30 | 05 | 2020

вересень 2019

                Інфекційні та паразитарні хвороби

 1. Оптимізація специфічної діагностики лептоспірозу у людей за допомогою полімеразної ланцюгової реакції: Інформ. лист №227-2018; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, ДУ "Львів. обласн. лаборат. центр" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Акушерство та гінекологія
 2. Профілактика залізодефіциту і анемії у вагітних: Інформ. лист №142-2019; ДУ"Ін-т педіатр., акуш. і гінекології НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.
 3. Спосіб корекції сексуальної дисфункції жінок репродуктивного віку з постгістеректомічним синдромом: Інформ. лист №358-2018; Укр. наук.-практ. центр ендокрин. хірургії, трансплантації ендокрин. органів і ткани МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Анестезіологія та інтенсивна терапія
 4. Спосіб моніторингу рівня анальгезії за допомогою реєстрації індексу анальгезії /ноціцепції (АNI) при анестезіологічному забеспеченні септопластики: Інформ. лист №112-2019; ДЗ"Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. -
 5. Спосіб підвищення ефективності анестезіологічного забеспечення при септопластиці шляхом використання інфузії дексмедетомідину: Інформ. лист №111-2019; ДЗ"Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.
 6. Спосіб покращення периопераційної анальгезії при септопластиці шляхом використання внутрішньовенної інфузії ацетамінофену: Інформ. лист №113-2019; ДЗ"Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.

  Гігієна навколишнього середовища
 7. Методика орієнтованих розрахунків максимальних рівнів звуку на території населених пунктів при прольоті літаків цивільної авіації: Інформ. лист №11-2019; ДУ"Ін-т громадськ. здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.
 8. Інтегральна оцінка репродуктивного потенціалу жінок раннього фертильного віку: Інформ. лист №12-2019; ДУ"Ін-т громадськ. здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України, Сумськ. держ. педагогіч. ун-т ім. А.С. Макаренка МОН України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 6 с.: табл.
 9. Особливості психофізіологічної адаптації учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів, які розпочали навчання у шість та сім років: Інформ. лист №155-2018; ДВНЗ " Івано-Франків. нац. мед. ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 7 с.
 10. Система заходів щодо зниження ризику для здоров'я населення від впливу зважених твердих часток дрібнодисперсних фракцій: Інформ. лист №119-2019; Запорізьк. держ. мед. ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 6 с.

  Гігієна праці та профзахворювання
 11. Заходи з медичного забеспечення населення зон спостереження діючих об'єктів атомної енергетики України: Інформ. лист №30-2019; Нац. мед. акад. післядип. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.: рис.
 12. Нормалізація кількісних і якісних параметрів освітлення, створеного світильниками зі світлодіодними джерелами світла для приміщень загальноосвітніх навчальних закладів: Інформ. лист №41-2019; ДУ"Ін-т медицини праці НАМН України", Полтав. ун-т економіки і торгівлі, ДП"Полтавстандартметрологія", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.: табл.

  Гігієна харчування
 13. Анкетно-опитувальний метод оцінки харчування населення: Інформ. лист №108-2019; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.

