гострого риносинуситу на фоні гострого та хронічного бронхіту: Інформ. лист №130-2018; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад." МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Педіатрія
 22. Поетапна діагностика целіакії у дітей: Інформ. лист №111-2018; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 23. Спосіб раннього виявлення недіагностованої недиференційованої дисплазії сполучної тканини у дітей: Інформ. лист №185-2018; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 7 с.

  Стоматологія
 24. Виявлення патогенних властивостей мікроорганізмів ротової порожнини шляхом біодеградації макромолекул мікробними компонентами дентальної біоплівки: Інформ. лист №87-2018; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 25. Матеріал відбитковий силіконовий «Стомавид база»: Інформ. лист №128-2018; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 26. Матеріал стоматологічний силіконовий "ПМ-СН": Інформ. лист №126-2018; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К: Б.в., 2018. - 4 с.
 27. Спосіб виконання стоматологічних лікувально-гігієнічних процедур у дітей з синдромом Дауна: Інформ. лист №110-2018 ; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 28. Спосіб захисту рецепторного апарата зуба на етапах лікування незнімними конструкціями протезів: Інформ. лист №105-2018; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.

  Фармація
 29. Оптимальні терміни заготівлі трави Achillea collina J. becker ex reichenb (деревію горбкового): Інформ. лист №151-2018 ; Запоріз. держ. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.