31 | 03 | 2020

жовтень 2019

                Акушерство та гінекологія

 1. Діагностика ендотеліальної дисфункції у вагітних жінок з ожирінням: Інформ. лист №10-2019; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад." МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 3 с.
 2. Профілактика залізодефіциту і анемії у вагітних: Інформ. лист №142-2019; ДУ "Ін-т педіатр., акуш. і гінекології НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.
 3. Спосіб діагностики системного запалення з уповільненим перебігом та ендогенної інтоксикації у вагітних жінок з ожирінням: Інформ. лист №348-2016; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2016. - 4 с.
 4. Удосконалення терапії вагітних з легеневою артеріальною гіпертензією: Інформ. лист №21-2019; ДУ "Ін-т педіатр., акуш. і гінекології ім. О.М. Лук'янової НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.

  Анестезіологія та інтенсивна терапія
 5. Спосіб моніторингу рівня анальгезії за допомогою реєстрації індексу анальгезії /ноціцепції (АNI) при анестезіологічному забеспеченні септопластики: Інформ. лист №112-2019; ДЗ "Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.
 6. Спосіб підвищення ефективності анестезіологічного забеспечення при септопластиці шляхом використання інфузії дексмедетомідину: Інформ. лист №111-2019; ДЗ "Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.
 7. Спосіб покращення периопераційної анальгезії при септопластиці шляхом використання внутрішньовенної інфузії ацетамінофену: Інформ. лист №113-2019; ДЗ "Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.

  Гігієна навколишнього середовища
 8. Методика орієнтованих розрахунків максимальних рівнів звуку на території населених пунктів при прольоті літаків цивільної авіації: Інформ. лист №11-2019; ДУ"Ін-т громадськ. здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.
 9. Інтегральна оцінка репродуктивного потенціалу жінок раннього фертильного віку: Інформ. лист №12-2019; ДУ "Ін-т громадськ. здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України, Сумськ. держ. педагогіч. ун-т ім. А.С. Макаренка МОН України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 6 с.
 10. Методика оцінки забруднення нафтопродуктами грунту населених місць для розробки профілактичних та реабілітаційних заходів: Інформ. лист №94-2017; ДЗ "Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України", ДУ"Ін-т громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2017. - 5 с.
 11. Профілактика сезонної алергії, викликаної пилком дерев: Інформ. лист №25-2017; Вінницьк. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2017. - 4 с.
 12. Система заходів щодо зниження ризику для здоров'я населення від впливу зважених твердих часток дрібнодисперсних фракцій: Інформ. лист №119-2019; Запорізьк. держ. мед. ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 6 с.

  Гігієна праці та профзахворювань
 13. Морфофункціональні критерії оцінки токсичної дії наночастинок свинцю при їх нанесенні на непошкоджену шкіру: Інформ. лист №14-2017; ДУ "Ін-т медицини праці НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2017. - 4 с.
 14. Заходи з медичного забеспечення населення зон спостереження діючих об'єктів атомної енергетики України: Інформ. лист №30-2019; Нац. мед. акад. післядип. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.: рис.
 15. Нормалізація кількісних і якісних параметрів освітлення, створеного світильниками зі світлодіодними джерелами світла для приміщень загальноосвітніх навчальних закладів: Інформ. лист №41-2019; ДУ "Ін-т медицини праці НАМН України", Полтав. ун-т економіки і торгівлі, ДП"Полтавстандартметрологія", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.

  Гігієна харчування
 16. Анкетно-опитувальний метод оцінки харчування населення: Інформ. лист №108-2019; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.

  Гастроентерологія
 17. Застосування гліцирризинової кислоти в лікуванні хронічних захворювань печінки: Інформ. лист №311-2018; ДУ"Ін-т гастроентер. НАМН України", ДЗ "Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 18. Спосіб корекції нутритивної недостатності у хворих на хронічні неспецифічні запальні захворювання кишечнику: Інформ. лист №349-2016; Ду "Ін-т гастроентерології АМН України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.в., 2016. - 4 с.