  Гематологія та транcфузіологія
 14. Алгоритм прогнозу перебігу гострих лейкемій у дітей залежно від рівня сироваткового феритину та тактика терапії при надлишку заліза а організмі: Інформ. лист №305-2018; ДУ"Нац. наук. центр радіаційної медицини НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Дерматологія та венерологія
 15. Алгоритм діагностики запальних захворювань, спричинених T. VAGINALIS, у лікувальних закладах МОЗ та НАМН України з урахуванням рівнів надання дерматовенерологічної допомоги: Інформ. лист №32-2019; ДУ"Ін-т дерматол. та венерол. НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.
 16. Комплексна діагностика атопічного дерматиту: Інформ. лист №338-2018; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", ДВНЗ " Івано-Франківськ. нац. мед. ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 5 с.
 17. Комплексне лікування атопічного дерматиту у дітей: Інформ. лист №339-2018; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", ДВНЗ " Івано-Франківськ. нац. мед. ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 5 с.
 18. Спосіб лікування вугрової хвороби в стадії загострення, поєднаної із дисбіозом кишечнику: Інформ. лист №193-2018; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 19. Спосіб лікування хворих з глибокими хронічними піодерміями: Інформ. лист №175-2018; Львівськ. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 20. Спосіб лікування хворих на вогнищеву алопецію: Інформ. лист №176-2018; Львівськ. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 21. Спосіб лікування хворих на мікроспорію гладенької шкіри з переважним ураженням пушкового волосся: Інформ. лист №73-2019; Укр. мед. стомат. акад., Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.
 22. Спосіб лікування хворих на простий герпес: Інформ. лист №173-2018; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Ендокринологія
 23. Корекція гіперкаліємії у хворих на хронічну хворобу нирок: Інформ. лист №28-2019; Нац. мед. акад. післядип. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.
 24. Схема призначення препаратів селену при лікуванні хвороби Грейвса з автоімунною офтальмопатією: Інформ. лист №264-2018; ДУ"Ін-т ендокрин. та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Епідеміологія та специфічна профілактика інфекційних хвороб
 25. Новий простий спосіб індикації пеніцилін-толерантності збудника дифтерії за допомогою дискодифузійного методу: Інформ. лист №387-2018; Наук.-досл. ін-т епідеміол. і гігієни Львівськ. нац. мед. ун-ту ім. Д. Галицького, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Загальна практика та сімейна медицина
 26. Режим контролю лікарських засобів для фармакотерапії алкогольного гепатиту: Інформ. лист №281-2018; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.: табл.
 27. Параметри режиму контролю лікарських засобів для фармакотерапії пептичної виразки шлунка та дванадцятипалої кишки у дорослих: Інформ. лист №284-2018; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 6 с.: табл.
 28. Режим контролю лікарських засобів для фаракотерапії бронхіальної астми у дітей: Інформ. лист №280-2018; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 6 с.: табл.
 29. Режим контролю лікарських засобів для фармакотерапії депресії у комбатантів: Інформ. лист №282-2018; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 8 с.: табл.
 30. Режим контролю лікарських засобів для фармакотерапії посттравматичного стресового розладу у осіб, які брали участь у бойових діях: Інформ. лист №283-2018; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 6 с.: табл.

  Клінічна фармакологія і клінічна фармація
 31. Створення ефективних засобів корекції діабетичної нефропатії на основі похідних глюкозаміну: Інформ. лист №328-2018; Нац. форм. ун-т, Укрмедпатентинформ МОЗ УКраїни, К.; Б.в, 2018. - 5 с.
 32. Режим контролю лікарських засобів для фаракотерапії бронхіальної астми: Інформ. лист №279-2018; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 6 с.: табл.
 33. Режим контролю лікарських засобів для фармакотерапії ентеробіозу: Інформ. лист №363-2018; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 5 с.
 34. Розробка ефективних засобів протизапальної, аналгетичної та хондропротекторної дії на основі фітокомплексу екстрактів лікарської рослинної сировини з кори верби, квітів ехінацеї, листя берези та квітів бузини: Інформ. лист №323-2018; Нац. фарм. ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 5 с.

  Курортологія і фізіотерапія
 35. Комплексна скринінгова оцінка функціонального стану органів травлення і нирок: Інформ. лист №90-2019; ДУ"Наук.-практич. центр "Реабілітація" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 5 с.

  Мікробіологія і вірусологія
 36. Підвищення ефективності лікування хворих з некротичним панкреатитом та хронічними обструктивними захворюваннями легень на фоні некротичного панкреатиту: Інформ. лист №74-2017; ДУ"Ін-т епідеміол. та інфекц. хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України", "Київ. обласна клінічна лікарня". Цент. клініко-діагностична лабораторія, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2017. - 4 с.
 37. Підвищення ефективності лабораторної діагностики у хворих з некротичним панкреатитом: Інформ. лист №75-2017; ДУ"Ін-т епідеміол. та інфекц. хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України", "Київ. обласна клінічна лікарня". Цент. клініко-діагностична лабораторія, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2017. - 4 с.

