31 | 03 | 2020

лютий 2019

Для отримання електронних копій окремих статей скористайтесь сервісом "Електронна доставка документів" БЕЗКОШТОВНО

В розділі "Перелік видань" можна ознайомитись з повним переліком та змістом періодичних видань, передплачених бібліотекою

              Акушерство та гінекологія

 1. Доклінічне прогнозування прееклампсії за рівнем преплацентарного кровотоку: Інформ. лист N239-2018; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 2. "Інноваційні технології в акушерстві та гінекології: від науки до практики": Науково-практична конференція 29-30 лист. 2018 р.: Інформ. лист N18-ф-2018. - К.: Б/в., 2018. - 4 с.
 3. Неінвазівна діагностика хронічного ендометриту у жінок з репродуктивними втратами на етапі прегравідарної підготовки: Інформ. лист N180-2018; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 4. Профілактика гестаційних ускладнень у вагітних з дефіцитом вітаміну Д: Інформ. лист N24-2014; Львівськ. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2014. - 4 с.
 5. Спосіб профілактики кровотечі при викидні, що не відбувся: Інформ. лист N153-2018; ВДНЗ"Буковин. держ. мед. ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Гігієна навколишнього середовища
 6. Методика розрахунку акустичних характеристик потоків залізничного транспорту: Інформ. лист N102-2018; ДУ"Ін-т громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 7 с.
 7. Профілактика алергічних реакцій, викликаних пилком трав'янистих рослин: Інформ. лист N26-2017; Вінницьк. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2017. - 4 с.

  Гастроентерологія
 8. Від нових наукових концепцій в гастроентерології до конкретного пацієнта: Інформ. лист N16-ф-2018. - К.: Б.в., 2018. - 3 с.

  Дерматовенерологія
 9. Спосіб корекції порушень стану Ерго-та трофотропної систем при псоріазі: Інформ. лист N132-2018; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Дерматологія та венерологія
 10. Спосіб лікування вугрової хвороби в стадії загострення, поєднаної із дисбіозом кишечнику: Інформ. лист N193-2018; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 11. Спосіб лікування хворих на простой герпес: Інформ. лист N173-2018; Львівськ. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Загальна гігієна
 12. Проведення мікробіологічного моніторингу та профілактичних заходів внутрішньолікарняної кандидозної інфекції в умовах багатопрофільного стаціонару: Інформ. лист N103-2017; ДУ"Ін-т громадськ. здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2017. - 5 с.

  Інфекційні та паразитарні хвороби
 13. Інноваційний спосіб корекції дисбіозу у хворих на гострі респіраторні інфекції: інформ. лист N300-2018; Нац. мед. акад. післядип. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 14. Діагностика цирозу печінки як наслідку хронічного гепатиту: Інформ. лист N170-2018; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 15. Оптимізація лікування гострих кишкових інфекцій у дітей: Інформ. лист N228-2018; ВДНЗ"Буковин. держ. мед. ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 16. Оптимізація способу лікування хворих на гострі респіраторні інфекції: Інформ. лист N301-2018; Нац. мед. акад. післядип. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Кардіологія
 17. Спосіб лікування ідіопатичного пролапсу мітрального клапана у осіб молодого віку з клінічними ознаками вегетативної дисфункції: Інформ. лист N166-2018; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Клінічна фармакологія та клінічна фармація
 18. Режим контролю лікарських засобів для симптоматичного лікування порушення функції жовчного міхура і жовчовивідних шляхів, як коморбідної патології у осіб із залежністю від психоактивних речовин: Інформ. лист N201-2018; Харків. мед. академія післядипломної освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 5 с.
 19. Режим контролю лікарських засобів для фармакотерапії опікових травм: Інформ. лист N240-2018; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 6 с.

  Медицина невідкладних станів та медицина катастроф
 20. Шкала "ГКО"-спосіб оцінки тяжкості пошкодження постраждалих із мінно-вибуховою травмою в умоваї бойових дій: Інформ. лист N266-2018; ДЗ"УКр наук-практ. центр екстренної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 5 с.

  Медична радіологія
 21. База даних формалізованої інформації про перебіг і наслідки лікування раку щитоподібної залози: Інформ. лист N224-2018; ДУ "Ін-т мед. радіології ім. С.П. Григор'єва АМНУ", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 22. Визначення тактики лікування кісткових метастазів оксабіформ для зниження ризиків ускладнення: Інформ. лист N223-2018; ДУ "Ін-т мед. радіології ім. С.П. Григор'єва АМНУ", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 5 с.
 23. Ефективність S-гетерилзаміщеного цистеаміну при гострому радіаційному ураженні в експерименті: Інформ. лист N225-2018; ДУ "Ін-т мед. радіології ім. С.П. Григор'єва АМНУ", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 24. Прогнозування ступеня лімфопенії у хворих на рак тіла матки після протипухлинного лікування: Інформ. лист N222-2018; ДУ"Ін-т медичної радіології ім. С.П. Григор'єва НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 25. Профілактика лімфопенії при променевому лікуванні хворих на рак тіла матки: Інформ. лист N376-2015; ДУ"Ін-т мед. радіології ім. С.П. Григор'єва НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2015. - 4 с.