  Гематологія та транcфузіологія
 19. Монотерапія ритуксимабом у хворих на хронічну лімфоцитарну лейкемію ускладнену імунними цитопеніями: Інформ. лист №290-2018; ДУ "Ін-т патології крові та трансфузійної медицини НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Геронтологія і геріатрія
 20. Вибір бета-блокатора в залежності від рівня фактора росту нервів у хворих на хронічну серцеву недостатність у похилому віці: Інформ. лист №31-2017; ДУ"Ін-т геронтол. ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.в., 2017. - 4 с.
 21. Спосіб корекції енергетичного обміну у хворих похилого віку, що перенесли атеротромботичний інсульт: Інформ. лист №343-2016; ДУ "Ін-т геронтол. ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2016. - 4 с.

  Дерматологія та венерологія
 22. Алгоритм діагностики запальних захворювань, спричинених T. VAGINALIS, у лікувальних закладах МОЗ та НАМН України з урахуванням рівнів надання дерматовенерологічної допомоги: Інформ. лист №32-2019; ДУ "Ін-т дерматол. та венерол. НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.
 23. Спосіб лікування хворих на мікроспорію гладенької шкіри з переважним ураженням пушкового волосся: Інформ. лист №73-2019; Укр. мед. стомат. акад., Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.

  Ендокринологія
 24. Корекція гіперкаліємії у хворих на хронічну хворобу нирок: Інформ. лист №28-2019; Нац. мед. акад. післядип. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.

  Епідеміологія та специфічна профілактика інфекційних хвороб
 25. Новий простий спосіб індикації пеніцилін-толерантності збудника дифтерії за допомогою дискодифузійного методу: Інформ. лист №387-2018; Наук.-досл. ін-т епідеміол. і гігієни Львівськ. нац. мед. ун-ту ім. Д. Галицького, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Загальна практика та сімейна медицина
 26. Режим контролю лікарських засобів для фармакотерапії алкогольного гепатиту: Інформ. лист №281-2018; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 27. Параметри режиму контролю лікарських засобів для фармакотерапії виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки у дітей: Інформ. лист №285-2018; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 8 с.
 28. Параметри режиму контролю лікарських засобів для фармакотерапії пептичної виразки шлунка та дванадцятипалої кишки у дорослих: Інформ. лист №284-2018; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 6 с.
 29. Режим контролю лікарських засобів для фармакотерапії бронхіальної астми у дітей: Інформ. лист №280-2018; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 6 с.
 30. Режим контролю лікарських засобів для фармакотерапії депресії у комбатантів: Інформ. лист №282-2018; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 8 с.
 31. Режим контролю лікарських засобів для фармакотерапії посттравматичного стресового розладу у осіб, які брали участь у бойових діях: Інформ. лист №283-2018; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 6 с.

  Клінічна фармакологія і клінічна фармація
 32. Склад та режим контролю екстемпорального лікарського засобу для фармакокорекції больового синдрому онкологічного генезу: Інформ. лист №254-2016; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2016. - 6 с.
 33. Режим контролю лікарських засобів для фармакотерапії бронхіальної астми: Інформ. лист №279-2018; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 6 с.
 34. Режим контролю лікарських засобів для фармакотерапії ентеробіозу: Інформ. лист №363-2018; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 5 с.
 35. Спосіб лікування хворих з дистрофічно-дегенеративними змінами хребта: Інформ. лист №1-2019; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Міжн. наук.-навч. центр інформ. технологій і систем НАН і МОН України, Вертебрально-оздоровч. центр Євмінова, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.

  Курортологія і фізіотерапія
 36. Комплексна скринінгова оцінка функціонального стану органів травлення і нирок: Інформ. лист №90-2019; ДУ "Наук.-практич. центр "Реабілітація" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 5 с.