  Морфологія людини
 38. Спосіб відтворення тканини печінки в експерименті при цирозі: Інформ. лист №347-2018; Одеськ. нац. мед. ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Неврологія
 39. Спосіб прогностичної оцінки розвитку когнітивних розладів залежно від морфологічних змін головного мозку за даними магнітно-резонансної томографії у хворих на розсіяний склероз: Інформ. лист №163-2019; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.

  Нормальна та патологічна фізіологія
 40. Спосіб діагностики показників вільнорадикального окислення макромолекул у кірковому шарі нирок щурів за умов сольового навантаженння при інтоксикацією сулемою: Інформ. лист №312-2018; ВДНЗ"Буковин. держ. мед. ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 41. Спосіб діагностики показників системи антиоксидантного захисту у крові щурів при інтоксикацією сулемою за умов сольового навантаження: Інформ. лист №313-2018; ВДНЗ"Буковин. держ. мед. ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Онкологія
 42. Спосіб неінвазивного визначення гормонально-рецепторного статусу пухлин у хворих на рак молочної залози: Інформ. лист №352-2018; Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ. міськ. клініч. онкол. центр, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 43. Спосіб оцінки ризику розвитку рецидивів у хворих на рак передміхурової залози: Інформ. лист№353-2018; Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київськ. міськ. клініч. онкол. центр, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 44. Спосіб персоналізованого прогнозу агресивності перебігу раку молочної залози: Інформ. лист №354-2018; Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київськ. міськ. клін. онкол. центр. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 45. Спосіб прогнозування перебігу базального молекулярного підтипу раку молочної залози: Інформ. лист №351-2018; Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ. міськ. клініч. онкологічний центр. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 46. Спосіб прогнозування перебігу захворювання у хворих на рак передміхурової залози: Інформ. лист №350-2018; Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Нац. ін-т раку МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Ортопедія та травматологія
 47. Пристрій для черезкісткового остеосинтезу переломів п'ясткової кістки: Інформ. лист №191-2018; Одеськ. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 5 с.
 48. Спосіб малоінвазивного остеосинтезу переломів п'ясткової кістки: Інформ. лист №189-2018; Одеськ. нац. мед ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 5 с.: рис.

  Оториноларингологія
 49. Спосіб прогнозування метастазів раку гортані: Інформ. лист №68-2019; ДЗ"Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.

  Патологічна анатомія
 50. Комплексний підхід до морфологічної діагностики хронічного гастриту: Інформ. лист №188-2018; ДНУ "Наук.-практ. центр профілак. та клінічної медицини" Держ. управл. справами, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 51. Морфологічна діагностика зубчатих неоплазій товстої кишки: Інформ. лист №187-2018; ДНУ "Наук.-практ. центр профілак. та клінічної медицини" Держ. управл. справами, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 52. Спосіб проведення морфометрії нейронів на гістологічних препаратах спинномозкових вузлів: Інформ. лист №101-2019; Укр. мед. стомат. акад., Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.

  Педіатрія
 53. Алгоритм діагностики первинних дефектів фагоцитозу: Інформ. лист №83-2019; Тернопільський держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 5 с.: рис.
 54. Підвищення ефективності лабораторної діагностики цукрового діабету 1 типу та у дітей з цукровим діабетом 1 типу на фоні гострих респіраторних вірусних захворювань: Інформ. лист №73-2017; ДУ"Ін-т епідеміол. та інфекц. хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2017. - 4 с.
 55. Спосіб діагностики пароксизмальних станів у передчасно народжених дітей: Інформ. лист №100-2019; Укр. мед. стомат. акад., ДУ"Ін-т педіатр., акуш. і гінекології НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.
 56. Спосіб диференціальної діагностики порушень серцевого ритму та провідності у доношених новонароджених з асфіксією: Інформ. лист №99-2019; Укр. мед. стомат. акад., ДУ"Ін-т педіатр., акуш. і гінекології НАМН України". - К.: Б.в., 2019. - 4 с.