  Онкологія
 26. Прогнозування ефективності ад'ювантної інтерферонотерапії у хворих на первинно-локалізовану меланому шкіри: Інформ. лист N226-2018; Нац. ін-т раку МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в.; К.: Б.в., 20182018. - 4 с.

  Ортопедія і травматологія
 27. Спосіб моделювання туберкульзного спондилиту: Інформ. лист N192-2018; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Педіатрія
 28. Ефективність застосування препаратів бетаїн-аргінінового комплексу для профілактики та лікування неалкогольної жирової хвороби печінки у дітей з ожирінням: Інформ. лист N181-2018; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", ДЗ"Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Психічне здоров'я
 29. Алгоритм диференційованої психокорекції саморуйнівної поведінки у працівниць комерційного сексу: Інформ. лист N250-2018; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 30. Спосіб діагностики клінічної специфіки й прогнозу перебігу алкогольної залежності у осіб з різним психотравматичним досвідом та рівнем психосоціального стресу: Інформ. лист N249-2018; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 7 с.

  Ревматологія
 31. Спосіб прогнозування віддалених суглобових та позасуглобових пошкоджень при різних варіантах ювенільного ревматоїдного артриту у дорослому віці: Інформ. лист N292-2018; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Соціальна медицина
 32. Методика визначення інноваційного потенціалу науково-технічної розробки (НТР): Інформ. лист N6-у-2018; Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 10 с.
 33. Прогностична оцінка захворюванності та поширенності хвороб системи кровообігу до 2025 року в Україні: Інформ. лист N101-2017; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2017. - 4 с.
 34. Прогностична оцінка поширеності інфаркту міокарда до 2015 року в Україні: Інформ. лист N102-2017; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2017. - 4 с.

  Стоматологія
 35. Використання фітосорбенту ФСЕ та зубного еліксиру "Ексодент" у робітників професійного ризику за свинцем за допомогою експрес-тесту мікрокристалізації слини: Інформ. лист N217-2018; Харків. мед. академія післядипломної освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 36. Діагностично-лікувальний комплекс підготовки дітей до кісткової пластики альвеолярного відростка та їх післяопераційне ведення: Інформ. лист N179-2018; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 37. Спосіб місцевого лікування запальних захворювань слизової оболонки порожнини рота і тканин пародонта: Інформ. лист N190-2018; Одеськ. нац. мед ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 20182018
 38. Спосіб морфометричної оцінки тканин велоферингеального комплексу у дітей з вродженими незрощеннями твердого та м'якого піднебіння: Інформ. лист N178-2018; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 39. Спосіб прогнозування інтраопераційної крововтрати при артеріовенозних мальформаціях з ураженням щелеп: Інформ. лист N177-2018; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Терапія
 40. Спосіб діагностики синдрому запалення з аутоімунним компонентом у хворих на гострий інфаркт міокарду у поєднанні з хронічним панкреатитом: Інформ. лист N197-2018; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 41. Спосіб лікування хворих на неалкогольний стеатогепатит та цукровий діабет 2 типу: Інформ. лист N220-2018; Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 42. Спосіб оптимізації комплексного лікування ентеропатії з переважанням діареї у хворих на цукровий діабет 2 типу: Інформ. лист N195-2018; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 43. Спосіб оптимізації лікування ентеропатії з переважанням обстипації у хворих на укровий діабет 2 типу: Інформ. лист N196-2018; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Трансплантологія
 44. Використання стовбурових клітин пуповинної крові для лікування порушеної скоротливої функції серця: Інформ. лист N146-2018; Координаційн. центр трансплантації органів, тканин і клітин МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Урологія
 45. Спосіб лікування хворих на хронічний абактеріальний простатит: Інформ. лист N203-2018; ДУ"Інс-т урології НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Фармакологія
 46. Спосіб застосування крему з наночастинками церію діоксиду для профілактики ураження ультрафіолетовим випромінюванням: Інформ. лист N303-2018; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Фармація
 47. Порівняльні макро-та мікроскопічні ознаки крайових квіток кошиків соняшника однорічного сортів Ranok, Moulin rouce, teddy bear: Інформ. лист N128-2016; Національн. фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2016. - 9 с.
 48. Технологія виготовлення пасти ентеросорбтивної дії для лікування отруєнь та захворювань, що супроводжуються ендотоксикозом: Інформ. лист N184-2018; Нац. фарм. ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Хірургія
 49. "Актуальні питання загальної та невідкладної хірургії": Науково-практична конференція 15 листопада 2018 року: Інформ. лист N17-ф-2018. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 50. Спосіб прогнозування ризику розвитку третинного перитоніту: Інформ. лист N108-2018; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.