  Медична радіологія
 37. Контроль розподілення поглиненої дози іонізуючого випромінювання різного спектра в критичних органах фантома людини: Інформ. лист №36-2019; ДУ "Ін-т мед. радіології ім. С.П. Григор'єва НАМН України", Військ. ін-т танкових військ, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 5 с.
 38. Оптимізована методика оцінки радіогенних втрат особового складу в екстремальній радіологічній ситуації з урахуванням тривалості і нерівномірності опромінення: Інформ. лист №34-2019; ДУ "Ін-т мед. радіології ім. С.П. Григор'єва НАМН України", Військовий ін-т танкових військ, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 6 с.
 39. Оцінка радіогенних неспецифічних розладів стану здоров'я і схеми їх ундивідуалізованої корекції в осіб військового контингенту: Інформ. лист №33-2019; ДУ "Ін-т мед. радіології ім. С.П. Григор'єва НАМН України", Військ. ін-т танкових військ, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 6 с.
 40. Перспективні радіозахисні засоби для різних сценаріїв радіаційного впливу у військовій практиці: Інформ. лист №35-2019; ДУ "Ін-т мед. радіології ім. С.П. Григор'єва НАМН України", Військ. ін-т танкових військ, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.
 41. Спосіб запобігання раннім променевим реакціям шкіри при проведенні курсу радіотерапії: Інформ. лист №15-2019; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад." МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 3 с.
 42. Спосіб лікування місцевопоширеного раку гортані та гортаноглотки: Інформ. лист №14-2019; ВДНЗ" Укр. мед. стомат. акад." МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 3 с.

  Неврологія
 43. Спосіб прогностичної оцінки розвитку когнітивних розладів залежно від морфологічних змін головного мозку за даними магнітно-резонансної томографії у хворих на розсіяний склероз: Інформ. лист №163-2019; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.

  Нетрадиційні методи діагностики
 44. Спосіб лікування транзиторних ішемічних атак, що є профілактикою мозкових інсультів за допомогою гірудо-, мануальної терапії та нутріціологічної корекції: Інформ. лист №2-2016; Львівськ. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2016. - 3 с.

  Нормальна та патологічна фізіологія
 45. Спосіб імуногістохімічної детекції і пептідних комплексів на парафінових гістологічних зрізах тканин: Інформ. лист №310-2018; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 46. Спосіб оцінки тяжкості ендогенної метаболічної інтоксикації у внутрішніх органах при термічній травмі: Інформ. лист №7-2019; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад." МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.

  Онкологія
 47. Застосування клаптя надключичної артерії в реконструктивній хірургії ротової порожнини та ротоглотки: Інформ. лист №29-2019; Нац. ін-т раку МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.
 48. Спосіб визначення ступеня злоякісності пухлин у хворих на рак молочної залози: Інформ. лист №190-2016; Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київськ. міськ. клініч. онкол. центр, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2016. - 4 с.

  Ортопедія та травматологія
 49. Спосіб корекції порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини у жінок з закритими переломами кісток дистального відділу передпліччя: Інформ. лист №325-2016; Харківськ. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.в., 2016. - 4 с.

  Оториноларингологія
 50. Спосіб прогнозування метастазів раку гортані: Інформ. лист №68-2019; ДЗ "Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.

  Патологічна анатомія
 51. Спосіб проведення морфометрії нейронів на гістологічних препаратах спинномозкових вузлів: Інформ. лист №101-2019; Укр. мед. стомат. акад., Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.

  Педіатрія
 52. Алгоритм діагностики первинних дефектів фагоцитозу: Інформ. лист №83-2019; Тернопільський держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 5 с.
 53. Спосіб діагностики пароксизмальних станів у передчасно народжених дітей: Інформ. лист №100-2019; Укр. мед. стомат. акад., ДУ "Ін-т педіатр., акуш. і гінекології НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.
 54. Спосіб диференціальної діагностики порушень серцевого ритму та провідності у доношених новонароджених з асфіксією: Інформ. лист №99-2019; Укр. мед. стомат. акад., ДУ "Ін-т педіатр., акуш. і гінекології НАМН України". - К.: Б.в., 2019. - 4 с.

  Психіатрія
 55. Терапія психологічного захисту та упорядкованої поведінки при обсесивно-компульсивних розладах: Інформ. лист №281-2016; Нац. мед. акад. післядип. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2016. - 4 с.

  Пульмонологія та фтизіатрія
 56. Спосіб лікування хворих на туберкульоз легенів з тиреопатіями: Інформ. лист№285-2016; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2016. - 4 с.
 57. Спосіб підвищення ефективності хіміотерапії хворих на мультирезистентний туберкульоз легень ускладнений ексудативним плевритом: Інформ. лист №314-2018; Наук.-досл. ін-т епідеміол. і гігієни Львівськ. нац. мед. ун-ту ім. Д. Галицького, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Ревматологія
 58. Спосіб лікування хворих на подагру у поєднанні з дисбіотичними порушеннями кишечника: Інформ. лист №156-2019; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.

