30 | 05 | 2020

червень 2019

              Інфекційні та паразитарні хвороби

 1. Інноваційний спосіб корекції дисбіозу у хворих на гострі респіраторні інфекції: інформ. лист N300-2018; Нац. мед. акад. післядип. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 2. Оптимізація способу лікування хворих на гострі респіраторні інфекції: Інформ. лист N301-2018; Нац. мед. акад. післядип. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 3. Спосіб лікування інфекційного мононуклеозу, спричиненого вірусом Епштейна-Барр: Інформ. лист N171-2018; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Інфекційні хвороби
 4. Діагностика цирозу печінки як наслідку хронічного гепатиту С: Інформ. лист N54-2012; Харківськ. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2012. - 4 с.

  Акушерство та гінекологія
 5. Доклінічне прогнозування прееклампсії за рівнем преплацентарного кровотоку: Інформ. лист N239-2018; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 6. Застосування препарату "Атоксіл" у комплексній терапії вагітних з холестатичним гепатозом: Інформ. лист N291-2018; ДУ"Ін-т педіатрії, акушер. і гінекол. НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 7. Неінвазівна діагностика хронічного ендометриту у жінок з репродуктивними втратами на етапі прегравідарної підготовки: Інформ. лист N180-2018; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 8. Нові терапевтичні підходи у лікуванні невиношування вагітності: Інформ. лист N293-2018; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 5 с.
 9. Спосіб профілактики кровотеч при викидні, що не відбувся: Інформ. лист N153-2018; ВДНЗ"Буковин. держ. мед. ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Гігієна навколишнього середовища
 10. Рівень обізнаності студентської молоді щодо поаедінкових факторів ризику розвитку неінфекційних захворювань: Інформ. лист N255-2018; ДУ"Ін-т громадськ. здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Гастроентерологія
 11. Спосіб корекції дисбіотичних порушень у хворих на хронічний панкреатит із супутнім аскаридозом: Інформ. лист N240-2018; Тернопільський держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Гематологія та транcфузіологія
 12. Спосіб прогнозування прогресії мієлодисплатичного синдрому (рефрактерної анемії з надлишком бластів І): Інформ. лист N304-2018; ДУ"Ін-т гематол. та трансфузіол. НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Ендокринологія
 13. Етапи обстеження дитини при порушеннях розвитку статі та невизначеній будові зовнішніх статевих органів, що унеможливлює встановити стать: Інформ. лист N302-2018; Укр. наук.-практ. центр ендокр. хірургії, трансплант. ендокрин. органів і тканин МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Кардіологія
 14. Спосіб лікування ідіопатичного пролапсу мітрального клапана у осіб молодого віку з клінічними ознаками вегетативної дисфункції: Інформ. лист N166-2018; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 15. Спосіб лікування артеріальної гіпертензії у осіб молодого віку з підвищеною артеріальною ригідністю: Інформ. лист N168-2018; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 16. Спосіб прогнозування розвитку ортостатичної гіпотензії у молодих чоловіків з артеріальною гіпертензією: Інформ. лист N167-2018; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Клінічна імунологія та алергологія
 17. Ефективність діалізату лейкоцитів ліофілізованого (імодину) у хворих на поліноз: Інформ. лист N320-2018; ДЗ"Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Клінічна фармакологія та клінічна фармація
 18. Режим контролю лікарських засобів для симптоматичного лікування порушення функції жовчного міхура і жовчовивідних шляхів, як коморбідної патології у осіб із залежністю від психоактивних речовин: Інформ. лист N201-2018; Харків. мед. академія післядипломної освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 5 с.
 19. Режим контролю лікарських засобів для фармакотерапії опікових травм: Інформ. лист N202-2018; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 6 с.
 20. Режим контролю лікарських засобів, що застосовуються при біполярному розладі у комбатантів: Інформ. лист N198-2018; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 6
 21. Розробка засобів нефропротекторної та гіпоазотемічної дії на основі флавоноїдів та аміноцукрів: Інформ. лист N329-2018; Нац. фарм. ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 23018. - 5 с.
 22. Спосіб підвищення ефективності нефропротекторної дії кверцетину шляхом комбінованого застосування з аміноцукрами: Інформ. лист N330-2018; Нац. фарм. ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 5 с.