  Психічне здоров'я
 57. Алгоритм диференційованої психокорекції саморуйнівної поведінки у працівниць комерційного сексу: Інформ. лист №250-2018; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Пульмонологія та фтизіатрія
 58. Спосіб підвищення ефективності хіміотерапії хворих на мультирезистентний туберкульоз легень ускладнений ексудативним плевритом: Інформ. лист №314-2018; Наук.-досл. ін-т епідеміол. і гігієни Львівськ. нац. мед. ун-ту ім. Д. Галицького, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Ревматологія
 59. Спосіб лікування хворих на подагру у поєднанні з дисбіотичними порушеннями кишечника: Інформ. лист №156-2019; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.

  Соціальна медицина
 60. Критерії оцінки придатності санаторно-курортного закладу для здійснення лікувально-оздоровчого туризму: Інформ. лист №271-2018; Ду"Укр. н.-досл. інс-т мед. реабілітації та курортології МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Стоматологія
 61. Дослідження стану вродженого імунітету та цитокінового профілю в дітей за умов хронічного катарального гінгівіту на тлі цукрового діабету типу 1: Інформ. лист №297-2018; Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 62. Обгрунтування проведення етапів онкологічного профілактичного огляду щелепно-лицевої ділянки: Інформ. лист №362-2018; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 63. Ортодонтичний апарат механічної дії для лікування ретенції других постійних молярів верхньої щелепи: Інформ. лист №59-2019; Укр. мед. стомат. акад., Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.: рис.
 64. Особливості клініки і діагностики дирофіляриозу в щелепно-лицевій ділянці: Інформ. лист №122-2019; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.
 65. Спосіб комплексної діагностики хворих на сіалолітіаз: Інформ. лист №120-2019; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.
 66. Спосіб комплексного етіотропного лікування м'язової дисфункції скронево-нижньощелепного суглоба у підлітків: Інформ. лист №121-2019; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.
 67. Спосіб лікування гнійного лімфаденіту щелепно-лицевої ділянки у дітей: Інформ. лист №74-2019; Укр. мед. стомат. акад., Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.
 68. Спосіб лікування гострого одонтогенного остеомієліту у дітей: Інформ. лист №75-2019; Укр. мед. стомат. акад., Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.
 69. Спосіб лікування гострого початкового карієсу тимчасових зубів у дітей: Інформ. лист №88-2019; Харківськ. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.
 70. Спосіб патогенетичної корекції експериментального бактеріально-імунного пародонтиту: Інформ.лист №107-2018; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 5 с.
 71. Фіксація шини на травмованих зубах залежно від сформованості їх кореня: Інформ. лист №318-2018; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 5 с.

  Терапія
 72. Оцінка вираженості імунокомплексного ураження: Інформ. лист №91-2019; ДУ"Наук. практ. мед. центр "Реабілітація" МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 5 с.
 73. Спосіб діагностики ендотеліальної дисфункції у хворих на аутоімунний тиреоїдит, що поєднується з атеросклерозом коронарних та загальних сонних артерій: Інформ. лист №76-2019; Укр. мед. стомат. акад., Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.
 74. Спосіб корекції ендотеліальної дисфункції у хворих на аутоімунний тиреоїдит, що поєднується з атеросклерозом коронарних та загальних сонних артерій: Інформ. лист №77-2019; Укр. мед. стомат. акад., Укрмедпатентінформ МОЗ України, К.; Б.в., 2019. - 4 с.

