09 | 04 | 2020

грудень 2018

Для отримання електронних копій окремих статей скористайтесь сервісом "Електронна доставка документів" БЕЗКОШТОВНО

В розділі "Перелік видань" можна ознайомитись з повним переліком та змістом періодичних видань, передплачених бібліотекою

                Акушерство та гінекологія

 1. Спосіб оптимізації антенатального нагляду за вагітними в умовах реформування медичної галузі в Україні: Інформ. лист №45-2015; ДУ «Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2015. – 5 с.
 2. Спосіб підготовки вагітних із ожирінням до пологів: Інформ. лист №370-2014; ДУ «Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. – 5 с.
 3. Спосіб профілактики інтранатального інфікування плода при сифілісі: Інформ. лист №379-2014; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. – 3 с.
 4. Спосіб профілактики ускладнень після мікрохірургічного лікування у жінок з доброякісною патологією шийки матки: Інформ. лист №314-2016; ВДНЗ «Укр. мед. стомат. акад.», Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.

  Гігієна навколишнього середовища
 5. Спосіб оцінки здоров'язберігаючого потенціалу організації навчального процесу учнів середнього шкільного віку у загальноосвітніх навчальних закладах: Інформ. лист №253-2014; ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. – 3 с.

  Геронтологія та геріатрія
 6. Алгоритм діагностики остеопорозу та його ускладнень на вторинному (спеціалізованому) рівні медичної допомоги: Інформ. лист №3-2018; ДУ « Ін-т геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 7. Диференційований підхід до оцінки структурно-функціонального стану кісткової тканини в пацієнтів старших вікових груп з високим ризиком остеопоротичних переломів на третинному (високоспеціалізованому) рівні медичної допомоги: Інформ. лист №4-2018; ДУ « Ін-т геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 8. Оптимізація лікування коморбідної патології – ішемічної хвороби серця і артеріальної гіпертензії у хворих похилого віку: Інформ. лист №143-2018; ВДНЗ «Укр. мед. стомат. акад.», Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 9. Спосіб нейрометаболічної корекції кардіоневрологічних порушень при лікуванні хворих на початкових стадіях церебрального атеросклерозу: Інформ. лист №344-2016; ДУ « Ін-т геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.
 10. Спосіб оцінки ризику остеопорозу та його ускладнень на первинному рівні медичної допомоги: Інформ. лист №2-2018; ДУ « Ін-т геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 11. Спосіб підвищення бронхіальної прохідності у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень похилого віку: Інформ. лист №48–2016; Ду « Ін-т геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.

  Епідеміологія та специфічна профілактика інфекційних захворювань
 12. Спосіб виявлення внутрішньолікарняної інфекції сечовивідних шляхів на основі використання стандартного визначення випадку: Інформ. лист №112-2017; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 13. Спосіб профілактики катетер-асоційованих інфекцій сечовивідних шляхів на основі контрольного списку необхідних перевірок для запобігання помилок при виконанні катетеризації сечового міхура: Інформ. лист №113-2017; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 6 с.
 14. Технологія запобігання розвитку катетер-асоційованих інфекцій сечовивідних шляхів: Інформ. лист №111-2017; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 6 с.

  Загальна практика та сімейна медицина
 15. Спосіб лікування хворих на хронічну серцеву недостатність з хронічним обструктивним захворюванням легень: Інформ. лист №424-2014; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. – 3 с.
 16. Спосіб лікування хворих похилого віку з артеріальною гіпертензією та когнітивними порушеннями: Інформ. лист №23-2017; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 3 с.

  Клінічна фармакологія та клінічна фармація
 17. Композиція зі вмістом мельдонію та гама-бутиробетаїну - антиапоптозний засіб церебропротекторної дії: Інформ. лист №185-2017; Нац. фарм. Ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Курортологія і фізіотерапія
 18. Спосіб проведення загальної повітряної кріотерапії: Інформ. лист №325–2014; ДЗ «Наук.-практ. медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України», Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. – 3 с.

  Неврологія
 19. Спосіб лікування вестибулярно-вегетативних розладів у хворих з синдромом вегетативної дисфункції: Інформ. лист №118-2017; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Онкологія
 20. Спосіб оцінки канцерогенної небезпеки за умов поєднаної дії малих доз іонізуючої радіації та препаратів з Ко-мутагенними властивостями: Інформ. лист №202-2015; Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2015. – 4 с.
 21. Спосіб полірадіомодифікації при лікуванні хворих на рак прямої кишки: Інформ. лист №204-2016; ДВНЗ «Івано-Франківськ. нац. мед. ун-т МОЗ України». – К.: Б.в., 2016. – 4 с.
 22. Схема поліхіміотерапії РЕРС у паліативному лікуванні хворих на лімфоми: Інформ. лист №205-2016; Нац. ін-т раку МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.

  Ортопедія та травматологія
 23. Спосіб прогнозування ушкодження таза у жінок при пологах: Інформ. лист №306-2014; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. – 4 с.

  Оториноларингологія
 24. Спосіб оцінки повноти клінічного одужання хворого на верхньощелепний синусит: Інформ. лист №387-2014; ДВНЗ «Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України», Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. – 3 с.

