22 | 08 | 2019

грудень 2018

Для отримання електронних копій окремих статей скористайтесь сервісом "Електронна доставка документівБЕЗКОШТОВНО

В розділі "Перелік видань" можна ознайомитись з повним переліком та змістом періодичних видань, передплачених бібліотекою

№ п/п Назва  журналу № журналу
1 Акушерство и гинекология 2018.-№9
2 Астма та алергія 2018.-№3
3 Вестник дерматологии и венерологии 2018.-№3 
4 Вестник интенсивной терапии 2018-№3
5 Вестник новых медицинских технологий 2018.-№3
6 Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України 2018.-№1
7 Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры 2018.-№5
8 Галицький лікарський вісник 2018.-№3
9 Гематология. Трансфузиология. Восточная Европа 2018.-№3
10 Дитячий лікар 2018.-№3/4
11 Доказательная гастроэнтерология 2018.-№3
12 Ендокринологія 2018.-№3
13 Эпидемиология и инфекционные болезни 2018.-№1
14 Журнал головної медичної сестри 2018.-№10
15 Журнал заступника головного лікаря 2018.-№5
16 Здоровье женщины 2018.-№7
17 Зубное протезирование 2018.-№3
18 Инфекция и иммунитет 2018.-№3
 19 Кардиология 2018.-№8
20 Кардиология 2018 -№8s
 21 Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия 2018.-№5
22 Клиническая онкология 2018.-№3
23 Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія 2018.-№6
24 Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. Спецвипуск №1.Конференція «Захворювання дихальних шляхів» 2018 
25 Клінічна хірургія 2018.-№8
26 Колопроктология 2018.-№1
27 Колопроктология 2018.-№2
28 Колопроктология 2018.-№3
29 Міжнародний медичний журнал 2018.-№3
30 Научно-практическая ревматология 2018.-пр.1
31 Научно-практическая ревматология 2018.-пр.2
32 Нейро-news 2018.-№7
33 Онкология 2018.-№3
34 Оториноларингология. Восточная Европа 2018.-№3
35  Офтальмологический журнал 2018.-№5
36 Офтальмология  2018.-№3
37 Офтальмология 2018.-№2s
38 Проблеми ендокринної патології 2018.-№4
39 Пульмонология 2018.-№3
40 Пульмонология 2018.-№4
41 Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии 2018.-№1
42 Российский семейный врач 2018.-№2
 43  Российский семейный врач 2018.-№1
44 Российский электронный журнал лучевой диагностики 2018.-№3
 45  Российский электронный журнал лучевой диагностики 2018.-№2
 46  Сахарный диабет 2018.-№4
47 Современные технологии в медицине 2018.-№2
48 Современные технологии в медицине 2018.-№3
49 Социальная клиническая психиатрия 2018.-№1
50 Судебная медицина 2018.-№1
51 Сучасна гастроентерологія 2018.-№5
52 Український журнал дитячої ендокринології 2018.-№2
53 Український кардіологічний журнал 2018.-№5
54 Український пульмонологічний журнал 2018.-№3
55 Український ревматологічний журнал 2018.-№3
56 Управління закладом охорони здоров'я 2018.-№11
57 Урологія 2018.-№3
58 Хирургия позвоночника 2018.-№2
59 Хирургия позвоночника 2018.-№3
60 Хирургия. Восточная Европа 2018.-№3
61 Хірургія дитячого віку 2018.-№1