  Урологія
 75. Удосконалення діагностики дисфункції канальцевого нефротелію у дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом: Інформ. лист №87-2019; ДУ"Ін-т урології НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.
 76. Оптимізація хірургічної корекції варикоцеле: Інформ. лист №257-2018; ДНУ "Наук.-практ. центр профілак. та клінічної медицини" Держ. управл. справами, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Фармація
 77. Ідентифікація та визначення чистоти активних фармацевтичних інгредієнтів інуліну рослинного походження методом тонкошарової хроматографії: Інформ. лист №205-2018; Нац. фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 6 с.: рис.
 78. Виготовлення мазі для зовнішнього застосування з діючою речовиною хінозол в умовах аптеки: Інформ. лист №356-2018; Запорізький держ. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 79. Виготовоення супозиторіїв з діючою речовиною клопідогрель в умовах аптеки: Інформ. лист №355-2018; Запорізький держ. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 80. Клініко-економічний аналіз фармацевтичного забеспечення хворих на серцево-судинні захворювання в амбулаторних умовах: Інформ. лист №336-2018; Нац. фарм. ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 5 с.
 81. Макро-та мікроскопічні ознаки листя прикореневої розетки шпинату городнього (Spinacia oleracea L./): Інформ. лист №368-2018; Нац. фарм. ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.
 82. Макро-та мікроскопічні ознаки надземної частини портулаку городнього (Portulaca 0leraceal.): Інформ. лист №78-2019; Запорізьк. держ. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.
 83. Обгрунтування теоретико-прикладних підходів до розробки національного стандарту аптечної практики в Україні: Інформ. лист №115-2019; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.
 84. Оптимальні терміни заготівлі трави Thymus pulegioides l.: Інформ. лист №104-2019; Запорізьк. держ. мед. ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.
 85. Прискорені умови сушіння трави чебрецю блошиного (Thymus pulegioides L.): Інформ. лист №105-2019; Запорізьк. держ. мед. ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.
 86. Процесна модель інтегрованої системи управління аптечного закладу та фармацевтичної служби лікувального закладу: Інформ. лист №26-2019; Нац. мед. акад. післядип. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.
 87. Розробка ефективних фітозасобів нефропротекторної дії на основі густого екстракту з листя берези бородавчатої: Інформ. лист №150-2019; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.
 88. Склад та технологія виготовлення в умовах аптек збору для корекції клімактеричних розладів: Інформ. лист №382-2018; Нац. фарм. ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 89. Склад та технологія виготовлення в умовах аптеки комбінованого гелю для лікування запальних захворювань суглобів: Інформ. лист №383-2018; Нац. фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 90. Склад та технологія приготування протигельмінтного збору для лікування цестодозів в аптечних умовах: Інформ. лист №377-2018; Нац. фармац. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 91. Спосіб визначення активності ензиму холінестерази з використанням -п-фенетидину: Інформ. лист №385-2018; Нац. фарм. ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 5 с.: рис.
 92. Спосіб лікування захворювань передміхурової залози за допомогою комбінації індол-3-карбінолу та мелоксикаму: Інформ. лист №141-2019; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Нац. фарм. ун-т. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.
 93. Сучасні підходи до мінімізації ускладнень терапії екземестаном: Інформ. лист №324-2018; Нац. фарм. ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України, -К.; Б.в.,2018. - 4 с.
 94. Технологія виготовлення капсул для профілактики та лікування запальних захворювань органів сечовиділення: Інформ. лист №380-2018; Нац. фарм. ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Фтизіатрія і пульмонологія
 95. Алгоритм організації діагностики та лікування туберкульозного отиту: Інформ. лист №3-2018; сост. Ю. І. Фещенко [та ін.]. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.: рис.
 96. Визначення ризику неконтрольованого перебігу бронхіальної астми у дітей за рівнями фунціональних резервів організму та вегетитивного індексу: Інформ. лист №3-2018; сост. О. О. Речкіна [та ін.]. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 97. Метод ведення побічних реакцій на хіміотерапію у хворих на мультирезистентний туберкульоз: Інформ. лист №4-2018; сост. Ю. І. Фещенко [и др.]. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 98. Спосіб лікування персистуючої бронхіальної астми у дітей із різними фено-генотипами: Інформ. лист №4-а-2018; сост. О. О. Речкіна [та ін.]. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Хірургія
 99. Спосіб стимуляції неоангіогенезу при критичній ішемії нижніх кінцівок за допомогою збагаченої тромбоцитами аутоплазми: Інформ. лист №110-2017; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2017. - 4 с.

  Хірургія серця та магістральних судин
 100. Профілактика та лікування рецидивів суправентрикулярних тахіаритмій у хворих, що перенесли радіочастотну катетерну абляцію фібриляції передсердь: Інформ. лист №344-2018; Одеськ. нац. мед. ін-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.