24 | 03 | 2019

вересень 2018

Для отримання електронних копій окремих статей скористайтесь сервісом "Електронна доставка документівБЕЗКОШТОВНО

В розділі "Перелік видань" можна ознайомитись з повним переліком та змістом періодичних видань, передплачених бібліотекою

№ п/п Назва  журналу № журналу
1 Акушерство и гинекология 2018.-№7
2 Анналы аритмологии 2018.-№1
3 Вестник акушерской анестезиологии 2018.-№4
4 Вестник акушерской анестезиологии 2018-№5
5 Вестник дерматологии и венерологии 2018.-№2
6 Вестник национального медико-хирургического центра им.Н.И.Пирогова 2017.-№4.1
7 Вестник национального медико-хирургического центра им.Н.И.Пирогова 2017.-№4.2
8 Вестник национального медико-хирургического центра им.Н.И.Пирогова 2018.-№1
9 Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии 2018.-№3
10 Вопросы современной педиатрии 2018.-№3
11 Галицький лікарський вісник 2018.-№2
12 Гастроентерологія 2018.-№1
13 Гастроентерологія 2018.-№2
14 Гематология и трансфузиология. Восточная Европа 2018.-№2
15 Грудная и сердечно-сосудистая хирургия 2018.-№3
16 Довідник головної медичної сестри 2018.-№8
17 Журнал акушерства и женских болезней 2018.-№2
18 Журнал им.Н.В.Склифосовского "Неотложная медицинская помощь" 2018.-№1
 19 Журнал им.Н.В.Склифосовского "Неотложная медицинская помощь" 2018.-№2
20 Зубное протезирование 2018 -№2
 21 Інфекційні хвороби 2018.-№2
22 Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія 2018.-№1
23 Клінічна хірургія 2018.-№6
24 Медицинские аспекты здоровья женщины 2018.-№3
25 Научно-практическая ревматология 2018.-№3
26 Ожирение и метаболизм 2018.-№1
27 Онкология 2018. №2
28 Офтальмологічний журнал 2018.-№4
29 Охрана материнства и детства 2018.-№1
30 Перинатология и педиатрия 2018.-№2
31 Практика управління медичним закладом 2018.-№8
32 Российский электронный журнал лучевой д иагностики 2018.-№1
33 Сахарный диабет 2018.-№2
34 Современная педиатрия 2018.-№4
35  Современная ревматология 2018.-№2
36 Український кардіологічний журнал 2018.-№4
37 Управління закладом охорони здоров'я 2018.-№8
38 Хирургия. Восточная Европа 2018.-№2
39 Шпитальна хірургія 2018.-№2