  Соціальна медицина
 59. Профілактика ожиріння та асоційованих з ним захворювань на основі управління ризиками їх розвитку: Інформ. лист №65-2017; ДНУ "Наук.-практ. центр профілак. та клінічної медицини" Держ. управл. справами, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2017. - 4 с.

  Стоматологія
 60. Обгрунтування проведення етапів онкологічного профілактичного огляду щелепно-лицевої ділянки: Інформ. лист №362-2018; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 61. Ортодонтичний апарат механічної дії для лікування ретенції других постійних молярів верхньої щелепи: Інформ. лист №59-2019; Укр. мед. стомат. акад., Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.
 62. Особливості клініки і діагностики дирофіляриозу в щелепно-лицевій ділянці: Інформ. лист №122-2019; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.
 63. Спосіб біометричного аналізу асиметріїї щелеп на контрольно-діагностичних моделях: Інформ. лист №274-2016; ВДНЗ"Укр. мед. стомат. акад." МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2016. - 4 с.
 64. Спосіб комплексної діагностики хворих на сіалолітіаз: Інформ. лист №120-2019; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.
 65. Спосіб комплексного етіотропного лікування м'язової дисфункції скронево-нижньощелепного суглоба у підлітків: Інформ. лист №121-2019; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.
 66. Спосіб лікування гострого гнійного лімфаденіту щелепно-лицевої ділянки у дітей: Інформ. лист №74-2019; Укр. мед. стомат. акад., Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.
 67. Спосіб лікування гострого одонтогенного остеомієліту у дітей: Інформ. лист №75-2019; Укр. мед. стомат. акад., Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.
 68. Спосіб лікування гострого початкового карієсу тимчасових зубів у дітей: Інформ. лист №88-2019; Харківськ. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.
 69. Спосіб лікування хворих на генералізованний пародонтит першого та другого ступеня хронічного перебігу на етапі підтримуючої терапії: Інформ. лист №22-2017; Нац. мед. акад. післядип. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2017. - 4 с.
 70. Спосіб профілактики карієсу зубів у дітей, які часто хворіють на гострі респіраторно-вірусні інфекції: Інформ. лист №101-2016; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад." МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2016. - 4 с.
 71. Спосіб рентгенологічної оцінки на ортопантомограмі симетрії зубних рядів, нижньої щелепи та співвідношення щелеп: Інформ. лист №275-2016; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2016. - 3 с.
 72. Спосіб формування оклюзійної площини верхнього прикусного валика і креслення прикусу удосконаленим апаратом М.І. Ларіна: Інформ. лист №284-2016; ДЗ "Дніпропетр. медична акад. МЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2016. - 5 с.

  Судово-медична експертиза
 73. Алгоритм проведення судово-медичних експертиз у випадках неналежного надання медичної допомоги: Інформ. лист №38-2019; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця МОЗ України, Терн. обласне бюро судово-медичної експертизи, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.в., 2019. - 8 с.
 74. Використання методу індукції дерев рішень для судово-медичної оцінки дефектів медичної допомоги у лікувально-діагностичній сфері: Інформ. лист №37-2019; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 5 с.

  Терапія
 75. Оцінка вираженості імунокомплексного ураження: Інформ. лист №91-2019; ДУ"Наук. практ. мед. центр "Реабілітація" МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 5 с.
 76. Спосіб діагностики ендотеліальної дисфункції у хворих на аутоімунний тиреоїдит, що поєднується з атеросклерозом коронарних та загальних сонних артерій: Інформ. лист №76-2019; Укр. мед. стомат. акад., Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.
 77. Спосіб корекції ендотеліальної дисфункції у хворих на аутоімунний тиреоїдит, що поєднується з атеросклерозом коронарних та загальних сонних артерій: Інформ. лист №77-2019; Укр. мед. стомат. акад., Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.
 78. Спосіб лікування хворих на гіпертонічну хворобу з надмірною масою тіла та ожирінням шляхом призначення комбінації антигіпертензивних препаратів а саме комбінації діючих речовин лацидипіну та кандесартану: Інформ. лист №280-2016; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2016. - 4 с.
 79. Спосіб прогнозування повторних кардіоваскулярних подій протягом 6-місячного терміну спостереження у хворих після перенесеного інфаркту міокарда в поєднанні з ожирінням за рівнем ендостатину: Інформ. лист №22-2019; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.
 80. Спосіб прогнозування прогресування ступеня інсулінорезистентності у хворих на гострий інфаркт міокарда та цукровий діабет 2-го типу за рівнем калькопротектину: Інформ. лист №31-2019; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.

