30 | 05 | 2020

Клінічний гемодіаліз / 2015-2019 роки

 • Антиоксидантні ефекти альфа-ліпоєвої кислоти у лікуванні хворих на перитонеальному діалізі / Л. Король [и др.] // Український журнал нефрології та діалізу. - 2015. - N 2. - С.42-48
 • Асоціація дисліпідемії з інтраперитонеальним запаленням та виживаністю методу перитонеального діалізу / Н. Степанова [та ін.] // Український журнал нефрології та діалізу. - 2017. - N 2. - С.39-46
 • Асоціація порушень вуглеводного обміну з адекватністю перитонеального діалізу / Н. М. Степанова [та ін.] // Український журнал нефрології та діалізу. - 2017. - N 3. - С.91-93
 • Бурдейна О. В. Аналіз застосування перитонеального діалізу в одному центрі / О. В. Бурдейна, Н. М. Степанова, М. О. Колесник // Український журнал нефрології та діалізу. - 2017. - N 3. - С.62-67
 • Візір В.А. Вплив кандесартану на показники добового артеріального тиску у пацієнтів з хронічною хворобою нирок на програмному гемодіалізі / В. А. Візір, О. Г. Овська, А. С. Садомов // Український журнал нефрології та діалізу. - 2014. - N 3. - С.27-34. - Библиогр.: с.34
 • Волошина Н. Перитонеальний діаліз: що має знати пацієнт / Н. Волошина // Довідник головної медичної сестри. - 2015. - N 8. - С.9-14
 • Вплив Епоетину альфа на рівні прозапальних та протизапальних цитокінів у пацієнтів, які лікуються гемодіалізом / І.О. Дудар, Ю.І. Гончар, В.М. Савчук та ін. // Український журнал нефрології та діалізу. - 2014. - N2. - С.14-19
 • Вплив лікування еплетином альфа на показники варіабельності серцевого ритму у пацієнтів, які лікуються гемодіалізом / І. О. Дудар [и др.] // Український журнал нефрології та діалізу. - 2015. - N 3. - С.73-74
 • Дисліпідемія як фактор прогресування ниркової остеодистрофії та ішемічної хвороби серця у пацієнтів з хронічною хворобою нирок на перитонеальному діалізі / В. М. Лісовий [та ін.] // Український журнал нефрології та діалізу. - 2017. - N 3. - С.67-72
 • Диференційований індивідуальний підхід до лікування ерозивно-виразкових кровотеч у хворих, що отримують програмний гемодіаліз, порівняно з постійним амбулаторним перитонеальним діалізом при хронічній хворобі нирок 5 стадії / М. М. Стець [та ін.] // Шпитальна хірургія. - 2017. - N 4. - С.84-88
 • Епідеміологічні аспекти пневмонії в діалізній популяції / І. М. Шіфріс [та ін.] // Український журнал нефрології та діалізу. - 2017. - N 3. - С.93-94
 • Калантаренко Ю.В. Диализная терапия. Преимущества перитонеального диализа в терапии хронической и острой почечной недостаточности / Ю. В. Калантаренко, Е. В. Томин, Л. К. Соколова // Почки. - 2015. - N 1 ЕБ. - С.72-75. - ISSN 2307-1257
 • Кардиальные риски у пациентов с хронической болезнью почек на перитонеальном диализе / В. Н. Лесовой [и др.] // Український журнал нефрології та діалізу. - 2015. - N 3. - С.76
 • Кучма И.Л. Коррекция потенциально модифицируемых факторов риска при лечении методом гемодиализа: стандарты лечения и индивидуальные диализные программы / И. Л. Кучма // Почки. - 2015. - N 3 ЕБ. - С.42-46. - Библиогр.: с. 46
 • Лисянська О. Ю. Оцінка змін рівня сатурації крові в пацієнтів на програмному гемодіалізі / О. Ю. Лисянська // Український журнал нефрології та діалізу. - 2017. - N 3. - С.80-83
 • Паламар Б.І. Гепатити у хворих, які лікуються гемодіалізом / Б. І. Паламар // Український журнал нефрології та діалізу. - 2015. - N 2. - С.55-60
 • Практична цінність визначення оксидантно-антиоксидантних показників крові у хворих, які лікуються методом гемодіалізу / Л. В. Король [та ін.] // Український журнал нефрології та діалізу. - 2018. - N 1. - С.48-56
 • Применение стимуляторов эритропоэза длительного действия у пациентов, получающих гемодиализ: более частое введение фиксированных доз препаратов способствует улучшению аппетита, угнетению воспалительного ответа и коррекции анемии / S. Liu [и др.] // Therapia. Український медичний вісник. - 2017. - N 6. - С.27-34
 • Салманов А. Безпечні алгоритми виконання процедур гемодіалізу та перитонеального діалізу / А. Салманов // Журнал головної медичної сестри. - 2015. - N 1. - С.22-33
 • Снісар Л. М. Протокол контролю хімічної та бактеріологічної безпеки води для гемодіалізу / гемодіафільтрації / Л. М. Снісар, Л. О. Ліксунова // Український журнал нефрології та діалізу. - 2018. - N 3. - С.3-9
 • Снісар Л. М. Фактори, асоційовані з інтрадіалізною гіпотензією у пацієнтів, які лікуються гемодіалізом та шляхи їх корекції: досвід клініки / Л. М. Снісар, Л. О. Ліксунова, Н. Г. Алексєєва // Український журнал нефрології та діалізу. - 2017. - N 2. - С.20-22
 • Современные представления о факторах развития синдрома белково-энергетической недостаточности у пациентов, получающих перитонеальный диализ / B. H. Лесовой [и др.] // Український журнал нефрології та діалізу. - 2017. - N 3. - С.72-75
 • Тип судинного доступу на початку лікування гемодіалізом: ускладнення та виживання хворих на хронічну хворобу нирок VД стадії / І. М. Шіфріс [та ін.] // Український журнал нефрології та діалізу. - 2016. - N 3. - С.37-41. - Библиогр.: с.40-41