30 | 03 | 2020

лютий 2016

             Акушерство та гінекологія

 1. Медико-психологічна корекція та санаторна реабілітація вагітних з психоемоційною дезадаптацією : Інформ. лист №99-2014 ; Запорізький держ. мед. ун-т МОЗ України. - К. : Б.в., 2014. - 5 с.
 2. Особливості надання спеціалізованої акушерської допомоги вагітним і породіллям, евакуйованим із зони бойових дій : Інформ. лист №374-2014 ; ДУ"Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2014.- 4 с.

  Гастроентерологія
 3. Оптимізація лікування пацієнтів з гастропатіями, спричиненими прийомом нестероїдних протизапальних препаратів, у хворих на остеоартроз : Інформ. лист №25-2015; Національний мед. ун-т ім. О.О.Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 4 с.

  Гігієна навколишнього середовища
 4. Відносний ризик виникнення вродженої патології, спонтанних абортів і безплідності в областях України: Інформ. лист №185-2014; ДУ "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2014. - 4 с. : табл.
 5. Таблетовані та порошкоподібні реагенти на основі діоксиду хлору для знезараження води: Інформ. лист №54-2013 ; ДУ"Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2013. - 4 с.
 6. Токсикологічний контроль формальдегідовмісних смол з використанням альтернативної моделі інфузорії Tetrachymena pyriformis : Інформ. лист №205-2014 ; ДУ"Львів. н.-д. ін-т епідеміології та гігієни" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2014. - 5 с.

  Гігієна праці та профзахворювання 
 7. Основні шляхи оптимізації умов праці осіб, які працюють з метилтретбутиловим ефіром : Інформ. лист №167-2014 ; Національний мед. ун-т ім. О.О.Богомольця , ДУ"Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.

  Дитяча хірургія 
 8. Спосіб профілактики утворення інтраабдомінальних зрощень після перенесених гнійно-септичних захворювань органів черевної порожнини у дітей : Інформ. лист №255-2014 ; Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.

  З'їзд
 9. Про проведення 4-го з'їзду сімейних лікарів України 11-12 червня 2015 року, м. Полтава : Інформ. лист №8-ф-2015. - К. : Б.в., 2015. - 4 с.

  Інфекційні та паразитарні хвороби
 10. Прогнозування тяжкого та ускладненого перебігу грип-асоційованої пневмонії : Інформ.лист№179-2014 ; ВДНЗ"Укр. мед. стомат. акад." МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.

  Клінічна лабораторна діагностика
 11. Визначення інтерлейкіну-17 у пацієнтів з вірусними гепатитами В і С як маркера аутоімунної агресії : Інформ. лист №278-2015 ; Одес. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 4 с.
 12. Застосування комбінованого використання чипів з НЕР-клітинами та СRITHIDIA LUCILIAE у скринінговому імунофлюоресцентному обстеженні пацієнтів з системним червоним вовчаком : Інформ. лист №277-2015 ; Одес. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 4 с.

  Клінічна фармакологія та клінічна фармація 
 13. Застосування комбінованого препарату "Метаприл"" для профілактики і лікування когнітивних розладів у хворих на артеріальну гіпертензію : Інформ. лист №289-2015 ; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 4 с.
 14. Медгерм- нова біологічно активна гепатопротекторна речовина : Інформ. лист №327-2015 ; Одеськ. держ. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 4 с.
 15. Склад та режим контролю екстеморального лікарського засобу для лікування дерматологічних захворювань : Інформ. лист №164-2015 ; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 6 с.
 16. Спосіб індивідуального підбору антигіпертензивної терапії : Інформ. лист №195-2014 ; Одес. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 204. - 4 с.
 17. Спосіб оцінки функціонального стану печінки в експерименті : Інформ. лист №328-2015 ; Одес. держ. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 4 с.