  Урологія
 81. Удосконалення діагностики дисфункції канальцевого нефротелію у дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом: Інформ. лист №87-2019; ДУ "Ін-т урології НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.
 82. Спосіб лікування хворих на хронічний простатит та сухопутній хламідіоз і мікст-інфекції: Інформ. лист №108-2016; ДВНЗ " Івано-Франківськ. нац. мед. ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2016. - 4 с.

  Фармація
 83. Застосування мазі тіатриазоліну для підвищення ефективності фармакотерапії опікових ран: Інформ. лист №366-2018; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 84. Макро-та мікроскопічні ознаки листя прикореневої розетки шпинату городнього (Spinacia oleracea L./): Інформ. лист №368-2018; Нац. фарм. ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.
 85. Макро-та мікроскопічні ознаки надземної частини портулаку городнього (Portulaca 0leraceal.): Інформ. лист №78-2019; Запорізьк. держ. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.
 86. Обгрунтування теоретико-прикладних підходів до розробки національного стандарту аптечної практики в Україні: Інформ. лист №115-2019; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.
 87. Оптимальні терміни заготівлі трави Thymus pulegioides l.: Інформ. лист №104-2019; Запорізьк. держ. мед. ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.
 88. Прискорені умови сушіння трави чебрецю блошиного (Thymus pulegioides L.): Інформ. лист №105-2019; Запорізьк. держ. мед. ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.
 89. Процесна модель інтегрованої системи управління аптечного закладу та фармацевтичної служби лікувального закладу: Інформ. лист №26-2019; Нац. мед. акад. післядип. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.
 90. Розробка ефективних фітозасобів нефропротекторної дії на основі густого екстракту з листя берези бородавчатої: Інформ. лист №150-2019; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.
 91. Склад та технологія виготовлення в умовах аптек збору для корекції клімактеричних розладів: Інформ. лист №382-2018; Нац. фарм. ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 92. Склад та технологія виготовлення в умовах аптеки комбінованого гелю для лікування запальних захворювань суглобів: Інформ. лист №383-2018; Нац. фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 93. Спосіб визначення активності ензиму холінестерази з використанням -п-фенетидину: Інформ. лист №385-2018; Нац. фарм. ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 5 с.
 94. Спосіб лікування захворювань передміхурової залози за допомогою комбінації індол-3-карбінолу та мелоксикаму: Інформ. лист №141-2019; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Нац. фарм. ун-т. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.
 95. Технологія виготовлення капсул для профілактики та лікування запальних захворювань органів сечовиділення: Інформ. лист №380-2018; Нац. фарм. ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Хірургія
 96. Пристрій та спосіб розведення країв рани при перев'язці перфорантних вен у хворих на трофічні виразки нижніх кінцівок венозного генезу: Інформ. лист №8-2019; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.
 97. Профілактика спайкової хвороби при абдомінальних хірургічних операціях: Інформ. лист №67-2017; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2017. - 4 с.
 98. Спосіб комбінованого органозберігаючого лікування при діабетичній гангрені пальців стопи: Інформ. лист №6-2019; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад." МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.

  Хірургія серця та магістральних судин
 99. Спосіб запобігання обвуглювання деструкційного електроду під час радіочастотної катетерної деструкції фібриляції передсердь: Інформ. лист №307-2016; ДУ "Наук.-практ. мед. центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України", Нац. мед. акад. післядип. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2016. - 4 с.
 100. Спосіб хірургічної корекції стенозу легеневих вен: Інформ. лист №305-2016; ДУ "Наук.-практ. медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України", Нац. мед. акад. післядип. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2016. - 5 с.