30 | 03 | 2020

Дистрес плода / 2017–2019 роки

Для отримання електронних копій окремих статей скористайтесь сервісом "Електронна доставка документівБЕЗКОШТОВНО

В розділі "Перелік видань" можна ознайомитись з повним переліком та змістом періодичних видань, передплачених бібліотекою

 

 • Актуальные проблемы неонатальной пульмонологии / Д. Ю. Овсянников [и др.] // Педиатрия. – 2016. – N 4. – С.63–74. – Библиогр.: с.71-74. – ISSN 0031-403Х. – Библиогр.: с.71-74
 • Бойцова Е.В. К вопросу об интерстициальных заболеваниях легких у детей: диффузные нарушения роста и развития легких / Е. В. Бойцова, Д. Ю. Овсянников // Педиатр. – 2016. – Том 7, N 2 ЕБ. – С.104-112. – Библиогр.: с.110-112
 • Вдовиченко Ю.П. Аналіз випадків абдомінального розродження за гострої гіпоксії плода / Ю. П. Вдовиченко, Н. П. Гончарук, О. Ю. Гурженко // Здоровье женщины. – 2017. – N 5. – С.28-31. – Библиогр.: с.31
 • Вдовиченко Ю.П. Ретроспективный анализ гестационных осложнений и перинатальных исходов у женщин с дисфункцией щитовидной железы / Ю. П. Вдовиченко, Н. Ф. Алипова // Здоровье женщины. – 2017. – N 4. – С.41-46. – Библиогр.: с.46
 • Вибір типу дихальної підтримки недоношених новонароджених після екстубації: неінвазивна вентиляція чи створення постійного позитивного тиску у дихальних шляхах / А. О. Меньшикова [та ін.] // Современная педиатрия. – 2016. – N 4. – С.91-96. – Бібліогр.: с. 95-96
 • Воробей Л.І. Особливості діагностики дистресу плода у вагітних з порушенням нейровегетативної регуляції / Л. І. Воробей // Сімейна медицина. – 2018. – N 4. – С.105-109. – Библиогр.: с.109
 • Врожденная кистозная мальформация легких у новорожденных / С. П. Досмагамбетов [и др.] // Новости хирургии. – 2018. – N 4 ЕБ. – С.496-501. – Библиогр.: с.500-501
 • Ганс Сельеc Cтресс без дистресса = Stress without distress / Сельеc Ганс // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2016. – N 1. – С.78-89
 • Горячко А.Н. Изменения в последе и факторы риска, ассоциированные с развитием врожденной пневмонии у недоношенных новорожденных / А. Н. Горячко, А. В. Сукало // Педиатрия. Восточная Европа. – 2017. – N 3. – С.293-298. – Библиогр.: с.298
 • Доброродній А.В. Роль кисневого дисбалансу в механізмах порушень процессів ліпідної пероксидації, антиоксидантного захисту та ендотоксикозу за умов експериментального гострого респіраторного дистрес–синдрому та їх корекція / А. В. Доброродній // Клінічна хірургія. – 2018. – N 5. – С.59-62. – Библиогр.: с. 62
 • Журавлева Л.Н. Микробный спектр респираторного тракта у новорожденных с неонатальными пневмониями / Л. Н. Журавлева // Охрана материнства и детства. – 2017. – N 2. – С.25-27. – Библиогр.: с.27
 • Журавлева Л.Н. Система интерферона у недоношенных новорожденных с врожденными пневмониями и респираторным дистресс–синдромом / Л. Н. Журавлева // Охрана материнства и детства. – 2018. – N 1. – С.5-8. – Библиогр.: с.8
 • Лапоног С.П. Використання методу подовженого вдиху у пологовій залі під час стабілізації новонароджених з респіраторним дистрес–синдромом / С. П. Лапоног // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2018. – N 1. – С.23-31. – Бібліогр. в кінці ст. – Бібліогр. в кінці ст.
 • Манухин И.Б. Методы прогнозирования дистресса плода в родах / И. Б. Манухин, Я. В. Антимонова, М. И. Кузнецов // Пренатальная диагностика. – 2017. – N 1. – С.10-13. – Библиогр.: с. 12-13
 • Мельник Е. В. Биохимические параметры околоплодных вод при дистрессе плода в родах / Е. В. Мельник, О. Л. Малолеткина, Е. В. Шилкина // Журнал акушерства и женских болезней. – 2016. – N 5. – С.33-40. – Библиогр. в конце ст. – Библиогр. в конце ст.
 • Меньшикова А.О. Особливості перебігу респіраторного дистрес–синдрому у недоношених новонароджених залежно від виду дихальної підтримки / А. О. Меньшикова, Д. О. Добрянський // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2016. – N 3. – С.13-18. – Бібліогр. в кінці ст/
 • Методика малоинвазивного введения сурфактанта (LISA) у глубоко недоношенных детей / Д. В. Ашерова–Юшкова [и др.] // Педиатрия. – 2016. – N 1. – С.10-16. – Библиогр.: с. 16-17. – ISSN 0031-403Х. – Библиогр.: с. 16-17
 • Новрузова Г.А. Особенности адаптации дыхательной системы, кислотно–основного состояния и газового состава крови у новорожденных, родившихся от беременности, наступившей путем искусственного оплодотворения / Г. А. Новрузова // Современная педиатрия. – 2016. – N 1. – С.28-32. – Библиогр.: с.32

 

 

Побажання та пропозиції просимо надсилати за адресою:

 •  49044, м. Дніпро,
 • вул. Володимира Вернадського, 8, ДОНМБ
 • Відділ інформаційної підтримки віддалених користувачів
 • тел. для довідок: 713 – 45 – 90