  Конференції 
 18. Новітні напрямки в ультразвуковій діагностиці та виклики часу": Про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю 2-3 червня 2015 року м. Скадовськ : Інформ. лист №5-ф-2015. - К. : Б.в., 2015. - 4 с.
 19. Сучасні технології в хірургії раку шлунково-кишкового тракту": Про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю 11-12 червня 2015 року, м. Київ : Інформ. лист №10-ф-2015. - К. : Б.в., 2015. - 3 с.

  Курортологія і фізіотерапія
 20. Лікування хронічного простатиту у хворих з метаболічним синдромом із застосуванням озонідів : Інформ. лист №2/16 ; ДУ"Укр. н.-д. ін-т мед. реабілітації та курортології МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 5 с.
 21. Спосіб корекції та профілактики вегетативних розладів : Інформ. лист №114-2014 ; ДП"Укр. н.-д. ін-т медицини транспорту" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.

  Медична радіологія 
 22. Терапія психосоматичних порушень синтетичним аналогом нейропептиду мелатоніну при променевому лікуванні онкологічних хворих : Інформ. лист №72-2014 ; ДУ "Ін-т мед. радіології ім. С.П. Григор'єва НАМН", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.

  Неврологія 
 23. Комплексна діагностика неврологічних проявів ентеробіозу у дорослих : Інформ. лист №144-2014 ; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.
 24. Комплексне лікування міофасциальних больових синдромів у підлітків з головним болем напруження : Інформ. лист №145-2014 ; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.

  Нетрадиційні методи діагностики 
 25. Спосіб лікування дітей на спастичні форми ДЦП : Інформ. лист №269-2014 ; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад." МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.

  Нормальна і патологічна фізіологія 
 26. Спосіб оцінки системної дії біологічно-активних хірургічних шовних матеріалів : Інформ.лист №286-2015; ВДНЗ"Укр. мед. стомат. акад." МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 4 с.

  Онкологія
 27. Застосування носогубного клаптя при хірургічному лікуванні хворих на рак слизової оболонки альвеолярного відростка нижньої щелепи та порожнини рота : Інформ. лист №104-2015 ; Національний ін-т раку, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 4 с.
 28. Кріоаутовакцинація в лікуванні раку грудної залози : Інформ. лист №37-2015 ; Національна мед. акад. післядип. освіти ім. П.Л. Шупика, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 4 с.
 29. Метод оцінки генетичної нестабільності у хворих на рак ендометрію : Інформ. лист №130-2014 ; Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Національний ін-т раку, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2014. - 5 с.
 30. Таргентна терапія хворих на генералізовану форму меланоми шкіри : Інформ. лист №256-2013 ; Національний ін-т раку, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2013. - 4 с.

  Педіатрія
 31. Оптимізація лікування дітей раннього віку з гострим бронхітом та порушеннями стану мікробіоценозу слизових верхніх дихальних шляхів : Інформ. лист №171-2015; ДЗ"Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 4 с.
 32. Оцінка ефективності грудного вигодовування дітей на першому році життя : Інформ. лист №340-2014 ; ДЗ"Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2014. - 5 с.
 33. Прогностичні критерії розвитку інфекційного ендокардиту у дітей : Інформ. лист №251-2014 ; ДЗ"Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2014. - 4 с. : табл.
 34. Прогностичні критерії формування хронічного перебігу пієлонефриту у дітей : Інформ. лист №250-2014 ; ДЗ"Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.
 35. Раннє виявлення порушень психіки та надання кризової допомоги дітям, постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій в зоні антитерористичної операції : Інформ. лист №396-2014; ДУ"Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2014. - 5 с.
 36. Сучасні підходи до лікування хронічної гастродуоденальної патології у дітей : Інформ. лист №204-2013 ; ДЗ"Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2013. - 4 с.
 37. Удосконалення методу оцінки кардіореспіраторної адаптації новонароджених : Інформ. лист №28-2014 ; ДУ"Луган. держ. мед. ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.

