30 | 03 | 2020

липень 2016

                 Гігієна навколишнього середовища

 1. Обгрунтування доцільності поєднання різних економічних підходів та методології оцінки ризику для здоров'я населення при оцінках соціально-економічних збитків здоров'я населення : Інформ. лист №149-2015 ; ДУ"Ін-т громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України, ДУ"Ін-т економіки та прогнозування НАН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 6 с.
 2. Обгрунтування підходів до оцінки соціальних втрат обумовлених підвищеними ризиками від дії забрудненого атмосферного повітря для здоров'я населення України : Інформ. лист №150-2015 ; ДУ"Ін-т громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України, ДУ"Ін-т економіки та прогнозування НАН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 7 с. : табл.
 3. Спосіб профілактики шкідливої дії наночастинок срібла декаендричної форми за умов підгострої інтоксікації : Інформ. лист №20-2015 ; Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 4 с.

  Гігієна праці та профзахворювання
 4. Практичні рекомендації щодо профілактики хронічного обструктивного захворювання легень та його ускладнень у шахтарів вугільних шахт України : Інформ. лист №330-2015 ; ДУ"Ін-т медицини праці НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 5 с.

  Гігієна харчування
 5. Патогенетичне обгрунтування раціону лікувально-профілактичного харчування осіб, які контактують із сполуками свинцю, в тому числі його наночастками : Інформ. лист 132-2015 ; Національний мед. ун-т ім. О.О.Богомольця , Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 8 с. : табл.

  Ендокринологія
 6. Нейровітан в комплексному лікуванні гіпотиреоїдної полінейропатії : Інформ. лист №308-2015 ; НДІ реабілітації інвалідів Вінниц. нац. мед. ун-ту ім. М.І. Пирогова, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 4 с.

  Інфекційні хвороби
 7. Локальна терапія хворих на бешиху : Інформ. лист №30-2016 ; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2016. - 5 с. : табл.

  Кардіологія і ревматологія
 8. Спосіб лікування психосоматичних та вегетативних порушень у хворих на серцеву недостатність ішемічного генезу : Інформ. лист №219-2015 ; Укр. мед. стомат. акад. МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 4 с.

  Клінічна фармакологія і клінічна фармація
 9. Удосконалення обігу лікарських засобів на засадах судово-фармацевтичного критерію "Режим контролю" : Інформ. лист №109-2015 ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 4 с. : табл.

  Лікувальна фізкультура та спортивна медицина
 10. Спосіб комплексного лікування дорсопатій поперекового відділу хребта : Інформ. лист №247-2015 ; ДЗ"Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 4 с.

  Онкологія
 11. Спосіб черезміхурової аденомектомії за Стаховським : Інформ. лист № 102-2015 ; Національний ін-т раку, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 4 с. : рис.

  Педіатрія
 12. Метод комплексної корекції функціональних гастроінтестінальних розладів у немовлят : Інформ. лист №270-2015 ; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 5 с.
 13. Оптимізація лікування дітей з хелікобактерасоційованими захворюваннями : Інформ. лист №271-2015 ; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 4 с.
 14. Оптимізація ранньої діагностики когнітивної епілептиморфної дезінтеграції з розладами аутистичного спектру у дітей раннього і дошкільного віку : Інформ. лист №312-2015 ; ДУ"Ін-т педіатрії, акушер. і гінекол. НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 4 с.

  Психіатрія
 15. Система надання амбулаторної допомоги хворим з розладами психіки та поведінки лікарем загальної практик/ сімейним лікарем : Інформ. лист №26-2015 ; ДЗ "Запорізька мед. акад. післядип. освіти МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 5 с.

  Пульмонологія і фтизіатрія
 16. Спосіб оптимізації програми патогенетичного лікування мультирезистентного туберкульозу легень шляхом призначення аргініну глутамату : Інформ. лист №234-2015 ; Буковинськ. держ. мед. ун-т МОЗ України, Міськ. протитуберкульозний диспансер, м. Чернівці, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 4 с.

  Стоматологія
 17. Спосіб місцевого медикаментозного лікування генералізованого пародонтиту : Інформ. лист №41-2014 ; ДВНЗ " Івано-Франків. нац. мед. ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.
 18. Спосіб реконструкції незнімних суцільнолитих металокерамічних зубних протезів і усунення ускладнень, що пов'язані з їх експлуатацією : Інформ. лист №347-2015 ; Одеськ. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 4 с.

  Фармація
 19. Оптимізація методів оцінки результатів експериментального та клінічного дослідження гепатопротекторів : Інформ. лист №381-2014 ; Національний фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.
 20. Оптимальні умови сушіння лікарської рослинної сировини гірчаку почечуйного (Polygonum persicaria l) : Інформ. лист № 364-2015 ; Запорізьк. держ. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 4 с. : таб
 21. Терміни заготівлі лікарської рослинної сировини гірчаку почечуйного (Polygonum persicaria l) : Інформ. лист №365-2015 ; Запорізьк. держ. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. - 4 с. : табл.

  Хірургія
 22. Спосіб лікування гнійних ран кавітаційно-вакуумним методом : Інформ. лист № 135-2014 ; Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.
 23. Спосіб лікування гнійних ран методом вакуумної санації : Інформ. лист №136-2014; Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.