  Медицина невідкладних станів
 23. Ризик орієнтована уніфікована протокольна схема надання медичної допомоги постраждалим внаслідок дорожньо-транспортних пригод: Інформ.лист N265-2018; ДЗ"Укр. наук.-практ. центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 7 с.

  Медицина невідкладних станів та медицина катастроф
 24. Шкала "ГКО"-спосіб оцінки тяжкості пошкодження постраждалих із мінно-вибуховою травмою в умовах бойових дій: Інформ. лист N266-2018; ДЗ"Укр. наук-практ. центр екстренної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ Ураїни", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 5 с.

  Нормальна та патологічна фізіологія
 25.  Засіб для підвищення активності адаптаційних систем організму: Інформ. лист N242-2018; Укр. н.-д. ін-т мед. реабілітації та курортології МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 26.  Спосіб корекції метаболічного ацидозу в нирках та легенях при термічній травмі: Інформ. лист N272-2018; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 27.  Спосіб прогнозування розвитку підвищеної маси тіла та ожиріння: Інформ. лист N243-2018; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Онкологія
 28. Поліаміни та рибонеклеази як маркери для диференційної діагностики пухлин передміхурової залози: Інформ. лист N315-2018; Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Нац. ін-т раку МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 29. Прогнозування ефективності ад'ювантної інтерферонотерапії у хворих на первинно-локалізовану меланому шкіри: Інформ. лист N226-2018; Нац. ін-т раку МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в.; К.: Б.в., 20182018. - 4 с.
 30. Спосіб прогнозування перебігу раку передміхурової залози: Інформ. лист N316-2018; Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Нац. ін-т раку МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Ортопедія і травматологія
 31. Спосіб моделювання туберкульзного спондиліту: Інформ. лист N192-2018; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Педіатрія
 32. Алгоритм діагностики та купування функціональних кишкових кольок у дітей раннього віку: Інформ. лист N124-2018; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 33. Застосування пробіотичного препарату що містить комбінацію штамів BIFIDOBACTERIUM, LACTOBACILLUS, та LACTOCOCCU для корекції мікробіоти у дітей: Інформ лист N122-2018; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 34. Застосування ферментного препарату з метою ліквідації екзокринної недостатності підшлункової залози у дітей з ацетонемічним синдромом: Інформ. лист N123-2018; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 35. Профілактика порушень репродуктивного здоров'я дітей і підлітків: Інформ. лист N309-2018; ДУ"Ін-т педіатр., акуш. і гінекології ім. О.М. Лук'янової НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Психіатрія
 36. Метод комплексного лікування та реабілітації хворих на параноїдну шизофренію: Інформ. лист N269-2018; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 37. Метод лікування вагінізму у жінок з невротичними розладами: Інформ. лист N270-2018; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 38. Метод лікування психотичних розладів при хворобі Альцгеймера: Інформ. лист N268-2018; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 39. Метод психосоціальної реабілітації хворих на епілепсію, що ускладнилась афективними розладами: Інформ. лист N267-2018; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Пульмонологія та фтизіатрія
 40. Спосіб корекції тромбоцитарної активності у хворих з хронічним обструктивним захворюванням легень із поєднаною артеріальною гіпертензією: Інформ. лист N321-2018; ДЗ"Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Ревматологія
 41. Спосіб прогнозування віддалених суглобових та позасуглобових пошкоджень при різних варіантах ювенільного ревматоїдного артриту у дорослому віці: Інформ. лист N292-2018; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Соціальна медицина
 42. Методика визначення інноваційного потенціалу науково-технічної розробки (НТР): Інформ. лист N6-у-2018; Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 10 с.