  Психіатрія 
 38. Предиктори маніфестації шизофренії та первинна профілактика в групах специфічного ризику : Інформ. лист №193-2015 ; Укр. н.-д.ін-т соціальної і судової психіатрії та наркол. МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 4 с.
 39. Тактика медико-психологічного супроводу підлітків із соматоформною вегетативною дисфункцією серцево-судинної системи на етапі стаціонарного лікування : Інформ. лист №39-2015 ; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 4 с.

  Психіатрія та наркологія 
 40. Фармакотерапія афективних порушень депресивного спектру в хворих на епілептичну хворобу з сексуальною дисфункцією : Інформ. лист №66-2013 ; ВДНЗ"Укр. мед. стомат. акад." МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2013. - 4 с.

  Пульмонологія та фтизіатрія 
 41. Удосконалення діагностики хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) шляхом вимірювання рівня оксида азоту (NО) в повітрі, що видихається : Інформ. лист №217-2013 ; ДЗ"Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2013. - 6 с.
 42. Удосконалення діагностики хронічного обструктивного захворювання легень(ХОЗЛ) шляхом дослідження 1-антитрипсину (ААТ) в сироватці крові. : Інформ. лист №218-2013 ; ДЗ"Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2013. - 4 с.

  Симпозіум 
 43. Виклики інформаційного суспільства: Від біоетики до нооетики": Про проведення наукового симпозіуму з міжнародною участю 22-23 жовтня 2015 року, м. Київ : Інформ. лист №9-ф-2015. - К. : Б.в., 2015. - 4 с.

  Соціальна медицина 
 44. Модель впливу психокорекційних втручань щодо первинної профілактики поведінкових факторів ризику розвитку хронічних неінфекційних захворювань : Інформ. лист №288-2015 ; ДНУ "Наук.-практ. центр профілак. та клініч. медицини" ДУС, Київ. міськ. центр здоров'я, Національна мед. акад. післядип. освіти ім. П.Л. Шупика, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 4 с.
 45. Функціонально-організаційна модель роботи медичного працівника з профілактики хвороб системи кровообігу в умовах сімейної медицини : Інформ. лист №80-2014 ; Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.
 46. Якісна оцінка засобів наукової комунікації, запропонованих у 2013 році для впровадження у сферу охорони здоров'я України, за критеріями, що грунтуються на засадах доказової медицини, регламентованих спільним наказом МОЗ України та НАМН від 13.11.2013 № 969/97 : Інформ. лист №4у-2014 ; Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.

  Стоматологія
 47. Експрес-діагностика недостатності іонів фтору в емалі зубів : Інформ. лист №150-2014 ; ВДНЗ"Укр. мед. стомат. акад." МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.
 48. Спосіб лікування хворих на хронічний катаральний гінгівіт : Інформ. лист №216-2015 ; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 5 с. : табл.
 49. Суцільнолита коронка при протезуванні на природних зубах або імплантатах : Інформ. лист №293-2013 ; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад." , Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2013. - 4 с.
 50. Фіксація коронок та мостоподібних протезів з опорою на імплантати : Інформ. лист №229-2014 ; Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.

  Урологія 
 51. 51.Спосіб лікування еректильної дисфункції у чоловіків, хворих на артеріальну гіпертензію : Інформ. лист №63-2014 ; ДВНЗ " Івано-Франків. нац. мед. ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.

  Фармакологія 
 52. Застосування похідних 5-Р-Тіо-тетразоло (1,5-С)хіназоліну для підвищення фізичної витривалості організму : Інформ. лист №230-2014 ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.
 53. Раціональне застосування антиконвульсантів для лікування больового синдрому в умовах еквівалентів епілепсії : Інформ. лист №328-2014 ; ДЗ"Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.