  Патологічна анатомія
 25. Спосіб виготовлення плівчастих препаратів сітківки і судинної оболонки ока для вивчення будови судинно-нервових пучків у нормі та за умов патології: Інформ. лист №138-2018; ВДНЗ «Укр. мед. стомат. акад.», Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 26. Спосіб прогнозування клінічного перебігу плоскоклітинного раку ротоглотки: Інформ. лист №350-2014; ДЗ «Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України», Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. – 3 с.

  Педіатрія
 27. Спосіб прогнозування виникнення хронічного ураження верхніх дихальних шляхів у дітей: Інформ. лист №72–2017; ДУ «Ін-т. Епідем. та інфекційн. хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Психіатрія та наркологія
 28. Спосіб пролонгованої блокуючої протирецидивної терапії опіоїдної залежності: Інформ. лист №262-2014; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. – 4 с.

  Стоматологія
 29. Спосіб місцевого лікування генералізованого пародонтиту: Інформ. лист №38-2014; ДВНЗ « Івано–Франківськ. нац. мед. ун-т» МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. – 3 с.
 30. Спосіб місцевого лікування генералізованого пародонтиту із використанням ультразвукових апаратів: Інформ. лист №40-2014; ДВНЗ «Івано-Франківський нац. мед. ун-т» МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. – 3 с.
 31. Спосіб оцінки ефективності лікування та профілактики карієсу твердих тканин зубів та захворювань пародонту за станом мікробіоценозу зубної бляшки у дітей з вродженою глухотою: Інформ. лист №121-2014; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. – 3 с.
 32. Спосіб оцінки мінеральної щільності альвеолярних відростків щелеп у дітей та підлітків: Інформ. лист №19-2017; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 33. Спосіб прогнозування та діагностики остеопенії: Інформ. лист №283-2016; ДЗ «Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України», Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.
 34. Спосіб профілактики захворювань пародонта у дітей шкільного віку: Інформ. лист №214-2014; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. – 3 с.
 35. Спосіб профілактики ускладнень при лікуванні брекет-системами: Інформ. лист №34-2017; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 3 с.

  Судова медицина
 36. Спосіб отримання дерматогліфів рук та ніг: Інформ. лист №260-2016; ДВНЗ « Івано–Франківськ. нац. мед. ун-т МОЗ України», Нац. мед. акад. післядип. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.

  Терапія
 37. Спосіб оцінки ефективності антигіпертензивної дії олмесартану в комбінації з індапамідом у хворих з артеріальною гіпертензією, що перебігає на фоні ожиріння: Інформ. лист №88-2017; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Фармакологія
 38. Гіпотензивні препарати празозин та доксазозин, що мають протипухлинну дію при недрібноклітинному раку легень людини: Інформ. лист №339-2017; ДУ «Ін-т фармакології та токсикології НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 39. Застосування нестероїдних протизапальних засобів для підвищення антибіоплівкової активності офіціальних антибактеріальних препаратів: Інформ. лист №364-2017; ДУ «Ін-т фармакології та токсикології НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Фармація
 40. Інноваційні перспективи підвищення ефективності та безпечності метформіну шляхом його комбінованого використання з препаратом рослинного походження – настойкою надземної частини яглиці звичайної: Інформ. лист №84-2018; Нац. фарм. Ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 41. Відмінні морфолого–анатомічні та мікроскопічні діагностичні ознаки трави осоту звичайного (cirsiumvulgare (savi) ten.) і остроту польового (cirsium arvense l.): Інформ. лист №368-2017. – К.: Б.в., 2017. – 6 с.
 42. Морфолого–анатомічні діагностичні ознаки будяку пониклого (carduus nutans l.) та будяку акантовидного (carduus acanthoides l.): Інформ. лист №367-2017; Запоріз. держ. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 43. Оптимальні умови сушіння лікарської рослинної сировини гірчаку перцевого (polygonum hydropsper l.): Інформ. лист №366-2017; Запоріз. держ. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 44. Система прогнозування розвитку небезпечних ліко–індукованих дерматопатологій – синдромів Стівенса-Джонсона та Лайєлла: Інформ. лист №111-2014; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. – 6 с.
 45. Стандартна операційна процедура виготовлення та використання тест–систем на основі фільтрувального паперу в умовах аптек: Інформ. лист №190-2017; Нац. фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 46. Терміни заготівлі лікарської рослинної сировини гірчаку перцевого (polygonum hydropiper l.): Інформ. лист №365-2017; Запоріз. держ. мед. ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 47. Технологія виготовлення збору в умовах аптек: Інформ. лист №316-2014; Нац. фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2014. – 3 с.
 48. Технологія м'яких лікарських засобів з pix liquida за утрудненими екстемпоральними прописами: Інформ. лист №140-2018; Нац. фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 49. Якісне та кількісне визначення стероїдних сполук у траві якірців сланких (tribulus terrestris l.): Інформ. лист №124-2017; Нац. фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Хірургія серця та магістральних судин
 50. Спосіб оптимізації легеневого кровотоку при дуктус-залежних вроджених вадах серця шляхом стентування відкритої артеріальної протоки: Інформ. лист №306-2016; ДУ «Науково-практ. мед. центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», Нац. мед. акад. післядип. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.