  Стоматологія
 43. Визначення параметрів ідеальної посмішки: Інформ. лист N247-2018; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б/в., 2018. - 4 с.
 44. Використання фітосорбенту ФСЕ та зубного еліксиру "Ексодент" у робітників професійного ризику за свинцем за допомогою експрес-тесту мікрокристалізації слини: Інформ. лист N217-2018; Харків. мед. академія післядипломної освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 45. Диференційований підхід до вибору техніки мінімально інвазивного препарування при лікуванні апроксимального карієсу: Інформ. лист N246-2018; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б/в., 2018. - 4 с
 46. Міотонометр: Інформ. лист N232-2018; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 47. Методика застосуваення пристрою для вимірювання кута конвергенції апроксимальних поверхонь зуба під час препарування зубів під одиночні металокерамічні коронки: Інформ. лист N245-2018; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 48. Підвищення ефективності лікування хворих на генералізований пародонтит шляхом використання в комплексній терапії ліпосомальної форми фосфатидилхоліну: Інформ. лист N169-2018; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, НТУ"Харків. політехн. ін-т". - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 49. Пристрій для зняття зубних коронок: Інформ. лист N230-2018; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с
 50. Спосіб виготовлення адгезивного мостоподібного протеза: Інформ. лист N234-2018; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 51. Спосіб визначення типу росту нижньої щелепи у пацієнтів з аномаліями прикусу II, класу за Енглем: Інформ. лист N273-2018; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Мед. ін-т Сумського ун-ту МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 3 с.
 52. Спосіб діагностики гігієнічного стану тканин порожнини рота зубних рядів та конструкцій зубних протезів: Інформ. лист N229-2018; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 53. Спосіб дослідження функціонального стану жувальних м'язів: Інформ. лист N231-2018. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 54. Спосіб комплексного лікування генералізованого пародонтиту в пацієнтів з гіпертонічною хворобою: Інформ. лист N57-2018; ДВНЗ " Івано-Франківськ. нац. мед. ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4
 55. Спосіб лікування пацієнтів з суглобово-м'язовою дисфункцією скронево-нижньощелепного суглоба оклюзійного генезу: Інформ. лист N274-2018; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укр. військ.-медична акад. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 56. Спосіб лікування хронічного дифузного катарального гінгівіту у дітей: Інформ. лист N244-2018; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с
 57. Спосіб місцевого лікування запальних захворювань слизової оболонки порожнини рота і тканин пародонта: Інформ. лист N190-2018; Одеськ. нац. мед ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Судинна хірургія
 58. Попередження розвитку реперфузійно-реоксигенаційних ускладнень при реваскуляризації нижніх кінцівок в умовах хронічної критичної ішемії: Інформ. лист N204-2018; Тернопільський держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Судова медицина
 59. Спосіб доступу до гайморової порожнини при проведенні судово-медичної експертизи трупа: Інформ.лист N248-2018; ВДНЗ"Укр. мед. стомат. акад." МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Урологія
 60.  Спосіб визначення генезу розвитку стриктур мисково-сечовідного сегменту у хворих на гідронефроз: Інформ. лист N254-2018; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 61.  Спосіб лікування хворих на хронічний абактеріальний простатит: Інформ. лист N203-2018; ДУ"Інс-т урології НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с
 62.  Спосіб оцінки ступеня травматизації паренхіми нирки у хворих на нефролітіаз: Інформ. лист N253-2018; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Фармакологія
 63. Спосіб застосування крему з наночастинками церію діоксиду для профілактики ураження ультрафіолетовим випромінюванням: Інформ. лист N303-2018; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4

  Фармація
 64. Вивчення антиоксидантних властивостей сухого екстракту з хости ланцетолистої: Інформ. лист N218-2018; Тернопільський держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 5 с.
 65. Визначення анаприліну у сечі хроматографічними методами: Інформ. лист N325-2018; Націон. фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 66. Методика оцінки аудиторів систем управління якістю на підприємствах фармацевтичного профілю: Інформ. лист N331-2018; Нац. фарм. ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 67. Режим контролю лікарських засобів для фармакотерапії гіпертонічної хвороби у пацієнтів з дуальними розладами: Інформ. лист N183-2018; Харків. мед. академія післядипломної освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 6 с.
 68. Режим контролю лікарських засобів для фармакотерапії цукрового діабету II типу: Інформ. лист N182-2018; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 6 с.
 69. Термінологічне визначення корпоративної (організаційної) депривації спеціалістів фармації як елементу адаптивного управління персоналом у фармацевтичних закладах: Інформ. лист N326-2018; Нац. фарм. ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4
 70. Технологія виготовлення пасти ентеросорбтивної дії для лікування отруєнь та захворювань, що супроводжуються ендотоксикозом: Інформ. лист N184-2018; Нац. фарм. ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.