  Фармація 
 54. Інноваційні підходи до підвищення фармакологічної ефективності мазі, що містить тіотриазолін, за рахунок включення наночасток срібла : Інформ. лист №148-2014 ; Національний фарм. ун-т МОЗ України, Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2014. - 4 с. : табл.
 55. Методика кількісного визначення синтетичних барвників тартразину та кармоїзину спектрофотометричним методом у складі дитячих сиропів : Інформ. лист №212-2015 ; Національний фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 4 с.
 56. Методика кількісного визначення синтетичних барвників тартразину та кармоїзину у складі оболонок таблеток спектрофотометричним методом при спільній присутності : Інформ. лист №213-2015 ; Національний фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 5 с.
 57. Оптимізація технології виробництва противиразкових препаратів : Інформ. лист №383-2014 ; Національний фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.
 58. Технологія виготовлення антигістамінних супозиторіїв з лоратидину та токоферолу для дітей молодшого віку в умовах аптек : Інформ. лист №6-2013 ; Національний фармац. ун-т ОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2013. - 4 с.
 59. Фармакологічна активність та механізм діуретичної дії ацильованого похідного 2-оксоіндоліну : Інформ. лист №133-2014 ; Національний фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2014. - 3 с.
 60. Фармакологічна корекція кардіотоксичної дії протипухлинних антибіотиків : Інформ. лист №59-2014 ; Національний фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2014. - 6 с. : табл.
 61. Хіміко-токсикологічне дослідження крові на N -(Eтил-2-пірролідиніл) метил-2-метокси-5-мульфамоїлбензамід методом високоефективної рідинної хроматографі : іІнформ. лист №96-2014 ; Національний фармац. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.
 62. Хіміко-токсикологічний аналіз 1-(2-(диметиламіно)-1-(4- метоксифеніл) циклогексанолу гідрохлориду в крові методом високоефективної рідинної хроматографії : Інформ. лист №97-2014 ; Національний фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.
 63. Шляхи попередження наслідків віддаленого впливу вживаного в педіатричній практиці антибіотика- міжнародна непатентована назва мідекаміцин на репродуктивну та імунну системи : Інформ. лист №63-2013 ; Національний фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2013. - 5 с. : табл.

  Хірургічне лікування серця та судин
 64. Спосіб забору великої підшкірної вени для артеріальної реконструкції : Інформ. лист №172-2014 ; ДВНЗ " Івано-Франків. нац. мед. ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2014. - 3 с.
 65. Спосіб проведення комбінованого стегново-підколінного шунтування : Інформ. лист №173-2014 ; ДВНЗ " Івано-Франків. нац. мед. ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2014. - 3 с.

  Хірургія
 66. Діагностично-лікувальний алгоритм при некротичному ентероколіті у новонароджених : Інфом. лист №410-2014 ; Нац. мед. акад. післядип. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2014. - 5 с. : табл.
 67. Принципи надання медичної допомоги постраждалим з холодовою травмою у воєнно-польових та позалікарняних умовах : Інформ. лист №22-2015 ; ДЗ"Укр. наук.-практ. центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 4 с.
 68. Пристрій екстраплевральної корекції нестабільних переломів ребер : Інформ. лист №322-2014 ; ДЗ"Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2014. - 3 с.
 69. Спосіб лапароскопічної пластики гігантських гриж стравохідного отвору діафрагми полегшеним політетрафторетиленовим сітчатим трансплантатом з периферичним нітиноловим каркасом : Информ. лист №196-2014 ; Одеськ. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.
 70. Спосіб накладання безшовного анастомозу при хірургічному лікуванні аневризм черевного відділу аорти : Інформ. лист №261-2014 ; ДЗ "Запорізька мед. акад. післядип. освіти МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.
 71. Спосіб ранньої діагностики метаепіфізарного отеомієліту у дітей : Інформ. лист №421-2014 ; ДЗ"Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.
 72. Спосіб фіксації товстої кишки до передньої стінки черевної порожнини при хірургічному лапароскопічному лікуванні кишкової непрохідності : Інформ. лист №203-2014 ; Одеськ. держ. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2014. - 4 с. : рис.
 73. Спосіб хірургічного лікування складних нориць прямої кишки : Інформ. лист №362-2014 ; Одеськ. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.